ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > İsyan
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İsyan  (Okunma Sayısı 591 defa)
28 Mart 2011, 21:46:02
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 28 Mart 2011, 21:46:02 »
İSYAN

 İsyan, a-s-v (asâ) kökünden türemiştir. İtaatten çık­ma/kaçınma anlamındadır. Aslı sopa (asâ) ile kendini ko­ruma altına almaktır.[1] Bir güç sembolü olan asâ da bu kökten türemiştir. Emre karşı çıkma anlamında "ebâ" fiili de kullanılır.

İsyan kavramını, öncelikle itaat, sonra da karşı çıkma, tuğyan, istikbar, fesad... gibi kavramlar çerçevesinde düşünmek gerekir. Ayrıca "ebâ" kökenli sözcükler de, karşı çıkma ve kabul etmeme anlamındadır. [2]

  İsyan Davranışlar

 Kur'an'da isyan olarak nitelenen davranışlar, Allah'a isyan, peygamberlere isyan ve ana-babaya isyan biçimin­de sınıflandırılabilir.[3]

 Allah'a İsyan:

 Hz. Adem ve eşi, şeytanın kışkırtmaları sonucunda ya­sak ağacın meyvasından yedi, ayıp yerleri görünüverdi. Cennet yapraklanyla örtünmeye koyuldular. Böylece Âdem, rabbine başkaldırmış oldu, yolunu şaşırdı. Allah, onu, aldığı emirleri yerine getirdiği için, yine de seçip tevbesini kabul etti, ona doğru yolu gösterdi.[4] İşte bu, in­sanın ilk isyanıydı.

İsyan, küfür ve fısk gibi, Allah'ın sevmediği bir tutum­dur:

"Bilin ki, içinizde Allah'ın peygamberi bulunmakta­dır. Eğer o, birçok işlerde size uymuş olsaydı, şüphesiz kötü/zor duruma düşerdiniz. Ama Allah size imanı sev­dirmiş, onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkarcılığı (kü­für), yoldan çıkmayı (fusûk) ve başkaldırmayı (isyan), size iğrenç göstermiştir.(..)"[5]

Uhud Savaşında okçuların Hz. Peygamber'in emrinden çıkması şöyle anlatılır:

"Andolsun ki, Allah size verdiği sözde durdu. Onun iz­niyle kâfirleri kırıp biçiyordunuz. Ama Allah size arzuladı­ğınız zaferi gösterdikten sonra gevşeyip bu hususta çekiş­tiniz ve isyan ettiniz. Sizden kimi dünyayı, kimi de âhireti istiyordu. Derken denemek için Allah sizi geri çevrip boz­guna uğrattı. Andolsun ki o, sizi bağışladı. Allah'ın insan­lara nimeti boldur."[6]

  Peygamberlere İsyan:

 Kur'an'da, peygamberlere karşı yapılan isyanlardan sözedilir.

Hz. Nuh, şöyle demişti:

"Rabbim! Doğrusu bunlar bana başkaldirdılar, malı ve çocuğu kendisine sadece zarar ge­tiren kimseye uydular. Birbirinden büyük düzenler kur­dular."[7]

Firavun, tipik bir isyankârdı:

"Ama Firavun, o peygam­bere karşı gelmişti de onu çok ağır bir şekilde tutup ceza­landırmıştık."[8]

İsyankâr Âd milleti, dünya ve âhiret lanetine uğradı:

"İşte bu, rablerinin âyetlerini bile bile inkâr eden, pey­gamberlerine kafa tutan (isyan eden) ve her inatçı zorba­nın emrine uyan Âd milletidir. Bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğradılar. İşte bu Âd milleti, rablerini inkâr etmişti."[9]

  Hz. Peygambere İsyan:

 Hz. Peygamber'e isyan edenler, bunun sorumluluğunu da üstlenir:

"Sana başkaldırırlarsa, 'yaptıklarınızdan uza­ğım' (sorumlu değilim) de."[10]

Hz. Peygamber'e isyan, gizli görüşmelerin konusu ol­mamalıdır:

"Gizli toplantıdan (necvâ'dan) menedilen, son­ra menolunduklari şeyi yapmaya kalkışarak günah işle­mek, düşmanlık etmek ve peygambere karşı gelmek (is­yan) konusunda gizli gizli konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde, Allah'ın seni selâmlamadığı bir şekilde selâmlarlar. İçlerinden 'Gerçekten bir peygamber olsaydı, Allah'ın bizi söylediklerimizden ötürü, cezalandırması ge­rekmez miydi?, derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gi­rerler. Ne kötü dönüş yeridir! Ey inananlar! Gizli konuş­tuğunuz zaman, günah işlemeyi, düşmanlık etmeyi ve peygambere karşı gelmeyi (isyanı) fısıldaşmayın. İyilik yapmak ve Allah'a karşı gelmekten sakınmayı konuşun. Kıyamet günü huzurunda toplanacağınız Allah'tan sakı­nın. Gizli toplantılar, inananları üzmek için şeytanın iste­diği şeylerdir. Allah'ın izni olmadıkça, şeytan onlara bir zarar veremez. İnananlar yalnız Allah'a güvensinler."[11]

Ensar kadınları, Akabe Bey'ati'nde, "maruf (iyilik) ko­nusunda karşı gelmemek üzere Hz. Peygamber'le bey'at yapmıştı.[12] Bu âyetten, şöyle dolaylı bir çıkarım yapılabi­lir: "ma'ruf konusunda İsyan edilmeyeceğine göre, zıtkavram yoluyla, "münker" konusunda isyan caiz demektir.[13]

  Peygamberleri Yalanlama:

İsrailoğullan, Allah'ın âyetlerini inkâr etmiş, peygam­berleri öldürmüş, peygamberlerine karşı gelmiş ve taşkın­lık yapmıştır.[14]

  Ana-Babaya İsyan:

 Hz. Yahya, Allah'tan sakınan, anasına-babasma karşı iyi davranan bir kimseydi, başkaldıran bir zorba (cebbâran asiyyen) değildi.[15]

Ayrıca, ana-babaya iyi ve itaatkâr davranmakla ilgili, Kur'an'ın öteki buyrukları da burada hatırlanmalıdır:

"Kur'an, insanın insana isyanından söz etmez. Yani bu noktada nötr bir tavır takınmıştır."[16] tarzındaki bir çıka­rım yanlıştır. Çünkü bu son âyet, bu konuda çok açıktır. Ayrıca peygamberlere isyan da, insanın insana isyanıdır. Hz. Musa, kardeşi Harun'a,

"(..) Benim emrime karşı mı geldin?" dedi.[17] Hz. Musa, Hızır'a da "Sana hiçbir işte başkaldırmayacağım." sözünü verdi.[18]

 İsyansızlar:

 Melekler ve peygamberler, Allah'ın buyruklarına isyan etmezler.[19]

  Melekler:

 Melekler, Allah'a isyan etmeyen varlıklardır:

"Ey ina­nanlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşin­den koruyun. Onun yakıtı, insanlar ve taşlardır. Görevli­leri, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere başkaldırmayan, kendilerine buyurulanları yerine getiren pek haşin melek­lerdir."[20]

  Peygamberler:

 Peygamberler, Allah'a karşı gelmeyen insanlardır.[21]

Hz. Salih, Semud milletine şöyle demişti:

"Ey milletim! Eğer rabbimden bir belgem olur ve bana rahmet eder de ben ona başkaldırırsam, söyleyin, Allah'a karşı beni kim savunur? Bana, daha çok zarar vermekten başka birşey yapamazsınız."[22]

  İsyancılar:

  İnsan:

 Hz. Âdem ile eşi, yasak ağacın meyvasndan yiyerek Al­lah'a isyan eden ilk insanlar olmuşlardır. Ancak, aldığı ta­limatlara uyarak, Allah, onların tevbelerini kabul etmiş, doğru yolu göstermiştir.[23]

  Firavun:

 Firavun, boğulacağı anda Allah'a inandığını ve ona tes­lim olduğunu söylemişti. Ama ona şöyle denmişti:

"Şimdi mi inandın? Daha önce başkaldırmış ve bozgunculuk etmiştin."[24]

"Ama Firavun o peygambere karşı gelmişti de onu çok ağır bir şekilde tutup cezalandırmıştık."[25]

  İsrailoğulları:

 Hz. Musa'ya karşı gelen İsrailoğullarına, Allah'ın ve mü'minlerin himayesindekiler hariç yoksulluk ve düşkün­lük (alçaklık) damgası vurulmuştu, Allah'ın gazabına uğ­ramıştılar. Bu, Allah'ın âyetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri yüzündendi. Bu, karşı gel­meleri ve taşkınlık yapmalarındandı.[26]

İsrailoğulları ilâhi buyruklara uyma sözü verdiğinde, Allah onlara,

"Size verdiğimize kuvvetle sarılın ve dinleyin" demişti. Ama onlar,

"İşittik ve karşı geldik" dediler.[27]

Yahudilerin isyanı da, kendilerine yakışan tarzda alçakçadır:

"Yahudilerden, sözleri yerlerinden değiştirip "işittik ve karşı geldik, kulak vermeyerek dinle" ve dillerini eğip bü­kerek ve dini yererek "bizi de dinle" diyenler vardır. Şayet "İşittik ve itaat ettik; dinle ve bizi gözet" demiş olsalardı, onlar için daha iyi ve doğru olurdu. İşte Allah, inkârları (küfürleri) yüzünden onlara lanet etmiştir. Onların ancak pekazı inanır."[28]

Yahudilerin isyanı ve aşırılığı, Allah'ın lanetini çekmiş­tir:

"İsrailoğullarından inkâr edenler, Davud'un ve Mer­yem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdi. Bu, başkaldır­maları ve aşırı gitmeleri yüzündendi."[29]

 İsyanın Sonu

 İsyan gerek dünyevi, gerekse uhrevi açıdan bazı önemli sonuçlarla karşılaşır.[30]

 Gazap Ve Lanet:

 İsrailoğulları, karşı gelmeleri, taşkınlık yapmaları, Al­lah'ın âyetlerini inkâr etmeleri ve peygamberleri öldürme­leri yüzünden yoksulluk ve düşkünlük damgasına maruz kalmış, Allah'ın gazabına ve lanetine uğramıştır.[31]

 Sapıklık:

 Allah'a ve peygambere baş kaldırmak, sapkınlığın yo­ludur:

"Allah ve peygamberi bir şeye hükmettiği zaman, inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçmek yaraşmaz. Allah'a ve peygambere başkaldıran şüphesiz apaçık bir şekilde sapmış olur."[32]

  Dünyevi Azap:

 Hz. İbrahim, şöyle dua etmişti:

"Rabbim! Bu şehri gü­venli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim! O putlar çok insanları saptırdı. Bana uyan ben­dendir. Bana karşı gelenleri, sana bırakırım. Sen bağışlar­sın, merhamet edersin."[33]

Hz. Salih de Semud milletine şöyle demişti:

"Ey mille­tim! Eğer rabbimden bir belgem olur ve bana rahmet eder de ben ona başkaldırırsam, söyleyin Allah'a karşı beni kim savunur? Benim zararımı arttırmaktan başka bir şey yapamazsınız."[34]

İsyanın sembol tiplerinden biri olan Firavun, bu isyankârlığının cezasını çekti:

"Firavun, ondan öncekiler ve altüst olmuş kasabalarda oturanlar da suç işlemişler­di. Rabbinin peygamberine başkaldırmışlardı. Bunun üze­rine rableri onlan şiddeti arttıkça artan bir şekilde yaka­ladı. "[35]

"Ama Firavun, o peygamberlere karşı gelmişti de onu çok ağır bir şekilde tutup cezalandırmıştık."[36]

Fira­vun ve askerleri, başkaldırması ve bozgunculuğu yüzün­den denizde boğuldular.[37]

Peygamberler isyandan hep Allah'a sığınmışlardır:

"Âyetlerimiz onlara açık açık okununca bizimle karşı­laşmayı ummayanlar, 'Bundan başka bir Kur'an getir ve­ya bunu değiştir' dediler. De ki: Onu kendiliğimden değiştiremem. Ben ancak bana vahyedilene uyarım. Ben rabbi-me karşı gelirsem, büyük günün azabına uğramakt...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İsyan
« Posted on: 19 Ağustos 2019, 07:17:43 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İsyan rüya tabiri,İsyan mekke canlı, İsyan kabe canlı yayın, İsyan Üç boyutlu kuran oku İsyan kuran ı kerim, İsyan peygamber kıssaları,İsyan ilitam ders soruları, İsyanönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &