> Forum > ๑۩۞۩๑ İslamda Bayanlar Dünyası (Tıbbi & İlmi Konular) ๑۩۞۩๑ > Müslüman Bayanlar ve İslami ilimler > Müslüman Bayanlar İçin Fetvalar > Kadın ve boşanma
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kadın ve boşanma  (Okunma Sayısı 11689 defa)
15 Ocak 2011, 17:58:55
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 15 Ocak 2011, 17:58:55 »KADIN VE BOŞANMA


Bu bölümde 45 cevap vardır.

1- Kişi: “Eşimi boşadım” dediği zaman ona bildirmese bile talak vaki olur. Karısı bilsin veya bilmesin, boşamış olur. Üç defa hayız geçirdikten sonra bunu öğrenirse tamamen ayrılmış olurlar. (İbn Useymin)

2- Boşamaya niyet eder fakat bunu telaffuz etmez ve yazmazsa eşini boşamış olmaz. (İbn Useymin)

3- Bazı boşanma sebepleri:

— Eşler arasında sevgi olmaması.

— Karı koca haklarının yerine getirilmemesi, içlerinden birinin veya her ikisinin isyana düşmesi.

— Bir sorun olduğu zaman aralarında hikmetli siyaset uygulamamaları.

— Kadının temizliğe riayet etmemesi, eşine giyim, koku, konuşma, güler yüzle karşılama gibi hususlarla yardımcı olmaması. (İbn Baz)

4- Kişi zinaya düşünce karısı ondan boş olmaz. Lakin onun Allah’tan korkması, fercini Allah’ın haram kıldığı şeylerden koruması gerekir. (İbn Baz)

5- Eğer kadın, kocasının namazı terk ederek kafir olduğuna inanıyorsa onunla evli kalması caiz değildir. (İbn Useymin)

6- İçki içen koca ile muaşeret: Kadının içki içen kocası ile muaşereti haram veya yasak değildir. Zira içki içmekle o kâfir olmaz. Fakat ona nasihat etmesi gerekir.

7- Ama onunla yatmaktan uzaklaşmaya gelince: Bunda içkiyi terk etmesi için maslahat varsa caizdir. Eğer bunda bu maslahat yoksa yatağını ayırması helal olmaz. Zira onun yaptığı, kendisini ona haram kılacak bir sebep değildir. (İbn Useymin)

8- Tek cümlede üç talakla boşamak: “Sen üç talakla boşsun” demek gibi. Bu tek talak sayılır. İddet dönemi içerisinde talakından geri dönme hakkı vardır. İddet dönemi çıkarsa yeni nikâh kıymaları gerekir. (İbn Baz)

9- Boşanmış kadına mustehap olan evinde durması, ancak zaruret halinde dışarı çıkmasıdır.

10- Boşama için şahit tutmak sünnettir. Fakat şahitsiz boşama da sahihtir.

11- Talakta veya şartında şüphe edene talak gerekmez. Eğer sayısında şüphe ederse bu tek talak sayılır.

Kadının Boşanmayı İstemesinin Caiz Olduğu Durumlar:

12- Kocası nafakasını vermezse

13- Kocası, sövmek, dövmek veya kötülüğe zorlamak gibi, birlikte yaşamaya devam etmeye dayanamayacağı bir zarar veriyorsa.

14- Kocasının yokluğunda kendisi hakkında fitneye düşmekten korkuyorsa.

15- Kocası onu uzun müddet hapsediyor ve kendisinden uzak durarak zarar veriyorsa.

16- Kadın kocasında kısırlık, cinsel iktidarsızlık veya tehlikeli bir hastalık gibi bir kusur görürse

17- Sünni talak: Kocanın, eşini cima etmediği temizlik döneminde bir talak ile boşamasıdır. Bu durumda iddet dönemi içerisinde geri dönme hakkı vardır.

18- Bid’î talak: Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi meşru olana muhalif olan boşamadır:

19- Hayız ve nifas dönemlerinde boşamak

20- Veya cima ettiği bir temizlik döneminde boşamak.

21- Ya da tek cümlede üç talak ile boşamak. “Sen üç talakla boşsun” demek gibi. Yahut bir meclis içinde “sen boşsun, sen boşsun, sen boşsun” demek gibi arka arkaya üç kere boşamak.

22- Ric’î talak: Kocanın, eşini tek talak ile boşayıp iddet dönemi içerisinde dönüş hakkının olmasıdır.

23- Ric’î talaktan dönüşte, veli, mehir, kadının rızası, kadının bilmesi veya yeni bir nikâh akdi şartı yoktur.

24- Ric’i talak ile boşanmış kadının hükmü: O hala kocasının eşidir. Ona bakması, yalnız kalması, iddet devam ettiği sürece ona hizmeti caizdir. Kadının iddet tamamlanana kadar kocasının evinden ayrılmaması gerekir.

25- Kişi, eşini ric’î talak ile boşayıp, onu davet eder de kadın onu yalanlarsa, iddetin bitişinden önce döndüğüne dair delil getirene kadar söz kadına aittir.

26- Bain talak: Kadının kocasından nihai olarak ayrılmasıdır. Bu da iki kısma ayrılır:

27- Bainu Beynuneti Suğra: Üç talaktan az olan boşamadır. Eşini bir veya talak ile boşar ve iddet bitinceye kadar dönmezse bu “Bainu beynuneti suğra” olarak adlandırılır. Tekrar dönmeleri için yeni bir nikâh akdi ve mehir gerekir.

28- Bainu Beynuneti Kübra: Üç talakın tamamlanmasıdır. Üç talak ile boşadığı zaman nihai olarak ayrılmış olurlar. Karısı başkasıyla devam niyeti ile şer’î nikah ile evlenmedikçe ve cima etmedikçe tekrar evlenmeleri helal olmaz. İki talakla boşadığı zaman iddet süresinin dolmasıyla, başkasıyla evlenmesinde olduğu gibi, ilk kocasına yeni bir nikâh ve mehir ile dönmesi caiz olur.

29- Hulu’ ile ayrılmak: Kadın, kocasının tabiatini, ahlakını, dindeki eksikliğini, ihtiyarlığını, zayıflığını veya buna benzer sebeple beğenmezse ve hakkının verilmemesinden dolayı günaha düşmekten korkarsa, kendisinden telafi bedeli olarak fidye vermek suretiyle kocasından hulu’u (ayrılması) mubahtır.

30- Hul’, Hayızlı iken, temizken her vakitte caizdir. Hul’ ile ayrılan kadın bir hayız dönemi iddet bekler.

Âlimlerin cumhuruna göre: bid’î talak haram olmakla beraber boşanma gerçekleşir. Bütün talak hükümleri geçerli olur.

31- Kocasından boşanan kadının iddetin bitmesinden önce miras alması:

— Eğer ric’î talak ile boşanmışsa, mirastan şer’i payını alır. (İbn Baz)

— İddet dönemi bitmişse ona varis olamaz. Aynı şekilde bain talakta da varis olamaz. (İbn Baz)

— Kocası, ölüm hastalığında, eşini kasıtlı olarak mirastan mahrum etmekle itham ediliyorsa, kadın iddeti döneminde ve ondan sonra evlenmezse bain talak ile boşanmış olsa bile varis olur. Kocasının amacına aykırı muamele edilir. (İbn Baz)

32- Kendisini herhangi bir şey yapmaktan alıkoymak üzere talak ile yemin: Bu durumda talak gerçekleşmez. Ona yemin kefareti gerekir. Mesela: “eğer bir daha sigara içersem karım boş olsun, eğer falan ile konuşursam karım boş olsun” demek gibi. Bunlarda amacı karısını boşamak değil, kendisini o fiilden alıkoymaktır. Bundan dolayı talak gerçekleşmez.

33- Uyarı: Müslüman için meşru olanı, böyle bir şey yapmamaktır. Zira birçok ilim ehli de, bundan kastının talak olmamasına rağmen talakın vaki olacağı görüşündedirler. (İbn Baz)

34- Kadının mazeretsiz olarak boşanmak istemesi caiz değildir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Bir kadın herhangi bir mazereti olmadan kocasından boşanmak isterse, cennetin kokusu ona haram olur” buyurmuştur. (Ebu Davud, Tirmizi) (el-Lecnetud Daime)

35- Boşama yetkisinin erkeğe verilmesindeki hikmet:

— Aklı ve iradesindeki kuvveti: kadının aksine, erkek işlerin sonucuna bakar.

— Nafakayı ikame etmesi: Evinde emir ve yasak yetkisinin sahibidir.

— Mehir ödemek kocaya aittir ve kadının tamah etmemesi için boşama yetkisi de onun elindedir. Aksi halde tamahkâr kadın birisiyle evlenir, onun mihrini yer, sonra bir başkasından mihr almak için onu boşar, böylece koca zarar görür. (el-Lecnetud Daime)

36- Eşini boşamak hususunda anneye itaatin hükmü: Annen sana eşini boşamanı emrediyorsa, eşin de dininde istikamet sahibi ise ve annene eziyet vermiyorsa onu boşaman gerekmez. Ama dininde istikamet sahibi değil veya annene eziyet veriyorsa ona nasihat etmen gerekir. Eğer uymazsa onu boşaman gerekir. (el-Lecnetud Daime)

37- Karısını boşarsa, iddet süresini kocanın evinde geçirir: Bu kadının kocasının evinde oturması gerekir. İddet tamamlanıncaya kadar evden ayrılması haramdır. (el-Lecnetud Daime)

38- İddet süresi dolana kadar kocasının evinden çıkması haramdır. Ancak açık bir kötülük yaparsa bu hariçtir. (el-Lecnetud Daime)

39- Ama adam karısını bain talakla boşamışsa, mesela zifaftan önce ya da bedel ile zifaftan sonra boşamışsa, o kendisine artık yabancı kadın hükmünde olur. Kendisine ancak onun rızasıyla yeni bir nikâh ve mehir ile helal olur. (el-Lecnetud Daime)

40- Talak hakkını kadına vermek caiz midir?:

— Talakta aslolan boşama yetkisinin erkekte olmasıdır. Lakin erkek kendisinden boşanma vekâletini karısına verirse, kadın da onu boşarsa, talak vaki olur. (el-Lecnetud Daime)

— Ancak erkek, nikâh akdinde, “ne zaman dilersen benden boşsun” diye şart koşarsa bu batıldır. Zira bu nikâh akdinin gereğine muhaliftir. (el-Lecnetud Daime)

41- Namaz kılmayan kadının talakı: Ona nasihat ettiği halde hala namaz kılmıyorsa onu boşamak vacip olur. Zira o kâfirdir. (el-Lecnetud Daime)

42- Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesi üzerine kadının ondan boşanma istemesinin hükmü: Kadına Allah’tan korkup sabretmesini, boşanma istememesini tavsiye ederiz. Allah ona sıkıntıdan kurtuluş verecektir. Allah Teala buyuruyor ki: “Kim Allah’tan korkarsa ona bir çıkış yolu ihsan eder.” (Talak 2) (İbn Baz)

43- Kadın boşandığı zaman onun, kocasından uzun süre uzak kalmış olsa bile iddet beklemesi gerekir. (İbn Baz)

44- Adam, karısını tek talakla boşarsa ve iddet süresi içinde ikinci talakla tekrar boşarsa, birinci talakın iddet süresinin dolmasıyla hanımı kendisine haram olur. (el-Lecnetud Daime)

45- Kadın, kumasını boşamasını şart koşarsa bu şart bağlayıcı değildir. Kadının sana ilk eşini boşamanı şart koşması fasittir. Eğer onu ric’i talak ile boşamışsan, iddet süresi içinde ona dönebilirsin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: “Kadın kuma kardeşinin talakını isteyemez.” (Buhari) (el-Lecnetud Daime)[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Kadın ve boşanma
« Posted on: 27 Eylül 2021, 01:10:37 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kadın ve boşanma rüya tabiri,Kadın ve boşanma mekke canlı, Kadın ve boşanma kabe canlı yayın, Kadın ve boşanma Üç boyutlu kuran oku Kadın ve boşanma kuran ı kerim, Kadın ve boşanma peygamber kıssaları,Kadın ve boşanma ilitam ders soruları, Kadın ve boşanmaönlisans arapça,
Logged
10 Mayıs 2016, 15:08:24
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.536


« Yanıtla #1 : 10 Mayıs 2016, 15:08:24 »

Esselamu aleykum.Rabbim herkesin evliligini islam dini uzerine sabit kilsin.Ve bosanmadan uzak haramdsn uzak bir evlilik nasip etsin inşallah.Rabbim razi olsun bilgiler den kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &