ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Mele
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mele  (Okunma Sayısı 621 defa)
28 Mart 2011, 22:16:15
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 28 Mart 2011, 22:16:15 »MELE'

 
Dolmak ve doldurmak anlamındaki m-l-e (mele'e) kö­künden gelir. Mele' dolgunluk anlamında masdardır. [876]

 1. Mele-i A’lâ (Yüce Topluluk):

 En yüksek melekler ve peygamberlerin ruhları anla­mındadır.[877] Yüce meclis/topluluk olarak karşılanır. İki âyette geçer:

"Şeytanlar mele-î a'Iâyı (en yüce âlemi/meclisi) dinleye­mezler(..)"[878]

"De ki: (..) Melekler (insanın yaratılışını) tartışırlarken, mele-i a'lâ'daki bu olanlar hakkında bir bilgim yoktu."[879]

Mele-i A'lâ, Yüce Allah ile yüksek meleklerin meclisidir.[880]

 2. Mele':

 Mele', bir görüşü paylaşan, göz dolduran grup anla­mındadır.[881] Bir toplumun eşrafı, ileri gelenleri, önderleri, asilzadeleri, soyluları, aristokrat tabakası, fikir danışılan kimseleri, beyleri, yöneticileri, kodamanları demektir. Bunlar, toplumun siyasî, ekonomik ve sosyal güç merkez­lerini elinde tutan katı gelenekçi bir gruptur.[882] Erkân, kurmaylar, ele başları, iktidar seçkinleri olarak da algıla­nabilirler.[883]

 A) Özellikleri:

 1- İnkarcılık (Küfür):

 Peygamberlerin toplumları uyarma görevinin karşısına çıkan mele'nin en önemli özelliği inkarcılıktır. Hz. Hud'a, milletinin inkarcı ileri gelenleri (mele') şöyle dediler:

"Biz senin beyinsiz (aklı kıt) olduğunu düşünüyor, yalancı ol­duğunu sanıyoruz."[884]

Başka âyetlerde de mele'nin pey­gamberleri inkâr edişleri dile getirilir.[885] Hz. Nuh'a da kav­minin ileri gelenleri, apaçık sapıklık içinde olduğunu söy­lemişti.[886]

Tüm peygamber kıssalarının -ve özellikle de Hz. İsa ve ondan sonra Muhammed'inkinin- gösterdiği gibi, ilk mü'minlerin çoğu, ilâhî mesajın, kendilerine bu dünyada daha âdil ve eşitlikçi bir toplumsal düzen, âhirette de ebe­di mutluluk vadettiği, toplumun aşağı sınıflarına mensup köleler, yoksullar ve ezilenler arasından çıkmıştır. Peygamberlerin üstlendiği görev, bütünüyle bu devrimci nite­liği dolayısıyladır ki, kurulu düzeni elinde tutan, toplu­mun varlıklı ve imtiyazlı kişileri ve grupları katında daima hoşnutsuzluğa yol açmıştır.[887]

 2- Büyüklenme (İstikbâr) Ve Alay:

 Mele'nin ikinci özelliği büyüklenmedir. Kendilerini top­lumun zirvesinde gören bu grup, kendileri dışında kalanları küçümser, onlara kurum satar, büyüklük taslar. Hz. Nuh, kavmini Allah'tan başkasına kulluk etmemeleri ve can yakıcı günün azabı konusunda uyarınca, milletinin ileri gelenleri şöyle dediler:

"Senin, kendimizden hiç farkı bulunmayan bir insan olduğunu görüyoruz. Daha başlan­gıçta, sana bizim ayak takımı dışında kimsenin uyduğunu görmüyoruz. Sizin bizden bir üstünlüğünüz de yoktur. Se­nin yalancı olduğunu düşünüyoruz. "[888]

Gemiyi yaparken, milletinin inkarcı ileri gelenleri yanı­na uğradıkça onunla alay ederlerdi.[889]

İnkarcı ve âhirete kavuşmayı yalanlayan, Allah'ın dün­ya hayatında ni'met verdiği milletinin ileri gelenleri de şunu söyledi:

"Bu, yediğinizden yiyen, içtiğinizden içen, sizin gibi bir insan. Kendiniz gibi bir insan. İtaat ederseniz, hüsrana uğrayacağınıza hiç şüphe yoktur. Öldüğünüz, toprak ve kemik yığını olduğunuz zaman, tekrar dirilme­nizle sizi tehdit mi ediyor? Oysa tehdit edildiğiniz bu du­rum, ne kadar, hem de ne kadar uzak! Hayat, ancak bu dünyadakidir. Ölürüz ve yaşarız, tekrar diriltilmeyiz. Bu, Allah'a karşı yalan uyduran birinden başkası değil. Biz ona inanmayız."[890]

Hz. Salih'in gönderildiği Semud kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, içlerinden iman eden ve bu yüzden hor gördükleri kimselere, şöyle dediler:

"Salih'in rabbı tarafından gönderildiğini gerçekten biliyor musunuz?" Mü'minler, şu cevabı verdiler: "Doğrusu biz onunla gönde­rilene inanıyoruz." Büyüklük taslayanlar şöyle dediler: "Sizin inandığınızı, biz inkâr ediyoruz. (..)"[891]

Hz. Musa ve Hz. Harun, Firavun ve erkânına gönderilince büyüklük tasladılar. Suçlu bir kavim oldular. Onlar mağrur bir topluluktu. Bu yüzden, "Milletleri bize kul iken bizim gibi iki insana mı inanacağız?" deyip onlan yalancı saydılar. Firavun ve erkânının kendilerine fenalık yapma­sından korktuklan için, milletinin bir kısım gençleri dışın­da, kimse Hz. Musa'ya inanmamıştı. Çünkü Firavun, o yerde hâkimdi. O, gerçekten aşırı gidenlerdendi. Bu yüz­den, yok edildiler.[892]

Mele'nin küçümsemeleri, köylü partisi, köylü oyları, gecekondu/varoş kesimi oyları biçiminde siyasi nitelikte de olabilir.[893]

 3- Aşırı Tutuculuk/Katı Gelenekçilik:

 Mele'nin üçüncü özelliği, gerek dinî, gerek sosyal, siya­si yönden aşın tutucu oluşlarıdır. Bu yüzden, kendilerini her yönden temiz toplum olma konusunda uyaranları, sa­pıklıkla suçlar ve tehdit ederler.

Hz. Nuh, kavmini uyarmasına rağmen, milletinin ileri gelenleri ona şöyle dediler:

"Biz senin apaçık sapıklıkta ol­duğunu görüyoruz."[894]

"(..) İlk atalarımızdan beri böyle bir şey işitmedik. Bu adamda, nedense biraz delilik var. Bir süreye kadar onu gözetleyin."[895]

Bu son âyette geçen, "atalarımızdan beri böyle bir şey işitmedik" ifadesi, insanlann, ilk defa karşılaştıkları ahlaki bir önermeyi reddetmek için, çoğu zaman. bunu atalarından devralıp alışageldikleri düşünce ve yaşama tarzına uymadığını ileri sürmekten başka bir sebep bulamadıklarını dile getiren Kur'ani bir atıftır. Bu atıf, do­laylı olarak, kör taklidi, yani vahiyle, bir peygamberin açık öğretisiyle ya da sağ duyuyla açıkça desteklenmeyen dini doktrin ya da görüşleri körükörüne benimsemeyi mahkûm eden bir ima da taşımaktadır.[896]

Hz. Şuayb'a, milletinin büyüklük taslayan ileri gelen­leri, şöyle dedi:

"Ey Şuayıb! Ya dinimize dönersiniz, ya da seni ve inananları seninle beraber şehrimizden çıkarırız." Şuayb'ın cevabı şu oldu: "İstemesek de mi? Allah bizi di­ninizden kurtardıktan sonra ona dönecek olursak, doğru­su Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimizin dile­mesi bir yana, dininize dönmek bize yakışmaz. Rabbimi­zin ilmi herşeyi kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a güvendik. Rabbimiz! Bizimle milletimiz arasında hakça hükmet. Sen hüküm verenlerin en iyisisin." Milletinin ileri gelenleri teh­dit savurmayı sürdürdü: "Şuayb'a, uyarsanız, kaybeden siz olursunuz."[897]

Hz. Peygamberin kavmini uyarması konusunda şu an­latılır:

"Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaşmışlardı. İnkarcılar, şöyle demişlerdi: Bu, pek yalancı bir sihirbaz­dır. Tanrıları tek bir tanrı mı yaptı? Doğrusu bu, çok tu­haf. İleri gelenler de şöyle dediler: Yürüyün, tanrılarınıza bağlılıkta direnin. Sizden istenen şüphesiz budur. Son dinde de bunu işitmedik. Bu, ancak bir uyarmadır. Kur'an, aranızda Muhammed'e mi indirilmeliydi?"[898]

 B) Görevleri/İşlevleri:       

 Mele'nin (siyasi-ekonomik seçkinlerin) en önemli işlev­leri, danışma, görüş ve karar alma, karşıt saydıkları görüşleri iletişim araçlarıyla tehdit ve gözdağıyla yıldırmadır.[899]

 1- Danışma:

 Sebe melikesi Belkis, Hz. Süleyman'dan gelen mektu­ba verilecek cevap konusunda, ileri gelenlere danıştı ve şöyle dedi:

"Ey ileri gelenler! Vereceğim emir (karşılaştığım bu durum) hakkında bana fikrinizi söyleyin. Siz benim ya­nımda bulunmadıkça, bir iş hakkında kesin hüküm ver­mem." Bunun üzerine, mele' şu cevabı verdi: "Biz güçlü kimseleriz, zorlu savaş adamlarıyız. Emir senindir. Diledi­ğini emret."[900]

Hz. Musa, âsâsıyla mucize gösterince Firavun milleti­nin ileri gelenleri şöyle dediler:

"Doğrusu bu bilgin bir si­hirbazdır. Sizi memleketinizden çıkarmak istiyor." Bunun üzerine Firavun onlara "Öyleyse ne yapayım?" diye akıl sordu.[901]

Hz. Süleyman da, Belkıs'ın tahtını kimin getireceğini mele'sine danışmıştı.[902] Bu âyette mele' sözcüğü, olumlu biçimde, daha doğrusu olumsuz niteleme yapılmadan ge­çer.

Hz. Yusuf döneminin hükümdarı, ileri gelenlerine gör­düğü rüyanın yorumunu sormuştu.[903]

 2- Görüşme Ve Karar Alma:

 Mele', bulunduğu toplumun önemli kararlarının alın­masında, iktidar sahiplerinin yanında yer alır.

Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak Hz. Musa'ya geldi ve mele'nin görüşmesini anlattı:

"Ey Musa! İleri ge­lenler, seni öldürmek için aralannda görüşüyorlar. Hemen uzaklaş. Doğrusu ben sana öğüt veriyorum."[904]

Firavun, mele'sine şu konuşmayı yaptı:

"Ey ileri gelen­ler! Sizin benden başka bir tanrınız olduğunu bilmiyorum. Ey Hâmân! Benim için, toprak üzerine bir ateş yak, (tuğla hazırlayıp) bana bir kule yap; çıkar belki Musa'nın tanrısını görürüm. Bence o, bir yalancıdır."[905]

Firavun milletinin ileri gelenleri, kışkırtıcılık yaparak Hz. Musa konusunda ona şöyle dedi:

"Musa'yı ve milletini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni tanrılarınla başbaşa bıraksınlar diye mi serbest koyveriyorsun?" Firavun, onlara şu cevabı verdi: "Onların oğullarını öldüreceğiz, ka­dınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onlan ezecek üstün­lükteyiz"[906]

 3- Tehdit Ve Şiddet:

 Mele', karşıt görüşte olanları tehdit etmekten geri kal­maz.

Kavminin ileri gelenleri, Hz. Şuayıb ve çevresine, dinle­rine dönmedikleri takdirde sürgün ve mücadeleyi kaybetme tehdidinde bulundu.[907]

Mele', peygamberlerin ilâhî mesajları iletmekle görevli olduğu kavimler yanında, Hz. Süleyman'ın[908] ve Sebe me­likesi Belkıs'ın[909] da, çevresinde yer alıyordu. Kur'an'da genellikle peygamberlerin uyarma görevine karşı çıkan az­gın, şımarık ve zalim ileri gelenleriyle mücadelelerinden kesitler sunulmaktadır. Toplumların yokoluş sürecinde bu tür davranışlar içinde bulunan mele' grubunun etkin bir rolü bulunmaktadır.[910]


Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Mele
« Posted on: 21 Ağustos 2019, 17:40:19 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mele rüya tabiri,Mele mekke canlı, Mele kabe canlı yayın, Mele Üç boyutlu kuran oku Mele kuran ı kerim, Mele peygamber kıssaları,Mele ilitam ders soruları, Meleönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &