ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans

๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => İslam Tarihi => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 14 Mart 2010, 16:49:53Konu Başlığı: Bahreyn Hecer halkından müslüman olmayanlar
Gönderen: Sümeyye üzerinde 14 Mart 2010, 16:49:53
Bahreyn Hecer Halkından Müslüman Olmayanlarla Anlaşma Yapılışı


Münzir b. Sâvâ, Peygamberimiz Aleyhisselamın mektubunu H ecer halkına okudu.

Onlardan bir kısmı Müslüman oldular.[71]

Gerek Münzir b. Sâvâ´nın ve gerek Mecusî din başkanı Sîbuht´un yanlarında bulunan Araplarla o bölgedeki bütün Araplardan ve Arap olmayanlardan da bazı kimseler Müslüman oldular.

Mecusî, Yahudi ve Hıristiyan halkı ise, Müslüman olmak istemediler. Cizye ödemeye razı oldular. Alâ1 b. Hadramî ile anlaşma yaptılar. Alâ´ b. Hadramî aralarında bir de anlaşma yazısı yazdı.

Yazılan yazıda şöyle denildi:

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Bu, Alâ´ b. Hadram?nin Bahreyn halkıyla üzerinde anlaşma yaptığı hususun belgesidir.

Alâ´ b. Hadramî, bizi işe el sürdürmeyecekler ve hurma mahsulünü bizimle bölüşecekler, diye onlar la muahede yapmıştır.

Kim buna riayet etmezse, Allah´ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun!

Amma cizyeye gelince; o, erginlik çağına basan, ustura tutmaya başlayan her erkek başına bir dinar, [72] yahut her yıl 24 dirhem alınır. [73]

Çocuktan, kadından, [74] âmâdan, son derece yaşlanmıştan, bunaktan, oturak olandan alınmaz. [75]

Peygamberimiz Aleyhisselam, Alâ´ b. Hadramîye gönderdiği mektupta şöyle buyurdu:

"Allah´a hamd ü senadan sonra, derim ki:

Münzir b. Sâvâ´ya iki kişi gönderdim. Onlar, Münzir´in yanına toplamış olduğu cizyeleri kendisinden teslim alacaklardır.

Sen bu işi çabuklaştır.

Zekat ve aşardan senin yanına topladıklarını da onlarla birlikte gönder, vesselam!" [76]

Alâ1 b. Hadramî, Bahreynlilerin Müslüman olanlarından uşr (aşar), müşrik olanlarından da cizye almakta, toplamakta idi. [77]
[71] Ibn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 1 , s. 275.

[72] Belâzurî, Fütûhu´l-taüldân, c. 1, s. Yâküt, Mu´cemu´l-büldân, c. 1 , s. 348.

[73] Abdurrezzak, Musannef, c. 6, s. 71 .

[74] Abdurrezzak, Musannef, c. 10, s. 329.

[75] Serahsî, Mebsût, c. 10, s. 79.

[76] İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 1 , s. 276

[77] Belâzurî, Fütûhu´l-büldân, c. 1, s. 96.

M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 7/147-148.