๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => İslam Tarihi => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 02 Mart 2010, 22:59:23Konu Başlığı: Cihad Hazırlığına Girişilmesi
Gönderen: Sümeyye üzerinde 02 Mart 2010, 22:59:23
Cihad Hazırlığına Girişilmesi


Peygamberimiz Aleyhisselam, Hayber gazası için hazırlanmalarını ve hakkıyla çarpışacak olanları çevresinde toplamalarını ashabına emir buyurdu.[40]

Hudeybiye umresi seferine katılmaktan çekinerek, kaçınarak geri kalmış olanlar ise, Hayber1 in yiye cek, yağ ürünü ve servet bakımından Hicaz´ın en verimli, bereketli ve ucuzluk bir şehri olduğunu bildik leri için, ganimet maksadıyla Hayber seferine katılmak istemişler ve:

"Haybefe biz de sizinle birlikte gidelim!" dem işlerdi.[41]

Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Cihad etmek, Allah yolunda çarpışmak isteyenlerden başkası, bizimle birlikte gidemeyecekler![42]Onlara ganimetten de birşey verilmeyecektir!" buyurdu.

Medine içinde de:

"Allah yolunda çarpışmak isteyenden başkaları, bizimle birlikte gidemeyeceklerdir! Onlara ganimet ten de hiçbir şey verilmeyecektir!" diyerek nida ettirildi.[43]
[40] Vâkıdî, Megâzî, c.2, s. 634, İbn Sa´d, Tabakât, c. 2, s. 106.

[41] Vâkıdî, Megâzî, c. 2, s. 634.

[42] Vâkıdî, Megâzî, c.2, s. 634, İbn Sa´d, Tabakât, c. 2, s. 106.

[43] M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 6/24-25.