ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > İslam Tarihi > Zeyd b. Hârise nin Karde Seferi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Zeyd b. Hârise nin Karde Seferi  (Okunma Sayısı 880 defa)
09 Şubat 2010, 14:06:44
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 09 Şubat 2010, 14:06:44 »Zeyd b. Hârise´nin Karde Seferi

Seferin Tarihi, ilffevkii ve Sebebi


Karde (Karade) seferi, Hicretin 28. ayının başında Cumâde´l-âhire ayında[528] ve kış mevsiminde idi.[529]

Karde (Karade) Necid sularından bir sudur[530] ve Rebeze ile Zât-i Irk´ın nahiyesi Gamer arasın-dadır.[531]

Kureyş müşrikleri Bedir hezimetinin öcünü almak üzere yapılacak savaşa Ebu Süfyan´ın Bedir´den kaçırıp kurtardığı ticaret kervanındaki mallarıyla yardımcı olmaya hazırlanmışlardı[532] ve yapacakları her ticaret seferiyle savaş güçlerini arttırmaya yönelmiş bulunuyorlardı.

Fakat, Bedir´de uğradıkları hezimetten sonra, korkarak, Şam´a gidemez, ticaret yapamaz olmuşlardı.[533]

Bir gün, Safvan b. Ümeyye:

"Muhammed ile ashabı ticaretimizi felce uğrattı. Onlara karşı ne yapacağımızı, nasıl hareket ede­ceğimizi bilmiyoruz.

Onun adamları sahil yollarını tutmuşlar, hiç bırakmıyorlar. Sahil boyu halkı da anlaşıp onlarla birlik olmuşlar, birlikte hareket ediyorlar. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz! Yurdumuzda oturup duracak olur­sak, şu sermayelerimizi yiyip tüketeceğiz.

Halbuki, biz bu sermayeleri yazın Şam, kışın da Habeşistan ticaretinde işletirdik!" diyerek şikâyetlendi.

Esved b. Muttalib:

"Sahil yolu tehlikeli ise, sen de Irak yolunu tut, ticaretine o yolla devam et!" dedi.

Safvan:

"Ben o yolu biliyor değilim ki!" dedi.

Esved b. Muttalib:

"Ben sana bir kılavuz salık vereyim mi ki, o seni gözü yumulu olarak oraya hiç şaşmadan götürü versin?" dedi.

Safvan b. Ümeyye:

"Kimmiş o?" diye sordu.

Esved b. Muttalib:

"Furat b. Hayyânü´l-İclî´dir!" dedi.

Safvan b. Ümeyye:

"Öyle ise, sen şimdi onu bana gönder!" dedi.

Furat gelince de, ona:

"Ben Şam´a gitmek istiyorum. Muhammed bizim Şam ticaretimizi felce uğrattı. Ticaret kervanımızın oraya gidecek yolunu kapattı. Şimdi ben oraya Irak yoluyla gitmek istiyorum" dedi.

Furat:

"Ben seni öyle bir Irak yoluyla götüreyim ki, oraya Muhammed´in ashabından hiçbiri inmeyi göze alamaz. Çünkü orası Necid arazisidir, susuz çöllerdir!" dedi.

Safvan, çölü kışın geçeceklerini ve suya pek az ihtiyaçları olacağını gözönünde tutarak hemen hazırlandı.

Hazırlanan ticaret kervanına Esved b. Muttalib 300 miskal altın ve ayrıca gümüş külçeleriyle,

Safvan b. Ümeyye 30.000 dirhem tutarında pek çok mal, gümüş külçeleri ve kaplarla,

Öteki Kureyşliler de çeşitli ticaret mallarıyla katılmış bulunuyorlardı.[534]

Ebu Süfyan da bu kervana külliyetli miktarda gümüşle katılmıştı. Zaten, Kureyş müşriklerinin ticaret­lerinin büyük bir kısmını gümüş ticareti teşkil ediyordu.[535]

Kureyş müşriklerinden Salvan b. Ümeyye,

Abdullah b. Ebi Rebia,

Huvaytıb b. Abduluzzâ,[536]

Ebu Süfyan b. Harb de, kervanla birlikte gidenler arasında idi.[537]

Kureyş müşriklerinin ticaret kervanı, kiraladıkları Furat b. Hayyân´ın kılavuzluğumla Irak yol unu tutup gitti.[538]

O zaman müşrik olan Nuaym b. Mes´ud el-Eşcâî Medine´ye gelmiş, Nadîr oğulları Yahudilerinden Kinane b. Ebi´l-Hukayk´ın evine inmişti.

Nuaym b. Mes´ud ev sahibiyle içki içmiş, Müslümanlardan S al ît b. Numan da içki meclisinde bulun-m ustu.

Nuaym b. Mes´ud, konuşma sırasında, Safvan b. Ümeyye´nin ticaret kervanıyla yola çıktığını, yanın­da pek çok ticaret malı bulunduğunu ağzından kaçırmıştı.

Salit b. Numan, hemen gelip bunu Peygamberimiz Aleyhisselama haberverdi.[539] Peygamberimiz Aleyhisselam da Zeyd b. Hârise´nin kumandası altında 100 kişilik bir askerî birliği yola çıkardı.[540]

Zeyd b. Harise Kureyş müşriklerinin ticaret kervanını Necid sularından Karde´de yakaladı.

Kervandaki adamlar kaçtılar, yakalanamadılar.[541]

Yalnızca kılavuz Furat b. Hayyân, yakalanıp esir edildi. Medine´ye getirildi.

Peygamberimiz Aleyhisselam, ona:

"Müslüman olursan, seni öldürmeyelim" buyurdu.

O da Müslüman oldu.[542]

El konulan ticaret kervanındaki malın beşte biri 20.000 dirhem tutmuştu.

Kalan beşte dördü de, askerî birliğe katlan mücahidler arasında bölüştürüldü.[543]
[528] Vâkıdî, c.1, s. 3, İbn Sa´d, c. 2, s. 36, Beyhakî, c. 3, s. 171, İbn Sey/id, c. 1, s. 305, Zehebî, s. 124, Ebu´l-Fidâ, c. 4, s.5.

[529] Taberî, Târîh, c. 3, s. 6, İbn Haldun, Târih, c. 2, ks. 2, s. 23.

[530] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 3, s. 53, Beyhakî, Delâil, c. 3, s. 171, Diyarbekrî, Târîhu´l-hamîs, c. 1 , s. 416.

[531] İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 2, s. 36, Belâzurî, Ensâbu´l-eşrâf, c. 1, s. 374.

[532] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 3, s. 64, Vâkıdî, Megâzî, c.1, s. 199-200, İbn Sa´d, Tabak ât, c. 2, s. 37, Belâzurî, Ensâb, c. 1, s. 31 2, Taberî, Târîh, c. 3, s. 9-10, İbn Seyvid, Uyûnu´l-eser, c. 1, s. 2, Zehebî, Megâzî, s. 134-135.

[533] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 3, s. 53, Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 197, Taberî, Târîh, c. 3, s. 5, Beyhakî, Delâilü´n-nübüvve, c. 3, s. 170, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c. 1, s. 304, Zehebî, Megâzî, s. 124, İbn Haldun, Târîh, c. 2, ks. 2, s. 23.

[534] Vâkıdî, Megâzî, c.1, s. 197-198, Taberî, Târîh, c. 3, s. 5-6.

[535] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 3, s. 53, Taberî, Târîh, c. 3, s. 5, Beyhakî, Delâilü´n-nübüvve, c. 3, s. 170, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c.1, s. 304.

[536] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 198, İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 2, s. 36, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c. 1, s. 305, Diyarbekrî, Târîhu´l-hamîs, c. 1, s. 416.

[537] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 3, s. 53, Taberî, Târîh, c. 3, s. 5, Beyhakî, Delâil, c. 3, s. 170, İbn Seyyid, Uyun, c. 1, s. 304, Zehebî, Megâzî, s. 124, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye vıe´n-nihâye, c. 4, s. 4, Diyarbekrî, Târîhu´l-hamîs, c. 1, s. 416.

[538] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 3, s. 53, Taberî, Târîh, c. 3, s. 5.

[539] Vâkıdî, Megâzî, c.1, s. 197-198, Beyhakî, Delâilü´n-nübüvve, c. 3, s. 1 71.

[540] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 198, İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 2, s. 36, Beyhakî, Delâilü´n-nübüvvıe, c. 3, s. 171.

[541] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 3, s. 53, Vâkıdî, Megâzf, c. 1 , s. 1 98, İbn Sa´d, Tabakât, c. 2, s. 36, Taberî, Târih, c. 3, s. 6, Beyhakî, Delâil, c. 3, s. 1 71, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c. 1 , s. 305.

[542] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 198, İbn Sa´d, Tabakât, c. 2, s. 36, Belâzurî, Ensâbu´l-eşrâf, c. 1, s. 376, Taberî, Târîh, c. 3, s. 6,Beyhakî, Delâil, c. 3, s. 1 71, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c. 1 , s. 305.

[543] Vâkıdî, Megâzî, c.1, s. 198, İbn Sa´d, Tabakât, c. 2, s. 36, Taberî, Târîh, c. 3, s. 6, Beyhakî, Delâilü´n-nübüvvie, c. 3, s.171, İ bn S eyyid, U yûn u´l-ese r, c. 1, s. 3 05, E bu´l-F idâ, el-Bi dâye ve´n-nihâye, c. 4, s. 5, D iyarbek rf, T ârfhu ´l-ham fs, c. 1, s. 416.

M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 4/98-101.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Zeyd b. Hârise nin Karde Seferi
« Posted on: 21 Ağustos 2019, 21:17:16 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Zeyd b. Hârise nin Karde Seferi rüya tabiri,Zeyd b. Hârise nin Karde Seferi mekke canlı, Zeyd b. Hârise nin Karde Seferi kabe canlı yayın, Zeyd b. Hârise nin Karde Seferi Üç boyutlu kuran oku Zeyd b. Hârise nin Karde Seferi kuran ı kerim, Zeyd b. Hârise nin Karde Seferi peygamber kıssaları,Zeyd b. Hârise nin Karde Seferi ilitam ders soruları, Zeyd b. Hârise nin Karde Seferi önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &