ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Nurdan Damlalar > Meleklerin varlığı, insanların varlığı gibi kesindir
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Meleklerin varlığı, insanların varlığı gibi kesindir  (Okunma Sayısı 694 defa)
18 Nisan 2010, 13:48:59
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 18 Nisan 2010, 13:48:59 »
Bismillahirrahmanirrahim

Melâike ve ruhâniyâtın vücudu, insan ve hayvanların vücudu kadar katîdir denilebilir.
Evet, On Beşinci Sözün Birinci Basamağında beyân edildiği gibi, hakikat katiyen iktizâ eder ve hikmet yakînen ister ki, zemin gibi, semâvâtın dahi sekeneleri bulunsun ve zîşuur sekeneleri olsun; ve o sekeneler, o semâvâta münâsip bulunsun.

Şeriatın lisânında, pek çok muhtelifü'l-cins olan o sekenelere melâike ve ruhâniyât tesmiye edilir.

Evet, hakikat böyle iktizâ eder. Zîrâ, şu zeminimiz, semâya nispeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber, zîşuur mahlûklarla doldurulması; ara sıra boşaltıp yeniden yeni zîşuurlarla şenlendirilmesi işaret eder, belki tasrih eder ki, şu muhteşem burçlar sahibi olan müzeyyen kasırlar misâli olan semâvât dahi, nur-u vücudun nuru olan zîhayat ve zîhayatın ziyâsı olan zîşuur ve zevi'l-idrâk mahlûklarla elbette doludur.

O mahlûklar dahi, ins ve cin gibi, şu saray-ı âlemin seyircileri ve şu kâinat kitâbının mütâlâacıları ve şu saltanat-ı Rubûbiyetin dellâllarıdırlar. Küllî ve umumi ubûdiyetleri ile kâinatın büyük ve küllî mevcudâtın tesbihâtlarını temsil ediyorlar.

Evet, şu kâinatın keyfiyâtı, onların vücutlarını gösteriyor. Çünkü kâinatı hadd ü hesâba gelmeyen dakîk sanatlı tezyinât ve o mânidar mehâsin ile ve hikmettar nukuş ile süslendirip tezyin etmesi; bilbedâhe ona göre mütefekkir istihsan edicilerin ve mütehayyir takdir edicilerin enzârını ister; vücutlarını talep eder.

Evet, nasıl ki hüsün elbette bir âşık ister, taam ise aç olana verilir; öyle ise, şu nihayetsiz hüsn-ü sanat içinde gıdâ-i ervâh ve kût-u kulûb, elbette melâike ve ruhânîlere bakar, gösterir.

Mâdem bu nihayetsiz tezyinât, nihayetsiz bir vazife-i tefekkür ve ubûdiyet ister; halbuki, ins ve cin şu nihayetsiz vazifeye, şu hikmetli nezârete, şu vüsatli ubûdiyete karşı milyondan ancak birisini yapabilir; demek, bu nihayetsiz ve çok mütenevvi' olan şu vezâif ve ibâdete, nihayetsiz melâike envaları, ruhâniyât ecnâsları lâzımdır ki, şu mescid-i kebîr-i âlemi saflarıyla doldurup şenlendirsin.

Evet, şu kâinatın her bir cihetinde, her bir dairesinde, ruhâniyât ve melâikelerden birer tâife birer vazife-i ubûdiyetle muvazzaf olarak bulunurlar.

Bâzı rivâyât-ı ehâdisiyenin işârâtıyla ve şu intizam-ı âlemin hikmetiyle denilebilir ki, bir kısım ecsâm-ı câmide-i seyyâre, yıldızlar seyyârâtından tut tâ yağmur katarâtına kadar, bir kısım melâikenin sefine ve merâkibidirler. O melâikeler, bu seyyârelere izn-i İlâhî ile binerler, âlem-i şehâdeti seyredip gezerler ve o merkeplerinin tesbihâtını temsil ederler. (Sözler, 29. Söz)

Bediüzzaman Said Nursi

SÖZLÜK:

ÂLEM-İ ŞEHÂDET : Şehâdet âlemi, gözle görülen âlem, dünya, kâinât.
BİLBEDÂHE : Açıklıkla, açıktan, meydanda olarak, besbelli, ap açık bir şekilde.
BURC : Muayyen bir şekil ve surete benzeyen sâbit yıldız kümesi; dünyaya göre güneşin döndüğü yerin on ikide bir kadarı.
DAKÎK : İnce ve derin.
DELLÂL : Îlân edici; hakka dâvet eden.
ECNÂS : Cinsler, türler.
ECSÂM-I CÂMİDE-İ SEYYÂRE : Gezegenler; gökteki seyyar cansız cisimler.
ENVÂ : Çeşitler, türler, cinsler, nevîler.
ENZÂR : Bakışlar, nazarlar.
GIDÂ-İ ERVAH : Ruhların gıdası.
HADD Ü HESAB : Hudut ve hesab.
HAKARET : Küçüklük, horluk; küçültme, aşağılama, horlama.
HİKMET : Felsefe, ilim; gayeli olma, faydalılık.
İKTİZÂ : Gerekme, gerektirme, lazım gelme, işe yarama, icab etme.
İNTİZAM-I ÂLEM : Àlemdeki mükemmel sistem. Kâinattaki nizam, intizam.
İSTİHSAN : Beğenme, güzel bulma.
İŞÂRÂT : İşaretler, belirtiler.
KASIR : Köşk, saray, bina, yapı.
KATARÂT : Katreler, damlacıklar.
KEYFİYÂT : Keyfiyetler, nitelikler, özellikler.
KÛT-U KULÛB : Kalplerin rızkı ve gıdası.
KÜLLÎ : Bütüne mensup parçalardan ve fertlerden meydana gelen, umumî, bütün.
MAHLÛK : Yaratılmış, yoktan var edilmiş olan.
MÂNİDAR : Bir mânâ ifâde eden, nükteli, ince mânâlı.
MEHÂSİN : Güzellikler, iyilikler, iyi ahlâklar, insana verilen hüsün ve cemâl.
MELÂİKE : Melekler.
MERAKİB : Binekler.
MESCİD-İ KEBÎR-İ ÂLEM : Büyük âlem mescidi.
MUHTELİFÜ'L-CİNS : Çeşit çeşit; cins cins, çeşitli, muhtelif cinsler.
MUVAZZAF : Vazifeli.
MÜTÂLÂACI : Birşeyi etraflıca düşünen, okuyan, tetkik eden.
MÜTEHAYYİR : Hayrete düşen, şaşıran.
MÜTENEVVİ' : Çeşit çeşit, muhtelif, çeşitli, değişik, türlü türlü.
MÜZEYYEN : Süslü.
NEZÂRET : Bakmak, seyir bakışı; nâzırlık etmek, reislik, bakanlık.
NİHÂYETSİZ : Sonsuz.
NİSBET : Münâsebet, yakınlık, bağlılık, oran, ölçü; rağmen, inat olarak, inat olsun diye.
NÛR-U VÜCUD : Varlık nûru, nûrun kendi vücûdu.
RİVÂYÂT-I EHÂDÎSİYE : Hadislerin rivâyeti. Hadislerin verdiği haber, müjde ve şifreli mânâlar.
RÛHÂNİYÂT : Ruhânîler, cisim olmayıp gözle görülmeyen cin ve melâike gibi mahlûklar.
SALTANAT-I RUBÛBİYET : Allah'ın kâinatı terbiye ve idâre eden saltanatı, hâkimiyeti.
SEFİNE : Gemi.
SEKENE : Sâkinler, kalanlar, oturanlar, meksûn olanlar.
SEMÂVÂT : Gökler.
SEYYÂRÂT : Gezegenler. Bir yerde durmayıp yer değiştiren şeyler.
SEYYARE : Gezegen. Bir yerde durmayıp yer değiştiren; sâbit ve devamlı olmayan.
TASRİH : Belirtmek, açık açık anlatmak.
TESBİHÂT : Tesbihler; Allah'ı eksik sıfatlardan tenzih etmeler.
TEZYİNÂT : Süslemeler.
VÜS'AT : Genişlik.
YAKÎNEN : Şüphesiz olarak bilme.
ZEVİ'L-İDRAK : İdrâk sahibi, anlayış ve kavrayış sâhibi.
ZÎHAYAT : Hayat sahibi, canlılar.
ZÎŞUUR : Akıl, şuur sâhibi.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Meleklerin varlığı, insanların varlığı gibi kesindir
« Posted on: 20 Haziran 2019, 16:55:35 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Meleklerin varlığı, insanların varlığı gibi kesindir rüya tabiri,Meleklerin varlığı, insanların varlığı gibi kesindir mekke canlı, Meleklerin varlığı, insanların varlığı gibi kesindir kabe canlı yayın, Meleklerin varlığı, insanların varlığı gibi kesindir Üç boyutlu kuran oku Meleklerin varlığı, insanların varlığı gibi kesindir kuran ı kerim, Meleklerin varlığı, insanların varlığı gibi kesindir peygamber kıssaları,Meleklerin varlığı, insanların varlığı gibi kesindir ilitam ders soruları, Meleklerin varlığı, insanların varlığı gibi kesindirönlisans arapça,
Logged
19 Nisan 2010, 00:01:30
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« Yanıtla #1 : 19 Nisan 2010, 00:01:30 »

Maşaallah üstad ne güzel açıklamış Meleklerin varlığını
Allah c.c. razı olsun kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Mart 2018, 18:34:56
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.719


« Yanıtla #2 : 15 Mart 2018, 18:34:56 »

Esselamu aleykum.melekleri yaratan ve varlığını apaçık insanlara delil eden rabbime sukur olsun.paylasimdan dolayı rabbim razı olsun. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
16 Mart 2018, 00:26:50
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.345« Yanıtla #3 : 16 Mart 2018, 00:26:50 »

Aleyküm Selam. Meleklerimize  iman imanın şartlarındandır. Bu güzel Paylaşım için Allah Razı olsun.  Mevlam ilmimizi artırsın inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
16 Mart 2018, 17:00:45
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.611Site
« Yanıtla #4 : 16 Mart 2018, 17:00:45 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri imanı tam olan kullardan eylesin inşAllah Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &