ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Çeşitli Konularda Eserler > Merak Ettiklerimiz > 400 Yıl Avrupa Pislik İçinde Yüzdü
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: 400 Yıl Avrupa Pislik İçinde Yüzdü  (Okunma Sayısı 7211 defa)
20 Temmuz 2010, 19:04:07
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 20 Temmuz 2010, 19:04:07 »Temizliği Bizden Öğrendiler.
 

400 YIL AVRUPA PİSLİK İÇİNDE YÜZDÜ (!)

 

Mehmet DİKMEN

Rönesans'la birlikte Avrupa'da herşeyin iyiye gittiği düşün­cesi yaygın bir kanaattir. Aslında her konuda durum böyle de­ğildir. Nitekim Batılılar, 15. yüzyıldan itibaren, geçmiş asırlara göre daha pis ve pasaklı olmuşlar, bu hâl onlarda 19. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir.[195]

 

Avrupa'nın 400 Yıllık Pislik Dönemi
 

Yaklaşık 400 yıl süren Avrupa'nın bu pislik dönemi meşhurdur. Bu dönemde halka açık banyolar kapatıldığı gibi, evlerde temizliğe ayrılan bölümler de başka işlerde kullanılma­ya başlanmıştır. Yıkanma bütünüyle unutulup gitmiş, yemekten önce el yıkama âdeti bile, ortadan kalkmıştır. Yıkanma unutul­dukça pislik artmış, pislik arttıkça da kötü kokular çoğalmış; bütün bunlara çare olarak da, Avrupalı, yıkanıp temizlenmeyi düşünme yerine, güzel kokular ve parfüm imali yoluna gitmiş­tir.

Pislik zamanla öylesine fecî bir hâl almıştı ki, büyük ölçüde çocuk ölümleri oluyor; sık sık çıkan salgınlar binlerce insanı birden imha ediyordu. Meselâ 1501 yılında Fransa'nın Bordeux şehrinde çıkan bir kolera salgınında 17 bin kişi ölmüştü. Ve bu rakam, şehrin nüfusunun yarıdan fazlasını teşkil ediyordu.

XVII. yüzyılda Paris gibi büyük şehirlerde su, son derece az bulunur bir nesne olmuştu. Şehrin nüfusu gittikçe artıyor, fakat kullanılan su miktarı çoğalmıyordu. Bütün şehirde 40 çeşme, bir o kadar da kuyu vardı. Kullanımı zarurî olan su, sokaklarda­ki sakalardan sağlanır veya çeşmelerde uzayan kuyruğa girile­rek te'min edilirdi.

Halk temizlik anlayışından öylesine uzaklaşmış idi ki, evler bir yana, sarayların bile tuvaleti yoktu. Halkın toplu olarak bu­lunduğu tiyatrolarda dahi, tuvalet mevcut değildi. Herkes ihti­yacını kapı arkalarına, merdiven diplerine giderirdi.

Mark Kemmerich'in "Tarihteki Garip Vak'alar" isimli kitabında, bu konuda şunlar anlatılır:

"Paris'te (Ondördüncü Louis) zamanında hiç kimse so­kakta giderken tepesine pis bir şey dökülmeyeceğinden emin olamazdı. Ancak geniş caddeler biraz emniyette idi. Her an bir pencere açılarak sür'atle söylenen bir (Gare L'eau) seslenişin­den sonra bir lâzımlık veya leğen muhteviyatı aktarılırdı. Şeh­rin hiçbir sokağında bundan ve korkunç bir kokudan kurtulmak mümkün değildi. Umumî helalar olmadığı için sokak köşeleri, sarayların ve kiliselerin civarı, bu hizmetleri görürdü. Aynı şey­lere bugün Napoli'de de tesadüf edilmektedir. Paris'te (Palais de Justice)'de ve hattâ (Louvre)'da bu nev'i kirletmelere rastla­nırdı.                                                                             

Bu sarayın avlusunda, salonlarında, kapı arkalarında güpe­gündüz bu nev'i tabiî ihtiyaçlar görülür ve kimse birşey demez­di. Yalnız (Üçüncü Henri) biraz titizlenmiş ve 1587 senesi ağustosunda bir tebliğ ile her sabah kendisi kalkmadan önce, bahçedeki ve salonlardaki bütün pisliklerin temizlenmesini em­retmişti. Buna rağmen, İspanya ve Fransa kral sarayları, hattâ (Ondördüncü Louis) devrinde şiddetli ve fena bir koku yayar ve bunu ıtriyat kokuları bile bastıramazdı. Bunun için onyedinci asırda birisi lâzımlığı keşfetmiş, bu ihtira buluş saraylara kabul edilerek kokunun biraz önü alınmıştır."

Aynı eserde pencerelerden sokağa lâzımlık dökme âdetinin ancak 1780 tarihinde men edilebildiğinden; İngiltere'de , helanın 17'nci asırda icadedildiğinden ve İsveç sarayında ise yirminci asrın başlarında bile henüz hela mevcut olmadığı için herkesin, hattâ misafir krallarla prenslerin bile koridorlardaki paravanların arkasına gidip def-i hacet ederlerken parava­nın alt tarafından ayaklarının göründüğünden bahsedilmekte­dir."[196]

 

Türkler'de Temizlik
 

Avrupa, böylesine pislik içinde yüzerken bizde durum ne idi?

Selçuklu devrinde Konya, Kayseri gibi önemli şehirlerde halk için yapılmış hamamlar vardı. Türkler, Malazgirt zaferin­den sonra Anadolu'yu ele geçirdiklerinde, Bizans'tan kalma hamamları bazı değişikliklerle kullanmaya devam ettiler, bun­lara yenilerini eklediler. Bilhassa şifalı su kaynaklarına büyük önem verdiler. Ilıca ve kaplıcalar yaptılar. Bunları sağlık ama­cıyla kullanmaya başladılar.

Selçuklular gibi, Osmanlılar da temizliğe çok önem vermiş­lerdir. Sultan I. Murad XIV. yüzyılın ikinci yarısında, başkent Bursa'da çeşitli hamamlar yaptırdı. Asıl büyük hamamlar, Sul­tan Fatih zamanında yapılmıştır. İstanbul'un fethinden sonra Ağa Hamamı, Ebû Vefa Hamamı, Çukur Hamam gibi meş­hur hamamlar inşâ edilmiştir.

Bu dönemde, Bursa sular şehri haline gelmiş, evlerde bile kaplıca suları akıtılmıştır. XV. yüzyılın ikinci yarısında Os­manlı ülkesinde her eve su sağlanmışken, Avrupa dizboyu pis­liğe gömülmüş haldeydi.

Fatih, hamamların yamsıra İstanbul'da 200 çeşme yaptırdı. II. Beyazıd 70 çeşme daha ilâve etti. Kanunî 700 çeşme ile İs­tanbul'u suya kandırdı.

İstanbul'da XVII. yüzyıl ortalarında 302 hamam faaliyette idi. Bunun dışında saray, konak ve evlerdeki hamam sayısı 15 bine ulaşıyordu.[197]

 

Batılı Gezginlerin İtirafı
 

XVI. yüzyıldan itibaren Avrupalılar'ın, Türkiye'ye geliş gidişleri artmıştı. Bunlardan eli kalem tutanlar, Osmanlı ülkesin­de gördükleri güzellikleri, bilhassa harikulade temizliği, neşret­tikleri hâtıralarında anlata anlata bitirememektedirler:

Türkiye'ye gelen Pierre Belon 1553'te Türkiye hakkında bir kitap yayınlamış, bu eserinde temizlik için ayrı bahis aç­mıştı. Hamamlarla birlikte genel temizlik kaidelerini ele alan Belon, bebeklerin temizliğine ne kadar dikkat edildiğini, altlarının ne büyük bir itinayla temizlendiğini de özene be­zene yazmaktaydı.

Yabancı gezginlerin ilgi çekicilerinden biri de Paolo Giovio adlı İtalyandır. İstanbul'da uzun süre kalmış ve inceleme­lerde bulunmuş olan yazar, normal temizlik kurallarından baş­ka, askerin temizliğini de anlata anlata bitiremez:

"Türk askeri sıhhatli ve temizdir. Avrupa ülkelerinde askerlerin bulunduğu yerlerde kokudan geçilmezken, Türk askerleri tam aksine pırıl pırıl... Avrupa'dakilerin pisliğini, kokusunu bir yana bırakın. Sebep oldukları hastalıklar da cabası. Burada ise askerlerin yüzünden sanki sağlık akı­yor..."

Kanunî devrinde İstanbul'a gelmiş olan bir İspanyol gezgi­nin yazdıkları, Avrupa'nın o asırdaki durumunu açıkça dile ge­tirmektedir:

"Türkler, biz Hıristiyanlar'ın pis olduğunu ileri sürü­yor. Halbuki yıkanmak zararlıdır. İspanya'da hayatı bo­yunca iki defa yıkanmış erkek veya kadın yoktur. Yıkan­manın pek çok kişiye zararı dokunduğu görülmüştür. Hele biz Hıristiyanlar, alışık olmadığımız için bize iyi gelmez."

Buradaki birinci yıkanış vaftiz yıkanışı, yani vaftiz suyu­nun dökülmesidir. Avrupalılar'in bundan sonra "kutsal su"dan mahrum olmamak için, yeniden yıkanmayı akıllarından bile geçirmedikleri anlaşılıyor.

Yıkanmanın zararlı olduğunu yazan sadece bu yazar değil­dir. XVII. yüzyılda Türkiye'ye gelmiş olan bir başka yazar Grelot, bu konuda, 1680'de yayınladığı kitabında şunları yazı­yor:

"Türkler, yıkanmada mübalâğaya kaçarlar; bu kadar sık yıkanmasalar, muhakkak ki daha az hasta olurlar (!). Hemen her gün yıkandıkları için de beyinleri sulanmakta­dır (!). Ne var ki Türkler'in umumî helaları da çok temiz­dir. Bizdeki gibi mabetlerin civarına ve duvarlarının dibine küçük ya da büyük abdest bozanlarını hiç görmedim... Türklerin kendi yemek takımları ayrı, kedilere ve köpekle­re yiyecek verdikleri kaplar ayrıdır. Köpekler, bizdeki gibi, insanın tabağında arta kalanını tabaktan yemez. Türkler bu âdetimize çok sinirleniyor. Hattâ sırf bu yüzden bize kö­pek diyenleri bile işittim."

1655'te İstanbul'a gelen Jean da Thevenot şöyle yazar:

"Fransızcadaki 'Türk gibi kuvvetli' meseli boşuna söy­lenmemiştir. Çünkü Türklerin çoğunluğu sıhhatli ve kuvvetlidir. Temizlik ve sağlık için Türkler sık sık hamama gi­der. Şehirlerinde çok güzel hamamlar olduğu gibi, hiç de­ğilse bir hamamı olmayan köy de yoktur. Türkler çok ya­şarlar, az hasta olurlar. Bizdeki böbrek rahatsızlıklarını, daha başka birçok hastalığı bilmezler. Bunun başlıca sebebi sık sık hamama gitmeleri ve az yiyip içmeleridir."

Dr. A. Brager'in, 1836'da basılan "Neu Annees a Constantinople" adlı eserinde de şunlar kayıtlıdır:

"Türkler'de yıkanma işi hayrete değer. Paris'te ancak ya­rım yüzyıldan beri birkaç banyo var. Londra, Berlin, Viyana gi­bi şehirlerde ise o da yok. Gerçi elli yıldır Avrupa'da temizli­ğe önem verilmektedir. Fakat Türklerin yüzlerce yıldan bu ya­na, temizlik konusunda vardıkları yere ulaşmaktan henüz uza­ğız. Bugün bir Avrupalı, en fakir bir Türk köylüsü kadar temiz­lik kurallarına uymaz. XII. yüzyılın ortalarına kadar Paris'in ne derece pis bir şehir olduğunu herkes bilir. O zamandan beri, bu konuda ilerlemekle övünürüz ama, Türklerin bugünkü te­mizlik seviyesine gelmemiz için daha en az elli yıla ihtiyacımız vardır."[198]

 

Günümüzde Bizde ve Batı'da Temizlik
 

Batı'nın o meşhur pislik dönemleri artık çok gerilerde kaldı. Şehirleri, caddeleri, her tarafı pırıl pırıl, tertemiz. Görünüşteki bu imrenilecek temizliğin yanısıra, yine de Avrupalının, Müslümanın temizlik anlayışından uzak yönleri, tiksinilecek halleri vardır.

Bilhassa Avrupalıların akmayan suda yıkanma âdetleri vardır ki, bu usul temizlik, her devirde bize ters gelmiştir. Av­rupalılar, Amerikalılar banyo küvetini doldurup içine girerler. Lavaboyu kapatıp içine doldurduğu su ile elini yüzünü yıkar. Bizim anlayışımızda bu, tek kelime ile pisliktir.   

Bu konuda Hacettepe Hastanesi eski Acil Servis Şeflerin­den Op. Dr. Timuçin Altuğ'un şu tespitleri de manidardır:

"Batılıların elbiseleri ve görünüşleri belki bizi aldatabilir am...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: 400 Yıl Avrupa Pislik İçinde Yüzdü
« Posted on: 18 Eylül 2019, 05:48:54 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: 400 Yıl Avrupa Pislik İçinde Yüzdü rüya tabiri,400 Yıl Avrupa Pislik İçinde Yüzdü mekke canlı, 400 Yıl Avrupa Pislik İçinde Yüzdü kabe canlı yayın, 400 Yıl Avrupa Pislik İçinde Yüzdü Üç boyutlu kuran oku 400 Yıl Avrupa Pislik İçinde Yüzdü kuran ı kerim, 400 Yıl Avrupa Pislik İçinde Yüzdü peygamber kıssaları,400 Yıl Avrupa Pislik İçinde Yüzdü ilitam ders soruları, 400 Yıl Avrupa Pislik İçinde Yüzdüönlisans arapça,
Logged
10 Mayıs 2014, 19:04:19
Yakupcan

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1.111« Yanıtla #1 : 10 Mayıs 2014, 19:04:19 »

Aslında Selçuklular ve Osmanlılar Avrupa'ya neredeyse her
yönden örnek olmuşlardır.Avrupalılar kahveyi,kağıdı,temizliği
vb. şeyleri hep müslüman ülkelerden öğrenmişlerdir.Ama ne
yazık ki Avrupa bu şeyleri Osmanlı'dan öğrendiğinde geliştir-
mişlerdir.Ve şu an bizden daha iyi durumdalar bence!

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 10 Mayıs 2014, 19:05:23 Gönderen: ykpcn »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı


Sanma ki dert sadece sende var...
Sendeki derdi nimet sayanlarda var!

HZ.MEVLANA
11 Mayıs 2014, 01:39:36
Rüveyha
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.764


« Yanıtla #2 : 11 Mayıs 2014, 01:39:36 »

Avrupanın bu hali içler acısı.Şemsiyenin ilk çıkşı, topuklu ayak kabıların yapılışı, parfüm üretimi ve daha benzeri bir çok şey , hep bu pisliklerini örtmek içindir.Temizliği, bile bizden öğrenen bir toplum, bu gün herkese kafa tutmakta..Gün gelir Ülkem en güzel  yerle gelir , karşısında kafa tutucak bir ülke bile kalmaz inşaAllah.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
11 Mayıs 2014, 02:21:04
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« Yanıtla #3 : 11 Mayıs 2014, 02:21:04 »

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh ; konuda da bildirildigi gibi Fransa'nin parfümünün bu kadar ünlü ve çok çesite sahip olmasinin baslica sebebi bu dur.Hatta " eau de toilette " , "eau de parfum" farklidir.Ilk yazdigimdan da anliyoruz ki tuvalet için üretilmis zamaninda o parfumler fakat o bile pis kokuyu bastiramayinca daha çok arastirip daha farkli ve degisik agir kokular bulmuslardir.Simdi baktigimizda ne kadar temiz olurlarlarsa o kadar temizler ! ama hergün banyo yaparlar.Bizler ülkemizi daha temiz tutmaliyiz ve daha çok önem vermeliyiz..Türkiye'de ki yollardaki tuvaletlerin daha temiz olmasina dikkat edilmeli.Yurt disi bu konuda maalesef Türkiye'yi geçmis durumda.Insaallah bu durumda düzelir.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
01 Ağustos 2016, 15:52:28
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #4 : 01 Ağustos 2016, 15:52:28 »

Esselamu aleykum
Temizlik konusunda örnek alınacak bir geçmişimiz var...Avrupalilar temizlik biR zarar verecek  diye yikanmazlqrmis ....Hatta parfüm gibi yenisi buluşları da bu yüzden zaten....Rabbim bu kadar pislige düşürmesin inşAllah....Acinasi bir durum gerçekten...Günümüzde ise tam tersine döndü temiz Türkler kirlenmeye başladı...Allah sonumuzu hayr etsin inşAllah.....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &