Hz. İbrahim in yıkanışı cenaze namazının kılınışı
(1/1)
Sümeyye:
Hz. İbrahim´in Yıkanışı, Cenaze Namazının Kılınışı ve GömülüşüHz. İbrahim´in teyzesinin bildirdiğine göre; Hz. İbrahim´in cenazesini Fadl b. Abbas yıkadı. [132]

Sütannesi Ümmü Bünde´nin yıkadığı da rivayet edilir. [133]

Sanıldığına göre; ikisi birlikte yıkamışlardır. [134]

Hz. İbrahim yıkanırken, Peygamberimiz Aleyhisselamla Hz. Abbas orada oturdular. [135]

Hz. İbrahim´in cenazesi Ümmü Bürde´nin evinden küçük bir şerir üzerinde taşındı. [136]

Peygamberimiz Aleyhisselam Bakiyy kabristanında[137] Hz. İbrahim´in cenaze namazını kıldırdı. [138]

Cenaze namazını kıldırırken dört tekbir aldı. [139]

Peygamberimiz Aleyhisselama:

"Yâ Rasûlallah! İbrahim´i nereye gömelim?" diye soruldu. [140]

Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Onu Bakiyy´e, [141] salih selefimiz Osman b. Maz´un´un yanına gömünüz!" buyurdu. [142]

Hz. İbrahim, Bakiyy kabristanında Osman b. Maz´un´un yanına gömüldü. [143]

Hz. İbrahim´in kabri, yola ve Akîl´in evine çok yakındı. [144]

Fadl b. Abbas ile Üsâme b. Zeyd kabrin içine indiler.

Peygamberimiz Aleyhisselam kabrin kıyısına, Hz. Abbas da Peygamberimiz Aleyhisselamın yanı­na oturdu. [145]

Peygamberimiz Aleyhisselam kabrin yan tarafındaki kerpiçler arasında bir açıklık görüp kapatıl­masını emretti.[146]

Kerpici oraya kendi eliyle koydu, açığı kapatıp düzeltti ve:

"Sizden biriniz, biriş yaptığınız zaman, onu içe sinecek biçimde yapsın! Çünkü, öyle yapmak, musi­bete uğrayanın içini yatıştırır.

Gerçi, bunun ölüye ne zararı, ne yaran olur; fakat bu, dirinin gözünü aydınlatr!" buyurdu. [147]

Hz. İbrahim gömüldüğü zaman, Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Bir kırba su getirecek kimse var mı?" diye sordu.

Ensardan bir zât hemen bir kırba su getirdi.

Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Saç onu İbrahim´in kabrinin üzerine!" buyurdu. [148]

Peygamberimiz Aleyhisselam, Hz. İbrahim´in kabrinin başına bir taş getirilmesini de emredip, getir­ilen taşı kabrin başına dikti. [149]

Hz. İbrahim´in kabri bir alâmetle belirlendi.

Kabrinin üzerine ilk defa su serpilen de, o oldu. [150]


[132] İbn Sa´d, c. 1, s. 143, Belâzurî, c. 1, s. 451, İbn Abdilberr, İstiâb, c. 1, s. 59 İbn Esîr, Usdu´l-gâbe, c. 1, s. 50.

[133] Belâzurî, c. 1, s. 451 , İbn Abdilberr, c. 1 , s. 56.

[134] Kastalânf, Merâhib, c. 1, s. 259.

[135] İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 1,s.143.

[136] İbn Sa´d, c. 1 , s. 144, Belâzurî, Ensâbu´l-eşrâf, c. 1, s. 451, İbn Abdilberr, İstiâb, c. 1, s. 56, Kastalânf, Mevâhibü´l-ledün-niye, c. 1, s. 259.

[137] İbn Sa´d, c. 1, s. 144, Belâzurî, c. 1, s. 450, Diyarbekrî, Târîhu´l-hamîs, c. 2, s. 146.

[138] İbn Sa´d, c. 1, s. 144, Belâzurî, c. 1, s. 450, Beyhakî, c. 5, s. 431, Diyarbekrî, c. 2, s. 146.

[139] İbn Sa´d, c. 1, s. 140, İbn Abdilberr, c.1 , s. 58, İbn E ar, Usdu´l-gâbe, c. 1, s. 50, İbn Hacer, el-İsâbe, c. 1, s. 94.

[140] İbn Sa´d, c. 1, s. 144, Belâzurî, c. 1, s. 451.

[141] İbn Hacer, c. 1,s.94.

[142] İbn Sa´d, c. 1, s. 144, Belâzurî, c. 1, s. 451.

[143] Belâzurî, c. 1, s. 451 .

[144] İbn Sa´d, c. 1, s. 141 .

[145] İbn Sa´d, c. 1, s. 143, Belâzurî, c. 1, s. 451.

[146] İbn Sa´d, c. 1, s. 142, Belâzurî, c. 1, s. 451.

[147] İbn Sa´d, c. 1,s. 142.

[148] İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, 11, s. 141.

[149] İbn Sa´d, c. 1, s. 144, Belâzurî, Ensâbu´l-eşrâf, c. 1, s. 451.

[150] İbn Abdilberr, İstiâb, c. 1, s. 59, İbn Esîr, Usdu´l-gâbe, c. 1, s. 51, Kastalânf, M evâhibü´l-ledünniye, c. 1, s. 259.

M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 7/489-491.
Navigasyon
Mesajlar
TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc