ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Peygamberimizin Hayatı > Rasulullahın Miracı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Rasulullahın Miracı  (Okunma Sayısı 551 defa)
31 Mayıs 2011, 14:38:52
Hadice
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 5.942


« : 31 Mayıs 2011, 14:38:52 »Rasulullahın Miracı (Göğe Çıkması)

299) El-Vakidî, adamlarından rivayet etti:

Isra (miraç) nübüvetin onikincî yılı, hicretten onsekiz ay önce, Ra-mazan'm onyedisinde, cumartesi günü meydana gelmiştir.

300) Yine el-Vakidî şeyhlerinden şunu rivayet etmiştir:

Rasulullah (s.a.v.) hicretten bir yıl önce, Rabiü'l-evvel ayının on-yedinci gecesinde geceleyin götürüldü.

Bu, ibn Abbas'la Aişe'nin görüşüdür.

301) Şeyhimiz Ebu'1-Fadl ibn Nasr'm şöyle dediğini duydum:

Bazıları: tsra, hicretten bir yıl önce olmuştur, dediler. Bazıları da: Hicretten altı ay önce oldu, dediler.

Bir sene önce oldu diyenlere göre, Rabiu'l-evvel ayındadır. Sekiz ay önce oldu diyenlere göre, Recep ayındadır. Altı ay Önce oldu diyenlere göre, Ramazan ayındadır.

Bana göre de: Recep ayının yirmiyedînci gecesindedir. [116]

302) Enes îbn Malik'e, Malik İbn Sa'sa'a şunu anlattı:

Rasulullah (s.a.v.) kendisinin götürüldüğü geceyi (İsra ve Miracı) onlara şöyle anlattı:

"Ben hatim'de -Katade Hicr'de diye rivayet etmiştir- yatıyordum. O sırada bana gelen (Cebrail) geldi. Arkadaşına şöyle demeğe başladı: Üçün arasında, en ortada olan." Şöyle de demiştir.

"Bana geldi ve (göğsümü) yardı.

(Katade'nin şöyle dediğini duydum: "Şuradan buraya kadar yardı."

Katade şöyle dedi: Yanmadayken Carud'a: Bununla neyi kasdedi-yor? dedim.

O da: Boğaz çukurundan kıl bittiği yere kadar, yani ön mahallidir, dedi.

Yine onun şöyle dediğini duydum: Göğüs başında kıl biten yere kadar olan mahaldır.)

"Kalbimi çıkardı.  Sonra içi iman ve hikmet dolu bir tas getirildi. Daha sonra katırdan küçük, merkepten büyük beyaz bir hayvan getirildi.

(Carud:

- Ebu Hamze! O, Burak mıdır? dedi. O da:

- Evet. O, adımını gözünün erişebildiği yerin son noktasına atardı, demiştir.)

"Ben onun üzerine bindirildim. Cebrail de benimle birlikte gitti. Nihayet dünya semasına vardı. Cebrail gök kapısını çaldı.

- Kim o? denildi. Cebrail:

- Ben Cebrail'im, dedi.

-Yanındaki kimdir? diye soruldu. Cebrail: r Muhammed- diye cevap verdi.

- Ona (göğe çıkmak için) vahiy ve miraç daveti gönderildi mi? diye soruldu.

-Evet, gönderildi, dedi.

-Merhaba gelen zata! Bu gelen kişi ne güzel yolcu, denildi. Hemen gök kapısı açıldı. Ben birinci semaya varınca, orada, Adem'le karşılaş­tım. Cebrail bana:

-Bu, baban Adem'dir. Ona selam ver, dedi. Ben de selam verdim. Adem selamı aldı. Sonra:

- Merhaba iyi, hayırlı oğul ve salih peygambere, dedi.

Sonra yükselip ikinci semaya geldi. Yine gök kapısının açılmasını istedi.

-Kim o? denildi. Cebrail:

- Ben Cebrail'im, dedi. -Yanındaki kimdir? denildi. Cebrail: -Muhammed diye cevap verdi.

-Ona (göğe çıkmak için), vahiy ve miraç daveti gönderildi mi? -Evet diye cevap verdi.

-Merhaba gelen zata! Bu gelen kişi ne güzel yolcu, denildi ve hemen gök kapısı açıldı.

Ben ikinci semaya varınca orada Yahya ve İsa ile karşılaştım. Yahya ile İsa teyze oğullarıdır. Cebrail:

- Bunlar, Yahya ile İsa'dır.  Onlara selam ver.  Onlara selam ver­dim. Selamımı aldılar. Sonra:

-Merhaba hayırlı kardeş, salih peygamber! dediler.

Sonra Cebrail yükseldi.  Üçüncü semaya geldi.   Gök kapısının a-çılmasını istedi.

-Kim O? denildi. Cebrail;

- Cebrail'im, dedi.

-Peki, yanındaki kimdir? denildi. -Mühammed diye cevap verdi.

- Ona (göğe çıkmak için), vahiy ve miraç daveti gönderildi mi? de­nildi.

-Evet, dedi.

-Merhaba gelen zata! Bu gelen kişi ne güzel yolcu! denildi. Hemen gök kapısı açıldı.

Vardığımda Yusuf la karşılaştım. Cebrail:

-Bu, Yusuf tur O'na selam ver, dedi. Yusuf a selam verdim.   Sela­mımı aldı. Sonra:

-Merhaba hayırlı kardeş, salih peygamber! dedi.

Cebrail yükseldi ve dördüncü semaya geldi.   Gök kapısının açıl­masını istedi.

-Kim o? denildi.

-Ben, Cebrail'im, dedi.

-Yanındaki kimdir? denildi.

-Muhammed diye cevap verdi.                                        '

-Ona (göğe çıkmak için vahiy ve miraç daveti) gönderildi mi? de­nildi. Cebrail:

-Evet, dedi.

-Merhaba gelen zata! Bu gelen kişi ne güzel yolcu! denildi. Hemen gök kapısı açıldı.

Oraya vardığımda İdris'le (a.s.) karşılaştım. Cebrail:

-Bu, îdris'tir. Ona selam ver, dedi. İdris'e selam verdim. Selamımı aldıktan sonra:

-Merhaba salih kardeş, salih peygamber! dedi.

Sonra Cebrail  yükseldi. Beşinci  semaya geldi.  Gök kapısının a-çılmasını istedi.

-Kim O? denildi. Cebrail: -Ben Cebrail'im, dedi. -Yanındaki kimdir? denildi. -Muhammed diye cevap verdi.

-Ona (göğe çıkmak için vahiy ve miraç daveti) gönderildi mi? denil­di.

-Evet diye cevap verdi.

-Merhaba ona! Bu gelen zat ne güzel yolcu! denildi. Hemen gök kapısı açıldı. Oraya vardığımda, Harun'la karşılaştım. Cebrail:

-Bu, Harun'dur. Ona selam ver, dedi. Ben de Harun'a selam ver­dim. O, selamımı alıp:

-Merhaba salih peygamber, iyi kardeş! dedi.

Sonra Cebrail yükseldi ve altıncı semaya geldi. Gök kapısının a-çılmasım istedi.

- Kim O? denildi.

- Ben Cebrail'im, dedi.

- Yanındaki kim? denildi.

- Muhammed diye cevap verdi.

- Ona (göğe çıkmak için vahiy ve miraç daveti) gönderildi mi? de­nildi.

-Evet, dedi.

-Merhaba ona! Bu gelen zat ne güzel yolcu! denildi.

Oraya vardığımda Musa ile (a.s.) karşılaştım.

-Bu, Musa'dır. Ona selam ver, dedi. Musa'ya selam verdim. O, selamımı alıp:

-Merhaba salih peygamber, salih kardeş! dedi.                  ı

Ben Musa'yı bırakıp geçince, ağlamağa başladı. Musa'ya: -Niye ağlıyorsun? denildi. O da:

-Benden sonra bir genç peygamber olarak gönderildi. Onun üm­metinden cennete girenler benim ümmetimden girenlerden çoktur da ona ağlıyorum, dedi.

Sonra Cebrail yükseldi ve yedinci semaya geldi. Gök kapısını çal­dı.

-Kim O? denildi. Cebrail: -Ben, Cebrail'im, dedi. -Yanında kim var? denildi.           '

-Muhammed, dedi.

-Ona (göğe çıkmak için vahiy ve miraç daveti) gönderildi mi? de­nildi.

-Evet diye cevap verdi.

-Merhaba ona! Bu gelen zat ne güzel yolcu! denildi. Hemen gök kapısı açıldı.

Yedinci gökte, ibrahim'le (a.s.) karşılaştım. Cebrail:

-Bu, İbrahim'dir. Ona selam ver, dedi. Ona selam verdim. Sela­mımı aldıktan sonra:

-Merhaba hayırlı oğul ve salih peygamber! dedi.

Daha sonra Sidretulmunteha'ya götürüldüm. Sidr ağacının mey­veleri (Yemen'in) Hecer (kasabası) testilerine benzemekteydi. (Onlar kadar büyüktü). Yaprakları da fillerin kulakları gibidir. Cebrail:

-îşte, bu Sidretuhnunteha'dır, dedi.

Bu ağacın aslından dört nehir kaynıyordu. îki nehir zahir, iki ne­hir batındı. Ben:

- Cebaril! Bu ikisi nedir? dedim. O da şu cevabı verdi:

-Batınî nehirler, cennette iki nehirdir, zahiri olan nehirler Nil'le Fırat nehirleridir, dedi.

Daha sonra, bana Beyt-i Mamur gösterildi.

(Katade şöyle demiştir: El-Hasen bize, Ebu Hureyre'den şunu ri­vayet etti: Rasulullah Beyt-i Ma'mur'a her gün yetmişbin melek girdiği­ni ve çıktıktan sonra bir daha oraya dönmediklerini görmüştür.)

Enes'in hadisine dönüp şöyle dedi:

"Bana biri şarap, diğeri süt dolu iki kap getirdiler. Ben süt dolu olanı aldım. Bunun üzerine Cebrail:

-Bu fıtrattır. Sen ve ümmetin o fıtrat üzeresiniz, dedi.     *

Sonra benim (le ümmetim) üzerine her gün elli vakit namaz farz kılındı. Dönüp Musa'ya uğradığımda:

-Sana ne emredildi? diye sordu. Ben:

-Hergün elli vakit namaz kılmakla emrolundum diye cevap verdim. Musa:

-Her gün, elli vakit namaza ümmetinin gücü yetmez. Ben insanları senden önce denedim. İsrail oğullarıyla çok uğraştım. Sen Rabbine dön, ümmetin için bunu indirmesini iste. Rabbime döndüm. Benden on vakit namaz indirildi. Musa'ya tekrar döndüm. Musa:

-Sana ne emredildi? dedi. Ben:

-Hergün kırk vakit namaz emredildi, dedim. Musa:.

- Ümmetinin her gün kırk vakit namaza gücü yetmez. Ben senden önce insanları denedim, israil oğullarıyla çok uğraştım. Rabbine dön, Ümmetinden indirmesini iste, dedi.

Ben döndüm. Benden bir on daha kaldırdı. Musa'ya geldim.

-Sana ne emredildi? diye sordu. Ben:

-Her gün otuz vakit namaz emredildi, dedim. Musa:

-Senin ümmetin, her gün otuz vakit namaza tahammül edemez. Ben, senden önce insanları denedim. İsrail oğullarıyla çok uğraştım. Rabbine dön, ümmetin için indirmesini iste, dedi.

Döndüm. Benden bir on daha indirildi. Musa'ya tekrar geldim. Musa:

-Sana ne emredildi? dedi. Ben:

-Bana her gün yirmi vakit namaz emredildi, dedim. Musa:

-Senin ümmetin, her gün yirmi vakit namaza güç yetiremez. Ben, senden önce insanları denedim. îsrail oğullarıyla çok uğraştım. Rabbine dön, Ondan indirmesini iste, dedi.

Döndüm. Bana her gün on vakit namaz emredildi. Musa:

-Senin ümmetin, her gün on vakit namaza güç yetiremez. Ben senden önce insanları denedim. îsrail oğullarıyla çok uğraştım. Rabbine dön. Ondan, ümmetin için indirmesini iste, dedi.

Döndüm. Bana her gün beş vakit namaz emredildi. Musa'ya dön­düm. Musa:

-Sana, ne emredildi? diye sordu. Ben:

-Ba...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Rasulullahın Miracı
« Posted on: 22 Eylül 2019, 23:48:34 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Rasulullahın Miracı rüya tabiri,Rasulullahın Miracı mekke canlı, Rasulullahın Miracı kabe canlı yayın, Rasulullahın Miracı Üç boyutlu kuran oku Rasulullahın Miracı kuran ı kerim, Rasulullahın Miracı peygamber kıssaları,Rasulullahın Miracı ilitam ders soruları, Rasulullahın Miracı önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &