ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Fısk ve Fasık
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Fısk ve Fasık  (Okunma Sayısı 819 defa)
26 Mart 2011, 22:32:56
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 26 Mart 2011, 22:32:56 »FISK/FÂSIK

 Kur'an'da elli küsur yerde geçen f-s-k (feseka) kökün­den türeyen fiiller ile fâsık sözcüğü, Kur'an'da çok geçen ve anlam çerçevesi çok geniş olan sözcüklerden biridir. Feseka, Kur'an öncesi metinlerde, meyvenin filizlenmesi, kabuğundan çıkması, hayvanların, özellikle de farenin yuvasından çıkması anlamına gelir. Kur'an, bu sözcüğün anlam çerçevesini genişleterek, insanların ve başka var­lıkların emirden ve yoldan çıkması anlamında kullanmış­tır.[463] Bu bakımdan fısk kavramı, yoldan çıkma, doğru yoldan sapma, iyilik ve güzellikten çıkma, günaha batma, kötülüğe iyice batma anlamlarına gelir. Fısk tutum ve davranışları gerçekleştirene fâsık denir.[464]

  Fısk Tutum Ve Davranışlar:

 Kur'an-ı Kerim'de genişçe ele alınan fısk tutum ve dav­ranışlar, Allah ve peygamberlik kurumuyla ilgili fısk ve dinî buyruk ve yasaklarda gevşeklik ve ihmal anlamında fısk biçiminde ele alabiliriz.[465]

  Allah Ve Peygamberlik Kurumuyla İlgili Fısk:

 Allah ve peygamberlik kurumuyla ilgili fısk tutum ve davranışlar, Allah'a inançsızlık, Allah'ın âyetlerini yalan­lama, Allah'ı unutma, nifak, Allah'ın indirdiğiyle hükmet­meme ve şeytanın Allah'ın emrinden çıkışı olarak sırala­nabilir.[466]

 A) Allah'a İnançsızlık:

 Hz. Peygamber'e, münafıkların önderi Abdullah bin Ubey konusunda şu emir verilmiştir:

"Onlardan (münafık­lardan) ölen kimsenin namazını sakın kılma, mezarı ba­şında da durma! Çünkü onlar, Allah'ı ve peygamberini inkâr (küfr) ettiler, fâsık olarak öldüler."[467]

Müşriklerin puta tapmalarının anlamsızlığı ve Allah'ın yaratıcılığı ve yöneticiliği anlatıldıktan sonra, şu belirtilir: "İşte gerçek rabbiniz Allah budur. Gerçeğin dışında sade­ce sapıklık (dalâlet) vardır. Öyleyse nasıl olup da döndü­rülüyorsunuz? Böylece, fâsık olanların inanmayacakları­na dair rabbinin sözü gerçekleşmiş oldu."[468]

Peygamber soyundan gelenler arasında, pekçok yoldan çıkmış kişiler bulunabilir:

"Andolsun ki Nuh'u ve İbra­him'i biz gönderdik. İkisinin soyundan gelenlere peygam­berlik ve kitap verdik. Soylarından gelenlerin kimisi hida­yeti (doğru yolu) bulmuştur, birçoğu da yoldan çıkmış­tır."[469]

Allah'ın indirdiği apaçık âyetleri, yalnızca yoldan çık­mışlar inkâr eder:

"Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olan kimse, bilsin ki Allah kâfirlerin düşmanıdır. Andolsun ki sana, apaçık âyetler indirdik.  Onları sadece yoldan çıkmışlar inkâr (küfr) eder."[470]

Allah'ın, inanıp yararlı işler yapanlara iktidar, din ve güven nimetleri vereceğiyle ilgili sözleri gerçekleştikten sonra inkâr edenler, yoldan çıkmış demektir:

"Allah, içinizden inanıp yararlı iş işleyenlere, onlardan öncekileri halef kıldığı gibi, onları da yeryüzüne halef kıla­cağına, onlar için beğendiği dini temelli yerleştireceğine, korkularını güvene çevireceğine dair söz vermiştir. Çünkü onlar bana kulluk eder, hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Bundan sonra inkâr (küfr) eden kimseler, artık yoldan çıkmış (günaha gömülmüş) olanlardır. Namaz kılın, zekât verin, peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin."[471]

Mü'min ve fâsık aynı değerde olamaz:

"İnanan kimse, fâsık (yoldan çıkmış) kimseye benzer mi? Bunlar bir ola­mazlar. İnanıp yararlı iş yapanlara, bu yaptıklarına karşılık, varacakları cennet konakları vardır. Ama yoldan çı­kanların varacağı yer ateştir."[472]

Bu âyet, müşrik olan Velîd bin Ukbe bn Ebi Mu'ayt hakkında inmiştir. Dolayısıyla buradaki fâsık, "müşrik" anlamında görülür.[473]

"Onların (Nuh ve İbrahim'in) izleri üzerinden peygam­berlerimizi ardarda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da ard-larından gönderdk. Ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet duygularını koyduk. Üzerlerine bizim gerekli kılmadığımız, ama kendilerinin güya Allah'ın rızasını ka­zanmak için ortaya attıkları rehbâniyete (ruhbanca riya­zete/yaşayışa) bile gereği gibi riayet etmediler. İçlerinde inanmış olan kimselere ecirlerini verdik. Ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır."[474]

"Onların (münafıkların) ister bağışlanmasını dile, ister dileme birdir. Onlara yetmiş defa bağışlanma dilesen bile, Allah onları bağışlamayacaktır. Bu, Allah'ı ve peygamberi­ni inkâr (küfr) etmelerinden ötürüdür. Allah, fâsık (kötü­lüğe batmış) topluluğu doğru yola (hidayete) eriştir­mez."[475]

Kitap ehlinin pek çoğu yoldan çıkmıştır:

"Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, ma'rufu (doğruluğu) emreden, münker'den (fenalıktan) alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı bir ümmetsiniz. Kitap ehli inanmış olsalardı, kendileri için daha iyi olurdu. İçlerinde inananlar olmakla birlikte, pek çoğu yoldan çıkmıştır (fâsikûn)"[476]

Yoldan çıkma (fusûk), Allah'ın sevmediği durumlar­dandır:

"Bilin ki, içinizde Allah'ın peygamberi bulunmak­tadır. Eğer o, birçok işlerde size uymuş olsaydı, şüphesiz kötü duruma düşerdiniz. Ama Allah, size imanı sevdir­miş, onu gönüllerinize güzel göstermiştir; işte böyle olan­lar, Allah katından bir lütuf ve nimet sayesinde doğru yol­da bulunanlardır (râşidûn). Allah bilendir, bilgedir."[477]

 B) Allah'ın Âyetlerini Yalanlama:

 Kur'an'da, Allah'ın âyetlerini yalanlama, fısk olarak ni­telenir:

"Âyetlerimizi inkâr (tekzîb) edenlere, yoldan çık­malarından ötürü azap dokunacaktır."[478]

 C) Allah'ı Unutma:

 Özellikle münafıkların Allah'ı unutması, Kur'an'da fısk olarak görülür:

"Allah'ı unutup da, Allah'ın da kendilerini unuttuğu kimseler gibi olmayın. Onlar, yoldan çıkmış (fâsık) kimselerdir."[479]

"İkiyüzlü erkek ve kadınlar da birbirlerindendir: Kötü­lüğü emreder, iyiliğe engel olurlar; elleri de sıkıdır; Allah'ı unuttular, bu yüzden Allah da onları unuttu. Doğrusu ikiyüzlüler fâsıktır."[480]

Bunlar, ikiyüzlülüğü zihin bulanıklığından değil, bilinçli olan münafıklardır.[481]

 D) Allah'ı, Peygamberi Ve Allah Yolunda Cihadı İkinci Dereceye Koyma:

 Yakınlarını koruma ve dünyevi nimetleri, Allah'a pey­gamberine ve cihada üstün tutma, fısk olarak değerlendi­rilir:

"De ki: Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleri­niz, akrabanız, elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler, size Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaştan daha sevgili ise, Allah'ın buyruğu gelene kadar bekleyin, Allah fâsık kimseleri doğru yola (hidayete) eriştirmez."[482]

 E) Nifak (İnançta İkiyüzlüllük):

 İkiyüzlüler (münafıklar) şeytana benzer: Çünkü şeytan insana "inkâr et" deyip, insan da inkâr edince,

"Doğrusu ben senden uzağım; alemlerin rabbi olan Alah'tan korka­rım der. İkisinin de sonu zalimlerin cezası olan cehen­nemdir."[483]

"İstekli ya da isteksiz olarak verin, nasıl olsa kabul edilmeyecektir. Siz, şüphesiz fâsık bir topluluksu­nuz. Verdiklerinin kabul edilmesine engel olan. Allah'ı ve peygamberi inkâr (küfr) etmeleri, namaza tembel tembel gelmeleri, istemeye istemeye vermeleridir."[484]

İkiyüzlüler birbirlerindendir, kötülüğü emreder, iyiliği engeller, Allah'ı unuturlar, onlar fasıktırlar.[485] İkiyüzlüler için peygamber bile bağış dilese, Allah onları bağışlamaz. Çünkü Allah'ı ve peygamberini inkâr (küfr) ederler. Allah fâsık topluluğu doğruya eriştirmez.[486] Müslümanlara, kendilerinden hoşnut olmaları için and verirler. Ama, müslümanlar onlardan hoşnut olsa bile, Allah yoldan çık­mış (fâsık) kimselerden hoşnut olmaz.[487] Yüce Allah, mü­nafıkları şöyle tanıtır:

"İkiyüzlüler sana gelince 'Senin şüphesiz Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ederiz.' derler. Allah, senin kendisinin peygamberi olduğunu bilir. Bunun yanında Allah, ikiyüzlülerin yalancı olduklarını da bilir. Onlar, yeminlerini kalkan edinerek Allah'ın yolun­dan alıkoyarlar. İşledikleri, gerçekten kötüdür. Bu, önce inanıp sonra inkâr etmiş olmaları yüzündendir. Bundan ötürü kalpleri mühürlenmiştir; artık anlamazlar."[488]

 F) Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetmemek:

 Ehli kitap, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemekle,

fısk bir davranış içine girmiş demektir:

"İncil sahipleri, Al­lah'ın onda indirdikleriyle hükmetsin. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar fâsık olanlardır."[489]

"O halde, Allah'ın indirdiğiyle aralarında hükmet. Al­lah'ın sana indirdiği Kur'an'ın bir kısmından seni vazge­çirmelerinden sakın, onların heveslerine uyma. Eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah bir kısım günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların pek çoğu, gerçekten fâsıktırlar."[490]

 G) Şeytan'ın Allah'ın Emrinden Çıkışı:

 Allah'ın "Ademe secde" emrini dinlemeyen İblis, onun buyruğu dışına çıktı. Bu yüzden o ve soyu (avanesi) dost edinilmez, aslında onlar insana düşmandır.[491]

  Dini Buyruk Ve Yasaklarda Gevşeklik Ve İh­mal (Allah'ın İradesine Ters Davranışta Bulunmak):

 Fısk'ın ikinci anlam alanı, yanlış tutum ve davranışlar­da bulunmaktır.

Fısk, ister az, isterse çok olsun günah işlemek demek­tir. Ama genellikle, çok günah işlemek olarak bilinir.[492] Nitekim Türkçe'de de "fısku fücura daldı/battı" denir. Fâsık terimi, çoğunlukla dinî hükme bağlanan ve onu ka­bul eden ama bütün veya bir kısım hükümlerini ihlal eden kişi için kullanılır. Aslî kâfire fâsık denilmesi, aklın ve fıtratın ortaya koyduğu hükmü ihlal edişi dolayısıyladır.[493]

Bu anlam alanından yola çıkarak fâsık sözcüğü "günahkâr mü'min" için kullanılır olmuştur. Yaptığı yan­lış işler, "dinden çıkma" anlamına gelmez.[494]

 A) Ahlâki -Hukuki İhlaller :

 Dinî buyruk ve yasakarda gevşeklik ve ihmal konu­sundaki fısk tutum ve davranışların bir bölümü, ahlâkî-...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Fısk ve Fasık
« Posted on: 23 Ağustos 2019, 04:07:54 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Fısk ve Fasık rüya tabiri,Fısk ve Fasık mekke canlı, Fısk ve Fasık kabe canlı yayın, Fısk ve Fasık Üç boyutlu kuran oku Fısk ve Fasık kuran ı kerim, Fısk ve Fasık peygamber kıssaları,Fısk ve Fasık ilitam ders soruları, Fısk ve Fasıkönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &