> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Mükayeseli İbadetler İlmihali > Gümüşün Ölçü Olması
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Gümüşün Ölçü Olması  (Okunma Sayısı 494 defa)
27 Ağustos 2012, 13:43:12
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 27 Ağustos 2012, 13:43:12 »I. Gümüşün Ölçü Olması:

Esasen klasik devre ve hukukçulara ait bu görüşe göre, zekâ­tın nisabı konusunda asıl olan gümüştür. Ancak, bugün de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Hindistan'da bu ölçü benimsenmektedir. Zira, bu konudaki birçok hadis ve Hz. Peygamber'in uygulaması gümüşe göre açıklama yapmaktadır. Ay­rıca, bu konuda icma bulunmakta ve müslumanların büyük çoğun­luğunun mükellef olmasıyla fakirlere daha faydalı yol olmakta­dır. [424]

İslâm'ın ilk döneminde altın, gümüşün değerine göre teda­vüle girmişti. Bu devirde, gümüş madenlerinin altına nispetle daha bol miktarda elde edilmesi imkânının ortaya çıkarılması, gümü­şün değerini düşürmüş, buna karşılık altın kıymet kazanmıştır. Öyleki, günümüzde gümüş altından yaklaşık altı kat, hatta daha bile fazla düşük değerdedir. Eğer gümüşü esas almak gerekirse, o zaman altın nisabının yirmi miskalden aşağı düşmesi gerekecek­tir. Gümüşün üç kat değer kazandığını düşünecek olursak,- bu tak­dirde altın nisabının yirmi miskalden yukarı çıkması, yani alt­mış miskale ulaşması gerekecektir. Bundan da anlaşılıyor ki, bugün gümüş, nisapta değişmeyen bir ölçü olmak vasfını kaybetmiş­tir. [425]

 
II. Altının Ölçü Olması:

 

Çağdaş hukukçulardan üç önemli isim olan Muhammed Ebu Zehra, Abdulvehhab Hallaf ve Abdurrahman Hasen'e göre, değeri günıjşe göre daha az değiştiğinden, nisaba ölçü olarak altın nisa­bının alınması gerekir:  “Esasen altın hakkında Hz. Peygamber'den açıkça bir delil varid olmamış ve fakat sahabe, her yirmi dinar altında yarım dinar zekât ödeneceğini takdir etmişlerdir. Tarihî incelemeler bize ikiyüz dirhem gümüşün değer bakımından yirmi dirhem altına eşit olduğunu göstermektedir.  Aksi halde sahabe, bunu, zekât nisabı olarak tayin edemezlerdi, Ayrıca mucib bir se­bebe dayanmaksızın yirmi sayısını takdir etmeleri de mümkün olmazdı. Artık bu durumda yirmi miskal altın sahabenin takdi­riyle Peygamberimizin dirhemler hakkındaki tayin ve  tespitine dayalı olarak zekâtın nisabı olmuş ve nisap altının değer hükmüne bağlı olarak takdir edilmiştir.  Böyle olunca yirmi miskali bütün devirler için devamlı nisap miktarı olarak takdir etmekte herhangi bir mahzur yoktur. Altın için belli bir zekât nisabının tayin edil­mesine sebep, gümüşün yardımcı bir para durumunda bulunması ve bazan ucuz, bazan da pahalı olabilen bir ticaret vasıtası olmasıdır. Altın ise dünya çapında değişmeyen bir paradır ve bütün eşyalar ona göre değerlendirilebilir, hatta gümüş dahi onlardan biridir. Bu sebepten altından başka esas ölçü kabul etmek yersizdir. Bu hareket Peygamberimizin takdirini bir kenara itmek ya da ihmal etmek değil, bilakis onun görüşünü tam manasıyla tatbik etmektir. Zaten Rasulullah gümüşün nisabını kendi devrinin gümüşe verdiği de­ğere göre ikiyüz olarak açıklamışlardır. Böylece bu değer de, her devirde esas ölçü kabul edildiği için, nisap bütün müslüman ülke­lerde aynı ölçüye bağlı kalmış olur. [426]

Para nisabında Hz. Peygamber ve sahabe devrinin parası olan altın ve gümüş paralar, değer bakımından hayli değiştiğin­den, sabit birer ölçü olmaktan uzaktır. Bununla birlikte, eğer ikisi arasında bir tercih yapmak gerekirse, ölçü gümüş değil altın olmalıdır. Para eşyaya oranla değerini koruduğu sürece ölçü olmakta devam edebilir.  Fakat bu denge sarsıldığında, artık altın ile gümüş nisapta değişmez birer ölçü değildir. Şu durumda ikiyüz dirhem gümüş ile yirmi mıskal altın, sadece zekât mevzularının ken­dilerine göre düzenlendiği Hz. Peygamber ve sahabe devrindeki eşya fiyatlarını gösteren tarihî birer ölçü olmaktan öte geçemezler.

Fukaranın lehine olmak üzere hesabı gümüşe göre yapmayı ileri sürenlere karşı araştırıcılar, “bu madenin zamanımızda al­tına göre çok değer kaybetmiş bulunduğunu, gümüşe göre nisaba malik olan kimseler zengin sayılırsa -zekât alamayacakları, üste­lik ödeyecekleri için- mutazarrır olacakları (200 dirhem gümüş karşılığı para ile bugün beş kişilik bir ailenin yalnız giyim ihti­yaçları zor karşılanır)” görüşünü haklı olarak ileri sürmektedirler. [427]

Altın ve gümüşün nisabları dinar ve dirhem olarak belli ol­makla beraber, bunların bugünkü ölçülerle karşılığı açıkta kal­maktadır. Ancak, yedi dinarın on dirheme tekabül ettiği Emevi ha­lifesi Abdülmelik zamanından beri bilindiği için, bunlardan biri­sinin ne kadar olduğunu bilmek, diğerinin de ölçüsünü verecektir. Bunu tespit için, iki yoldan yürünmüştür:

1) Dirhem, rıtıl, kırat gibi eski ölçülerin en küçük birimlerini tespit için verilmiş arpa, buğday, hardal ve keçi boynuzu taneleri­nin miktarlarından hareket edilmiştir.  Fakat bunlar, zaman ve mekân içinde değiştiği, ayrıca tartı (vezn) ve ölçü (keyl) miyarları arasında da farklılıklar bulunduğu için kesin bir neticeye varıla­mamış,  bazı hukukçular “her memlekette kullanılan tartı birim miktarı neyse, fetva ona göre verilir” demek mecburiyetinde kal­mışlardır.

2) Arkeolojik bulgulardan faydalanmak; bu yoldan yürüyen­ler dünyanın meşhur müzelerinde bulunan en eski İslâm devri di­narlarını tartmış, bunların 4.25 gram geldiğini tespit etmişlerdir. Dirhem ile dinar arasındaki ona-yedilik nispet (on dirhem=yedi dinar), ancak Mekke miskalinin resmi dinarı eşit olmasıyla mümkün olduğuna göre, bir dirhem gümüş de 2.975 gram olmakta, böylece altının nisabı 20x4.25=85; gümüşün nisabı ise 200 x 2.975 = 595 gramdır neticesine varılmaktadır. [428]

Yunus Vehbi Yavuz dirhem ve dinarın bugünkü karşılıkla­rını, gümüş için 1 dirhem=3,2 gram x 200 = 640 gram, altın için 1 dinar = 4,8 gram x 20 = 96 gram olarak kabul etmektedir[429].

Her iki yola göre açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı-26.11-1981 tarih ve 7 sayılı genelgesinde, ekte şer'î ve örfî ölçü­ler şu şekilde gösterilmiştir:

 

                           Zekât Mevzularının Günümüzdeki Karşılığı

Birim
   

Örfî
   

Dirhem

3.207 sr.
   

Miskal 4.8105 er.

200
   

Şer'î Örfî
   

2.806 gr. 3.207x200-   641.4 gr.
   

4.009 (4.0085714) gr.

 20
   

Şer'î Örfî
   

20806x200=561.2 gr.
   

4.8105x20=96.21 er.

 
   

Şer'î
   

-
   

4.009x20=80.18 gr.

Tablo 79: Zekât Mevzularının Günümüzdeki Karşılığı

 

Bu genelgede dirhem ve miskaî gibi ağırlık ölçülerinin şer'î ve örfîsinin bulunduğu; ilkinin asr-ı saadetteki ölçülere uyduğu, ikincisinin çeşitli beldelerde kullanıldığı belirtilmekte ve esas alınması gerekenin şer'î ölçüler olduğu hatırlatılmaktadır.

[424] Bilmen, UFK, c. IV, s. 111; Ahmed, İslâm İktisadı, s. 138; Kardavî, FZ, c. I, s. 263; Karaman, İslâm'ın Işığında Günün Meseleleri, c. II, s. 75-78.

[425] Hamidullah, İslâm Peygamberi, c. II, s. 232-233; Kardavî, FZ, c. I, s. 264-265;  Yavuz, İZM, s. 230-231.

[426] İAK, m. 2. Ebu Zehra İslâm'da Sosyal Dayanışına, s. 162; Kardavî, FZ, c. I, s. 264; te Fıkhu'l İbâdât, s. 120-121; Tabbara, Rûhu'd-Dini'l-İslâmî, s. 336.

[427] Kardavî, FZ, c. I, s. 264-265; Karaman, age, c. II, s. 77-78; Yavuz, İZM. s, 263, 273.

[428] Kardavî, FZ, c. I, s. 261; Karaman, ager c. II, s. 76-77.

[429] Yavuz, İZM, s. 170-171.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 27 Ağustos 2012, 13:43:43 Gönderen: Sümeyye »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Gümüşün Ölçü Olması
« Posted on: 25 Ekim 2020, 22:44:52 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Gümüşün Ölçü Olması rüya tabiri,Gümüşün Ölçü Olması mekke canlı, Gümüşün Ölçü Olması kabe canlı yayın, Gümüşün Ölçü Olması Üç boyutlu kuran oku Gümüşün Ölçü Olması kuran ı kerim, Gümüşün Ölçü Olması peygamber kıssaları,Gümüşün Ölçü Olması ilitam ders soruları, Gümüşün Ölçü Olmasıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &