ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > İslam Tarihi > Hz. Ebu Bekir e Beyat edilişi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Ebu Bekir e Beyat edilişi  (Okunma Sayısı 943 defa)
25 Mart 2010, 17:05:54
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 25 Mart 2010, 17:05:54 »Hz. Ebu Bekir´e Bey´at Edilişi


Hz. Ebu Bekir´in sağında Ebu Ubeyde b. Cerrah, solunda da Hz. Ömer bulunuyor. [516] kendisi ikisinin arasında oturuyordu. [517]

Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer´le Ebu Ubeyde b. Cerrah´ın ellerinden tutarak: [518]

"Şu iki adamdan hangisini isterseniz ona bey´at ediniz! [519] Razıyım[520]

İşte Ömerb. Hattab!

Resûlullah Aleyhisselam onun hakkında ´Ey Allah´ım! Dini onunla aziz kıl!´ diyerek dua etmiştir.

İşte Ebu Ubeyde b. Cerrah! [521]

Peygamber Aleyhisselama bir kavim gelmiş; onlar, ´Bizimle birlikte emîn bir kimse gönder!´ demişlerdi.

Resûlullah Aleyhisselam da:

´Sizinle birlikte hakkıyla emîn bir kimseyi göndereceğim!1 buyurmuş ve onlarla birlikte Ebu Ubeyde b. Cerrah´ı göndermişti.

Ben, sizin için, Ebu Ubeyde´ye bey´atınıza da razıyım! [522]

Resûlullah Aleyhisselam, onun hakkında, ´Bu, bu ümmetin emînidir!1 buyurmuştur" dedi. [523]

Ebu Ubeyde b. Cerrah:

"Hayır! Vallahi hayır! Bu işte biz sana bey´at edeceğiz!

Çünkü sen Muhacirlerin üstünü ve mağarada ikinin i ki ne i s i s i nd i r! [524] Resûlullah Aleyhisselam m namaz kıldırmaya yetkili kıldığı halifesisindir!

Namaz ise, dininde en üstün ibadettir! [525]

Senin önüne geçmeye veya sana karşı bu işi üzerine almaya daha lâyık kim vardır? [526]

Vallahi, biz bu hususta senin önüne geçici değiliz!

Sen, Resûlullahın arkadaşı ve ikinin ikincisisin!" dedi. [527]

Hz. Ömer de, aynı şekilde konuşup, Hz. Ebu Bekir´e: [528]

"Sen bizim ulumuzsun! Sen bizim hayırlımızsın!

Sen bizim Peygamberimiz Aleyhisselam a sevgili olanımızsın! [529]

Resûlullah Aleyhisselamın koymuş olduğu makamından seni sağ iken geri çekecek bir kimse bulu-namaz!" [530]

Ensara da:

"Peygamber Aleyhisselamın ileri sürdüğü onun iki ayağını geri çekmeye hanginizin gönlü razı olur?" dedi.

Abdurrahman b. Avf, kalkıp:

"Ey Ensar cemaati! Siz, fazilet ve üstünlük davasındasınız ama, içinizde Ebu Bekir, Ömer ve Ali gibi bir kimse yoktur!" dedi.

Münzir b. Erkam kalkıp:

"Andığın zâtların fazilet ve üstünlüğünü inkâr etmiyoruz.

Onların içinden bu işi o, yani Ali b. Ebu Talib istemiş olsaydı, ona hiç kimse itiraz etmezdi" dedi. [531]

Ensardan bazıları da:

"Biz Ali´den başkasına bey´at etmeyiz!" dediler. [532]

Hz. Ömer:

"Uzat elini ey Ebu Bekir! [533] Bey´at edeyim sana!" dedi.

Hz. Ebu Bekir:

"Hayır ey Ömer! Ben sana bey´at etmeliyim! Çünkü sen bu iş için benden daha güçlüsün!" dedi.

Birbirlerinin elini açmak ve bey´at etmek istediler. [534]

Nihayet Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir´in elini tuttu, [535] açtı ve:

"Benim gücüm, senin içindir ve senin gücünün yanındadır!" diyerek ona bey´at etti. [536]

Beşir b. Sa´d ise daha önce davrandı ve bey´at etti. [537]

Bunun üzerine halk Hz. Ebu Bekir´in başına yığılıp bey´at etmeye koyuldular.

Az kalsın Sa´d b. Ubâde´yi döşeğinde çiğneyeceklerdi! [538]

Sa´d b. Ubâde´nin adamlarından birisi:

"Sa´d b. Ubâde´yi öldürdünüz!" dedi. [539]

Hz. Ömer:

"O, fitne sahibidir!" dedi. [540]

Ensardan, Sa´d b. Ubâde´den başka, Hz. Ebu Bekir´e bey´at etmeyen kalmadı. [541]

Beşir b. Sa´d bey´at ettiği zaman, Hubab b. Münzir ona:

"Ey Beşir b. Sa´d! Sen bunu amcanın oğlunun emîrliğini kıskandığın için yaptın!" diyerek seslendi.

Beşir b. Sa´d:

"Hayır! Vallahi ben Allah´ın Kureyşflere bahşettiği bir hak üzerinde onlarla çekişmemi hoş bul madım!" dedi.

Beşir b. Sa´d´ın işi Kureyş´e bıraktığını, Hz. Ebu Bekir´e bey´at ettiğini görünce, içlerinde Akabe Bey´at] temsilcilerinden Useyd b. Hudayr"ın da bulunduğu Evsîler, birbirlerine:

"Vallahi, Hazrecîler üzerinize bir kere hâkim olacak olurlarsa, bu fazileti kendilerine temelli tahsis ve sizi ondan mahrum ederler.

Kalkın, Ebu Bekir´e bey´at edin!" dediler, bey´at ettiler.

Sa´d b. Ubâde ve Hazrecîler, hayal kırıklığına uğradılar. [542]

Eşlemlerin cemaati de, sokakları doldura doldura gelip bey´at ettiler. Hz. Ömer onları görünce yardım göreceklerine kanaat getirdi.

Sa´d b. Ubâde:

"Beni bu yerden kaldırıp götürünüz!" dedi.

Onu kendi evine taşıdılar. [543]

Hz. Ömer der ki:

"Biz, vallahi, Ebu Bekir´e bey´at işinden daha sağlamını bulamadık, göremedik.

Ensar kavminin yanından bey´at yapmadan aynlsaydık, bizden sonra kendi kendilerine bey´at yapacaklarından korktuk.

Biz, onlara bey´at etseydik, arzu etmediğimiz birşey üzerine bey´at yapmış olacaktık.

Karşı koysaydık, ortaya fitne ve fesat çıkacaktı ." [544]

Ensar Hz. Ebu Bekir´e bey´ata başlayınca, Hubab b. Münzir kalkıp kılıcını aldı. Ensar hemen onun üzerine üşüşüp kılıcını elinden aldılar. Bey´at bitinceye kadar yüzünü elbisesiyle örttüler.

Hubab b. Münzir:

"Ey Ensar cemaati! Siz böyle yaptınız ama, vallahi sanıyorum ki sizin oğullarınız onların oğullarının kapıları önünde duracaklar, onlara el açıp dilenecekler! Onlar ise su bile içemeyeceklerdir!" dedi.

Hz. Ebu Bekir:

"Ey Hubab! Bizden mi korkuyorsun?!" diye sordu.

Hubab b. Münzir:

"Ben senden korkuyor değilim! Fakat senden sonra gelecek kimselerden korkuyorum!" dedi.

Hz. Ebu Bekir:

"Sana ve arkadaşlarına öyle yapıldığı zaman, bize itaat etmeniz size gerekmez!" dedi.

Hubab b. Münzir:

"Heyhat! Ey Ebu Bekir! Ben de, sen de o zaman geçmiş gitmiş bulunuruz. Senden sonra gelecek ler, bize serbestçe zulüm ve haksızlık ederler!" dedi. [545]


[516] Belâzurî, Ensâb, c. 1 , s. 582.

[517] İbn İshak, İbn Hisam, Sîre, c. 4, s. 310, Ahmed, c. 1, s. 56.

[518] Zührî, Megâzî, s. 142, İbn İshak, c. 4, s. 310, Ahmed, c.1, s. 56.

[519] Zührî.s.142, İbn İshak, c. 4, s. 310, Ahmed, c. 1.S.56, Yâkubî, Târih, c. 2, s. 123, Taberî, c. 3, s. 209.

[520] Zührî, s. 142, İbn İshak, c. 4, s. 310, Ahmed, c. 1, s. 56.

[521] Yâkubî, Târih, c. 2, s. 123.

[522] Taberî, Târih, c. 3, s. 198.

[523] Yâkubî, c. 2, s. 123.

[524] Taberî, c. 3, s. 209

[525] Taberî, c. 3, s. 209, İbn Esîr, Kâmil, c. 2, s. 330.

[526] Taberî, c. 3, s. 209.

[527] Yâkubî, c. 2, s. 123.

[528] İbn Kuteybe, el-İmâme ve´s-siyâse, c. 1, s. 16.

[529] İbn Sa´d, Tabakât, c. 2, s. 269, Buhâri, c. 4, s. 194.

[530] Belâzurî, Ensâb, c. 1, s. 582.

[531] Yâkubî, Târih, c. 2, s. 123.

[532] İbn Esîr, Kâmil, c. 2, s. 325.

[533] Zührî, Megâzî, s. 142, İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 4, s. 310, Abdurrezzak, Musannef, c. 5, s. 444, Ahmed, Müsned, c. 1, s. 56, Belâzurî, Ensâb, c. 1 , s. 582, Taberî, c. 3, s. 199.

[534] Taberî, c. 3, s. 199.

[535] İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 2, s. 269.

[536] İbn İshak, c. 4, s. 310, İbn Sa´d, c. 2, s. 269, Belâzurî, c. 1, s. 582.

[537] Taberî, c. 3, s. 209, İbn Esîr, c. 2, s. 330, Ebu´l-Fidâ, c. 5, s. 247.

[538] Belâzurî, t 1, s. 582.

[539] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 4, s. 310, İbn Sa´d, Tabakât, c. 2, s. 269, Ahmed, c. 1, s. 56, Buhârî, c.4, s. 194, Belâzurî, Ensâb, 11, s. 582, Taberî, c. 3, s. 210.

[540] İbn Abdi Rabbih, Ikdu´l-ferid, c. 4, s. 258.

[541] Belâzurî, t 1, s. 583.

[542] İbn Kuteybe, el-İmâme ve´s-siyâse, c. 1, s. 16, Taberî, c. 3, s. 209, İbn Esîr, c. 2, s. 330-331.

[543] İbn Kuteybe, c. 1 ,s.17, Taberî, c. 3, s. 210.

[544] Zührî, Megâzî, s. 142-143, Abdurrezzak, Musannef, c. 5, s. 444, Ahmed, c. 1, s. 56.

[545] İbn Kuteybe, el-İmâme ve´s-siyâse, c. 1, s. 16-17.

M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 8/303-307.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hz. Ebu Bekir e Beyat edilişi
« Posted on: 15 Temmuz 2020, 10:43:38 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Ebu Bekir e Beyat edilişi rüya tabiri,Hz. Ebu Bekir e Beyat edilişi mekke canlı, Hz. Ebu Bekir e Beyat edilişi kabe canlı yayın, Hz. Ebu Bekir e Beyat edilişi Üç boyutlu kuran oku Hz. Ebu Bekir e Beyat edilişi kuran ı kerim, Hz. Ebu Bekir e Beyat edilişi peygamber kıssaları,Hz. Ebu Bekir e Beyat edilişi ilitam ders soruları, Hz. Ebu Bekir e Beyat edilişi önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &