๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Mükayeseli İbadetler İlmihali => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 26 Eylül 2012, 14:15:54Konu Başlığı: İşiten İçin İlave Yapılması
Gönderen: Sümeyye üzerinde 26 Eylül 2012, 14:15:54
 

II. İşiten İçin İlave Yapılması:

Malikî ve Hanbelî Mezhepleri, işiten için bazı şartlar ilave ederler:

 
A. Okuyanın İşitene İmamlık Yapmaya Elverişli Olması:

 

a) Bütün Namazlarda: Hanbelî Mezhebine göre, okuyanın işitene -nafilelerde bile olsa- imamlık yapmaya elverişli olması gerekir. İnsan dışındaki varlıklardan secde âyetinin duyulması halinde secde yapmak evlâdır.

b) Farz Namazlarda: Malikî Mezhebine göre, okuyanın dinleyene farz namazlarda imam­lık yapabilecek biri, yani akıllı, baliğ, erkek, müslüman ve abdestli olma­sı gerekir. Aksi halde hem bunların, hem de duyanın secde yapması ge­rekmez. Okuyan kadın ve çocuk olursa, dinleyen değil, sadece kendileri secde yapar.

 
B. Okuyanın Secde Yapması:

 

Hanbelî Mezhebine göre, okuyan secde yapmazsa, işitenin de secde yapması gerekmez. Secdeyi okuyanın önünde veya -sağı boş olunca- solunda yapmak sahih değildir. İmamın gizli kıraatli namazda secde âye­ti okuması mekruhtur. Bu sebeple secde yaparsa, muktedînin ona uyması gerekmez. Açık kiraatli namazda ise muktedî imamına uymak zorunda­dır.

 
C.  Okuyanın Sesinin Güzelliğini Göstermek İçin Okumaması:

 

Maliki Mezhebine göre, işitenin secde yapabilmesi için, okuyanın secde âyetini sesinin güzelliğini göstermek için okumaması gerekir.

 
D. İşitenin Okuyandan'kıraati Veya Kıraat Hükümlerini Öğrenme Gayesi Taşımaması:

 

Maliki Mezhebine göre, işiten, okuyandan kıraati veya kıraat hü­kümlerini öğrenme gayesi taşırsa secde yapması gerekmez. Okuyanın secdeyi terketmesi halinde, işiten de terkeder. Abdestsiz veya vakit, tilâvet secdesi yapmanın yasaklandığı vakit olursa, secde yine terkedilir. Okuyan secde âyetini bir iki âyet atlarsa secde yapması gerekir, kıraati yeniden yapmaz. Atlama çok olur veya âyet farz namazda okunursa secde yapılır. Farz namazda rükûa eğilmeden secde yapılır. Nafile namazlarda secde âyeti ikinci rekâtte okunup rükû yapılmadıysa secde yapılır, ikin­cide rükû yapıldıysa secde düşer.