๑۩۞۩๑ Memurluk ve Sınav Sistemleri ๑۩۞۩๑ => Personel Hizmetleri => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 30 Kasım 2010, 18:46:21Konu Başlığı: 2010 Yılı Açıktan(Sabık) İ.Hatip ve M.Kayyım Alım İlanı
Gönderen: Zehibe üzerinde 30 Kasım 2010, 18:46:21
DUYURU

  

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

 

Taşra teşkilatımızda münhal bulunan (20) imam-hatip ve (4) müezzin-kayyım kadrosuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesi çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışmakta iken çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanlardan açıktan (sabık) atama suretiyle eleman alınacaktır.

 

Başvuruda bulunmak isteyen adaylarda; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’nci maddesindeki, Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan şartlar ile birlikte, adayların müracaatlarında aşağıdaki hususlar da aranacaktır.

 

1-Müracaatlar 30/11/2010 – 15/12/2010 tarihleri arasında il müftülüklerine yapılacaktır.

2-Yarışma sınavı, 27/12/2010 tarihinde Başkanlıkça, Başkanlık hizmet binasında  yapılacaktır.

3-Sınavda imam-hatiplik için adaylara Kur’an-ı Kerim, Akaid, Fıkıh (İbadet konuları),  Siyer, Ahlak ve Hitabet, müezzin-kayyımlık için ise, Kur’an-ı Kerim, Akaid, Fıkıh (İbadet konuları), Ezan ve İkamet konularından sorular sorulacaktır.

4-Başvuruda bulunan adaylar, Ek (3) listedeki illerden en fazla 10 (On) il tercih yapabilecek olup, ayrıca kontenjan kalması halinde atanamamış olanlardan resen yerleştirmeyi kabul edenlerin Başkanlıkça uygun görülecek yerlere de atamaları yapılabilecektir.

5- Daha önce teşkilatımızda görevli iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aranan şartları kaybetmiş olanlar, Başkanlığımız Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesindeki “Ortak nitelik” şartını kaybetmesi sebebiyle göreviyle ilişiği kesilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesi gereğince görevine son verilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

6-Bu şartları taşıyan istekliler İş Talep Formlarını doldurup aşağıdaki belgelerle birlikte 15/12/2010 tarihi mesai saati bitimine kadar bulundukları il müftülüklerine teslim edeceklerdir.

7-Duyuruda belirtilen esaslara uygun yapılmayan veya 15/12/2010 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-Başvuruda bulunanların yerleştirme ve atamaları il tercihleri dikkate alınarak yarışma sınavında en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle ayrılan il kontenjanlarına göre bilgisayar ortamında yapılacak, kalan kontenjanlara ise resen yerleştirmeyi kabul edenlerden Başkanlıkça uygun görülen yerlere yerleştirme yapılacaktır.

9-Yerleştirme ve atama işlemlerinde adayların İş Talep Forumlarındaki bilgiler esas alınacak olup, eksik veya yanlış bilgi içeren müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

10-Memurluğa alınma şartlarından birini taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmış olsa dahi görevlerine son verilecektir.

11-Müracaat edenler, hangi tarihte sınava gireceklerini müracaat ettikleri il müftülüklerinden veya Başkanlığımız www.diyanet.gov.tr adresindeki Personel Hizmetleri sayfasından 21/12/2010 tarihinden itibaren öğrenebileceklerdir.

12-İl müftülüklerine müracaat eden adayların tüm bilgileri, 15/12/2010 tarihi mesai saati bitimine kadar Personel Web Programları adresinde bulunan program aracılığı ile Müftülüklerce kayıt edilecektir.

     İş Talep Formuna Eklenecek Belgeler:

 

     a.  T.C Kimlik numarası bulunan ve A-5 kağıdının tek yüzüne çekilmiş Müftülükçe tasdikli Nüfus  

          Hüviyet Cüzdanı fotokopisi

     b.  2 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi veya polaroid fotoğraf kabul edilmez, her fotoğrafın arka          

    yüzüne T.C.Kimlik no yazılacak).

     c.  En son görev yaptığı yerden alacağı hizmet belgesi ve sicil özeti.

 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI