ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Fitne ile İlgili Kavramlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Fitne ile İlgili Kavramlar  (Okunma Sayısı 2035 defa)
26 Mart 2011, 22:49:24
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 26 Mart 2011, 22:49:24 »FİTNE, BOZGUNCULUK VE SAPKINLIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR

FİTNE

 Fitne ve fesad sözcükleri, denge ve düzenin bozulması­nı, karışıklık doğmasını, şiddet, baskı ve zulümün başla­masını anlatan, âdeta ikiz kavramlardır.

Sözcüğün asıl anlamı f-t-n (fetene) kökünden türeyen fitne (ç. fiten) halisinin sahtesinden, iyisinin kötüsünden ayırdedilmesi için altının ateşe sokulmasıdır. Fitne sözcü­ğü, insanın karşılaştığı sıkıntı (şiddet) ve rahatlık (rehâ) durumları için kullanılışında, belâ sözcüğü gibi düşünül­müştür. Bu iki sözcük, sıkıntı anlamında daha açıktır, daha çok kullanışlıdır.[215] Bu anlam özelliğinden yola çıka­rak fitne sözcüğü, halisini sahtesinden ayırmak için altını potaya atıp eritmek, madeni ateşte eritmek, yanmak, yak­mak, bir kimseye dininden ve görüşünden dönmesi için işkence etmek, denemek sınamak için güç, zor ve sıkıntılı işlere maruz bırakmak, aklını çelmek, gönlünü çalmak, deneme, sınav, imtihan, bela, kötülük yönünde ayartma, mihnet, azap, iğva, kışkırtma, azdırma, baştan çıkarma, zulüm, baskı, ayrılık, nifak, karışıklık, kargaşa, iç savaş, kanlı çarpışma, ihtilaf, çekişme, birbirine düşme, kardeş kavgası gibi anlamlar kazanmıştır.

Görüldüğü gibi fitne sözcüğü, geniş bir anlamlar/çağ­rışımlar alanına sahiptir. Kısaca, insan kaynaklı fitne şöy­le tanımlanabilir: Kişilerin aklını karıştırıp onların ahlâkını bozan ve insanları birbirine düşüren söz ve hare­ketler fitnedir. Saf altın elde etmek için madeni yakana fettan dendiği gibi, buradan yola çıkarak mecazi bir an­lam kazandığından, insanın kalbini sevda ateşiyle yakıp tutuşturan güzel kadına da fettan ya da fitne-i âlem de­nir; gözleri fettan güzel deyimi de buradan çıkmıştır. Meftun sözcüğü de aslında deli, aklından zoru olmak anlamından[216] deli gibi vurulmak, tutulmak, aşık olmak, çok beğenmek anlamlarına doğru gelişmiştir.[217]

 Fitnenin Kökeni:

 Daha çok olumsuz çağrışımlar uyandıran fitne, hem Allah'tan, hem de beşerden kaynaklanan sınama, sıkıntı, musibet, cinayet, işkence vb. insan tabiatının hoşlanma­dığı fiillerdendir.[218] Ayrıca şeytandan kaynaklanan fitne de vardır.[219]

 İlâhi Fitne: Allah'ın Sınaması

 Kökeni Allah olan fitne, bir hikmete dayalıdır.[220] Kur'an, fitneyi bir tekâmül aracı olarak göstermekte ve insanlığın fitne ile sürekli denemeye maruz olduğunu belirtmektedir. Fitne, insanın tekâmülünde karma bir imtihan ve ıztırap yoludur, hem nimetten zuhur eder, hem de perişanlık ve zahmetten.[221]

 A) Peygamberlerin Sınanması:

 İlâhi fitne, kendisini ilk önce, peygamberlerin sınan­masında gösterir. Bazı peygamberler, böyle bir sınamadan geçmiştir.

Hz. Davud, kendisine davacı olarak gelen koyun sahibi iki kişinin davasını çözüme bağlamıştı. Bu olayla, Allah'ın kendisini sınadığını sanmıştı, Rabbinden bağışlanma dile­yerek eğilip secdeye kapanmış, tevbe edip Allah'a yönel­mişti. Böylece Allah, onu bağışlamıştı. Allah katında onun yakınlığı ve güzel bir geleceği vardır.[222]

Hz. Süleyman, hükümranlığı zayıf düşürülerek sınamıştı. Hükümranlığı eski haline dönünce, şöyle dua etti: "Rabbim! Beni bağışla, Bana, benden sonra kimsenin ula­şamayacağı bir mülk (hükümranlık) ver. Çünkü sen çok lütuf sahibisin."

Bunun üzerine Allah ona pek çok nimet verdi.[223]

Bu âyetler öbeğinin ilk bölümünde, "ve elkaynâ alâ kürsiyyihi ceseden" ibaresi, lafzi olarak "tahtının üzerine bir cesed koyduk" anlamındadır. Bazı müfessirler, bu aye­ti açıklarken tamamıyle Talmud kaynaklarına dayanan hayali hikâyeler anlatırlar. Fahruddin Râzi, bunların hep­sini reddeder ve hiçbirinin ciddiye alınamayacağını söyler. Bunun yerine Hz. Süleyman'ın tahtı üzerine konan "ce-sed"in, bizzat kendi bedenine ve -mecazi olarak- krallık otoritesine işaret ettiğini ileri sürer. Çünkü bu otorite, Al­lah'ın koyduğu ahlâki değerlerden beslenmediği sürece, cansız kalmaya mahkûmdur. Ayrıca klasik Arapça'da, hastalığın, endişenin, korkunun veya manevî/ahlâki de­ğerlerden yoksunluğun zaafa uğrattığı kişi, "cansız bir be­den/ceset" şeklinde tanımlanır. Başka bir deyişle, Hz. Sü­leyman'ın ilk imtihanı, yalnızca bir krallık postunu teva­rüs etmesiyle gerçekleşmiş ve ona bu postu manevi/ruhî bir muhteva ve anlam ile donatması görevi tevdi edilmiş­ti.[224]

Hz. İbrahim, bir takım emirlerle denenmiş, o da onları yerine getirmişti. Bu yüzden, insanlığa önder olmuştur.[225]

Hz. Musa da ilâhi sınamaya muhatap olan peygamber­lerden biridir:

"(..) Sen bir cana kıymıştın, seni üzüntüden kurtarmış ve seni (birçok musibetlerle) denemiştik. Bu­nun için, Medyen halkı arasında yıllarca kalmıştın.(..)"[226]

Allah'ın sınadığı peygamberler, bu sınavlardan başa­rıyla çıkmışlar ve görevlerini sürdürmüşlerdir.[227]

 B) Peygamber Gönderilmesi/Kavimlerin Sınanması:

 Bazı ümmetlere/milletlere,peygamber gönderilmesi, onlar için ilâhi bir sınama aracı olmuştur.

Semud milletine peygamber olarak gönderilen Hz. Sa­lih, onları Allah'a kulluk etmeye çağırdı. Ama hemen birbiriyle çekişen iki zümreye ayrıldılar. Hz. Salih onlara şöyle dedi:

"Ey milletim! Niye iyilikten önce, acele kötülük istiyorsunuz? Merhamet olunasınız diye Allah'tan bağış­lanma dileseniz olmaz mı?" Semud halkı şu cevabı verdi: "Sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık." Hz. Salih, onlara şu cevabı verdi: "Uğursuzluğunuz Allah katındandır. Belki imtihana çekilen bir milletsiniz."

O şe­hirde (el-Hicr) bozgunculuk çıkaran, düzeltmeye uğraş­mayan dokuz kişi (kabile/grup) vardı.[228] Ayrıca Semud halkı, Allah'ın kendilerini denemek için gönderdiği dişi deveyi de kesmişti.[229]

Yüce Allah, Firavun milletini denediğini, onlara değerli bir peygamber gönderildiğini belirtir. Bu peygamber, Hz. Musa idi. Onları tek Allah'a imana çağırmıştı, bunun için mucizeler göstermişti. Ama bütün çağrılarını büyüklenerek reddetmişler, denizde boğulma akıbetine uğramışlar­dı.[230]

Hz Musa'nın kavmi olan İsrailoğullan, Samiri'nin yap­tığı altın buzağı heykeliyle smanmıştı. Bu heykeli tanrı yapmışlardı. Hz. Harun, onları şu sözleriyle uyardı:

"Ey milletim! Siz bu buzağıyla sınanıyorsunuz (ayartılıyorsunuz). Sizin gerçek rabbiniz rahman olan Allah'tır. Bana uyun, emrime itaat edin." Ama onlar, "Musa dönene ka­dar buna sarılmaktan vazgeçmeyeceğiz"

cevabını verdiler. Hz. Musa, hem kardeşi Harun'a öfkelendi, hem de Samiri'yi kovdu ve heykelin yakılıp denize döküleceğini belirtti. Gerçek tanrının, ilmi herşeyi kuşatan tek Allah olduğunu hatırlattı.[231]

Allah, İsrailoğullarından söz almış ve onlara peygam­berler göndermişti. Nefislerinin hoşlanmadığı birşeyle on­lara her peygamber gelişte, bir kısmım yalanlar, bir kıs­mını da öldürürlerdi. Bir fitne kopmayacağım (zarar gelmeyeceğini) sandılar. Körleştiler, sağırlaştılar. Sonra Allah tevbelerini kabul etti. Yine de çoğu körleştiler ve sağırlaş­tılar. Allah, onlann işlediklerini görüp gözetir.[232]

Hz. Peygamber, hesap (musibet) günündeki gecikme konusunda şöyle dedi:

"Bilemem, belki bu gecikme sizi denemek ve bir süreye kadar geçindirmek (size bir fırsat vermek) içindir."Şu duayı yaptı: "Rabbim! Aramızda hak­ça hükmet. Anlattıklarınıza karşı, ancak rahman olan rabbimizden yardım istenir."[233]

 C) İman Sınav/Mü'minlerin Sınanması:

 Sınanmamış iman, yeterli kıvama ermemiş demektir:

"Andolsun ki, biz kendilerinden öncekileri de denemişken (fitneye uğratılmışken), insanlar inandık deyince, denen­meden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah, elbette doğru­ları ortaya koyacak ve elbette yalancıları da ortaya çıkara­caktır. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü (tuhaf) hüküm veriyorlar! Allah'la karşılaşmayı uman bilsin ki, Allah'ın bunun için belirttiği vakit gelecektir. O, işitir ve bilir. Hak uğrunda cihad eden, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Doğrusu Allah, âlemlerden müstağnidir, İnanıp yararlı iş yapanların kö­tülüklerini andolsun ki örteriz. Onları, yaptıklarından da­ha güzeliyle ödüllendiririz."[234]

Hz. Musa, altın buzağıya tapma olayından sonra, Al­lah'ın tayin ettiği müddet içinde milletinden, bağışlanmak için dua etmek üzere yetmiş kişiyi seçti. Onları (psikolo­jik) sarsıntı tutunca şöyle dua etti:

"Rabbim! Dileseydin, daha önce beni ve onları yokederdin. Aramızdaki beyin­sizlerin yaptıklarından ötürü bizi de yok eden misin? Bu, senin sınamandan başka birşey değildir. Bununla diledi­ğini saptırır, dilediğini doğru yola (hidayete) iletirsin. Bi­zim dostumuz sensin. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bağışlayanların en iyisisin.   Bu dünyada da, âhirette de bizim için güzel olanı yaz (nasip et). Biz sana yöneldik."[235]

Kur'an'da iman sınavının iki sembolü olarak, miraç olayı ile lanetlenmiş ağaç temsili şöylece belirtilir:

"Sana 'Rabbin şüphesiz insanları kuşatmıştır' demiştik. Sana gösterdiğimiz rüya (miraç) ile ve Kur'an'da lanetlenmiş ağaç ile, insanları sadece denedik. Biz, onları korkutuyo­ruz. Fakat bu, onlara büyük taşkınlık vermekten başka bir işe yaramıyor."[236]

Miraç olayı, mahiyeti itibariyle birbiriyle çatışan farklı yorumlara açık olduğu ve dolayısıyla nesnel realitesi bakı­mından bir takım şüphelere yol açma istidadında bulun­duğu için, "insanlar için bir sınama" vesilesi oluşturmak­tadır. Şöyle ki: Bu olayla yüzyüze geldiklerinde imanı zayıf olanlarla sığ düşüncelilerin Hz. Muhammed'in dürüstlü­ğünden ve dolayısıyla peygamberliğinden yana duydukları inanç sarsılırken, Allah'a.sarsılmaz bir imanla bağlı olan­lar, bu olayda Allah'ın seçtiği kimselere bahşettiği ruha...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Fitne ile İlgili Kavramlar
« Posted on: 21 Ağustos 2019, 17:16:16 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Fitne ile İlgili Kavramlar rüya tabiri,Fitne ile İlgili Kavramlar mekke canlı, Fitne ile İlgili Kavramlar kabe canlı yayın, Fitne ile İlgili Kavramlar Üç boyutlu kuran oku Fitne ile İlgili Kavramlar kuran ı kerim, Fitne ile İlgili Kavramlar peygamber kıssaları,Fitne ile İlgili Kavramlar ilitam ders soruları, Fitne ile İlgili Kavramlarönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &