๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Peygamberimizin Hayatı => Konuyu başlatan: Hadice üzerinde 21 Mayıs 2011, 12:08:56Konu Başlığı: Rasulullahın Yemeğini Yediğinde Hamdettiğini
Gönderen: Hadice üzerinde 21 Mayıs 2011, 12:08:56
Rasulullahın Yemeğini Yediğinde Allah'a Hamdettiğini Ve Elini Yıkadığı

1249) Ebu Umame şöyle anlattı:

Peygamber (s.a.v.) yemeğini yeyip sofra kaldırıldığında şu duayı yapardı:

"Ey Rabbimiz! Biz sana, pek çok içi bereket dolu, red ve terk olun­mayan kendisinden müstağni kalınmayan hamdle hamdederiz."[56]

1250) Ebu Said el-Hudri şöyle demiştir;

Peygamber (s.a.v.) yemeğini yedikten sonra şöyle dua ederdi.

"Bize yediren, içiren ve bizi müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun."[57]

1251)  Ebu Hureyre'yi Rasulullah (s.a.v.) bir yemeğe davet etti. Birlikte gittik, yemeğini yeyip ellerini yıkayınca şu duayı yaptı:

"Doyuran ama doyurulmayan, bize lutufta bulunan ve bizi doğru yola ileten, bize yediren ve içiren, bizi her türlü güzel imtihandan geçi­ren Allah'a hamdolsun. Terk edilmeyecek, reddedilmeyecek, inkar e-dilmeyecek ve kendisinden müstağni kalınmayacak şekilde Allah'a hamdolsun. Rabbimiz! yediren,'içiren, çıplaklıktan kurtararak giydiren, delaletten hidayete götüren, körlükten kurtarıp görmeyi sağlayan Al­lah'a hamdolsun. Beni yarattıklarından bir çoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'adır." [58]

1252) Ebu Eyyub el-Ensari şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.) yeyip içtiğinde şöyle derdi:

"Bize yediren, içiren, yeyip içtiğimizi boğazımızdan geçiren ve çık­masını sağlayan Allah'a hamdolsun."[59]


[56] Buharî, Sahih, VII/106; Ebu Davud, Sünen, no:   3849; Tirmizî, Sünen, no: 3452; Ahmed, .Müsned, V/ 252, 256, 261, 267; Tirmizî, Şemail, no:   164 (Muhtasardan)

[57] Ebu Davud, Sünen, no: 3850; Tirmizî, Sünen, no: 3453;   Şemail; no: 163 (muhtasardan) (Elbani isnadı zayıftır demiştir.)

[58] İbn Hıbban, Sahih, 1352 (Mevaridu'z-Zaman), Ibnu's-Sınnî, Amelu'l-yevmi ve'l-leyle, 479; Ebu Nuaym, Hİlyetu'l-Evliya, VI/242; Ibn Ebi'd-Dünya, eş-Şukr, 17; Ebu'ş-Şeyh, Ahlaku'n-Nebi, 218.

[59] İbn Ebi'd-Dünya, Kitabu'ş-Şukr, no: 80.Konu Başlığı: Ynt: Rasulullahın Yemeğini Yediğinde Hamdettiğini
Gönderen: Ramazan. üzerinde 11 Ekim 2015, 20:40:08
Es Selamün Aleyküm  . Hamdi dilimizden gönlumuzden ırak eylemeyelim İnşALLAH .
ALLAH cc razı olsun .


Konu Başlığı: Ynt: Rasulullahın Yemeğini Yediğinde Hamdettiğini
Gönderen: Ceren üzerinde 11 Ekim 2015, 20:51:30
Aleykümselam.Peygamber efendimiz yemek yedikten sonra hamd edip,duasını ediyormuş.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim...