ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Çeşitli Konularda Eserler > Sabredenler ve Şükredenler >  Nedb ve Nevha Haramdır
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Nedb ve Nevha Haramdır  (Okunma Sayısı 458 defa)
18 Temmuz 2010, 17:07:38
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 18 Temmuz 2010, 17:07:38 »بســـم الله الرحمن الرحيم
 
 
Nedb ve Nevha Haramdır
 
 

"Nedb"; ölünün iyiliklerini sayarak sesle ağlamaktır.

"Nevha"; başına toprak saçarak, saçlarını yolarak bağırıp çağırarak, ağlamaktır.

Ahmed b. Hanbel'e göre, hem "nedb", hem de "nevha" haramdır. Ahmed b. Hanbel'den nakledilen bir rivayete göre ise, "nevha" günahdır.

Şafiilere ve diğer fûkahaya göre de, "nevha" haramdır.

İbn-i Abdi'l Berr; "Nevhanın hem erkekler için, hem de kadınlar için caiz olmadığında alimler ittifak etmişlerdir" demiştir.

Hanbelilerin müteahhirin (h. 300 senesinden sonra gelen) alimlerinden bazıları, "nevha tenzihen mekruhdur" demişlerdir.

"Hidaye" isimli eserde Ebu Hattap da, "Nedb, nevha, yüzleri tırmalamak, yakaları yırtmak, yalın ayak yürümek mekruhdur" demiştir.

Doğru olan kavil, bunların haram olmalarıdır. Çünkü Buhari ile Müslim'in rivayetlerine, göre, Abdullah b. Mesud (r.a.) şöyle diyor:

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

"Her kim (ölü için) avuç içi ile yanaklarını döver ve yakalarını yırtar ve cahlliyet adeti üzere, (münasebetsiz sözler söyleyerek) bağırıp çağırırsa o kimse bizden değildir" buyurdu.

Buhari ile Müslim'in rivayet ettiklerine göre, Ebu Bürde demiştir ki:

"Ebu Musa çok hastalandı. Baygınlaştığında başı hanımının kucağında idi. Bunun üzerine kadınlarından biri bir çığlık kopardı. Fakat Ebu Musa ona bir şey söyleyemedi. Ayılıp iyi olduğu vakit:

"Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'ın uzak bulunduğu herkesden ben de uzağım. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) musibet zamanında bağırıp çağıran, saçını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak bulunurdu" dedi.

Buhari ile Müslim'in rivayet ettiklerine göre: Mugire b. Şube (r.a.):

"Allah Resulünün şöyle buyurduğunu işittim," demiştir:

"Hangi ölüye nevha edilirse, bu nevha yüzünden o, azap olunur."

Buhari ile Müslim'in rivayet ettiklerine göre, Ümm-i Atiyye (r.a.) demiştir ki:

"Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) biz (kadınlar)'dan (İslam üzere) biat aldığında, ölüye nevha etmeyeceğimize dair de söz almıştı. Beş kadından başka hiçbir kadın (o sırada) vermiş olduğu sözü yerine getirmedi."

Buhari'nin rivayet ettiğine göre, İbn-i Ömer (r.a.) demiştir ki;

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

"ölen kimseye, kendisine yapılan feryad-ü figan yüzünden kabrinde azap olunur" buyurdu.

Müslim'in rivayet ettiğine göre, Ebu Malik-i Eş'ari demiştir ki:

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

"Ümmetimde cahiliyet adetlerinden kalma dört şey vardır ki onları terk edemezler. (Bunlar):

- asaletiyle övünme,

- neseblere taan,

- yıldızlardan yağmur isteme ve

- nevhadır" buyurduktan sonra şunu da sözlerine ilave etti:

"Yascılık yapan kadın, ölmezden evvel tevbe etmezse, kıyamet gününde üzerinde katrandan bir elbise ve uyuzlu bir gömlek olduğu halde (kabrinden kaldırılır)."

Üseyd b. Ebu Üseyd, biat eden kadınların birinden naklen rivayet etti, kadın şöyle demiştir:

"Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) iyilikte kendisine isyan etmeyeceğimize dair biz (kadınlar)'den biat aldığında, ölüye ağlarken yüzümüzü tırmalamayacağımıza, vaveyle koparmayacağımıza, yakalarımızı yırtmayacağımıza, saçlarımızı dağıtmayacağımıza dair de söz almıştı." (Ebu Davud)

İmam Ahmed Müsned'inde rivayet ettiğine göre, Enes (r. a.) demiştir ki:

"Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) kadınlardan biat aldığında ölüye ağlarken bağırıp çağırmayacağımıza dair de söz almak istediğinde biz:

"Ya Resulullah, bir takım kadınlar cahiliyette bizim nevhamıza iştirak etmişlerdir. İslamda biz de onların nevhalarına iştirak edelim mi?" dedik.

Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

"İslam'da başkalarının nevhalarına katılmak yoktur" buyurdu."

Yukarıda geçen hadis-i şerifde:

"Eğer dilden ve elden gelirse, (dil bağırır, el de yaka paça yırtarsa) bu şeytandandır" buyrulmuştur.

Yine yukarıda geçen hadis-i şerifde:

"Ancak iki ahmak ve cırtlak sesi yasakladım, (Biri) yüzlerin tırmalanması ve yakaların yırtılmasıyla musibet anındaki sesdir. (Diğeri ise) şeytanın zırıltısıdır" buyrulmuştur.

İmam Ahmed'in Müsned'inde rivayet edildiğine göre, Ebu Musa demiştir ki:

"Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

"Feryad ederek ağlayan kadın, "Ey benim kolum kanadım!, Ey benim yardımcım! Ey benim kazananım!" derse ölü suale çekilerek, "'Sen miydin onun kolu kanadı?, sen miydin onun yardımcısı?, sen miydin onun kazananı?" denilir ve dirinin ağlaması yüzünden ölüye azap edilir" buyurmuştur.

Buhari'nin rivayetine göre, Numan b. Beşir demiştir ki:

"Abdullah b. Revaha'ya bir hastalığı sırasında baygınlık gelmişti. Kızkardeşi Amre onu öldü sanarak:

"Ey benim arkam ve dayanağım" diye Abdullah b. Revaha'nın iyiliklerini sayarak ağlamaya başlamıştır. Baygınlığı geçtikten sonra İbn-i Revaha kızkardeşine:

"Kardeşim! Sen benim iyiliklerim hakkında ne söyledinse bir melek bana sen o musun?" dedi ve onun ağlamasını menetti. Abdullah b. Revaha ölünce kız kardeşi ona hiç ağlamadı.

Başına toprak saçarak, saçlarını yolarak, elbisesini yırtarak, ölünün iyiliklerini sayarak, bağırıp çağırarak ağlamak nasıl olur da haram kılınmaz. Çünkü bunlar, Allah'ın gazabını, sabra zıd olan fiilleri, yüze vurmak, saçı traş etmek ve yolmak gibi nefse zarar verenleri, kendisinin mahv-ü helakini dilemeyi, zulmü Allah'dan bilmeyi elbiseyi yırtmak ve parçalamak gibi malı telef etmeyi, ölüde bulunmayan iyilikleri ona nisbet etmeyi, içine almaktadır. Hatta bunların biriyle bile ağlamanın şiddetle haram kılınmasında hiç şüphe yoktur.

* * *

İyi görmedikleri halde: "Bağırıp çağırmaksızın sade ağlamak mubahdır" diyenlerin delilleri şu hadistir.

Harb, "Vaile b. el-eska ile Ebu Vail; bağırıp çağırmaksızın ağlaşmaları işitirler ve susarlardı" demiştir.

Buhari ile Müslim'in rivayet ettiklerine göre, Ümmü Atiyye, demiştir ki:

"Şu ayet (yani):

"Ey peygamber! Mü'min kadınlar sana gelerek Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, evladlarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir bühtan uydurup getirmemek (gayri meşru bir çocuk doğurup onu kocasına nisbet etmek), bir iyilik (işlemek) te sana isyan etmemek şartıyla biat ederlerse, biatlarını kabul ediver." (Mümtehine/13) nazil olunca;

Resulullah'ın kadınlardan aldığı biatta (aldığı sözde) nevha (yüzlerini tırmalayarak, yakalarını yırtarak, saçlarını yolarak, bağırıp çağırarak ağlamamak) da vardı.

Ben: "Ey Allah'ın Resulü, yalnız filan oğulları ailesine yapılacak müstesna olsun. Çünkü onlar cahiliyet devrinde benim nevhama iştirak etmişlerdi. Bundan dolayı benim de onun nevhasma. iştirak etmem gerekir, değil mi?" dedim.

Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

"Peki filan oğullarına yapılacak nevha müstesna olsun" buyurdu."

Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetinde, Ümmü Atiyye demişti ki:

"Biat ettiğimizde Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bize:

"Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağımıza dair olan ayet-i kerimeyi okudu ve bizi nevha (bağırıp çağırarak ağlamak)'dan menetti, bunun üzerine içimizden bir kadın elini çekti ve:

"Falan kadın benim nevhama iştirak etmişti ben de ona aynı mukabelede bulunmak isterim" dedi.

Ümmü Atiyye dedi ki: Resulullah ona hiçbir şey söylemedi kadın gitti ve sonra geri dönüp biat etti."

* * *

Nevhayı mekruh görenler:

"Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'ın biat eden kadınların bazısına nevha yapmaları için izin vermesi nevhanın tahrimen değil tenzihen mekruh olduğunu bildirmektedir" demişlerdir.

Buna göre, ağlamanın haram olduğunu bildiren delilleri, kendisinde yüzü tırmalayarak, saçları yolarak, yakasını yırtarak ağlamaya hamletmek ve ağlamanın caiz olduğunu bildiren delilleri de kendisinde yüzü tırmalamak, saçları yolmak, yakasını yırtmak olmaksızın sadece ağlamaya hamletmek suretiyle bu delillerin aralarını bulmak mümkündür.

* * *

Nevhanın haram olduğunu görenler şöyle demişlerdir:

İnsanlardan kim olursa olsun herhangi bir kimse Resulullah'ın sünnetine karşı çıkamaz. Hadis-i Şerifler de birbirine zıd olamaz. Nevhanın haram olduğunu bildiren deliller sahihdir, manaları açıktır, tevile ihtimal yoktur. Manaları açık olan delillerin tevil edilmiyeceği hususunda ittifak vardır.

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'ın filan oğullarına yapılacak nevha müstesna olsun dediği kadın ile hiçbir şey söylemediği kadına gelince, iki sebebden dolayı bunların nevha yapmalarına müsaade edilmiştir.

Birincisi; bu iki kadından başka kadınlar da nevha yapmak için izin istediklerinde, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), "İslamda başkalarının nevhalarına iştirak etmek yoktur" buyurmuştur.

İkincisi; bu iki kadının nevhaya iştirak etmelerine müsaade edilmesi, yeni müslüman olduklarından dolayıdır. Çünkü bunlar, ağlamanın caiz olanı ile haram kılınanı arasını ayıramıyorlardı. Herhangi şer'î bir hükmün açıklanmasının ihtiyaç zamanından geciktirilmesi caiz değildir. Buna göre, o iki kadına başkalarının nevhalarına iştirak etmeleri için izin verilme hükmü, yalnız onlara mahsus olduğu bilinmektedir.

Bağırıp çağırmaksızın öfkelenmeksizin, doğru söyleyerek, vefat eden kişinin iyiliklerini saymak haram değildir ve vacip olan sabra da zıd değildir. İmam Ahmed, bunları Müsned'inde açıklamıştır.

Enes (r.a.) şöyle demiştir;

"...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Nedb ve Nevha Haramdır
« Posted on: 19 Eylül 2019, 21:42:19 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Nedb ve Nevha Haramdır rüya tabiri, Nedb ve Nevha Haramdır mekke canlı, Nedb ve Nevha Haramdır kabe canlı yayın, Nedb ve Nevha Haramdır Üç boyutlu kuran oku Nedb ve Nevha Haramdır kuran ı kerim, Nedb ve Nevha Haramdır peygamber kıssaları, Nedb ve Nevha Haramdır ilitam ders soruları, Nedb ve Nevha Haramdır önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &