ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Akaid Eserleri > Rabbani Yol ve Sunnetullah > Peygamberlerin helakle ilgili duaları
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Peygamberlerin helakle ilgili duaları  (Okunma Sayısı 595 defa)
24 Ocak 2012, 22:58:21
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 24 Ocak 2012, 22:58:21 »SÜNNETULLAHIN GERÇEKLEŞMESİ

Peygamberlerin helakle ilgili duaları


Kavimlerini Alah'a kulluğa davet eden bütün pey­gamberler, davetin özü olan "Lailaheillallah" gerçeğini kavimlerinin kültür ve anlayışına göre net bir şekilde gündeme getirmişlerdir, İlahi davetle karşılaşan ve Sünnetullah gerçeği ile tehdit edilen kavimlere, Rabbimi­zin bir mühlet verdiğini belirtmiştik. Ne yazık ki Rabbimiz tarafından verilen bu mühlet çoğu kez hayra vesile ol­mamış, kendilerine mühlet verilen kavimler, bu mühlet zarfında azgınlıklarını daha da arttırmışlardır.

Öncelikle bilmemiz gerekir ki, kavimlerine Rabbani tebliği götüren ve kavimlerini Sünnetullah ile tehdit eden bütün peygamberler, kavimlerinin Sünnetullah gereği helak olmalarını degil, İlahi daveti kabul ederek kurtuluş bulmalarını yürekten istemektedirler. Çünkü onlar merhametle tanışan ve merhameti yaşayan insanlardır.


İlahi daveti gündeme getirecek olan günümüz müslümanlarının da, bu önemli hususda oldukça du­yarlı olmaları gerekmektedir. Bu hususda yapmamız gereken, bizde olmayan bir merhameti dışarda aramak ve sahiplenmeye çalışmak değildir. Çünkü bu merhamet zaten bizde vardır. Yapmamız gereken bu merhameti günyüzüne çıkarmak ve bizleri onurlandıracak bu mer­hameti bilinçli bir şekilde teneffüs etmektir. Bizlerde olan merhameti günyüzüne çıkarmamız ise güç olmaya­caktır. Mesela yolda giderken çok açık giyinmiş bir kadınla karşılaşıyoruz. Nefretle karşıladığımız bu gö­rüntü, kızmamıza ve öfkelenmemize neden olabiliyor.

Kızdığımız ve öfkelendiğimiz an düşünelim!

Çok açık giyinmiş olan bu kadın, yürürken iki ara­banın arasında kalsa ve belden aşağısı kopsa ne ya­parız?

Her tarafından kan fışkıran ve kanlar içerisinde çırpınan o kadına bakarken yüreğimizde ne hissederiz?

Elbetteki kızgınlığımız ve öfkemiz bir anda kaybol­muş ve yerini merhamet almıştır.

Yürekten acırız, merhamet ederiz o kadına.

O halde neden acıdığımızı, neden merhamet etti­ğimizi düşünelim. Tabi ki bu sorunun da cevabı açıktır.

"Belden aşağısı koptuğu için ve kanlar içinde kaldı­ğı için."

İşte şimdi kendimize gelelim!

Bizler müslümanız. Allah'a, peygamberlerine, me­leklerine, İlahi kitaplara, gaybe, ahirete, cennete ve cehenneme iman ediyoruz. Bu iman ile bilmemiz gerekir ki, sokakta gördüğümüz o açık kadın, isyankar yaşantısını sürdürürse cehennem azabına müstahak ola­caktır. Cehennem azabının ne dehşetli ve ne korkunç olduğu ise iman ettiğimiz Kur'an'ı Kerim'de beyan edil­mektedir. Ki bir yıl, bin yıl, bir milyar yıl değil, ebedi bir azaptır. Cehennem azabının yanında, herhangi bir in­sanın belden aşağısının kopması nedir ki?

O kadının belden aşağısının kopmasına acıyor ve merhamet ediyorsak, o kadının mevcut yaşantısı ile gittiği akibete çok daha fazla acımamız, çok daha fazla merhamet etmemiz gerekmez mi?

İşte peygamberlerde bu merhamet vardı. Cehen­nem azabının ne anlama geldiğini idrak eden peygamberler, bir isyankarla karşılaştıkları zaman, onun isyan­kar yaşantısı ile nasıl bir azaba doğru gittiğini idrak ediyorlar ve bu idrakin getirdiği yüce merhamet duygu­larıyla; "Ateşten kendini kurtar, ebedi azaptan kendini kurtar, ne, olur kurtar, ne olur kurtar." diye çırpınıyor­lardı. Onlara merhametle yaklaşıyorlar, yakinen hissettikleri ve yaşadıkları bu merhamet ile ağlıyorlar ve ağlıyorlardı.

Taif'te taşlanan rahmet peygamberi Resulullah (s.a.v.) elbette ve elbetteki kendisine değil, kendisini taslayanlara acıyor, onlara merhamet ediyordu.

Kavimlerine tanınan mühlet zarfında, kavimlerinin kurtuluşu için mücadele eden ve onları merhamet duy­gularıyla kurtuluşa çağıran peygamberler; bu mühletin akabinde küfürlerinde ısrar eden kavimlerini, Sünnetullah gereği va'dedilen azaba terketmektedirler.

(Nuh) Sonunda Rabbine dua etti. "Gerçekten ben yenik düşmüş durumdayım. Artık Sen intikam al." Kamer 10

Nuh (a.s.)'ın buyurduğu "Ben yenik düşmüş du­rumdayım" ifadesini yanlış anlamamak gerekir. Nuh (a.s.) bir müslüman ve bir peygamber olması hasebiyle onların karşısında hiçbir zaman hor ve zelil bir duruma

düşmemişti. Ancak verdiği bir mücadele vardı. Bu mücadele, onların Rabbani davete teslim olmaları ve kurtuluş bulmaları içindi. Nuh (a.s.) işte bu mücadelede yenik düştüğünü ifade etmektedir. Gizli ve açık olarak onları Allah'a kulluğa davet ettiğini, bu daveti uzun yıllar anlattığını ve açıkladığını belirtmekte ve bütün bunlara rağmen küfürlerinde ısrar eden kavmini, değişmesi ve ertelenmesi mümkün olmayan İlahi tehditten kurtara­madığını ifade etmekte ve Sünnetullah'ın gerçek failine; "Artık Sen, onlara va'dettiğin intikamı al"demektedir.

Sünnetullahın tecellisinden önce birçok peygam­berin, Sünnetullahın tecellisine ilişkin duaları ile karşı­laşıyoruz. Sünnetullah gereği helak edilen birçok kavim, kendilerine gönderilen peygamberlerin nihai duaları akabinde helak edilmişlerdir. Bu durumu elbette ki dikka­te almamız gerekmektedir. Ancak bu durumu dikkate alırken, peygamberlerin duasının Sünnetullah üzerinde müessir olmadığını ve Sünnetullahın bu dualara göre değişmeyeceğini bilmemiz de gerekecektir

Peki duanın anlamı, yeri ve etkisi nedir?

Bilindiği gibi dua Allah'a yönelmek, Allah'a el ve gönül açmak, Allah'a yalvarmak ve Allah'tan istemektir. Allah'a gönülden yönelerek el açan ve boynunu büke­rek Rahmani dualarda bulunan birçok kardeşimizin dua­larına icabet eden Allah (c.c.)'dır.

Kur'an'ı Kerim'deki hareket metoduna vakıf olan dikkatli kardeşlerimiz, Kur'an'ı Kerim'deki dua hakikatine de vakıf olabileceklerdir. Çünkü muhatap aldığı müslü­manlara bulundukları konumun fıkhını veren Kur'an'ı Kerim, bu müslümanlara bulundukları konumda yapma­ları gereken duaları da beyan etmektedir. Şanı yüce Rabbimizden hangi konumda, neyi talep edeceğimizi bilmemiz elbetteki çok önemli bir meseledir. Nitekim bu önemli meselede gafil olan birçok kardeşimiz gelişi güzel dualarda bulunmakta, müşrik ve kafir olarak sıfatlandırdıkları kimseleri beddualara boğmaktadırlar. Oysa ki herhangi bir insanın şerri için dua etmezden önce, o insanın hayrına dua edilmesi ve hayrı için gay­ret sarfedilmesi gerekmektedir. Dualara icabet eden Rabbimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da bizlere yol göstermekte ve hangi konumda neyi istememiz ge­rektiğini lutfu ile beyan buyurmaktadır. Kur'an'ı Ke­rim'deki dua ayetlerini İslami hareketin merhalelerini dik­kate alarak incelediğimiz zaman, hangi merhalede nelere muhtaç olunduğunu ve bu muhtaç olunan şeylerin Allah'tan nasıl istenmesi gerektiğini müşahade edebiliriz. Dua hakkında belittiğimiz bu kısa açıklama dikkate alındığında, peygamberlerin Sünnetullah'ın tecellisine ilişkin yaptıkları duanın anlamı, yeri ve etkisi daha iyi anlaşılabilecektir. Peygamberlerin kavimleri hakkında yaptıkları bu nihai dua, kavimlerine tanınan mühletin bit­tiğine açık bir işarettir. Nitekim bu duanın akabinde müminler kafirlerden ayrılmakta ve kafirler kendilerine va'dedilen azap ile helak edilmektedir. Sünnetullah'ın te­cellisine ilişkin bazı peygamber duaları Kur'an'ı Kerim'de Şöyle zikredilmektedir.

Nuh dedi kİ: "Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma. Çünkü Sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve onlar facirden, kafirden başkasını doğurmazlar. Ey Rabbim beni, annemi, babamı, mümin olarak evime gireni, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimle­re de helakten başkasını arttırma." Nuh 26.28

(Lut dedi ki:) "Rabbim, beni ve ehlimi bunların yapmakta olduklarından kurtar." Bunun üzerine onu ve ehlini tamamen kurtardık. Geri kalanlar içinde yalnız bir kocakarı (karısı) vardı. Sonra geride kalan­ları helak ettik. Şuara 169.172

Musa dedi ki: "Ey Rabbimiz, Firavun'a ve önde gelen çevresine dünya hayatındaki zinet ve malları şüphesiz Sen verdin. Senin yolundan saptırsınlar diye mi Rabbimiz? Rabbimiz Sen onların mallarını yok et. Kalplerini şiddetle sık, çünkü onlar acıklı azabı gör­medikçe iman etmeyecekler. 10-Yunus 88

İlahi vahy ile bu gibi dualardan ve duaların akabin­de tecelli eden olaylardan haberdar olan Resulullah (s.a.v.) elbetteki bunlardan birçok örnekler ve ibretler almıştı. Nitekim Habibini bunlardan haberdar eden Allah (cc.) Habibine hangi duayı yapması gerektiğini de bildi­riyordu.

De ki: "Rabbim, onlara vaad edilen tehdidini bana göstereceksen, beni o zalimler topluluğu arasın­da bulundurma Rabbim." Gerçek şu ki, biz onlara va'dettiğimiz tehdidi elbetteki sana göstemeye de kadi­riz. Müminun 93.95

Sunnetullah gerçeğine vakıf olan Ebubekir (r.a.) gibi müslümanlar, Resulullah (s.a.v.)'in Mekke'den hic­ret etmesini Mekke'lilerin helakına yorumlamışlar ve: "Peygamberini şehirlerinden çıkaran Mekke'liler, mutlaka helak olacaklardır" demişlerdir. Tabi ki bu söz bir kehanet degil, bizzat Sünnetullah'a nisbet edilen bir sözdür. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, Resu­lullah (s.a.v.)'in gündeme getirdiği İlahi davet genelde reddedilmemişti ve ayrıca Resulullah (s.a.v.) daveti ka­bul etmeyen herkese degil, küfrün elebaşıları olan Ebu Cehil, Utbe b. Rabia, Velid b. Ukbe ve Ümeyy b. Halef gibi kafirlerin helakı için dua etmişti. Nitekim bu kafirlerin Bedir'de müminlerin eliyle helak edildiklerine şahit oluyo­ruz. Yine bilmemiz gerekir ki, bir veyâ birkaç kavme...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Peygamberlerin helakle ilgili duaları
« Posted on: 23 Ağustos 2019, 22:32:07 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Peygamberlerin helakle ilgili duaları rüya tabiri,Peygamberlerin helakle ilgili duaları mekke canlı, Peygamberlerin helakle ilgili duaları kabe canlı yayın, Peygamberlerin helakle ilgili duaları Üç boyutlu kuran oku Peygamberlerin helakle ilgili duaları kuran ı kerim, Peygamberlerin helakle ilgili duaları peygamber kıssaları,Peygamberlerin helakle ilgili duaları ilitam ders soruları, Peygamberlerin helakle ilgili dualarıönlisans arapça,
Logged
17 Şubat 2018, 15:53:13
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.147


« Yanıtla #1 : 17 Şubat 2018, 15:53:13 »

Esselamu aleyküm.Rabbim bizleri onun yolunda giden emrine uyan ve helak olmakdan azabdan kurtulan kullardan olalim inşAllah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
18 Şubat 2018, 00:38:38
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.603« Yanıtla #2 : 18 Şubat 2018, 00:38:38 »

Aleykümüsselam Peygemberler her zaman kavimlerinin iyiliğini istemiş onun için dua etmişlerdir ancak kavimleri bazen onları dinlememiş ve helak olmuşlardır
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
16 Ağustos 2019, 16:12:22
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.016Site
« Yanıtla #3 : 16 Ağustos 2019, 16:12:22 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri İslam yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
16 Ağustos 2019, 16:20:43
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.147


« Yanıtla #4 : 16 Ağustos 2019, 16:20:43 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri peygamber efendimizin yolunda onun sunnetine tabi yasayan ve kurtulusa erisen kullardan eylesin inşAllah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &