ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Melik
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Melik  (Okunma Sayısı 1517 defa)
28 Mart 2011, 22:44:08
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 28 Mart 2011, 22:44:08 »MELİK

 Melik ve melik kelimeleri, "mülk" kökünden türemiştir. Melik kelimesi ve çoğulları onbeş, melîk ise bir yerde ge­çer.

Kur'an'da melik kelimesi, bir yandan evreni yöneten Allah'ın sıfatı olarak, öte yandan da insanları yöneten hükümdar anlamında kullanılır:[587]

 1. Evrenin Hâkimi:

 Melik, yüce Allah'ın kudretiyle ilgili güzel isimlerinden biridir. Kur'an'da Allah'ın bir sıfatı olarak kullanılan melik kelimesi üç biçimde yer alır:[588]

 a. El-Meliku'1-Hak İkilisi:

 Başka sıfatlar sayıldıktan sonra, Allah'ın yüceliğini an­latmak üzere kullanılır:

"el-Meliku'1-Hak (gerçek hükümdar) olan Allah yücedir.(..)"[589]

"el-Meliku'1-Hak (gerçek hükümdar) olan Allah yücedir. Ondan başka tanrı yoktur. O, yüce Arş'ın sahibidir."[590]

 b. El-Meliku'1-Kuddûs İkilisi:

 Bu ikili, öncesinde ve/veya sonrasında pekçok ilâhi sı­fat sayılırken kullanılır:

"O, kendisinden başka tanrı olmayan, melik (=hükümran), kuddûs (=çok kutsal), esenlik veren (=selâm), güvenlik veren (=mü'min). görüp gözeten (=müheymin.), güçlü (=aziz), buyruğunu her şeye geçiren (=cebbâr) ve ulu (=mütekebbir) olan Allah'tır. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan münezzehtir."[591]

"Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar, melik {=hükümran), kuddûs (=çok kutsal), güçlü (=aziz) ve hikmet sahibi (=hakim) olan Allah'ı tesbih ederler."[592]

 c. İlâh/Rab/Melik Üçlüsü:

 Bu üçlü, tek bir sûrede, Kur'an'ın son sûresinde, peş peşe yer alır:

"De ki: İnsanlardan ve cinlerden, insanların gönülleri­ne vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, rabbu'n-nâs (=insanların rabbi), meliku'n nâs (=insanların hü­kümranı), ilâhu’n nâs (=insanların tanrısı) olan Allah'a sığınırım."[593]

Ayrıca bu üçlü, melik kelimesi yerine, "mülk onundur (=lehu'l-mulk) ifadesiyle iki yerde kullanılır:

"Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka tanrı yoktur. O, yüce Arş'ın sahibidir."[594]

"(..) İşte bu Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk (hükümran­lık) onundur. Ondan başka tanrı yoktur. Böyleyken nasıl olur da onu bırakıp başkasına yönelirsiniz?"[595]

Kur'an'daki "melîk" kelimesi de yüce Allah'ın bir özelli­ği olarak belirtilmiştir:

"Allah'a karşı gelmekten sakınanlar (muttekiler), güçlü melîk'in (=hükümdarın) katında, yüksek bir derecede cen­netlerde ferahlık ve aydınlık içindedirler."[596]

 2. İnsanların Hükümdarı:

 Kur'an'da melik kelimesinin kullanıldığı ikinci anlam, insanların hükümdarı/kralı anlamıdır. Bu anlamdaki me­lik kelimesi, bazan olumlu, çoğu zaman ise olumsuz çağ­rışımlar uyandıracak biçimde kullanılır:[597]

 a. İyi Hükümdarlar

 İyi hükümdarların başında nebi-melik (peygamber-kral) sıfatını taşıyan Hz. Davud gelir:

"Ey Davud! Şüphesiz seni yeryüzünde halife (hükümran) kıldık. Öyleyse insanlar arasında adaletli hüküm ver, hevese uyma, yoksa bu seni Allah yolundan saptırır. Doğ­rusu, Allah yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarına karşılık çetin azap vardır."[598]

Yüce Allah, Hz Davud'a ilim, hikmet ve mülk (=hü­kümranlık) vermiştir.[599] Oğlu Süleyman'ı da kendisine mirasçı kılmıştır.[600] Şu halde Hz Süleyman da nebi-melik sı­fatını taşıyan bir peygamberdir.

Hz Musa'dan sonraki İsrailoğulları, nebi (peygamber) ve melik sıfatlarını taşıyan ayrı insanlara muhatap olmuştu:

"Musa'dan sonra İsrailoğuîlannın ileri gelenlerini gör­medin mi? Peygamberlerinden birine, 'Bize bir melik (=hükümdar) gönder de Allah yolunda savaşalım.' demişlerdi. 'Ya savaş size farz kılındığında gitmeyecek olursanız?' de­mişti. 'Memleketimizden ve çocuklarımızdan uzaklaştırıl­dığımıza göre, niye Allah yolunda savaşmayalım?' demiş­lerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca, az bir kısmı müs­tesna yüzçevirdiler. Allah zâlimleri bilir. Peygamberleri on­lara, 'Şüphesiz Allah size, Tâlût'u melik (=hükümdar) ola­rak gönderdi.' dedi. 'Biz mülke (=hükümdarlığa) ondan lâyık iken ve ona malca da bir bolluk verilmemişken bize hükümdar olmaya o nasıl lâyık olabilir?' dediler. Doğrusu Allah size onu seçti, bilgice ve vücutça gücünü arttırdı' dedi. Allah mülkü (hükümdarlığı) dilediğine verir. Allah her şeyi kaplar ve bilir."[601]

Hz. Yusuf’u görevlendirmek isteyen Firavun, onu yetkin (=mekin) ve güvenilir (=emin) olarak değerlendirmiş, Hz. Yusuf ise koruyucu/güvenli (=hafız) ve işi bilen (=alim) olduğunu belirterek o dönem için hayati önem taşıyan ha­zine işlerine bakmasını istemiştir.[602]

Zülkarneyn de iyi hükümdarlar arasında sayılır. An­cak onun melik olup olmadığı belirtilmez. Haksızlık yapanları cezalandırmış, iyileri ödüllendirmiştir. İnsanları Ye'cuc ile Me'cuc'un bozgunculuğundan kurtarmıştır.[603]

 b. Kötü Hükümdarlar

 Kur'an'da Hz. Yusuf’la ilgili anlatımda, o dönemdeki Firavun için "melik" kelimesi kullanılmıştır. Firavun, kötü ve zâlim hükümdarların en başta gelen örneğidir:

"Melik (=hükümdar) 'Ben, yedi semiz ineği yedi zayıf ineğin yediğini; yedi yeşil başak ve bir o kadar da kuru­muş başak görüyorum. Ey ileri gelenleri Eğer rüya yorma­sını biliyorsanız, bu rüyamın yorumunu yapın.' dedi."[604] "(..) Melik (=hükümdar) 'Onu bana getirin.' dedi. (..}"[605]

 "Melik (=hükümdar), 'Onu bana getirin, yanıma alayım' dedi. (..)"[606]

Görüldüğü gibi, bunlarda ve izleyen 72. ve 77. âyetlerde, Hz. Yusuf döneminin Firavun'una "melik" kav­ramı kullanılmıştır.

Bazı melik'ler, zayıfların mallarına el koyarlar:

"Gemi, denizde çalışan birkaç yoksula aitti. Onu ku­surlu kılmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemi­ye zorla el koyan bir melik (=hükümdar) vardı."[607]

Meliklerin bir bölümü ise, saltanatlarını pekiştirmek uğruna, girdikleri şehri bozar ve onurlu insanlarını ezer­ler; Sebe melikesi Belkıs, bunu şöyle belirtir:

"Kraliçe (melike) dedi ki: Doğrusu, melikler (=hükümdarlar) bir şehre girdikleri zaman orasını bozarlar, onurlu kimselerini aşağılık yaparlar. Onlar işte böyle davranır­lar."[608]

Hz. Musa, milletinin "bağımsız/egemen devlet ve top­lum" oluşunu "melik" tabirini kullanarak anlatır:

"Musa milletine şöyle dedi: Ey milletim! Allah'ın size olan nimetini anın; içinizden melikler çıkarmış ve sizi melikler (=hükümdar) yapmıştı. Dünyalarda kimseye verme­diğini size vermişti."[609]

Râgıb el-Isfahânî'nin belirttiğine göre, bu âyetteki "me­lik", "siyasette yetkin güç ve kuvvet" anlamından türemiştir. Çünkü hepsi yönetim işini üstlenmiş anlamında değil­dir. Zira bu hikmete aykırıdır. Nitekim şöyle denir:

"Reislerin çokluğundan hayır gelmez."[610]

Kur'an'da melik kelimesinin bu kullanımlarından, hü­kümdarların bireysel siyasi davranışlarının önem kazan­dığı, yönetim sisteminin ikinci planda olduğu sonucu çı­karılabilir.[611][587] Vecdi Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, Kitabevi Yayınları: 140-141.

[588] Vecdi Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, Kitabevi Yayınları: 141.

[589] Tâhâ, 20/114.

[590] Mü'minûn. 23/116. Vecdi Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, Kitabevi Yayınları: 141.

[591] Haşr, 59/23.

[592] Cum'a, 62/1. Vecdi Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, Kitabevi Yayınları: 141-142.

[593] Nâs, 114/1-6.

[594] 23/116.

[595] Zümer, 39/6.

[596] Kamer, 54/55.

Vecdi Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, Kitabevi Yayınları: 142.

[597] Vecdi Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, Kitabevi Yayınları: 142.

[598] Sâd, 38/20,26.

[599] Bakara, 2/251.

[600] Neml, 27/16, Sâd, 38/30.

[601] Bakara, 2/246-247.

[602] Yusuf, 12/54-56.

[603] Kehf, 18/83-98. Vecdi Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, Kitabevi Yayınları: 142-144.

[604] Yusuf, 12/43.

[605] Yusuf, 12/50.

[606] Yusuf, 12/54. Ayrıca bkz. Yusuf, 12/72, 77

[607] Kehf; 18/79.

[608] Neml, 27/34.

[609] Maide, 5/20.

[610] Râgıb el-Isfahâni, Müfredat 718.

[611] Vecdi Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, Kitabevi Yayınları: 144-145.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Melik
« Posted on: 19 Ağustos 2019, 06:30:55 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Melik rüya tabiri,Melik mekke canlı, Melik kabe canlı yayın, Melik Üç boyutlu kuran oku Melik kuran ı kerim, Melik peygamber kıssaları,Melik ilitam ders soruları, Melikönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &