๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Muvatta => Konuyu başlatan: ღAşkullahღ üzerinde 03 Kasım 2011, 17:42:35Konu Başlığı: Ölünün Defnedilmesi
Gönderen: ღAşkullahღ üzerinde 03 Kasım 2011, 17:42:35
10. Ölünün Defnedilmesi


27. îmam Malik anlatıyor: Duyduğuma göre Resûlullah (s.a.v.) pazartesi günü vefat etti. Salı günü defnedildi. Ashap na­mazını cemaatsiz olarak münferiden kıldılar. Hiçbir kimse onla­ra imam olmadı. Ashaptan bir kısmı minberin yanına, bir kısmı da Bakî' kabristanına defnedelim, dediler. Tam bu sırada Ebû Bekr es-Sıddîk geldi. Ben Resûlullah'ın (s.a.v.): «Hiçbir pey­gamber yoktur ki ruhunu teslim ettiği yere defnedilme­sin.» buyurduğunu duydum,» dedi. Bunun üzerine derhal oraya bir mezar kazıldı. Resûlullah'ın (s.a.v.) yıkanması esnasında üze­rindeki gömleği de çıkarmak istediler, «Gömleği çıkarmayın!» di­ye bir ses duydular. Böylece cenaze, üzerindeki gömlekle yıkan­dı.[18]
 
28. Hişam b. Urve, babasından naklen anlatıyor: Medine'de iki adam vardı. Bunlardan biri kazdığı mezarlara lahd yapar, di­ğeri yapmazdı. Hz. Peygamber vefat edince Ashap: «Hangisi Önce gelirse Resûlullah'ın (s.a.v.) mezarım o kazsın.» dediler. Önce, kazdığı mezarlara lahd (mezar çukuru) yapan geldi. Böylece Hz. Peygamber'in mezarı da lahdli oldu.[19]
 
29. Resûlullah'ın (s.a.v.) hanımı Ümmü Seleme'den «Kazma seslerini duyuncaya kadar, Resûlullah'ın (s.a.v.) vefat ettiğine inanamadım.»[20]
 
30. Yahya b. Saıdden: Hz. Aışe dedi ki: Rüyamda odama üç ta­ne ay düştüğünü gördüm. Bunun üzerine rüyamı hemen Hz. Ebû Bekr'e anlattım.
Resûlullah (s.a.v.) vefat edince benim odama defnedildi. Hz. Ebû Bekr bana:
«— Rüyanda gördüğün ayların biri ve en hayırlısı!» dedi.
 
31. îmam Malik, güvenilir pekçok kişiden şöyle naklediyor: Sa'd b. Ebî Vakkas ve Amr b. Nufeyl'in torunu Said b. Zeyd, Medi­ne yakınlarındaki Akik mevkiinde vefat ettiler. Bunun üzerine Ce­nazeleri Medine'ye getirilerek orada defnedildiler.
 
32. Hişam b. Urve, babasından naklediyor: Mezarımın Bakî kabristanında olmasını istemem. Başka yere defnedilmem benim için oraya defnedilmemden daha sevimlidir. Çünkü benimki ya zalim birinin yerinde olacak ki onunla beraber bulunmayı iste­mem, ya da salih birinin yerinde olacak, benim için onun kemikle­rinin yerinden çıkarılmasına da gönlüm razı olmaz.[21][18] îbn Abdilber derki: "Bu hadisin, bu tarzda rivayet edildiğini hiçbir şekilde bilmiyorum. Sadece Malik'e ulaştığına göre ifadesi vardır."
[19] Îbn Mace, Cenaiz, 6/40 (Îbn Abbaa'tan).
[20] îbn Abdilber der ki: "Bu hadisi, Ummu Seleme'den değil, Aişe'den muttasıl olarak biliyorum."
[21] Bakî mezarlığında yer mahdut olduğundan en son kazılan mezarlar çok de­fa eski bir mezar yeri oluyordu. Yukarıda zikredilen durumla bu kastedil­mektedir.


Konu Başlığı: Ynt: Ölünün Defnedilmesi
Gönderen: Sefil üzerinde 15 Kasım 2014, 23:07:07
Esselamu aleykum ; Efendimizin vefatıyla ilgili birçok şeyi ilk defa öğrendim.Allah razı olsun çok istifadeli oldu


Konu Başlığı: Ynt: Ölünün Defnedilmesi
Gönderen: Ceren üzerinde 15 Kasım 2014, 23:18:16
Aleykümselam.Rabbim razı olsun paylaşım dan hocam.Peygamber efendimizin ölümü ile ilgili ayrıntıları öğrenmiş olduk...