ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Akaid Eserleri > Rabbani Yol ve Sunnetullah > Sünnetullah'a göre kıyamet
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sünnetullah'a göre kıyamet  (Okunma Sayısı 618 defa)
24 Ocak 2012, 22:42:44
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 24 Ocak 2012, 22:42:44 »Sünnetullah'a göre kıyamet

Daha önceki yazımızda kıyametin ne zaman kopa­cağına dair araştırmada bulunmanın ve bazı hesaplarla bu konuda görüş beyan etmenin batıl bir uğraşı olduğunu belirtmiştik. Kıyamet hadisesini Sünnetullah'a göre değerlendirirken amacımız elbetteki kıyamet saati­ni tesbit etmeye çalışmak gibi batıl bir uğraşıya girmek değildir. Bunun mümkün olmadığını zaten idrak ediyor ve Allah'a hamdolsun ki bu konuda beyan edilen hükümlere zaten iman ediyoruz.

Ancak kıyamet hadisesinin Sünnetullah'a göre değerlendirilmesini ve ikisi arasındaki yakın ilginin araştırılmasını batıl bir uğraşı olarak telakki etmiyoruz. Kaldı ki bu meseleyle ilgili bazı hususların dünya müslümanları tarafından bilinmesinde fayda ve hayr mülahaza ediyoruz. Çünkü kıyamet koparken kurtulma­ları umud edilen müslümanlar, bu gerçekleri dikkate alan müslümanlardır.

Öncelikle bilinmesi gereken mesele,, kıyametin Sünnetullah'a göre kopacağı ve Sünnetullahın bir te­cellisi olarak vuku bulacağıdır. Çünkü kıyameti gerçekleştirecek olan Rabbimiz, bu hadiseyi Kur'an'ı Ke­rim'de beyan ettiği sünnetine göre gerçekleştirecektir. Değişmesi ve değiştirilmesi mümkün olmayan bu Sünnetullah ise, Kur'an'ı Kerim'de zikredilen ve bu ki­tapta açıklamaya çalıştığımız toplumların helakıyla ilgili Sünnetullah'dır. Daha açık bir ifade ile, kıyamet toplum­ların helakıyla ilgili bu Sünnetullah'ın bir tecellisi olarak kopacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         İlahi davetle karşılaşmalarına ve Sünnetullah ile tehdit edilmelerine rağmen inkarlarında ısrar eden kavimlerin, bu konudaki Sünnetullahın bir gereği olarak helak edildiklerini belirtmiş ve Kur'an'ı Kerim'de beyan edilen örnekleri zikretmiştik. Nuh (a.s.)'ın davetinin, za­manındaki bütün insanlara ulaştığını kabul ederek, Nuh tufanı ile meydana gelen helakın bütün dünyayı kuşat­masını bir istisna kabul edersek, Sünnetullah gereği meydana gelen diğer helakların genelde bölgesel helaklar olduğunu müşahade ederiz,

Tabi ki bu durum şaşırtıcı değildir.

Çünkü toplumların helakıyla ilgili Sünnetullahın hükmü çerçevesine, İlahi davetle karşılaşan ve Sünnetullah ile tehdit edilen toplumlar girmektedir. Birçok pey­gamber kendi kavimlerine gönderildiği ve kendi kavimle­rini uyarıp-korkuttukları için, helakla ilgili Sünnetullahın hükmü çerçevesine sadece bu kavimler girmiş ve Al­lah'ın ayetlerini inkar eden bu kavimler helak edilmiştir. Hangi kavim veya hangi ülke Allah'ın ayetleriyle Allah'a kulluğa davet edilmiş ve Sünnetullah ile tehdit edilmişse, bu ülke veya bu kavim Sünnetullahın hükmü çerçeve­sine girmektedir. Bu gerçeği kabul ve idrak ettikten son­ra şu soruyu sormamız gerekecektir.

Son peygamber Resulullah (s.a.v.)'in ve son Kitap Kur'an'ı Kerim'in gönderilmesiyle hangi kavim veya han­gi ülke Sünnetullahın hükmü çerçevesine girmektedir?

Resulullah (s.a.v.)'in belli kavimlere degil de bütün insanlara peygamber olarak gönderildiği gerçeğinden hareket ederek: "Bütün dünya insanları Sünnetullahın hükmü çerçevesine girmektedir" diyemeyiz. Çünkü yukarıda da belittiğimiz gibi herhangi bir ülkenin bu Sün­netullahın hükmü çerçevesine girebilmesi için, o ülkenin Allah'ın ayetleriyle Allah'a kulluğa davet edilmesi ve Sünnetullah ile uyarılıp-tehdit edilmeleri gerekmektedir.

Kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanlara peygamber olarak gönderilen Resulullah (s.a.v.), bilin­diği gibi İlahi davete Mekke ve çevresinden başlamıştır. Buradaki insanlar Allah'ın ayetleriyle Allah'a kulluğa davet edilmişler ve Sünnetullah ile uyarılıp-tehdit edil­mişlerdir. Resululah (s.a.v.) bütün dünya insanlarına peygamber olarak gönderilmesine rağmen ilk dönem­lerde yapılan bu İlahi davetle, Sünnetullahın hükmü çerçevesine bütün dünya değil, bu ilhi davetin gerçekleştiği bölge girmektedir, İlahi davete muhatap olan ve Sünnetullah ile uyarılan Mekke müslümanlarının Ad ve Semud kavimlerini helak eden yıldırıma benzer bir yıldırımla tehdit edilmeleri bu gerçeğin açık örneğidir.

Yine yüz çevirirlerse, artık de ki: "Ben sizi Ad ve Semud yıldırımına benzer bir yıldırımla uyarıp korkuttum."  Fussilet 13

Bilindiği gibi Ad ve Semud kavimlerinin helakları, bölgesel helaklardır. Netice olarak anlamamız gerekir ki, peygamberler vasıtasıyla gönderilen İlahi mesaja muhatap olan ve bu Sünnetullah ile ikaz edilen kavim­ler, bu Sünnetullahın hükmü çerçevesine girmektedir. Günümüz müslümanları Resulullah (s.a.v.)"in sünnetini dikkate alarak bu ilahi mesajı kendi ülkelerinde Sünnetullah'a uygun olarak gündeme getirdikleri za­man, o ülke bu Sünnetullahın hükmü çerçevesine gire­cektir.

Peki! Bu İlahi davet Resulullah (s.a.v.)'e ümmet olma bi­lincindeki dünya müslümanları tarafından Sünnetul­lah'a uygun olarak dünya genelinde gündeme geldiği zaman, dünya insanları aynı İlahi davet ve aynı İlahi tehdit ile karşılaştıkları zaman, bu Sünnetullahın hükmü çerçevesine hangi ülke girecektir?

İşte bu soruya vereceğimiz cevap açıktır.

Böyle bir durumda, toplumları helak eden Sünnetullahın hükmü çerçevesine bütün dünya girmektedir. Nitekim kıyamet, Resulullah (s.a.v.)'in İlahi daveti ile karşılaşıp ve Sünnetullah ile tehdit edilmelerine rağmen küfürlerinde ısrar edecek olan dünya kafirlerinin üzerine kopacaktır.

Peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği ayetleri inkar eden ülkeleri helak eden Rabbimiz, en şiddetli azabı ve helakı olan kıyameti, 'Habibim' buyurduğu Resulullah (s.a.v.) ile gönderdiği ayetlerini inkar eden dünya kafir­lerine va'detmektedir. Resulullah (s.a.v.) ile gönderilen İlahi ayetleri inkar eden dünya kafirleri, helakla ilgili Sünnetullahın hükmü çerçevesine girecekler ve genel bir helak olan kıyametle helak edileceklerdir.

Resulullah (s.a.v.)'in vefat etmiş olması, bizleri bu konuda bazı şüphe ve istifhamlara götürmemelidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bütün insanlara pey­gamber olarak gönderilen Resulullah (s.a.v.)'in vefatı zamanında dahi İlahi tebliğ net ve açık bir şekilde dünyadaki bütün insanlara ulaşmamıştı. Bütün insanla­ra gönderilmesine rağmen İlahi davetin bütün insanlara ulaşmamış olması elbette ki tenakuz değildir. Resulullah (s.a.v.)'in vefatıyla nübüvvet bitmiş fakat son nübüvvet sahibi Resulullah (s.a.v.)ın getirdiği ve sünnetiyle beyan ettiği İlahi davet bitmemiştir. Bu yüce görevi Resulullah (s.a.v.)'e ümmet olma şuurundaki dünya müslümanları üstlenecekler, İlahi daveti sünnete uygun olarak net ve açık bir şekilde bütün dünya insanlarına götürerek, bu insanları aynı İlahi davet ve aynı İlahi tehdit ile karşı karşıya getireceklerdir.

Kıyamet hadisesini Sünnetullah göre değerlen­dirdiğimiz zaman tesbit edebileceğimiz diğer husus, İlahi

tebliğin kıyametten önce net ve açık bir şekilde dünya genelinde gündeme geleceğidir. 'Gafil haldeyken helak edilmeyecekleri1 başlığında açıkladığımız gibi hiçbir ka­vim veya hiçbir ülke beklemedikleri veya kendilerine bil­dirilmeyen bir helakla karşılaşmamışlardır. Helak edilen bütün kavimler, net ve açık bir tebliğle Allah'a kulluğa davet edilmişler ve daveti kabul etmeyen kavimlerin müstahak olduğu helakla ilgili Sünnetullah ile tehdit edil­mişlerdir. Kıyamet olayı da Sünnetullahın bir tecellisi olarak vuku bulacak genel bir helak olduğu için bu he­laktan önce İlahi tebliğ dünya genelinde net ve açık bir şekilde gündeme gelecek ve dünya insanları bu Sünnetullah gerçeği İle tehdit edileceklerdir. Kıyamet azabı ile helak edilecek olan dünya kafirleri, bilmedikleri veya beklemedikleri bir akibetle karşılaşmayacaklardır. Neye davet edildiklerini net ve açık bir şekilde öğrenecekler ve bu daveti kabul etmezlerse hangi Sünnetullah gereği helak edileceklerini bileceklerdir. Geçmişte helak edilen kavimler, gafil haldelerken helak edilmedikleri gibi, bunlar da gafil haldelerken helak edilmeyeceklerdir. Çünkü kavimlerin veya ülkelerin gafil haldelerken helak edilmeyecekleri, Rabbimizin kesir, ve değişmeyen sün­neti olarak zikredilmektedir.

Biz hangi ülkeyi helak ettikse, muhakak o ülke halkını uyaranlar olmuştur. Onlara öğüt verilmiştir. Biz zulmetmiş değiliz. Şuara 208.209

Bunun sebebi, Rabbinin ülkeler halkını gafil hal­delerken onları zulüm ile helak edici ol­madığındandır. En'am 131

Dünyevi helakla ilgili azabın kafirlerin hiç beklemedikleri bir yönden veya ansızın gelmesi, elbetteki bu sünnete muhalif değildir. Çünkü Sünnetullah gereği he­lak edilen bu ülkelere, azabın hangi saatte veya hangi yönden geleceği bildirilmemesine rağmen azabın gele­ceği bildirilmiştir.

Hiç şüphesiz size va'dedilen mutlaka gelecektir. Siz aciz bırakabilecek değilsiniz. En'am 134

Şanı yüce Rabbimiz hiçbir ülke halkını gafil halde­lerken helak etmemiştir. Kurtuluşunu veya helakını mu­rad ettiği kavimlere mutlaka ve mutlaka uyarıcılar göndermiştir. Söz konusu kavimler Allah'ın ayetleri ile Allah'a kulluğa davet edilmişler ve bu konudaki Sünnetullah ile uyarılıp tehdit edilmişlerdir.

Biz bir ülkeyi yıkıma uğratmak (helak etmek) is­tediğimizde, oranın nimet ve refahtan şımarmış elebaşılarına emirlerimizi bildiririz. Onlar ise onda (emirlerimizde) bozgunculuk yaparlar. Artık onun üzerine hüküm hak olur ve o ülkeyi kökünden helak ederiz. İsra 16

Toplumların helakıyla ilgili Sünnetullah1 beyan eden bu ayet-i kerimeleri dikkate aldığımız zaman, kıyamet öncesinde İlahi tebliğin mutlaka gündeme gele­ceğini ve Rabbimizin dilemesiyle dünya genelinde yaygınlaşar...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sünnetullah'a göre kıyamet
« Posted on: 25 Ağustos 2019, 14:08:56 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sünnetullah'a göre kıyamet rüya tabiri,Sünnetullah'a göre kıyamet mekke canlı, Sünnetullah'a göre kıyamet kabe canlı yayın, Sünnetullah'a göre kıyamet Üç boyutlu kuran oku Sünnetullah'a göre kıyamet kuran ı kerim, Sünnetullah'a göre kıyamet peygamber kıssaları,Sünnetullah'a göre kıyamet ilitam ders soruları, Sünnetullah'a göre kıyametönlisans arapça,
Logged
17 Şubat 2018, 15:46:23
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.147


« Yanıtla #1 : 17 Şubat 2018, 15:46:23 »

Esselamu aleykum.Rabbim bizleri peygamber efendimizin yolunda giden Allahın emir ve yasaklarina uyan hem dünyanın azabından hemde kıyametin dehşetli gününden kurtulan kullardan olalim inşAllah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
17 Şubat 2018, 17:55:43
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.606« Yanıtla #2 : 17 Şubat 2018, 17:55:43 »

Ve Aleykümüsselam Rabbim bizleri zaman var iken tevbe eden ve doğru işler yapanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
18 Şubat 2018, 15:55:34
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.021Site
« Yanıtla #3 : 18 Şubat 2018, 15:55:34 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri kendi kıyametimiz gelmeden Tevbe Edip Salih ameller işleyenlerden eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &