ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Ameller - İbadetler - Kulluk Kavramı > Malla ve Bedenle > Tavaf Nasıl Yapılır?
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Tavaf Nasıl Yapılır?  (Okunma Sayısı 7781 defa)
11 Aralık 2007, 03:22:13
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 11 Aralık 2007, 03:22:13 »Umreye yada Kıran Haccına niyet eden kişinin yapmış oyduğu tavaf umre tavafıdır.

Haccı Kıran yapmış olan kimse kudüm için başka bir tavaf ve başka bir sa’y yapar.

Haccı İfrad yapmış olan kimse bu tavafı kudüm tavafı olarak tayin eder.

Tavafa başlandığında telbiye kesilir.

Fakat Haccı İfrad ve Haccı Kıran yapanlar cemrelere taş atıncaya kadar telbiyeyi kesmezler.

Bu durum İmam-ı Azam’a göredir. İmam-ı Şafii’ye göre şeytan taşlama, tıraş ve ziyaret tavafı yapılıncaya kadar telbiye kesilmez.

Bab-u Şeybe, Makam-ı İbrahim ve Zemzem’in cihetinden tavafa başlamak daha iyidir. O cihetten tavafa başlandığında niyet edilir;

Bu Tavafa şöyle niyet edilir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Allâhümme innî ürîdü tavâfe beytikel harâmi feyessirhu lî vetekabbelhu minnî, seb-ate eşvâtın tavâfe’l-Kudûmi lillâhi teâlâ azze ve celle”

Manası:

“Allah’ım ben yedi şavt kudüm tevafı yapmak istiyorum. O’nu bana kolaylaştır ve O’nu benden kabul buyur. Aziz ve celil olan Allah-u Teala için.”

Daha sonra “IZDIBA” yapılır. Yani; ihramın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip, sağ kolunu ve sağ omzunu açar. (Bunu kadınlar yapmaz.) Ve Hacer-ul Esved’e doğru gidilir. Hacer-ul Esved’in önünden tamamıyla geçildikten sonra tavaf’a başlanmış olur.

Kabe sol kol tarafında olmak üzere tavaf yapılır.

Mümkün olursa Hacer-ul Esved’i öpmek iyidir. Fakat izdiham olursa öpmemek daha iyidir. Çünkü öpmek sünnet, izdiham ise haramdır. Sünnet için haram yapmak doğru değildir.

Tavafın ilk üç şavtında remel yapılır. Bu Hanefi ve Şafii mezheblerinde sünnettir.

Hangi tavaftan sonra sa’y var ise o tavafta “Remel”  yani: Koşar adımlarla çalımlı bir şekilde yürünür. (Kadınlar bunu yapmaz) ve “Iztıba” da vardır.

Tavaf’tan sonra sa’y yok ise o tavafta ıztıba’ ve remel de yoktur.

Kabe’yi tavaf etmekle asıl maksat beytin Rabbini hatırlamakla kalbinin tavaf etmesidir.

Tavaf, Kabe’de başlayıp yine Kabe’de sona erdiği gibi, Allah’ı zikir ile başlayıp Allah’ı zikir ve hatırlamakla işi sona erdirmelidir.

 

Hacer-ul Esved’e geldiği zaman

Tavaf yapılırken Hacer-ul Esved’e geldiği zaman elini kaldırır ve şu duayı okur;

 

 

 

 

 

 

 

 

Mânâsı:

“Şânı yüce Allah'ı tesbîh ve tenzîh ederim. O bütün noksan sıfatlardan uzaktır. Hamd, Allah'a mahsûstur. Allah'tan başta hiçbir ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Emirlerine uymak, yasaklardan sakınmak için gereken güç ve kuvvet ancak Allah'tandır.”

Bu zamanda Hacer-ul Esved’i istilam zor olduğundan yapılması gereken şey; yüzünü ona çevirip elinin içi ile işaret edip, elinin içini öpmektir.

Bismillahi Allah-u Ekber velilla hil hamd diyerek, Tehlil ve Tekbir getirmektir. Bilhassa Kadınlar izdihamın içine girmemek için böyle yapmalıdır.

Kişi Hacer-ul Esved’i istilam yaparken, Allah-u Zülcelal’e kulluk ve ibadet yapmak için söz veriyor gibi olmalı ve samimi olarak bu sözünde durmaya azmetmelidir.

Nasıl Ashab-ı Kiram Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e ile beyatlaşıp ona söz veriyorlardı, İstilam yapan kişi de Allah-u Zülcelal’e söz verdiğini O’nunla beyatlaştığını düşünmelidir.

Tavafın her şavtında Hacer-ul Esved ve Rükn-i Yemani’nin arasında şu dua okunur;
 

 

 

 

 

 

 

Manası:

“Ey Rabbimiz bize dünyada ve âhirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru ve iyilerle birlikte Cennete koy. Ey alemlerin Rabbi olan Aziz ve çok bağışlayıcı Allahım, gühahlarımızı bağışla!”   

 

Tavafın birinci şavtında şu dua okunur;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manası:

Allahım, Sen kullarını hürmetli beytin Kâbeyi ziyarete çağırdın. Sen bana da bunu ihsan ettin ve ben hoşnutluğunu kazanmak için işte geldim. O halde, beni bağışla, bana merhamet et, afiyet ver, günahlarımı bağışla çünkü Senin her şeye gücün yeter.

Allah’ım, ben Senin kulun ve ziyaretçinim. Her ziyaretçinin ziyaret edilen üzerinde hakkı vardır. Sen ise, ziyaret edilenin en hayırlısısın.

O halde Senden günahlarımı bağışlamanı, bana acımanı ve beni Cehennem ateşinden azat etmeni niyaz ederim.

Allahım! Senden af, iffet, sağlık ve afiyet, din dünya ve ahiret işlerinde devamlı lütuf ve yardımın ile Cenneti kazanmayı, Cehennemden ise kurtul-mayı niyaz ediyorum.”

 

 

Tavafın ikinci şavtında şu dua okunur;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mânâsı:

“Allah'ım, işte ibâdet için yönelinen şu Kâbe, Senin beytindir. Saygı gösterilmesini buyurduğun bu kutsal belde, Senin haremindir.

Buradaki emniyet ve güven, Senin sağladığın emniyettir. Kul, Senin kulundur. Ben de Senin kulunum ve kullarından birinin çocuğuyum.

Pek çok günah ve kötü amellerle huzuruna geldim. Burası ise, Cehen-nem ateşinden Sana sığınanların makamıdır. Öyleyse, etlerimizi ve tenlerimizi ateşten koru, bize Cehennem ateşini haram kıl, Allah'ım.

Allah'ım, bize imânı sevdir, kalblerimizi onun nuruyla süsle, küfrü, yoldan sapmayı ve isyânı bize kötü göster ve bizi doğru yolda bulunanlardan eyle.

Allah'ım, kullarını tekrar dirilteceğin kıyâmet günü azâbından beni koru; Cennete, hesâba çekil-meden girmeyi bana nasib eyle.

 

 

Tavafın üçüncü şavtında şu dua okunur;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mânâsı:

Allah'ım. Senin varlığın hususunda şüpheye düşmekten, Sana eş koş-maktan, hainlikten, iki yüzlülükten, kötü ahlâktan, fenâ bir görünüşe düşmekten, malıma, aileme ve çocuk-larıma kötü bir dönüşle dönmekten sana sığınırım.

Allah'ım, Senden hoşnudluğunu kazanmayı ve Cenneti isterim; gazabından ve Cehennem ateşinden Sana sığınırım. Allah'ım, kabir azâbın-dan, Mesih-i deccâlin, hayatın ve ölümün fitnelerinden de sana sığınırım.

Allah'ım, Senden Seni sevmeyi. Seni sevenleri sevmeyi ve beni Senin sevgi ve muhabbetine ulaştıracak amelleri dilerim. Allahım, kalbimdeki sevgini, nefsimden, âilemden ve susuz kaldığımda buz gibi soğuk sudan daha sevimli ve üstün kıl.

Ey kalbleri tasarrufunda bulundu-ran, dilediği gibi çeviren Rabbim, kalbimi dininde sâbit ve dâim kıl!”

 

Tavafın dördüncü savtında şu dua okunur;

 

 

Mânâsı:

“Allah'ım, haccımı makbûl haclar-dan, Senin yolundaki gayretlerimi şükre değer gayretlerden, günahla-rımı yarlığanmış günahlardan, işlerimi kabûl gören iyi işlerden ve ticâretimi dâima kazançlı ticâret-lerden işle.

Ey kalblerde olanları bilen Rabbim, beni bilgisizliğin karanlığından, imanın ve ilmin aydınlığına çıkar.

Allah'ım, Senden rahmetini gerektirecek davranışları, mağfiretini kazandıracak gayretleri, her türlü günah ve kötülüklerden kurtulmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, Cennetine nâiliyeti, Cehennem ateşinden kurtulmayı dilerim.

Rabbim, rızkettiğin şeylere beni kanaat ettir, bana ihsan ettiğin şeyleri hakkımda hayırlı ve bereketli kıl; benim bilmediğim, Senden gelecek her hayrı bana lütfeyle.

Rabbim, beni tek başıma bırakma, Sen vârislerin en hayırlısısın.”

 

Tavafın beşinci şavtında şu dua okunur;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mânâsı:

“Allah'ım, Senin yüce zâtından başka hiçbir şeyin bakî olmadığı ve Senin arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşer gününde, beni Arşının gölgesinde gölgelendir. Peygamberin, Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Kevser Havuzundan kana kana içerek beni öyle bir sula ki, bir daha ebediyyen susamayayım.

Allah'ım, sevgili Peygamberin, Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Senden hayır namına dilediği her şeyi senden istiyorum. Onun Sana sığındığı bütün şerlerden de Sana sığınıyorum.

Allah'ım Senden Cenneti, onun bütün nimetlerini ve beni ona yaklaştıracak söz, fiil ve amelleri diliyorum; Cehennemden ve beni ona yaklaştıracak her türlü söz, iş ve amelden de Sana sığınıyorum.

Rabbim, bana yüce katından bir hikmet ver ve beni sâlih kullarının arasına kat”

Tavafın altıncı şavtında şu dua okunur;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mânâsı:

“Allah'ım, Seninle benim aramda ve yarattıklarınla benim aramda (cereyân eden olaylar sebebiyle üzerimde) pekço
k haklar b
ulun-maktadır. Allah'ım, üzerimde bulunan Sana âit haklardan beni bağışla, yaratıklarına âit olanların ödenmesini de Sen al üzerine.

Ey bağışlaması bol Rabbim, helâlınla gözümü doyurup, harama düşmekten, tâatınla meşgul edip, günah işlemekten, lütfunla Senden başkasına muhtâc olmaktan koru beni.

Allah'ım, Senin şu evin Kâbe yüce bir makamdır. Senin yüce Zâtın kerimdir. Sen ise Allah'ım, affedicisin, kerimsin. Affı seversin. O halde beni de affeyle.”

 

 

 

 

 
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Tavaf Nasıl Yapılır?
« Posted on: 17 Eylül 2019, 11:28:17 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Tavaf Nasıl Yapılır? rüya tabiri,Tavaf Nasıl Yapılır? mekke canlı, Tavaf Nasıl Yapılır? kabe canlı yayın, Tavaf Nasıl Yapılır? Üç boyutlu kuran oku Tavaf Nasıl Yapılır? kuran ı kerim, Tavaf Nasıl Yapılır? peygamber kıssaları,Tavaf Nasıl Yapılır? ilitam ders soruları, Tavaf Nasıl Yapılır? önlisans arapça,
Logged
19 Aralık 2014, 16:18:15
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.266


« Yanıtla #1 : 19 Aralık 2014, 16:18:15 »

Esselamu aleykum.Rabbim razı olsun paylaşımdan hocam.....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
06 Ağustos 2015, 01:53:11
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.125Site
« Yanıtla #2 : 06 Ağustos 2015, 01:53:11 »

Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah,  Dua ve tesbihlerle hac ibadetimizi zenginlestirmeliyiz ki tat alalım.  Rabbim ( celle celaluhu ) bizleri ibadetlerden tat alanlardan eylesin.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
07 Ağustos 2015, 18:34:46
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #3 : 07 Ağustos 2015, 18:34:46 »

Ve aleykumusselam ve rahmetulalh;amin ecmain inşAllah akrdeşim.
insanın okurken içi burkuluyor,içindeki hasret ateşi alevleniyor..
inşAllah tez zamanda hac görevmizi yerine getirebilmek bizlerde nasip olur.Allah razı olsun hocam.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Eylül 2016, 19:02:24
Ruhane
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.473


« Yanıtla #4 : 12 Eylül 2016, 19:02:24 »

Okurkem bile icim bir hos oldu ..Rabbim hepimize gidip ziyaret etmeyi nasip eylesin ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &