๑۩۞۩๑ Memurluk ve Sınav Sistemleri ๑۩۞۩๑ => Personel Hizmetleri => Konuyu başlatan: Mehmedi üzerinde 12 Mart 2010, 15:07:05Konu Başlığı: İlçe Müftülüğü ve Vaizlik Yeterlik Belge Sınav Duyurusu(2010)
Gönderen: Mehmedi üzerinde 12 Mart 2010, 15:07:05
D   U   Y   U   R   U

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan;

Diyanet İşleri Başkanlığınca Sınav Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddeleri gereği olarak Teşkilatımızda halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışan ve Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6. maddesinin ilgili bent ve alt betlerinde ön görülen ve aşağıda belirtilen şartları taşıyan istekliler arasında Başkanlığımız Merkezinde sözlü ve uygulamalı olarak ilçe müftülüğü ve vaizlik Yeterlik Belge sınavları yapılacaktır.


Sınava alınacak adaylarda aranan şartlar:

a)      İlçe Müftülüğü Yeterlik Belge Sınavı İçin;

1-Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2- Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak, ancak doktora yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

3- Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam sekiz yıl görev yapmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını Başkanlık teşkilatında vaiz veya dengi görevlerde çalışmış olmak.

b)   Vaizlik Yeterlik Belge Sınavı İçin;

1- Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2- Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak,

3- Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak, ancak, bayanlarda bu şart aranmaz.

İlçe müftülüğü ve vaizlik yeterlik sınavına katılmak isteyenlerin 01.05. 2010 tarihi itibariyle yukarıda belirtilen şartları taşımış olmaları gerekmektedir. (Halen Eğitim Merkezlerinde ihtisas eğitimlerine devam eden ve 2010 yılında mezun olabilecek durumda olanlar Yeterlik Belge Sınavına başvurularını yapabileceklerdir.)

İlçe müftülüğü ve vaizlik yeterlik sınavına katılmak isteyenler http://personelweb.diyanet.gov.tr/personel/ adresinde bulunan “ilçe müftülüğü ve vaizlik Yeterlik Belgesi E-Başvuru Formu” nu doldurarak, İş Talep Formunu aşağıda istenen belgeler ile birlikte 26.03.2010 tarihine kadar bağlı bulundukları birim, müftülük, eğitim merkezi müdürlükleri ve yurtdışı din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerine vereceklerdir.

İlgili birim, müftülük, eğitim merkezi müdürlülükleri ve yurtdışı din hizmetleri müşavirlik ve ataşelikleri de bu talepleri en geç 31.03.2010 tarihine kadar Başkanlığımıza ulaştıracaklardır.

Sınav sonucu başarılı olanlara verilecek yeterlik belgesi, hangi görev için sınava girmiş ise o görev için kullanılacaktır.

Duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve yukarıda belirtilen tarihlerden sonra yapılacak müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlçe müftülüğü ve vaizlik yeterlik belge sınavına girecek adaylara sınav giriş belgeleri sınav tarihinde Personel Dairesi Başkanlığı Atama I Şubesi Müdürlüğünce verilecektir. 

Sınava girecek adaylara sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

Adaylar, sınava alınabilmeleri için “Sınava Giriş Belgesi” ile birlikte nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.

Sınav Yönetmeliğinin 14 ncü maddesi gereğince sözlü ve uygulamalı sınav ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sayılmak için her birinden en az 70 puan alınması şarttır.

İş Talep Formuna eklenecek belgeler;

1-      Nüfus Cüzdan Sureti, (birimince tasdikli)

2-      Öğrenim durumunu gösterir diploma veya belge, (diploma yabancı ülkeden alınmış ise YÖK den verilmiş denklik belgesi) (birimince tasdikli)

3-      Hizmetiçi Eğitim İhtisas Kursu bitirme belgesi, (birimince tasdikli)

4-      Hizmet Cetveli, (müftülük, eğitim merkezi müdürlüğü ve birimlerince verilecek )

5-      2 adet vesikalık fotoğraf, (fotoğrafın arkasına adı, soyadı, Kurum Sicili ve TC kimlik numarası yazılacaktır.)

İlçe Müftülüğü ve Vaizlik Sınav Konuları

 

a) Kur’an-ı Kerim
 f) Fıkıh
 
b) Arapça
 g) Dini ve Mesleki Genel Kültür
 
c) Tefsir
 h) Başkanlık ve Devlet Memurları İle İlgili Mevzuat
 
d) Hadis
 ı) Hitabet
 
e) Kelam
 
 


Tarih: 12.03.2010


Konu Başlığı: Ynt: İlçe Müftülüğü ve Vaizlik Yeterlik Belge Sınav Duyurusu(2010)
Gönderen: Zehibe üzerinde 12 Mart 2010, 15:11:24
Duyuru için teşekkürler hocam rabbim işin ehillerini göreve getirtsin inş