ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > İtaat
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İtaat  (Okunma Sayısı 625 defa)
28 Mart 2011, 22:05:58
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 28 Mart 2011, 22:05:58 »İTAAT

 T-v-a (tave'a) kökünden gelen tav' ve itaat, boyun eğ­mek ve sözünü dinlemek anlamındadır. Zıddı, kerh sözcüğüdür. "İstese de istemese de" anlamında, "tav'an ve kerhen" birleşik sözcükleri oluşmuştur. Tâ'at, sözcüğü ise, emredileni yerine getirme, belirleneni/denileni yapma anlamındadır.[945]

İtaat kavramı, Kur'an'da, itaat edilecekler, itaat edil­meyecekler ve itaatin veya itaatsizliğin sonuçlan çerçeve­sinde ele alınabilir.[946]

 1. İtaat Edilecekler:

 İtaat edilecekler; Allah, peygamberler ve ülülemr ola­rak belirlenebilir.[947]

 a. Allah:

 Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah'a elden geldi­ğince itaat edilir:

"Allah'a karşı gelmekten gücünüz yettiğince sakının. Buyruklarını dinleyin, itaat edin. Kendinizin iyiliğine olarak mallarınızdan sarfedin. Nefsinin tamahkârlığından korunan kimseler kurtuluşa ererler"[948]

 b. Allah Ve Peygamberleri

 Bu âyetlerde, Allah'a ve peygamberlere itaat konulan birlikte veya birbiriyle ilgisi açısından ele alınır:

"De ki: 'Allah'a ve peygambere itaat edin.' Yüz çevirir­lerse, bilsinler ki o kâfirleri sevmez."[949]

"Ey peygamber eşleri! (..) Evlerinizde oturun. Eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah'a ve peygamberine itaat edin.(..)"[950]

"Ey inananlar! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın."[951]

Peygambere itaat, Allah'a itaat demektir:

"Peygambere itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, bil­sin ki biz seni onlara bekçi göndermedik."[952]

Mü'minler, itaat konusunda sâdıktırlar:

"Aralarında hüküm vermek üzere Allah'a ve Peygamberine çağırıldıkları vakit "işittik ve itaat ettik" demek, ancak mü'minlerin sözüdür. Kurtuluşa erenler, işte onlardır. Allah'a ve pey­gambere itaat eden, Allah'tan korkan ve sakınan kimseler, kurtulan kimselerdir."[953]

Münafıklar, iman ve itaat konusunda kaypak ve iki­yüzlüdür:

"Münafıklar, "Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik" derler, sonra da bir takımı yüzçevirirler. İşte bunlar inanmış değillerdir."[954]

Allah' ve peygambere itaat, imanın bir sonucudur:

"Sana ganimetlere dair soru soruyorlar. De ki: Gani­metler Allah'ın ve peygamberinindir. İnanıyorsanız Allah'a ve peygamberine itaat edin."[955]

"Ey mü'minler! Allah'a ve peygamberine itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken yüzçevirmeyin, dinlemedikleri halde 'dinledik' diyenler gibi olmayın."[956]

"Allah'a ve peygamberine itaat edin. Çekişmeyin, yoksa korkuya kapılır, başarısızlığa uğrarsınız ve gücünüz gider. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir."[957]

Peygambere itaat eden doğru yolu bulur, ona düşen yalnızca bildirimdir:

"Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Karşı gel­mekten sakının. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki peygamberimize düşen sadece açıkça tebliğ etmektir."[958]

"De ki: 'Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin.' Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki o peygamber, kendisine yükletilenden, siz de kendinize yükletilenden sorumlusunuz. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Peygam­bere düşen, yalnızca apaçık tebliğdir."[959]

Allah'a ve peygambere itaat, merhamet kaynağıdır; na­maz ve zekât itaatle yakından ilgilidir:

"Size merhamet edilmesi için, Allah'a ve peygambere itaat edin."[960]

"(..) Allah, tevbenizi kabul etmiştir. Öyleyse namazı kı­lın, zekâtı verin. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah, işlediklerinizden haberdardır."[961]

"Namaz kılın, zekât verin, Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin."[962]

 c. Peygamberler:

 Peygamberlerin gönderiliş amacı, itaat edilmeleridir:

"Biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle itaat edilsin di­ye gönderdik.(..)"[963]

"Nitekim peygamberler, hitap ettikleri topluluklardan, Allah'tan sakınmalarını ve kendilerine itaat etmelerini istemiştir."[964]

"Küfre dalmış ve âhirete kavuşmayı yalanlayan ileri ge­lenler ise, peygambere itaati doğru bulmaz: "Kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz hüsrana uğrayacağınızda hiç şüphe yoktur."[965]

 d. Allah, Peygamber Ve Ülülemr:

 İtaat edileceklerin üçüncüsü, mü'minlerin ülülemr'idir.

"Ey inananlar! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden buyruk sahibi (ülülemr) olanlara itaat edin. Eğer bir şey­de çekişirseniz, -Allah'a ve âhiret gününe inanmışsamz- onun hallini Allah'a ve peygambere bırakın. Bu, hayırlı ve sonuç itibariyle en güzeldir."[966]

Burada, birbiri içinde üç itaat sözkonusudur. Mü'minin bağlılığı, öncelikle Allah'a ve peygamberine itaat bor­cuna yöneliktir. Allah'a ve peygamberine itaat borcuna aykırı düşen eylemlere itaat edilmez.

Ülülemr'in de müslümanlar içinden olacağı "minkum" ifadesinde yer alır.[967]

 2. İtaat Edilmeyecekler:

 İtaat konusunu ele alan âyetlerin önemli bir bölümü, itaat edilmeyecek sosyal, siyasi, dinî ve düşünsel grupları ele alır:[968]

 a. Zanna Uyan İnsanların Çoğunluğu:

 Özellikle Hz Peygamber'e yönelik olan emirlerde zanna uyanlara itaatin, Allah yolundan saptıracağı, mü'minlerin de zor duruma düşeceği belirtilir:

"Yeryüzündekilerin pekçoğuna itaat edersen, seni Al­lah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna (kesin olmayan bilgiye) uyarlar, sadece tahminde bulunurlar. Doğru­su rabbin, yolundan kimin saptığını en iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi bilir."[969]

"Bilin ki içinizde Allah'ın peygamberi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerde size uymuş olsaydı, şüphesiz kötü/zor duruma düşerdiniz. Ama Allah, size imanı sevdir­miş, onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkarcılığı (küfrü), yoldan çıkmayı ve başkaldırmayı size iğrenç göstermiştir. İşte böyle olanlar Allah katından bir lütuf ve nimet saye­sinde doğru yolda bulunanlardır. Allah, bilendir ve bilge­dir."[970]

 b. Şeytanın Dostları:

 Şeytanın dostlarına itaat, müşrik olmanın yolunu açar:

"Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilmiş hayvanları yemeyin. Bunu yapmak, Allah yolundan çıkmaktır (fısk). Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz, müşrik olursunuz."[971]

 c. Allah Yolundan Uzaklaştıranlar Ve Saptıran­lar

 Allah yolundan saptıran ve uzaklaştıranlara itaat bor­cu yoktur, aksi halde cehennemin yolu açılır:

"Allah, inkarcılara (kâfirlere) lanet etmiş ve onlara -içinde sonsuz olarak temelli kalcakları- çılgın alevli cehennemi hazırlamıştır. Onlar bir dost ve yardımcı bula­mazlar. Yüzleri ateşte çevrildiği gün, 'Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik' derler. Şöyle derler: Rabbimiz! Biz yöneticilerimize (efendilerimize:sâdetenâ) ve büyüklerimize itaat etmiştik, fakat onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanete uğrat."[972]

İnsanlar, kendilerini küçümseyenlere bile itaat edebi­lirler:

"Firavun, milletini küçümsedi, ama onlar kendisine yine de itaat ettiler. Doğrusu onlar yoldan çıkmış (fâsık) bir milletti. Böylece bizi öfkelendirince, onlardan öc aldık, hepsini suda boğduk."[973]

 d. Ehli Kitap:

 Allah yolundan alıkoyan ehli kitaba itaat edilmez:

"De ki: Ey kitap ehli! Siz doğru olduğuna şahitken, ni­çin inananları, -Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek- ondan çeviriyorsunuz? Allah, işlediklerinizden gafil değildir. Ey inananlar! Kitap verilenlerin bir takımına uyarsanız, inanmanızdan sonra sizi kâfir olmaya çevirir­ler. Allah'ın âyetleri size okunur, aranızda da peygamberi bulunurken, nasıl inkâr edersiniz? Kim Allah'ın kitabına sarılırsa, şüphesiz doğru yola erişir. Ey inananlar! Al­lah'tan sakınılması gerektiği gibi sakının. Sizler, ancak müslüman olarak can verin. Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın."[974]

 e. Kâfirler Ve Münafıklar:

 Kâfirlere ve münafıklara itaat edilmez, onlann eziyeti­ne aldırılmaz, onlara karşı olanca güçle cihad edilir, onla­ra itaat geriye dönüştür:

"Ey inananlar! Kâfirlere itaat ederseniz, sizi geriye dön­dürürler de kayba uğrarsınız. Halbuki mevlânız, Allah'tır. O, yardımcıların en iyisidir."[975]

"Sen kâfirlere uyma. Onlarla olanca gücünle cihad et."[976]

"Ey peygamber! Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı, Al­lah'ın izniyle ona çağıran, nurlandıran bir ışık olarak göndermişizdir. İnananlara, rablerinden büyük bir lütuf oldu­ğunu müjdele. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Eziyet­lerine aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter."[977]

f. Yalanlayanlar Ve Kötü Ahlâklılar:

 Yalanlayanlara ve kötü ahlâklılara itaat, onlan destek­lemek anlamınna gelir:

"Doğrusu senin rabbin, yolundan sapıtanları çok iyi bilir. O, doğru yolda olanları da çok iyi bilir. Bundan böy­le, yalanlayanlara aldırma (itaat etme). Kendilerine yumu­şak davranmanı isterler. Böyle yapsan, onlar da seni över, yumuşak davranırlar. Diliyle iğneleyen, kovuculuk eden, iyiliği daima önleyen, aşırı giden, suç işleyen, çok yemin eden alçak zorbaya, bütün bunlar dışında bir de soysuz­lukla damgalanmış kimseye, mal ve oğullan (yandaşları) vardır diye aldırış (itaat) etmeyesin. Âyetlerimiz ona okunduğu zaman, 'öncekilerin masalları' der. Onun hava­da olan burnunu yakında yere sürteceğiz"[978]

 g. Kalbi Gafiller Ve Günahkârlar:

 Allah'ı unutanlara, hevesine uyanlara, günah işleyen­lere, inkarcılara ve ibadetten alıkoyanlara itaat edilemez:

"Sabah akşam rablerinin rızasını dileyerek ona yalva­ranlarla beraber sen de sabret. Dünya hayatının güzelli...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İtaat
« Posted on: 24 Ağustos 2019, 18:25:38 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İtaat rüya tabiri,İtaat mekke canlı, İtaat kabe canlı yayın, İtaat Üç boyutlu kuran oku İtaat kuran ı kerim, İtaat peygamber kıssaları,İtaat ilitam ders soruları, İtaatönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &