ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Akaid Eserleri > Rabbani Yol ve Sunnetullah > Sünnetullah İle Uyarı
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sünnetullah İle Uyarı  (Okunma Sayısı 606 defa)
25 Ocak 2012, 12:34:55
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 25 Ocak 2012, 12:34:55 »Sünnetullah İle Uyarı

Herhangi bir topluma Allah'ın ayetleri ile apaçık tebliğ götürüldüğü zaman, bu toplumun söz konusu Sünnetullah gerçeği ile uyarılması gerekmektedir. Helak edilen bütün kavimler, bilmedikleri veya beklemedikten bir akibetle değil, kendilerine apaçık ayetlerle bildirilen bir akibetle karşılaşmışlardır. Cahili toplumlarda tevhidi mücadele ile görevlendirilen bütün peygamberler, ka­vimlerini sadece Allah'a kulluğa davet etmişler ve bu da­veti kabul etmezlerse Allah'ın değişmeyen sünneti ile helak olacaklarını bildirmişlerdir.

Biz hangi memleketi helak ettikse, muhakkak on­ların halkını uyaranlar olmuştur. Onlara öğüt veril­miştir. Biz zulmetmiş değiliz. Şuara 208.209

Andolsun ki (Lut) zorlu yakalamamıza karşı on­ları uyarmıştı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp-yalanlamakta direttiler. Kamer 36

Siyer kitaplarında beyan edildiği gibi Resulullah (s.a.v.) de, diğer peygamberler gibi davete muhatap olan insanları Sünnetullah gerçeği ile uyarıp ikaz etmiştir. Utbe b. Rebia Kureyş'li müşriklerin mal, ma­kam, para ve kadına ilişkin tekliflerini Resulullah (s.a.v.)'e iletmiş ve davadan vazgeçmesi şartıyla bu tek­liflerin yerine getirileceğini bildirmişti. Utbe b. Rebia sözünü bitirdiği zaman Resulullah (s.a.v.) ona Fussilet suresini okumaya başladı. Resulullah (s.a.v.) surenin 13. ayet-i kerimesini okuduğu zaman Utbe b. Rebia dehşete düşerek ve bazı kaynakların ifadesine göre  Resulullah (s.a.v.)'in ağzını tutarak "Yeter!" demişti.

Yine yüz çevirirlerse, artık de ki: Ben sizi Ad ve Semud yıldırımına benzer bir yıldırımla  uyanp korkuttum. Fussilet 13

Müsned'de de bildirildiğine göre Utbe b. Rebia Kureyş'li müşriklerin yanına dönünce onlara "Kabe'yi iba­dethane yapan Allah'a yemin ederim ki, Ad ve Semud  kavimlerini helak eden yıldırım gibi bir yıldırımla sizi kor­kuttu!" demiştir.

Resulullah (s.a.v.)'i örnek alma durumundaki birçok müslüman ki bunların arasında kendilerine alim denilen bazı kimseler de bulunmaktadır Resulullah (s.a.v.)'in hareket metodundan bihaberdirler. Rabbani metoddan bihaber oldukları için tağuta karşı muğlak bir tavır göstermekteler ve tağutun karşısına yegane düşman olarak çıkmaktadırlar.

Cahili toplumlarda yaşayan müslümanlar, tağutu önce akidede sonra tavırlarda dışlamakla yükümlü­dürler. Dünyanın birçok ülkesindeki kardeşlerimiz fert veya ilk cemaat ilişkileri merhalesinde, tağutu akidede ve tavırlarda dışlarken, kendilerini tağutun yegane düşmanı olarak görmekteler ve tağutun karşısına bu duygularla çıkmaktadırlar. Bu şekilde çıkışın en olumsuz yönü ise; tağutun yegane düşman olarak müslüman­ları görmesi, düşman olarak müslümanları tanıması ve sadece müslümanlardan sakınmasıdır.

Oysa ki tağut yapageldiği isyankar amellerle Allah'a karşı gelmekte, Allah'a savaş açmakta, Allah'ı gazapladırmakta ve Allah'ın Kahhar sıfatı ile karşı karşıya gel­mektedir.

Kahhar olan Allah'a savaş açan müstekbirlerin, Müslümanlardan korkmasına veya Müslümanlardan sakınmasına ise hiç gerek yoktur. Müslümanlar az da olsa, çok da olsa bu onların akibetini değiştirmeye­cektir. Çünkü şanı yüce «Rabbimizin bu konuda kesin ve değişmeyen sünneti vardır. Allah'ın arzında Allah'a karşı gelen ve Allah'a karşı savaş açtı müstekbirler, uyarılıp-ikaz edildikleri Sünnetullah#ile karşı karşıya ge­leceklerdir.

Tağuti sistemlerdeki azınlık müslümanların bu me­seleye önemle dikkat etmeleri, tağutu, tağutun temsilci­lerini ve. tağutun sempatizanlarını kendileri ile değil, Al­lah (cc.) ile karşı karşıya getirmeleri gerekmektedir.

Tağutu sadece kendi güç ve kuvvetleriyle helak et­meye çalışan müslümanlar, materyalist bir güç an­layışının tesirine girmektedirler. Oysa bilinmelidir ki tağuti sistemlerin yaşama süresi, müslümanların az veya çok, güçlü veya güçsüz olmaları ile sınırlandırıl­mış değildir. Sünnetullah gerçeği ile uyarılıp-ikaz edilen bütün tağuti sistemler, mutlaka ve mutlaka helak edile­ceklerdir. Müslümanların durumu hangi seviyede olursa olsun, onların akibeti değişmeyecektir. Çünkü karşı karşıya getirildikleri Sünnetullahın tatbik edicisi, her şeye gücü yeten Allah (c.c.)'dır.

Elbetteki bu. Sünnetullah1! öncelikle dünya müslümanlarının anlamaları ve idrak etmeleri gerek­mektedir. Bu Sünnetullah günümüzde de yürürlükte olduğunu idrak eden dünya müslümanları, idrak ettikleri bu gerçekle çağdaş firavunların karşısına bir haberci, bir uyarıcı, bir korkutucu vasfı ile çıkacaklar; dünya firavun­larını, müstekbirlerin! ve mustazafların! kendileri ile değil, Allah (c.c.)'ın rahmeti ve azabı ile karşı karşıya getireceklerdir. Çünkü Rabbani yol ve Rabbani metod bunu gerektirmektedir.

Resulullah (s.a.v.)'i örnek alma durumunda olan dünya müslümanlarının, şan yüce Rabbimizin Resulul­lah (s.a.v.)'e öncelikle emrettiği, toplumsal tavırları bilmeleri gerekmektedir.

Rabbani daveti gündeme getiren Resululah (sa.v.)'in, müşriklere ve kafirlere karşı gösterdiği ilk tavırlar nelerdir?

Tabi ki bu sorunun cevabını yine Kur'an'ı Kerim vermektedir.

Şu halde yalanlayanlara itaat etme. Kalem 8

Artık bu sözü yalanlayanla  sen Bana bırak. Biz onları nereden geldiğini bilemeyecekleri bir azaba  yavaş yavaş yaklaştıracağız. Kalem 44

Onların sözlerine sabret ve onlardan güzellikle (güzel davranışlarla) uzaklaş.

Yalanlamakta olan nimet sahîhlerini sen Bana bırak ve onlara az bir mühlet var. Müzzemil 10.11

Bizim zikrimizden yüzçeviren ve dünya haya­tının başka hiçbir şey istemeyen kimseden sen de yüz

çevir. Necm 29

Deki! Yeryüzünde gezip dolaşın da, suçlu günah­karların nasıl bir akibete uğradıklarını görün. Neml 69

Biz onların söylemekte olduklarını dâha iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. Kaf 45

Birkaç tanesini verdiğimiz bu ayet-i kerimelerden de anlaşılacağı üzere; Resulullah (s.a.v.) insanları Al­lah'a kulluğa davet ederken, onların karşısına bir düşman veya bir zorba vasfıyla değil, bir uyarıcı-kurtarıcı vasfıyla çıkmış ve onları Allah'ın azabıyla kor­kutmuştur. Bu nedenle davetin ilk dönemlerinde Mek­ke'li müşrikler, Resulullah (s.a.v.)'in şahsından değil, söylediklerinden rahatsız olmuşlardır.

Çünkü Resulullah (s.a.v.) onları kendi şahsı ile değil, Allah ve Allah'ın değişmeyen sünnetiyle tehdit ediyordu. Onları, Sünnetullahın getireceği müthiş aki­bet ile uyarıyor, bu akibet ile karşı karşıya getiriyordu.

Ahirete inanmayan insanlar, inanmadıkları cehennem azabıyla birlikte, dünya tarihinde müşahhas olarak gördükleri ve ülkeleri helak eden bu İlahi azap ile tehdit ediliyorlardı. Çünkü ülkeleri helak eden bu İlahi azaptan birçok örnekler, mütavatir olarak bu kimselerin kendilerine de ulaşmıştı. Nitekim Kur'an'ı Kerim'in birçok yerinde, Allah'ın ayetleri­ni yalanlayan bu şaşkınların yeryüzünde dolaşmaları ve kendilerinden önce yalanlayan kavimlerin nasıl helak edildiklerini ibretle görmeleri istenmektedir.

Gerçek şu ki, sizden önce nice sünnetler gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezip dolaşın da, yalanlayan­ların uğradıkları akibet nasıl olmuş bir görün. Al-i İmran 137

De ki; Yeryüzünde gezip dolaşın da, öncekilerin nasıl bir akibete uğradıklarını görün. Onların çoğu

müşrik olanlardı. Rum 42

Kendilerinden önce nice kuşakları yıkıma uğrat­tığımızı görmüyorlar mı? Yasin 31

Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece ken­dilerinden öncekilerin nasıl bir akibete uğradıklarını görsünler. Mümin 21

Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece ken­dilerinden öncekilerin nasıl bir akibete uğradıklarını görsünler. Allah onları yerle bir etti. O kafirler için de bunun bir benzeri vardır. Muhammed 10

Söz konusu toplumlar Allah'ın hükümleri ile Al­lah'a kulluğa davet edilmekte ve geçmiş .kavimlerden verilen örneklerle, yalanlayan toplumları helak eden Sünnetullah ile uyarılmaktadırlar. Bu örneklerin verilme­si, onların ibret almaları ve inkarcı tavırlardan vazgeç­meleri içindir.

Kendilerinden önceki nice kuşakları yıkıma uğratmamız, onları doğruya yöneltmedi mi? Oysa on­ların kaldıkları yerlerde gezinip durmaktadırlar. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için ayetler vardır. Taha 128

Yurtlarında gezip dolaşmakta oldukları nice kuşakları kendilerinden önce yıkıma uğratmış ol­mamız, onları doğru yola yöneltmedi mi? Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır. Yine de işitmiyorlar mı? Secde 26

Bu Sünnetullah ile uyarılmalarına rağmen isyan ve küfürlerinden vazgeçmeyen toplumlar, Sünnetullahın gereği olarak helak edilmişlerdir. Nuh, Ad, Semud ve Lut kavimlerini uyarıp-ikaz eden müslümanların azlığı, müşriklerin deyimi ile zayıflığı, müstekbirler için yaşama fırsatı olmamış ve neticede Allah (c.c.)'ın vaadi ile karşılaşmışlardır. Tarihin ve arkeolojik kazıların yalanla­madığı ve hiçbir zaman yalanlayamayacağı bu hadise­ler, Kur'an'ı Kerim'de ibret alınması gereken olaylar ola­rak zikredilmektedir.

Bizi gazaplandırınca, biz de onlardan intikam aldık ve hepsini birden (su da) boğuverdik. Böylece onları, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık. Zuhruf 55.56

Kur'an'ı Kerim'de zikredilen bu olaylar, Firavunun yolunu izleyen müstekbirler ve müstekbirleri destekle­yen mustazaflar için açık birer örnektir. Apaçık ayetlerle karşılaşan ve Sünnetullah ile uyarılıp-ikaz edilen insan­lar, bu Rabbani davete icabet etmezlerse kendilerine va­dedilen akibet mutlaka ve mutlaka gerçekleşecektir.

Hiç şüphesiz, sizlere vadedilen mutlaka gelecek­tir. Siz aciz bırakıcılar değilsiniz. En'am 134.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sünnetullah İle Uyarı
« Posted on: 22 Ağustos 2019, 21:25:12 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sünnetullah İle Uyarı rüya tabiri,Sünnetullah İle Uyarı mekke canlı, Sünnetullah İle Uyarı kabe canlı yayın, Sünnetullah İle Uyarı Üç boyutlu kuran oku Sünnetullah İle Uyarı kuran ı kerim, Sünnetullah İle Uyarı peygamber kıssaları,Sünnetullah İle Uyarı ilitam ders soruları, Sünnetullah İle Uyarıönlisans arapça,
Logged
02 Temmuz 2018, 02:42:23
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.137


« Yanıtla #1 : 02 Temmuz 2018, 02:42:23 »

Esselami aleykum. Rabbim bizleri ona inanan iman eden hak yolda peygamber efendimizin sunnetine tabi kalarak yasayan ve kurtuluşa rahmete erişen kullardan eylesin inşAllah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
26 Kasım 2018, 13:02:49
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.011Site
« Yanıtla #2 : 26 Kasım 2018, 13:02:49 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizlerin ilmini artırsın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
26 Kasım 2018, 16:17:22
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.137


« Yanıtla #3 : 26 Kasım 2018, 16:17:22 »

Esselamu aleyküm.Rabbim bizleri peygamber efendimizin yolunda giden onun sünnetine tabi yaşayan ve hak yolu bulup kurtuluşa rahmete şefaate nail olan kullardan olalım inşAllah....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
26 Kasım 2018, 18:42:59
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.599« Yanıtla #4 : 26 Kasım 2018, 18:42:59 »

Aleyküm Selâm. Rabbim bizleri herdaim Rızasına uygun yaşayıp Peygamberimizin sünnetlerine tabi olanlardan eylesin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &