ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslamda Bayanlar Dünyası (Tıbbi & İlmi Konular) ๑۩۞۩๑ > Müslüman Bayanlar ve İslami ilimler > Müslüman Bayanlar için Evlilik > Eş seçerken dikkat edilecek hususlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Eş seçerken dikkat edilecek hususlar  (Okunma Sayısı 7266 defa)
19 Ekim 2010, 07:20:25
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 19 Ekim 2010, 07:20:25 »Eş seçerken dikkat edilecek hususlar

Nikâh yoluyla yani “icab-kabul” ve “şahit” şartlarına uyarak birliktelik oluşturan eşler, birbirlerine Allah’ın emanetidir. Biri diğerine hiyanet edemez, biri diğerinin üzerine bir başka gül koklayamaz, aldatamaz. Eşinden dürüstlük bekleyenin kendi de dürüst olması gerekir. Bir insanın eşi sadece bu dünyada değil, öbür dünyada da hayat arkadaşı olacaktır. Öyleyse onu tâ baştan çok dikkatli ve doğru seçmelidir.

 

Erkek olsun-kadın olsun eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 

1-Eş seçiminde dindar olma özelliği ön planda tutulmalıdır.(1)  Kur'ân'ın emri de bu istikamettedir. Şöyle ki: “Müşrik (putperest veya ateist) kadınları, iman etmedikçe nikâhlamayın. Bir müşrik kadın, sizin hoşunuza gitse bile, iman etmiş olan bir cariye herhalde ondan daha hayırlıdır. Müşrik (putperest veya ateist) erkeklere de mümin kadınları nikâh ettirmeyin. Bir müşrik, sizin hoşunuza gitse bile, mümin bir köle elbette ondan daha hayırlıdır. Onlar sizi ateşe davet ederler, Allah ise, kendi izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor ve âyetlerini insanlara açıklıyor. Umulur ki onlar hatırda tutup, öğüt alırlar.."(2)

 

Hz. Peygamber de (aleyhi’s-salatü ve’s-selam): "Kadın dört şeyi için nikah edilir: Malı, güzelliği, soyu ve dini. Siz dindar olanı tercih edin, huzur bulursunuz."(3) gözünüz arkada kalmaz, buyurmuş; dindarlığı olmayan güzellerin fitne unsuru olacaklarına, zengin kadınların azıp sapabileceğine dikkat çekmiş(4) ahlâksız muhitte yetişen güzel kadını "Çöplük­te yetişen kırmızı gül"e(5) benzeterek böyleleriyle evlenmekten kaçınılmasını iste­miştir.

 

Bu ölçüler, erkeklerden eş seçme durumunda olan kızlar ve kadınlar için de geçerlidir. Onlar da erkeklerin dindar olanlarını seçmelidirler.

 

2-Çocuğun taşıyacağı vasıflar endişesi ile dikkat edilmesi gereken bir başka husus “kan yakınlığı”dır. Hangi yakınlık evlenmeye engeldir? Yeri gelmişken bunu da açıklamakta fayda görüyoruz. Kur’an, kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınların listesini veriyor ve şöyle buyuruyor:

"Ey mümin erkekler! Şunlarla nikâhlanmanız haram kılınmıştır: Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, kayınvalideleriniz, kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat zifafa girmediğiniz eşlerinizin kızlarını nikâhlamanızda beis yoktur. Keza öz oğullarınızın eşleri ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi nikâhınız altında birleştirmeniz de haram kılınmıştır. Ancak daha önce geçen geçmiştir. Çünkü Allah gafur ve rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur."(6)

Kur'an-ı Kerim'in saydığı bu kimselere "muharremât" yani kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlar, denilmiştir.  Bunların dışında kalan uzak akraba ile evliliğe ruhsat verilmiş ise de, mecbur kalınmadıkça bu ruhsata da müracaat edilmemesi tavsiye edilmiştir."(7)

 

3-Müstakbel eşde aranacak bir başka özellik bekâr ve doğurgan olmasıdır. Bekâr ve doğurgan olan, bekâr ve doğurgan olmayana tercih edilir. Çünkü böyle bir eş, samimi cilveleri, doğurganlığı ve kanaatkârlığıyla eşini daha çok mutlu eder.(8)

 

Bundan dul ve doğurgan olmayanla evlenilmez hükmünü çıkarmamak gerekir.

Ayrıca şunu da unutmamak lazım: Evlenecek eşler, eşinin doğurgan olup olmadığını bilemeyebilir. Bilmek de kolay değildir. Evlendikten sonra doğurgan olmayan bir eş, insanın kısmetine düşmüşse, böyle bir eşin arkadaşı kadere itiraz etmemeli, eşini rencide edecek, onun onur ve gururunu incitecek söz ve davranışlardan uzak durmalıdır. Çünkü her şeyin dizgini Cenab-ı Hakk’ın elindedir. Her şeyin anahtarı onun yanındadır. Nefsin itirazlarını püskürtmek istiyorsa O’nun şu kudsî sözüne kulak vermeli:

“Allah dilediğine kız, dilediğine erkek çocuk bahşeder. Kimine hem erkek, hem kız çocuğu verir, dilediğini de kısır bırakır. Her şeyi hakkı ile bilen ve her şeye gücü yeten ancak Allah'tır.”(9)

 

Üstad-ı Muhterem’in:“Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin” sözünü de nefsin başına bir tokmak gibi indirmeli, haddini bildirmeli ve onu susturmalıdır. Susturmalıdır ki, kendi eli ve diliyle eşini ve başkalarını rencide ederek dünya ve ahiretini cehennem eylemesin, şefkat ve hiddet tokadına maruz kalmasın.

 

Gazali nasslara dayanarak kadında öncelik sırasına göre şu şartların aran­masını tavsiye eder:

Dindarlık

Ahlâk güzelliği

Yüz güzelliği

Az mihir talebi

Veludiyet (doğurganlık)

Bekâret

Dindar soydan gelme

Akraba olmama.(10)

 

Bunlardan sadece "yüz güzelliği" ile "az mihir talebi" şıklarının doğacak çocuğun terbiyesi ile doğrudan bir alakası yoktur. Diğerlerinin birinci planda çocuğun terbiyesini hedeflediği önceki izahlarımızda görülmüştür.(11)

 

Bu kaide ve kurallara göre eşler tercihlerini yaptıktan sonra birbirlerinin haklarını gözetmeli, sevgi ve saygıda kusur etmemeli, sevgi ve saygıda ufak-tefek kusur etseler, tartışsalar da bu uzun sürmemelidir. Hele hıyanet ve aldatmayı hiç dünyalarına sokmamalıdırlar. Çünkü bunlar kolay kolay affedilecek yanlışlar değildir. Eşini aldatan, hem bu dünyada, hem de ahrette huzur ve mutluluktan mahrum kalır. Allah’ın ve Peygamberinin yardım ve desteğini kaybeder. Peygamberimiz (s.a.v), “aldatan bizden değildir”(12) buyurmuştur. Yine: "Evleniniz, fakat boşamayınız. Çünkü Allah zevkine düşkün erkeklerle zevkine düşkün kadınları sevmez."(13) "Allah teâlâ'ya, helal kıldığı şeylerin en sevimsizi boşamaktır."(14) diyerek, zevki için eşini aldatan ve zevkinden eşini boşayanların Allah’ın azabına ve gazabına çarpılacaklarına işaret buyurmuşlardır. Eşler arasında dil kavgaları olsa da aldatma ve hıyanet gibi alçaklıklara ve iğrençliklere eşler asla teşebbüs ve tenezzül etmemelidirler. Biri etse de, diğeri intikam uğruna aynı şeyi yapmamalıdır. Vefalı eş ve dürüst insan olmanın gereği budur.

 

Ne mutlu o eşlere ki iyilik ve takvada birbirlerini örnek alırlar. Yazıklar olsun o eşlere ki cehenneme girmede birbiriyle yarışır, birbirlerini günaha ve ateşe düşmeye teşvik ederler.

Vefalı eş, eşini sadece gençliğinden ve güzelliğinden dolayı sevmez. “Eşim şimdilik yaşlandı ve çirkin oldu ise de, zararı yok. Çünkü, cennette ebedî bir güzelliği var, diye düşünür. Böyle ebedî arkadaşlığın hatırı için, her bir fedakârlığı ve merhameti göze alır. O yaşlı karısına, güzel bir hûri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa kısacık, bir iki saat şekilden öteye geçmeyen bir arkadaşlıktan sonra ebedî bir ayrılıkla sonuçlanan arkadaşlık, hayvanî bir arkadaşlıktan başka bir şey değildir. Bu arkadaşlıktaki hürmetler ve merhametler hakikî değil, mecazîdir, sunîdir. Hayvanlarda olduğu gibi, başka menfaatler ve diğer gâlip hisler, o hürmet ve merhameti mağlûp edip, o dünya cennetini cehenneme çevirir.”(15)

 

Kleopatra’nın imzası olan şu söz yazımızın noktası olsun:

“Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim...Olur ya... Kalp durur... Akıl unutur...Ben dostlarımı ruhumla severim...O ne durur... Ne de unutur...”

 


 

DİPNOTLAR:

1-Müslim, Reda, 53; Tirmizî, Nikâh, 34;Tecrid, XI, 264

2-Bakara, 2/ 221

3-Müslim, Reda, 53; Tirmizî, Nikâh, 4; Nesaî, Nikâh, 10

4-İbn Mace, Nikah, 6

5-Kâri,  Aynu'1-İlm 1, 234; Canan, Kur'ân'da Çocuk, s.27

6-Nisa, 4 / 23

7-Gazali, İhyau Ulumi'd-Din c.I, s.718; Maverdi, Edebü'd-Dünya ve'd-Din, Beyrut-1978, s. 227

8-Bkz. İbn Mace, Nikah, 7

9-Şûrâ, 42 / 49-50

10-Gazali, İhya, 2, 37-41; Gazali, Kimya, s. 226-227

11-Canan, Hz. Pey. Sün. Ter. s.57

12-Müslim, Îmân 164, Fiten 16

13-Aclûnî, Keşfu'1-Hafâ, I, 304.

14-İbn Mâce, nikâh 1; beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, VII, 322; Hakim, Müstedrek, II, 196.

15-Orijinali için bkz.Nursî, Said, Sözler, 10. söz, Mukaddime, s. 97


Vehbi KARAKAŞ

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Eş seçerken dikkat edilecek hususlar
« Posted on: 24 Temmuz 2019, 10:08:43 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Eş seçerken dikkat edilecek hususlar rüya tabiri,Eş seçerken dikkat edilecek hususlar mekke canlı, Eş seçerken dikkat edilecek hususlar kabe canlı yayın, Eş seçerken dikkat edilecek hususlar Üç boyutlu kuran oku Eş seçerken dikkat edilecek hususlar kuran ı kerim, Eş seçerken dikkat edilecek hususlar peygamber kıssaları,Eş seçerken dikkat edilecek hususlar ilitam ders soruları, Eş seçerken dikkat edilecek hususlarönlisans arapça,
Logged
25 Mayıs 2012, 06:16:38
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« Yanıtla #1 : 25 Mayıs 2012, 06:16:38 »


    Gazali nasslara dayanarak kadında öncelik sırasına göre şu şartların aran­masını tavsiye eder:

Dindarlık

Ahlâk güzelliği

Yüz güzelliği

Az mihir talebi

Veludiyet (doğurganlık)

Bekâret

Dindar soydan gelme

Akraba olmama.(10)

     Uyulması gereken güzel tavsiyeler..Rabbim inşaallah iki cihan saadeti nasib etsin tüm evlenenlere..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
04 Haziran 2013, 23:25:17
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.928


« Yanıtla #2 : 04 Haziran 2013, 23:25:17 »

Allah bizlere bu dünyada iman güzelliği ile bürünmüş,ölene kadar İslam için Allah için hizmet edecek biri ile evlenmeyi nasip etsin....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &