ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans

๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => İslam Tarihi => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 12 Şubat 2010, 12:18:04Konu Başlığı: Uhud Savaşı Günü Peygamberimiz as ın Başına Gelenler
Gönderen: Sümeyye üzerinde 12 Şubat 2010, 12:18:04
Uhud Savaşı Günü Peygamberimiz Aleyhisselamın Başına Gelenler


İbn İshak´la İtin Hişam´ın bildirdiklerine göre; Uhud günü Müslümanlar bozulup dağılınca, düşman­lar Müslümanları musibete uğrattılar. O gün, onlara ibtilâ ve imtihan günü oldu. Allah onunla o gün Müslümanlara şehitlik ikram ve ihsan etti.

Hatta, düşmanlar Resûlullah Aleyhisselama kadar yaklaşmaya yol buldular ve attıkları okları, taşları rebaiye dişine isabet ettirdiler.[393] Peygamberimiz Aleyhisselamın rebaiye dişi kırıldı, dudağı ve yüzü yaralanıp kanadı. Kan yüzüne akmaya başladı!

Peygamberimiz Aleyhisselamın alt dudağını yaralayan, rebaiye dişini, yani ön dişleriyle azı dişi arasındaki dişini kıran da, Utbe b. Ebi Vakkas idi.

Abdullah b. Şihâbu´z-Zührîise Peygamberimiz Aleyhisselamın alnını, İbn Kamia da yanağının üst tarafını yaraladı.

Miğferin halkalarından iki halka Peygamberimiz Aleyhisselamın yanağının üst tarafına girdi.

Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Âmir Fâsık´ın Uhud´da Müslümanları düşürmek için kazdığı, kazdırdığı çukurlardan birinin içine düştü.

Hz. Ali Peygamberimiz Aleyhisselamın elinden tuttu, Talha b. Ubeydullah da ayağa kaldırıp çukur­dan çıkardı.[394]

Ebu Ubeyde b. Cerrah, Peygamberimiz Aleyhisselamın yüzüne batan miğfer halkalarından birisini dişiyle çekip çıkardı, kendisinin ön dişi de çıktı. Öteki halkayı çıkarırken de bir dişi daha çıktı. Bunun için kendisinin ön dişlerinden ikisi eksikti.[395]

Hz. Ebu Bekir der ki:

"Uhud günü halk Resûlullah Aleyhisselamın yanından dağılıp uzaklaştıkları zaman, ben onun yanı­na yetişenlerden ilki idim.

Arkamdan kuş gibi birisinin de Resûlullah Aleyhisselamın yanına erişmek istediğini gördüm.

O, Ebu Ubeyde b. Cerrah´ti.

Resûlullah Aleyhisselamın miğferinin halkalarından ikisinin iki şakağına battığını görünce, Ebu Ubeyde bana:

´Senden dilerim Allah aşkına! Benimle Resûlullah Aleyhisselamın arasından sen çekil! Beni bırak da, Resûlullah Aleyhisselamın şakağından halkayı ben çıkarayım!1 dedi.

Halkalardan birisini ön dişlerinden birisiyle çekip çıkarırken, bir dişi çıktı. Sonra Resûlullah Aleyhisselamın öteki yanağına baktı. Yine, bana:

´Allah aşkına! Benimle Resûlullah Aleyhisselamın arasından sen çekil!´ dedi.

Halkalardan ikincisini de ön dişlerinden ikincisiyle çekip çıkarırken, ikinci dişi çıktı. Bunun için Ebu Ubeyde b. Cerrah´ın iki dişi eksikti."[396]

Peygamberimiz Aleyhisselam yüzünün kanını silerken:

"Kendilerini Rablerine imana davet ederken peygamberlerinin yüzünü kana bulayan bir kavim nasıl felah bulur?" diyerek şikayetlenince, Yüce Allah, indirdiği âyetlerde:

"Ey Resûlüm! Kulların işinden hiçbir şey sana ait değildir. Allah ya onların tevbelerini kabul eder, ya da onları-zalim oldukları için-azaplandırır.

Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi Allah´ındır. O kimi dilerse yarlıgar, kimi dilerse azaplandırır. Allah çokyarlıgayıcı ve esirgeyicidir" (Âl-i İmran: 128-129) buyurdu.[397]

Uhud savaşında Peygamberimiz Aleyhisselamın yüzüne kılıçla yetmiş defa vurulmuş, hepsinde Yüce Allah onun zararından Peygamberimiz Aleyhisselamı korumuştur.[398]

Uhud günü Peygamberimiz Aleyhisselamın dişi kırıldığı ve yüzü yaralandığı zaman, bu Ashab-ı Kiramın son derecede ağırına gitti ve onlar:

"Kureyş müşriklerine beddua etsen, ilensen!" dediler.

Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Ben lânetleyici olarak gönderilmedim. Fakat, doğru yola davet edici ve rahmet olarak gönderildim.

Allah´ım! Kavmime doğru yolu göster! Çünkü onlar bilmiyorlar!" diyerek dua etti.[399]

Abdullah b. Mes´ud der ki:

"Peygamber Aleyhisselamı o halde görünce, kendisinin vaktiyle anlatmış olduğu peygamberlerden bir peygamberi; kavmi tarafından vurulup kan içinde bırakılan, öyle iken de hem yüzünü eliyle silen, hem de ´Allah´ım! Kavmimi bağışla! Çünkü onlar bilmiyorlar!´ diyen peygamberi gözümle görür gibi oldum ."[400]

Sehl b. Sa´d da:

"Peygamber Aleyhisselam, ´Allah´ım! Kavmimi bağışla! Çünkü onlar bilmiyorlar!´ diyerek dua etti" demiştir.[401]

Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Allah´ın gazabı, Allah´ın Peygamberinin yüzünü yaralayan kavim hakkında şiddetlendi!" buyurduğu zaman.[402] Sa´d b. Ebi Vakkas:

"Vallahi, kardeşim Utbe b. Ebi Vakkas´ı öldürmek için gösterdiğim hırs kadar, hiçbir kimseyi öldürm­eye hırs göstermedim!" demiştir.[403][393] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 3, s. 84-85, Beyhakî, Delâilü´n-nübüvvıe, c. 3, s. 274, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c. 2, s. 12-13, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 4, s. 22-23.

[394] İbn İshak, c. 3, s. 85, Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 243-245, İbn Seyyid, c. 2, s. 12-13, Zehebî, Megâzî, s. 155,156, Ebu´l-Fidâ, c. 4, s. 23-24.

[395] İbn İshak, c. 3, s. 85, Vâkidf, c. 1, s. 243-244, Belâzurî, Ensâbu´l-eşraf,c.1, s. 319-321, İbn Seyyid, c. 2, s. 13.

[396] Vâkıdî, c. 1, s. 246-247, İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 3, s. 410, Hâkim, Müstedrek, c. 3, s. 27, Beyhakî, c. 3, s. 263.

[397] İbn İshak, c. 3, s. 85, Vâkıdî, c. 1, s. 245, İbn Sa´d, c. 2, s. 45, Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 3, s. 201, İmam Muhammed, Şiyeru´l-kebfr, c. 1, s. 127, Buhârî, Sahih, c. 5, s. 35, İbn Mâce, Sünen, c. 2, s. 1336, Belâzurî, c. 1, s. 320-321 , Beyhakî, c. 3, s. 262, İbn Esîr, Kâmil, c. 2, s. 155, İbn Seyyid, c. 2, s. 12, Zehebî, s. 152, Ebu´l-Fidâ, c. 3, s. 24-29.

[398] İmam Zührî, Megâzî, s. 78, Abdurrezzak, Musannef, c. 5, s. 367.

[399] Kadı lyaz, eş-Şifâ, c. 1, s. 78-79.

[400] Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 1, s. 441, Buhârî, Sahîh, c. 4, s. 151 .

[401] Musa b. Ukbe´den naklen İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c. 2, s. 24, Taberânfden sahih bir senedle naklen Heysemî,
M ecm au´z-zevâid, c. 6, s. 117.

[402] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 3, s. 91, Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 3, s. 288, Buhârî, c. 5, s. 37-38, Taberî, Târih, c. 3, s. 20, Beyhakî, Sünenü´l-kübrâ, c. 1, s. 269.

[403] İbn İshak, c. 3, s. 91, Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 245, Taberî, Târih, c. 3, s. 20, Beyhakî, Delâil, c. 3, s. 265, İbn Seyyid, c. 2, s. 15, Zehebî, s. 155, Ebu´l-Fidâ, c. 4, s. 30.

M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 4/178-181.


Konu Başlığı: Ynt: Uhud Savaşı Günü Peygamberimiz as ın Başına Gelenler
Gönderen: Kevser. üzerinde 16 Temmuz 2016, 03:59:25
Esselamu aleykum ve rahmetullah
Uhud savaşı Müslümanların düştükleri büyük bi tuzaktı. Savaş Müslümanların lehine giderken bi hata ile aleyhlerine döndü.


Konu Başlığı: Ynt: Uhud Savaşı Günü Peygamberimiz as ın Başına Gelenler
Gönderen: Damla üzerinde 16 Temmuz 2016, 05:06:36
#Esselamu aleykum.Peygamberimiz sav Uhud savasinda disini kaybetmis..Rabbim bize ve ulkemize bu gibi savaslari bu gibi gunleri gostermesin insallah.. Rabbim razi olsun.. #


Konu Başlığı: Ynt: Uhud Savaşı Günü Peygamberimiz as ın Başına Gelenler
Gönderen: Ceren üzerinde 16 Temmuz 2016, 19:48:13
Aleykumselam.Sahabeler peygamber efendimizin sozunu dinlemeyip tuzaga dustuler ve savaşı kayip ettiler.Rabbim bizleri tuzaga dusmekden emiri cignemekden ali koysun inşAllah...


Konu Başlığı: Ynt: Uhud Savaşı Günü Peygamberimiz as ın Başına Gelenler
Gönderen: ✿ Yağmur ✿ üzerinde 16 Temmuz 2016, 20:07:29
Esselamu aleykum
Uhud Savaşı çok ağır bedellerin odendigi bir savaştır...Peygamber efendimiz sav in dışı kırılmış ve amcası ise şehit edilmişti....Rabbim dünyaya bu ağır savları nasip etmesin inşAllah....Rabbim kardesligimizi artırsın inşAllah......


Konu Başlığı: Ynt: Uhud Savaşı Günü Peygamberimiz as ın Başına Gelenler
Gönderen: Mustafa Yasin üzerinde 16 Nisan 2018, 18:16:02
Selamün aleyküm Eğer bir dünyaya önce gönderildiyse mutlaka onun sözü dinlenmelidir Eğer dinlenmezse sonucu Uhud savaşındaki gibi olur Allah razı olsun paylaşımdan


Konu Başlığı: Ynt: Uhud Savaşı Günü Peygamberimiz as ın Başına Gelenler
Gönderen: Mehmed. üzerinde 16 Nisan 2018, 18:31:04
Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun Rabbim bizleri Peygamberimiz in yolundan ayırmasın