ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Peygamberimizin Hayatı > Rasulullahın Genel Olarak Yaptığı Dua
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Rasulullahın Genel Olarak Yaptığı Dua  (Okunma Sayısı 2870 defa)
22 Mayıs 2011, 16:51:14
Hadice
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 5.942


« : 22 Mayıs 2011, 16:51:14 »Rasulullahın Genel Olarak Yaptığı Dua

1038)  Ebu Musa'nın babası şunu anlattı: Rasulullah (s.a.v.) şu duayı yapardı:

"Allah'ım! Bana günahımı, cehlimi, isimdeki aşırılığı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım! Bana ciddiliğimi, şaka­cılığımı» hatamı ve kasden yaptığımı bağışla. Bunların hepsi bende var­dır. Allah'ım! Peşin yaptığım ve sonraya bıraktığım, gizlediğim ve açıkça yaptığım ve senin benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bana ba­ğışla. Öne alan ve geri bırakan sensin. Sen her şeye kadirsin."[7]

1039) Hz. Aişe şunu anlattı: Rasulullah şu duaları yapardı:

"Allah'ım! Cehennem'in fitnesinden ve Cehennem azabından, kabrin fitnesinden ve kabir azabından, fakirlik fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Mesih Deccal'den sana sığınırım. Allah'ım! Benim gü­nahlarımı, kar ve dolu suyuyla yıka. Kalbimi, beyaz elbiseyi kirden te­mizlediğin gibi, günahlardan temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır. Allah'ım! Ben sana, tembellik, ihtiyarlık, günah ve borçtan da sığınının."[8]

1040) Zeyd îbn Erkam şunu anlattı: Rasulullah şöyle derdi:

"Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, cimrilikten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Nefsime tak­vasını ver ve onu temizle. Onu temizleyecek olanların en hayırlısı sen­sin. Onun (nefsin) velisi ve mevlası sensin. Allah'ım! Korkmayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunma­yan duadan sana sığınırım."[9]

1041) Enes şunu söyledi: Rasulullah (s.a.v.) şöyle derdi:

"Allah'ım! Abraşlıktan (alaca hastalığından), delilikten, cüzzam-dan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım."[10]

1042) Enes şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.) şunu çok söylerdi:

-"Ey Mukallibe'l-kulub (kalpleri çeviren)! Kalbimi senin dininin ü-zerinde sabit kıl." Biz şöyle dedik:

-Ya Rasulellah! Biz sana ve senin getirdiğine inandık. Bizim hak­kımızda mı endişe ediyorsun? dedik. Rasulullah ela (s.a.v.):

- "Evet. Kalpler Allah'ın parmaklarının ikisi arasındadır. Yüce Allah onları (dilediği yere) çevirir" buyurdu. [11]

1043) Abdullah İbn Arar şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.):

"Allah'ım! Bizim günahlarımızı, zulmümüzü, şakamızı, ciddiliği­mizi ve kasden yaptığımızı bağışla. Bunların hepsi bizde vardır. Al­lah'ım! Borç altında kalmaktan düşmana yenik düşmekten ve düşmanların sevinmesinden sana sığınırım" dedi.[12]

1044) Abdullah İbn Ebi Evfa şunu anlattı: Rasulullah (s.a.v.) şöyle dua ederdi:

"Allah'ım! Beni, kar, dolu ve soğuk suyla temizle. Allah'ım! Kalbi­mi, günahlardan, beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi temizle. Be­nimle günahlarımın arasını, doğuyla batının arasım uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır. Allah'ım! Korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul o-hmmayan duadan ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım."[13]

1045) Ebu'1-Yusr şöyle dedi: Rasulullah şu yedi duayı yapardı:

"Allah'ım! ihtiyarlıktan sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Gam ve kederden, yangından ve enkaz altında kalmak­tan sana sığınırım. Son nefesimde şeytanın beni aldatıp imansız ve töv­besin öldürmesinden sana sığınırım. Yolunda savaşırken düşmandan kaçarken ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokması sebebiyle ölmekten sana sığınırım."[14]

1046) Kays îbn Abbad şunu anlattı:

Âmmar bize-bir namaz kıldırdı ama çok kısa kesti. Bunu beğen­mediler. O da:

-Rükû ve secdeyi tamamlamadım mı? dedi. Onlar da:

-Tamamladın, diye cevap verdiler; O da:

-O namazda Rasulullah'ın yaptığı şu duayı da yaptım, dedi:

"Allah'ım! Gaybı bilmen ve yaratıklara gücünün yetmesi sebebiyle, benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, benim için ölmek hayırlıysa beni vefat ettir. Senden gaybte ve şehadette senin haşyetini, gazabta ve rızada kelime-i hakkı, fakirlikte ve zenginlikte tutumluluğu, yüzüne bakma tadını, seninle görüşme özlemini istiyorum. Senden tükenmeyen naimini (nimetini), kesilmeyen kurret-i aynini (daima sevindiren şeyini) istiyorum. Zarar veren her sıkıntıdan ve saptıran fitneden sana sığını­rım. Allah'ım! Bizi iman süsüyle süsle. Bizi, hidayete ermiş hidayetçiler  kıl."[15]

1047) îbn Abbas şöyle dedi: Peygamber (s.a.v.) şöyle dua ederdi:

"Rabb'im! Bana yardım et. Aleyhime yardım etme. Bana zafer ver. Aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Beni hidayet et ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldırana karşı, bana yardım et. Rabb'im! Beni sana şükreden, şeni zikreden, senden çok korkan, sana çok itaakâr, sana huşu duyan ve sana dönerek yalvarıp yakaran birisi yap. Rabb'im! Tövbemi kabul et. Günahlarımı yıka. Duamı kabul et. Delilimi sabit kıl. Dilimi doğru yap, kalbimi hidayet et. Kalbimin kin ve hasedini çıkar."[16]

1048) Urve îbn Nevfel şöyle dedi:

Aişe'ye, Rasuluîlah'ın (s.a.v.) nasıl dua ettiğini sordum. O da şu cevabı verdi. Rasulullah (s.a.v.) şöyle dua ederdi:

"Allah'ım! Yaptığımın şerrinden de yapmadığımın şerrinden de sana sığınırım."[17]

1049) Ebu Hureyre rivayet etti: Rasulullah (s.a.v.) şöyle derdi:

"Allah'ım! işimin temeli kıldığın dinimi düzelt. İçinde geçimimi kıldığın dünyamı düzelt. Dönüşümü kendisine yaptığın ahiretimi benim için düzelt. Hayatı, her türlü hayırda bana fazlalık kıl. Ölümü her türlü serden, benim için rahatlık et."[18]

1050) Abdullah îbn Ömer şöyle dedi: Rasuluîlah'ın (s.a.v.) dualarından biri de şöyleydi:

"Allah'ım! Nimetinin zevalinden (yok olmasından) verdiğin afiye­tin değişmesinden, hemen ceza vermenden ve her türlü kızgınlık ve öf­kenden sana sığınırım."[19]

1051) Enes şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.) şöyle derdi:

"Allah'ım! Sıkıntı ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten körkakhktan, cimrilikten, borcun yükünden ve kişilerin tahakkümünden sana sığınırım."[20]

1052) Ebu Hureyre şöyle anlattı: Rasulullah'ın (s.a.v.) dualarından biri de şöyleydi:

"Allah'ım! Benim öne aldığımı, ertelediğimi, gizlide ve açıkta yap­tığımı, benden daha iyi bildiğini bağışla. Öne alan ancak sensin. Ertele­yen de ancak sensin. Senden başka ilah yoktur."[21]

1053) Ebu Hureyre şunu söyledi: Peygamber (s.a.v.) şöyle derdi:

"Allah'ım! Fakirlikten, illet ve zilletten (hastalık ve aşağılık duru­ma düşmekten) zulmetmekten ve zulmedilmekten sana sığınırım."[22]

1054) Enes şöyle anlattı: Rasulullah şu duayı çok yapardı:

"Allah'ım! Bize, dünyada ve ahirette iyilik ver, bizi 'Cehennem a-zamndan koru."[23]

1055) Ebu Hureyre, Rasulullah'ın (s.a.v.):

"Kötü halden, şekavet erişmesinden (her çeşit kötülüğün gelme­sinden) kötü hükümden ve düşmanların sevinmesinden Allah'a sığındı­ğım" söylemiştir.[24]


[7] Buharı, Sahih, Vlll/105; Müslim, Sahih, 536; Tırmizî, Sünen, 3421, 3422, 3423; Ebu Davud, Sünen, 757,1514; İmam Ahmed, Musned, I/94, 95,102,103,11/291, 514, 526.

[8] Buharı, Sahih, Vlll/100; Müslim, Sahih, 2078, 2079; Nesaî, Sünen, Vlll/262; Tirmizî, Sünen, 3495; İbn Mace, Sünen, 3838; Ebu Davud, Sünen, 1548; İmam Ahmed, Musned, Vl/57; Abdurrezzak, Musannef, 9631.

[9] Buharî, Sahih, İV/28, VIII/98; Müslim, Sahih, 2079; Nesaî, Sünen, VH1/257, 258; Ebu Davud, Sünen, 1545; Tirmizî, Sünen, 3572; İmam Ahmed, Musned, 111/113, 117, 208, 114, İV/371; Hakim, Müstedrek, I/530; Taberanî, Mu'cemu's-Sağir, 1/114; Mu'cemu'l-Kebir, V/227, 228; İbn Ebi Şeybe, Musannef, M/374, X/1S6.

[10] Ebu Davud, Sünen, 1559; İmam Ahmed, Musned, 111/192; İbn Ebi Şeybe, Mu­sannef, X/188; ibn Adıyy, el-Kamil, II/68.

[11] İmam Ahmed, Musned, İV/82; İbn Hıbban, Sahih, 2419; Dulabî, el-Kuna ve'l-Esma, 11/91; İbn Asakir, Tarih, X/16; Tefsiru't-Taberİ, 111/125.

[12] İmam Ahmed, Musned, 11/173; Hakim, Müstedrek, I/522; Taberani, Mu'cemu'l-Kebir, İÜ/296; Ibnu's-Sinni, Amelu'l-yeymi ve'l-teyle, 87; Buharî, Edebu'l-Mufred, 1148.

[13] Müslim, Sahih, kitabu's-salah, hadis: 204; Nesaî, Sünen, 1/198, 199; İmam Ah­med, Musned, İV/38; Beyhakî, Sünenu'l-Kubra, I/5; Buharî, Edebu'l-Mufred, 676; İbn Ebi Şeybe, Musannef, X/213.

[14] Nesaî, Sünen, VIII/274,283; imam Ahmed, Musned, IH/427; Hakim, Müstedrek, 1/531; Saîd İbn Mensur, 111/174.

[15] Nesaî, Sünen, ill/55; İmam Ahmed, Musned, İV/264; Hakim, Müstedrek, 1/524; ibn Hıbban, Sahih, 509; İbn Ebi Şeybe, Musannef, X/265; Beyhakî, el-Esma vö's-Sıfat, 120.

[16] Ebu Davud, Sünen, kitabu'd-dua, bab: 3; Tirtnizî, Sünen, 3551; ibn Mace, Sü­nen, 3830; imam Ahrned, Musned, I/227; İbn Hıbban, Sahih, 2414; İbn Ebı Şeybe, Musannef, X/280; Bağavî, Şerhu's-Sunne, V/176.

[17] Müslim, Sahih, 2085, 2086; Nesaî, Sünen, lil/56, İM/280; Ebu DaVud, Sünen, 1555; İbn Mace, Sünen, 3840; İmam Ahmed, Musned, VI/31,100, 213, 239, 257, 278, 310, 315; Bağavî, Şerhu's-Sunne, V/169; İbn Ebi Şeybe, Musannef, X/187.

[18] imam Ahmed, Musned, İV/399; Ebu Nuaym, Hılyetu'i-Evliya, VI/46; İbn Hıbban, Sahih, 541; Buharî, Edebu'İ-Mufred, 668; Taberanî, Mucemu's-Sağir, N/48; Ibnu's-Sinnı, A-melu'l-yevmi ve'l-leyle, 124, 44, 509.

[19] Müslim, Sahih, 2097; Ebu Davud, Sünen, 1550, Hakim, Müstedrek, 1/531. Ba­kınız: Zebîdî, İthafu's-Sadeti'l-Mutîakîn, IX/148, Nevevî, Ezkâr, 346.

[20] Buharı, Sahih, İV/23, VU/99, VU1/97, 98; Nesaî, Sünen» VUU257, 258; Tirmizî, Sünen, 3484, 3503; Ebu Davud, Sünen, 1541, 1546; imam Ahmed, Musned, İM/159, 220, 226, 240; Beyhakî, Sünenu'l-Kubra, VI/304, IX/125; Hakim, Müstedrek, I/533; Beyhakî, De-laılu'n-Nubuvve, IV/228.

[21] Buharî, Sahih, Vlll...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Rasulullahın Genel Olarak Yaptığı Dua
« Posted on: 23 Ağustos 2019, 00:57:11 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Rasulullahın Genel Olarak Yaptığı Dua rüya tabiri,Rasulullahın Genel Olarak Yaptığı Dua mekke canlı, Rasulullahın Genel Olarak Yaptığı Dua kabe canlı yayın, Rasulullahın Genel Olarak Yaptığı Dua Üç boyutlu kuran oku Rasulullahın Genel Olarak Yaptığı Dua kuran ı kerim, Rasulullahın Genel Olarak Yaptığı Dua peygamber kıssaları,Rasulullahın Genel Olarak Yaptığı Dua ilitam ders soruları, Rasulullahın Genel Olarak Yaptığı Duaönlisans arapça,
Logged
12 Ekim 2015, 15:26:26
Ramazan.
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 6.353« Yanıtla #1 : 12 Ekim 2015, 15:26:26 »

Es Selamün Aleyküm . Amin amin amin ecmain .  İnşAllah elimizden geldiğince bu güzel duaları bizler de edelim . Selam ve duayla...

Allah cc razı olsun .
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &