ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans

๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Mucemüs Sağir => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 15 Ocak 2011, 16:47:50Konu Başlığı: Sadakanın ve affetmenin sevabı
Gönderen: Sümeyye üzerinde 15 Ocak 2011, 16:47:50
Sadakanın Ve Affetmenin Sevabı


95. Ümmü Seleme (r.a.) rivayet ediyor:

"Hiçbir mal sadakadan dolayı eksilmemiştir. Bir kul ken­disine yapılan bir haksızlığı affederse Allah bununla ancak onun izzetini artırır; affedin ki Allah da sizi aziz kılsın. Bir kimse kendisine bir dilencilik kapısı açarsa, Allah da ona mutlaka bir yoksulluk kapısı açar."[379]

 

İzah 
         

 

Hadisin birinci cümlesinde sadakanın malı eksiltmediğine dik­kat çekiliyor. Zekât da buna dâhildir. Sadakanın malı eksiltmeme­si, Allah'ın ona bereket vermesi, ondan zararı uzaklaştırması, mal azalmış görünse de verilen sevap ile âhirette çoğalacağı gibi mâ­nâlar anlaşılabilir.

İkinci cümlede affetmenin kişinin izzetini artıracağı açıklan­maktadır. Gerçekten de affeden bir kul, insanların gözünde büyük görünür, şerefi artar, herkes ona izzet ve" ikramda bulunur. Bu cümleden ayrıca affeden kulun âhirette izzet ve şerefinin büyük olacağı mânâsı da anlaşılır.                 

Hadisin son kısmında da dilencilik yapan kimseyi Allah'ın fa­kirlikten kurtarmayacağı bildirilmektedir. İhtiyaç olmadığı halde dilenmenin mes'uliyeti ile ilgili de pekçok hadis vardır.[380]             

 

İçki Haramdır
 


96. İbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor:

"Her sarhoşluk veren şey haramdır. Ve her hamr haram­dır."[381]                                                                               

 

İzah

 

Zikrettiğimiz kaynakların bâzılarında şu ilâve vardır:

"Kim dünyada içki içer ve tevbe etmeden onun tiryakisi ol­duğu halde ölürse, ahiretin şarabından içemez."

Dinimiz, kişinin kendisine, ailesine ve topluma zararlı olan herşeyi yasaklamıştır. Zina, kumar, rüşvet bunlardan bâzılarıdır. İşte Yüce dinimizce haram kılınan zararlı alışkanlıklardan birisi de içkidir. Yüce Allah Kur'ân'da içkinin haramlığı ile ilgili olarak şöyle buyurur:

"Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve kısmet çekilen zarlar hep şeytanın işinden birer pisliktir; ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

"Şüphesiz şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vaz geçtiniz, değil mi?"[382]

Bâzı kimseler Kur'ân-ı Kerimde içilmesi yasaklanan içkinin üzüm şarabı olduğunu söyleyerek kendilerine fetva çıkarmak is­terler. Kütüb-i Sittenin tamamında ve Kütüb-i Sitte dışında birçok hadis kitabında yer alan izahını yaptığımız hadis, bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Hadiste geçen "hamr," dinen yasaklanan içki demektir. Peygamberimiz bu ha­dislerinde açıkça sarhoşluk veren her şeyin, bira, votka cin tonik gibi, ismi ne olursa olsun haram kılındığını bildirmiştir.

Bir başka hadislerinde de,

"Hamr, aklı örten (sarhoşluk veren) her şeydir"[383]

buyurarak zaman ve tekniğe parelel olarak başka şeylerden üretilen bütün sarhoş edicilerin haram olduğunu bildir­miştir.

İçki içmek isteyen, fakat vicdanen de haram işlemiş olmanın sıkıntısından kurtulamayan bâzı kimseler de "Ben sarhoş olmaya­cak kadar içiyorum" bahanesine sığınmaya çalışırlar. Oysa bu da doğru değildir. Çünkü Peygamberimiz, bir hadislerinde,

"Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır"[384]

buyurarak, bu hususu da açık kapı bırakmayacak kadar kesin bir ifâde ile bildirmiştir.

İçkiyi haram olduğunu kabul ederek içen kimse dinimizce bü­yük günah sayılan bir haramı işlemiş olur. Böyle biri hadiste de ifâde edildiği gibi sarhoşluk vermeyen "Cennet şarabından içe­mez." Yani günahının cezasını çekmedikçe Cennete giremez.

Ancak içkiyi haram olmadığını söyleyerek içenler dinden çıkmış olurlar. Böyleleri ebedî olarak Cehennemde kalırlar.

518 numaralı hadise de bakınız.[385]

 

Peygamberimiz Karnını Ne İle Doyuruyordu
 

97. Enes (r.a.) rivayet ediyor:             

"Sirke ne güzel katıktır."[386]

 

İzah

 

Aynı hadisi Hz. Âişe ve Câbir bin Abdullah da (r.a.) rivayet etmiştir. İbni Mâce'âe Ümmü Sa'd'dan rivayet edilen şöyle bir hadis de vardır:

Ben Âişe'nin yanında iken Resûlullah geldi ve,

"Yiyecek bir şey var mı?" diye sordu.

Âişe, "Ekmek, kuru hurma ve sirke var" cevabını verdi.

Resûlullah,

"Sirke ne güzel katıktır. Allah'ım, sirkeyi bereket­lendir. Çünkü sirke benden önceki peygamberlerin katığı idi. İçinde sirke bulunan bir ev fakirleşmez" buyurdu.

652 numaralı hadise de bakınız.[387]     [379] Müslim, Birr: 69; Tirmizî, Birr: 82; Mu'cemü'l-Evsat, 3:141, (2291) İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 1/158.

[380] İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 1/158-159.

[381] İbni Mâce, Eşribe: 9; Buharı, Eşribe: 1; Müslim, Eşribe: 73; Muvatta, Eşribe: 11; Ebû Dâvud, Eşribe: 5; Tirmizî, Eşribe: 1; Nesâî, Eşribe: 22; Müsned, (4645, 4646.) İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 1/159.

[382] Mâide: 5/90-91.

[383] Buhârî, Eşribe: 2, 5; Müslim, Tefsir: 32; Ebû Dâvud, Eşribe: 1; Tirmizî, Eşribe: 8.

[384] İbni Mâca, Eşribe, Eşribe: 10.

[385] İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 1/159-160.

[386] İbni Mâce, Et'ime: 33. İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 1/161.

[387] İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 1/161.
Konu Başlığı: Ynt: Sadakanın ve affetmenin sevabı
Gönderen: Ramazan. üzerinde 20 Mart 2016, 00:16:36
Es Selamün Aleyküm . Sadaka verenin hiçbir zaman malı eksilmez , aksine bereketlenir . Affedeni de Allah cc affeder inşAllah ...
Rabb'im gönlü merhamet dolu kullarından eylesin ..


Allah cc razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Sadakanın ve affetmenin sevabı
Gönderen: Zehibe üzerinde 20 Mart 2016, 08:33:12
Sadaka vermek musibetlerden de muhafaza olmaya vesile olur, Rabbim bolca sadaka verip insanları da affedebilmeyi bizlere nasip eylesin.


Konu Başlığı: Ynt: Sadakanın ve affetmenin sevabı
Gönderen: Yağmur Gmş üzerinde 20 Mart 2016, 15:06:52
Bismillah...
Sadaka vermek malı eksiltmez. Aksine bereketlenir. Ve bir insanın bir kişiyi affetmesi de bir sadakadır. Rabbim uygulamayı nasip etsin.
Allah cc. razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Sadakanın ve affetmenin sevabı
Gönderen: Mehmed. üzerinde 20 Mart 2016, 15:12:01
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah.  Affetmek ne güzel bir şeydir. Çünkü Allah Teâlâ da affı çok olandır. RRabbim bizleri affeden ve affedilen kullarından eylesin. Rabbim paylaşım için razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Sadakanın ve affetmenin sevabı
Gönderen: Pelinay üzerinde 20 Mart 2016, 15:23:11
Ve aleykumusselam ve r ahmetullah.comert ve affedici olmak nefse cok agir gelen seyler gercekten ama mukafati da bi o kadar buyuk.
Rabbim insallah bu guzel hasletleri davranislarimiza yerlestirsin.Allah razi olsun paylasim icin


Konu Başlığı: Ynt: Sadakanın ve affetmenin sevabı
Gönderen: Halime üzerinde 17 Eylül 2016, 22:52:02
Sadaka mala  bereket verir  verilen sadaka ile belalar defedilir ..Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin ..