ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Fıskın Dinî Niteliği
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Fıskın Dinî Niteliği  (Okunma Sayısı 592 defa)
26 Mart 2011, 22:27:52
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 26 Mart 2011, 22:27:52 »Fıskın Dinî Niteliği
                       

 
Kur'an'da, fısk olarak değerlendirilen bazı tutum ve davranışlar, küfür ve dalâlet kavramlarıyla ilintili olarak belirtilir.[524]

 A) Fısk-Küfür İlişkisi:

 Bazı âyetlerde fısk'ın doğrudan "küfür" (inançsızlık) kavramı anlamında veya onunla ilgili olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu çeşit âyetleri, beş ana grupta toplayabiliriz.

1) Ehli kitabı konu alan âyetler:

"Kitap ehli inanmış olsalardı, kendileri için daha hayır­lı olurdu. İçlerinde inananlar olmakla beraber, pekçoğu yoldan çıkmıştır."[525]

Bu âyette, inananlar ile fâsıklar zıt kutupta gösterilmiştir: mü'minler x fâsıklar. Buna göre, fısk=küfr sonucu çıkarılabilir.

2) Müminleri konu alan âyetler:

"(..) Çünkü onlar (inanıp yararlı iş yapanlar), bana kul­luk eder, hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Bundan sonra inkâr (küfr) eden kimseler, işte onlar artık yoldan çıkmış (fâsık) olanlardır."[526]

Bu âyete göre kâfir, fâsık demektir: kâfîr=fâsık; yani fısk=küfr.

"(..) Ama Allah size imam sevdirmiş, onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkarcılığı (küfr), yoldan çıkmayı (fusûk) baş kaldırmayı (isyan) size iğrenç göstermiştir(..)"[527]

Bu âyet, imanı bir tarafa, küfür, fusûk ve isyanı ise öbür ta­rafa koyarak zıtlıklarım belirtmiştir. Bir iman-fusûk sözedilebilirse de, küfür ile fusûk'un farklı olduğu da görülür:iman x küfür-fusûk-isyan.

3) Mü'min-fâsık karşılaştırması yapan âyetler:

"İnanan kimse (mü'min), yoldan çıkmış (fâsık) kimseye benzer mi? Bunlar bir olamazlar."[528]

Bu âyet çok açık bi­çimde, mü'min-fâsık karşıtlığını belirtir: mü'min x fâsık.

4) Fâsıkların inanmayacağını belirten âyet:

"Böylece, fâsık olanların inanmayacaklarına dair rabbinin sözü gerçekleşmiştir."[529]

Bu âyete göre fısk'ın sonu­cu, imansızlıktır: fısk - imansızlık.

5) Küfr'ün sonunu fısk'a bağlayan âyetler:

"İnkâr (küfr) edenler, ateşe sunuldukları gün, onlara 'Dünyadaki hayatınızda sizin için güzel olan her şeyi har­cadınız, onların zevkini sürdünüz. Ama bugün, yeryüzün­de haksız yere (küstahça) büyüklük taslamanızın (istik-bâr) ve yoldan çıkmanızın (fısk) karşılığında alçaltıcı bir azap göreceksiniz."[530]

Bu âyet, küfr'ün cehenneme yol aç­masını, istikbâr ve fısk'a bağlamıştır: küfr > ateş/istikbâr + fısk.

"Peygamberlerden azim sahibi olanlar gibi sabret. İnkarcılar (kâfirler) için acele etme. Onlar, kendilerine söz verileni gördükleri gün, dünyada sadece gündüzün bir müddeti eğlendiklerini sanırlar. Bu bir bildiridir. Yoldan çıkmış/sapkın olanlardan (fâsıkûn) başkası mı yok edi­lir?"[531]

Bu âyet, küfr'ün yok edilmeye, fısk dolayısıyla se­bep olduğunu gösteriyor. Bunu şöylece gösterebiliriz: küfr > helâk/fısk.

Bir yaklaşıma göre küfür, Kur'an'da yalnızca olumsuz sayılan tüm dinî-ahlâki değerlerin en kapsamlı kelime karşılığı olmakla kalmamakta, aynı zamanda tüm "olum­suz" nitelikler sisteminin merkezi işlevini de yerine getir­mektedir. Sistemi kavramaya yarayan, anahtar terimler beş tanedir: 1) Fısk/fusûk, 2) Fecr/fücur (Fâcir), 3) Zu­lüm (zâlim), 4) î'tidâ (Mu'tedi), 5) İsraf (Müsrif). Fâsık'ın ve aynı şekilde kalan dört terimin de anlamsal kurgu açısın­dan kâfirle ortak birçok yanı bulunmaktadır, hatta bir çok durumda bunlar arasında ayrıma gitmek fevkalade zorlaşmaktadır. Göründüğü kadarıyla, belli bir dereceyi aştığında küfür, fıska dönüşmektedir. Yani fısk, küfrün daha ileri bir derecesidir, -Beydâvî'nin belirttiği gibi-fâsik, kâfirin çok inatçı bir türüdür.[532] Buna göre, küfr-fısk ilişkisi, şöylece belirtilebilir:

Küfr + küfr + ... = Fısk.

Bu yaklaşımın uygulanabileceği âyetler, ancak son gruptaki âyetler olabilir. Çünkü ancak bu âyetlerde, fısk'ın küfr'ün ileri derecesi olduğu sonucu çıkarılabilir.

Anlaşılan odur ki, fısk, imandan küfre geçişin bazan kuvvetli bir tehlike halini alabildiği hassas bir nokta oluş­turabilmektedir.[533]

 B) Fısk-Dalâlet/Hidâyet İlişkisi:

 Fısk-dalâlet arasındaki ilişkiden söz eden âyetleri, dört ana grupta toplayabiliriz:

1) Dalâlet-Fısk eşitliğini belirten âyet:

"(..) İnananlar bu örneğin rablerinden bir gerçek oldu­ğunu bilirler. İnkâr (küfr) edenler ise, "Allah bu misalle neyi murad etti?' derler. O, bu misalle birçoğunu saptırır, bir çoğunu yola getirir. Onunla saptırdığı, yalnız fâsıklardır."[534]

Bu âyetteki zıtlıkların dizilişi, şöyledir:

mü'minler x kâfirler, dalâlet x hidayet, dalâlet x fâsikûn (fısk). Âyetin, dalâleti fısk'a eşit tuttuğu açıkça görülüyor.

Burada sözün yalnızca fâsıklara hasredilmesi fısk'ın onları dalâlete müsaid hale getirdiğini ve ona yönelttiğini anlatmak içindir.

2) Zarar-fısk  eşitliğini, ittîkâ  gerektiğini  belirten âyetler:

"(..) Alış-veriş yaptığınızda şahit tutun. Kâtibe de, şahi­de de zarar verilmesin. Eğer zarar verirseniz, doğru yol­dan çıkmış (fusûk: günahkârca davranış yapmış) olursu­nuz. Allah'tan sakının. Allah, size öğretiyor. Allah, herşeyi bilir."[535]

Bu âyet, imanla ilgili bir konudan sözetmediği için, dalâlet sözcüğü doğrudan yer almamıştır. Takva ile hidayet arasında doğrudan ilişki kuran âyetler[536] dolayı­sıyla, hak yol üzere olmak anlamıyla ilişkisi kurulabilir:

zarar= fusûk x ittikâ.

3) Fısk'ın imansızlığa yol açtığını belirten âyet:

"İşte gerçek rabbiniz Allah budur. Gerçeğin (hak) dışın­da sadece sapıklık vardır. Öyleyse nasıl olup da döndürü­lüyorsunuz? Böylece, fâsık olanların inanmayacaklarına dair rabbinin sözü gerçekleşmştir."[537]

Bu âyetteki yargı dizisi, şöyledir:

hak x dalâl//fısk - imansızlık.

4) Fısk-hidâyet zıtlığını belirten âyetler:

Bir bölük âyet, Allah'ın fâsıkları doğruya (hidâyete) eriştirmeyeceğini anlatır. Buna göre fısk, hidâyete, yani doğruya ve güzele giden yolda en büyük engellerden biri­dir:

" (..) Allah'tan sakının, dinleyin. Allah fâsık kimseleri doğruya eriştirmez."[538]

Bu âyetteki yargı dizisi, şöyledir:

İttîkâ + hidayet x fâsikûn (fısk).

"De ki: Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız, elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler, sizce Al­lah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaştan (cihad) daha sevgili ise, Allah'ın buyruğu gelene kadar bek­leyin. Allah, fâsık kimseleri doğru yola eriştirmez."[539]

Bu âyetteki yargı dizisi şöyledir:

dünya > Allah + peygamberi + cihad -Allah'ın buyruğu// hidayet x fısk.

"Onların (münafıkların) ister bağışlanmasını dile, ister dileme, birdir. Onlara yetmiş defa bağışlanma dilesen bi­le, Allah onları bağışlamayacaktır. Bu Allah'ı ve peygam­berini inkâr (küfr) etmelerinden ötürüdür. Allah, yoldan çıkmış (fâsık) topluluğu doğru yola eriştirmez."[540]

Bu âyetteki yargı dizisi şöyledir:

af x küfr// hidayet x fısk.

"Andolsun ki Nuh'u ve İbrahim'i biz gönderdik. İkisinin soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Soyla­rından gelenlerin kimi doğru yoldadır (muhtedi), birçoğu da yoldan çıkmıştır (fâsık)."[541]

Bu âyetteki yargı dizisi şöy­ledir:

hidayet (muhtedi} x fısk (fâsık)

"Musa milletine ' Ey milletim! Beni niçin incitirsiniz? Oysa, benim size gönderilmiş Allah'ın bir peygamberi ol­duğumu biliyorsunuz.' demişti. Ama onlar yoldan sapın­ca, Allah da onları saptırmıştı. Allah, yoldan çıkan (fâsık) topluluğu doğru yola eriştirmez."[542]

Bu âyetteki yargı dizi­si şöyledir:

insanın sapması-Allah'in saptırması// hidayet x fısk.

Bütün bu âyetlerden zıtkavram yoluyla, dalâletin sebe­binin fısk olduğu anlaşılır. Allah, başlangıçta hidâyet fıt­ratı üzere yarattığı kullarından hiçbirini, istemedikleri halde saptırmaz. Dalâleti tercih edenler için Allah, onların kalplerinde dalâleti yaratmaktadır. Bu, onların taleplerini yerine getirmesidir. Yukarıdaki âyetlerden anlaşılacağı üzere, fâsıkların doğru yola (hidayete) eriştirilmeyişlerinin sebebi, fısk'tır. Allah'ın sünnetindeki hidayetten, akıl ve duyularla hidayete ermekten çıkmak manasına gelen fısk'tır.[543] Buradaki fâsıklardan murat, küfürden alt mer­tebede olan günahları işleyen âsiler değildir.

Bu âyetlerdeki hidayet, şöylece de yorumlanmıştır: Haksız ve günahkârca davranışlarında aşın derecede ileri giden, kötülükte inat ve ısrar gösteren kimseler, tevbe et­mek ve imana erişmek konusundaki bütün yatkınlıklarını kaybetmişlerdir.[544]

 C) Şirk- Fısk İlişkisi:

 Müşrikler, münafıklara üstün gelirse, ne bir yakınlık, ne de bir ahid (andlaşma) gözetirler. Kalpleriyle istemez­ken, ağızlarıyla hoşnut etmeye uğraşırlar. Onların pek ço­ğu fâsıktır.[545] Fâsık olanların inanmayacağı, Allah'ın ger­çekleşmiş sözüdür.[546]

 Fışkın Ahlâki Niteliği:

 Kur'an'da, hıyanet (ahde vefasızlık), istikbâr, fesat ve zulüm gibi bazı tutum ve davranışlar, fısk ile ilintisi kuru­larak ele alınır.[547]

 A) Fısk-Hıyanet (Ahde Vefasızlık) İlişkisi

 Fâsık'ların tutum ve davranışlarında görülen ortak yönlerden birisi de, ahde vefasızlık (hıyanet/sadakatsizlik) tutumunu benimsemiş olmalandır. Bu açıdan fâsıkları, beş grupta ele alabiliriz:[548]

 1- Münafık-Fâsıklar:

 Münafık fâsıkların en belirgin özelliği, ahde vefasız oluşlandır. Nifak, bir inanç aldatmacasıdır, dinsel riyadır. Nitekim, münafıklann bu özellikleri, şöylece, belirtilir:

"İki­yüzlüler sana gelince, 'senin şüphesiz Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ederiz' derler. Allah, senin kendisi...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Fıskın Dinî Niteliği
« Posted on: 23 Ağustos 2019, 12:34:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Fıskın Dinî Niteliği rüya tabiri,Fıskın Dinî Niteliği mekke canlı, Fıskın Dinî Niteliği kabe canlı yayın, Fıskın Dinî Niteliği Üç boyutlu kuran oku Fıskın Dinî Niteliği kuran ı kerim, Fıskın Dinî Niteliği peygamber kıssaları,Fıskın Dinî Niteliği ilitam ders soruları, Fıskın Dinî Niteliği önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &