ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kıraat İlmi ve Tarihi > Ebû Amr b. Alâ
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ebû Amr b. Alâ  (Okunma Sayısı 2009 defa)
17 Mayıs 2011, 18:29:51
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 17 Mayıs 2011, 18:29:51 »3. Ebû Amr b. Alâ


Ebû Amr Zeban b. el-Alâ b. Ammâr el-Mâzinî el-Basri Arap asıllı olup 70 (689) yılında Mekke'de doğdu, tahsil hayatını Mekke, Medine ve Basra'da geçirdi. Yetişkinlik dönemi ile ilgili bilgiler çelişkilidir. Ancak Basra'da bulunurlarken kendisinden kaçarak Yemen'e gittikleri Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî'nin ölü­münden (95/714) sonra Basra'ya geri dönüp burada yaşadığı ile ilgili bilgi doğru olsa gerektir. Ebû Amr ömrünün son yıllarını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen bir vesilesiyle gittiği Kûfe'de vefat etti (ö. 154/771).

Ebû Amr kıraat ilmini Mekke'de Mücâhid b. Cebr, Saîd b. Cübeyr, Ata b. Ebû Rebâh, İkrime b. Hâlid, Kurrâ-i Seb'adan Ebû Ma'bed İbn Kesîr; Medine'de Yezîd b. Rûmân, Şeybe b. NLsâh ve kurrâ-i Aşereden Ebû Ca'fer el-Kârî; Kûfe'de kurrâ-i seb'adan Â-sım b. Behdele; Basra'da Yahya b. Ya'mer, Nasr b. Âsim ve Ha-fSan-ı Basrî gibi tanınmış âlimlerden okudu. Babasından ve Enes b. Mâlik, Yahya b. Ya'mer, Mücâhid b. Cebr, Ebû Recâ el-Utâridî, Atâ b. Ebû Rebâh gibi şahsiyetlerden hadis rivayet eden Ebû Amr nahivde Nasr b. Âsım'dan ders okudu. Kendisinden de Yahya b. Mübarek el-Yezîdî, Abdülvehhâb b. Atâ el-Haffâf, Abdülvâris b. Saîd el-Anberî, İshak b. Yûsuf el-Ezrak, Hârûn b. Mûsâ el-A'ver, Şücâ' b. Ebû Nasr, Hüseyin b. Ali el-Cu'fî, Ali b. Nasr el-Cehdamî arz' ve semâ* yoluyla kıraat öğrenirken Şebâbe b. Sivâr, Ebû Ubeyde et-Teymî, Asmaî ve Hammâd b. Zeyd gibi âlimler hadis rivayet ettiler ve Arap edebiyatı sahasında fayda­landılar. Halîl b. Ahmed ondan nahiv öğrendi. Sîbeveyhi, îsâ b. Ömer el-Hemedânî ve kurrâ-i seb'adan Hamza b. Habîb ez-Zeyyât da Ebû Amr'ın talebeleri arasında yer alarak kendisinden bazı kıraat vecihleri rivayet ettiler.

Ebû Amr b. Alâ'nm kıraat senedi genellikle Ebû Amr b. Alâ-Mücâhid (ve Said b. Cübeyr)-Abdullah b. Abbas-Übey b. Ka'b-Hz. Peygamber şeklindedir. Kıraati Basra'da büyük kabul gör­müş ve kendisi Basra kıraat imamı olarak kabul edilmiştir. Arap dilcilerinden bir kısmının ondan istifâde etmesi Arap diline olan hakimiyetinin bir göstergesi olup kıraatine olan itimadı da art­mıştır. Saîd b. Cübeyr, Ebû Amr'ın kıraatini beğenmiş Ahmed b. Hanbel de Ebû Amr'ın kiraatini tavsiye ettiğini söylemiştir. İbn Mücâhid, Basralılar'ın Ebû Amr kıraatini benimsediğini söyler­ken, el-Enderâbî de (ö, 470/1077), kendi dönemine kadar Basra halkının kıraatte ona uyduğunu bildirir. İbn Âmir'in kıraati Basra dışında da meşhur olmuş ve uzun yıllar Şam, Hicaz, Yemen ve Mısır gibi bölgelerde yaygın olarak okunmuştur. Günümüzde Su­dan, Nijerya ve bazı Orta Afrika ülkelerinde Ebû Amr kıraati okunmaktadır.[259]

Ebû Amr b. Alâ'nın kıraatinin bazı özellikleri şunlardır; Önce­sinde harekeli "vav /', "fa J" ve "lâm J " bulunduğunda j* ve ^  zamirlerinin "hâ'ları >} , $, #' şeklinde sakin kılınır. Diğer kıraatlerden farklı olarak bazı kelimelerde imâle yapılır. Bazı is­tisnaları olsa da sakin hemzeler bir önceki harfin harekesine göre med harfine çevrilir. j*ı «ijyfiı &ji*jı örneklerinin yazımı bu tür­den ibdalleri göstermektedir. Ebû Amr birbirinin aynı olan harfle­rin idgâmı konusunda rahat bir tutum sergiler. Birçok kıraat alimi birinci harf harekeli ikincisi sakin veya harekeli olduğunda idgâma meyletmezken o "idgâmı kebir" yaparak aynı harfleri veya yakın mahreçlileri birbirine katarak okur: örneklerindeki aynı harfleri veya mahreçleri yakın

olanlan ıdgam yaparak "fîhhüden", "lâ ebrahhattâ", "femezzuhziha ani'n-nâr" şeklinde okur.[260]

Ebû Amr'ın ilk râvisi Ebû Ömer Hafs b. Ömer ed-Dûrî 150 yı­lında Bağdad'da. doğdu. Nâfı kıraatini İsmail b. Ca'fer el-Medenî'den; Hamza kıraatini Süleym b. îsâ'dan; Nâfi' kıraatini Yahya b. Mübarek el-Yezîdî'den; Kisâî'nin kıraatini ise bizzat kendisinden aldı ve daha birçok meşhur kıraat âliminden okudu. İlim öğrenmeğe ve kıraat rivayetlerini toplamağa büyük hevesi vardı. Hadis alanında da adından söz ettirmiş ve rivayetlerine Kütübü Sitte içerisinde yer verilmiştir. Uzun bir ömür yaşamış olması sebebiyle çok sayıda insan onun tedris halkasından geç­miş ve kıraatini yaymıştır. Dûrî kaynakların ekserisinin bildirdi­ğine göre 248 (862) yılında çok uzun bir süre yaşadığı Sâmerrâ şehrinde vefat etmiştir. Ebü'z-Za'râ (ö. 280/893) ve İbn Farah (ö. 303/915) onun kıraatinin iki tarîkidir.[261] Ebû Amr b. Alâ'nm ikinci râvisi Ebû Şuayb Salih b. Ziyad b. Abdullah es-Sûsî olup Güney İran'ın Ahvâz bölgesindeki Sûs şehrine nisbetle anılmak­tadır. Kıraati Yahya b. Mübarek el-Yezîdî'den, Abdullah b. Nümeyr'den ve Süfyân b. Uyeyne'den almıştır. Kendisinden de çok sayıda kimse kıraat ve hadis rivayeti almıştır. Ebû Hatim kendisini "sadûk" olarak adlandırmıştır. Sûsî 261 (874) yılında Rakka'da doksana yakın bir yaşta vefat etmiştir. Onun kıraatinin tarîkleri ise İbn Cerîr (ö. 316/928) ile İbn Cumhûr'dur (ö. 300/912) [262][259] Lebîb es-Saîd, el~Mushafü'l-mürettel, Kahire 1387/1967, s. 114, 236.

[260] Kıraati için bk.îbn Mücâhid, Kitâbû's-Sefs, s, 79-85,98-101, 116-122; Enderâbî, Kirâ'âtü'l-kurrâ'i'l-ma'ıMn, s. 65-73; Dânî, et-Teysk, s. 5, 20-29;   Zehebî.   Ma'rifetü'l-kurrâ',   1,   223-237;   İbnü'İ-Cezerî,   Câyetü'n-Nihâye,   I,  288-292:   el-Kâdî,   el-Büdûru'z-zâhke,  s.   16-20;  Tayyar Altıkulaç, "Ebû Amr b. Alâ", D/A, İstanbul 1994, X, 94-96.

[261] Dûrî'nin kıraati için bk. Zehebî, Ma'rifetü'l-kurrâ', I, 386-389; İbnü'İ-Cezerî,  Gâyetü'n-Nihâye, I, 255-257: a.mlf., en-Neşr, I, 101-107; el-Kâdî, el-Büdûru'z-zâhke, s. 18; Tayyar Altıkulaç, "Dûrî", D/A, İstanbul 1994, X, 5-6.

[262] Sûsî'nin kıraati için bk. Zehebî, Ma'rifetü'I-kurrâ', 1, 390-391; İbnü'l-Cezerî, Gâyetü'n-Nihâye, I, 332-333; a.mlf., en-Neşr, I, 107-110; el-Kâdî, eî-Büdûru'z-zâhke, s. 18-19. Abdülhamit Birışık, Kıraat İlmi ve Tarihi, Emin Yayınları, Bursa 2004: 107-110.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 18 Mayıs 2011, 08:36:48 Gönderen: saniyenur »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Ebû Amr b. Alâ
« Posted on: 17 Temmuz 2019, 21:22:37 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ebû Amr b. Alâ rüya tabiri,Ebû Amr b. Alâ mekke canlı, Ebû Amr b. Alâ kabe canlı yayın, Ebû Amr b. Alâ Üç boyutlu kuran oku Ebû Amr b. Alâ kuran ı kerim, Ebû Amr b. Alâ peygamber kıssaları,Ebû Amr b. Alâ ilitam ders soruları, Ebû Amr b. Alâönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &