ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Dokuz Eylül İlitam > İslam Felsefesi > Ünite 7 Ders Özetleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ünite 7 Ders Özetleri  (Okunma Sayısı 1240 defa)
22 Kasım 2013, 12:38:41
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 22 Kasım 2013, 12:38:41 »7. ÜNİTE / ÖZGÜN FİLOZOFLAR VE FELSEFELERİ : KİNDİ VE FARABİ

1) İLK İSLAM FİLZOFU KİMDİR?
C)Kindî.

2) EL-KİNDΒNİN “ARAPLARIN FİLOZOFU” OLARAK ANILMSININ SEBEBİ NEDİR?
C)Bilim ve felsefeyle uğraşan ilk Müslüman arap olmasından dolayı.

3) KİNDΒNİN BABASI İSHAK B. SABAH’IN ABBASİ HALİFELERİ MEHDİ VE HARUN REŞİD DÖNEMİNDEKİ VAZİFESİ NEDİR?
C)Kûfe valisidir.

4) KİNDÎ HAKKINDA “KİNDÎ VE ESERLERİ MU’TASIM DEVRİNİ SÜSLEDİ” DİYEN KİMDİR?
C)İbn Nubate

5) KİNDΒNİN TAMAHKÂRLIKLA KAZANDIĞI KÖTÜ ŞÖHRETİN KAYNAĞI NEDİR?
C)el-Cahiz’in Kitap el-Buhala’da onu karikatürize etmesiydi.

6) KİNDΒNİN VE ESERLERİNİ KİM KAÇ GRUBA AYIRMIŞTIR?
C)İbn Nedim ve onu takip ederek el-Kıftî, çoğu kısa risaleler halindeki eserlerini on yedi gruba ayırırlar.

7) KİNDΒNİN ESERLERİNİN ON YEDİYE AYRILAN GRUPLARININ İSİMLERİ NELERDİR?
C) 1-Felsefe, 2-Mantık, 3-Matematik, 4-Arz hakkında, 5- Musikî, 6- Astronomi, 7- Geometri, 8- Gök cisimleri hakkında, 9- Tıp, 10- Yıldızlar ilmi(ilm-i nücûm), 11- Münazara
ilmi 12- Psikoloji 13- Siyaset,14-Meteoroloji,15-Ölçüler bilgisi, 16-ilk nesneler hakkında, 17-Bazı metal ve kimyevî madde türleri ile ilgili eserler.

8)KİNDΒNİN ORTAÇAĞ AVRUPA DÜŞÜNCESİNİ ETKİLEYEN ESERLERİNİN BİR KISMINI LATİNCEYE KİM ÇEVİRMİŞTİR?
C)Cremona’lı Gerard

9)KİNDÎ2NİN 25 CİVARINDAKİ RİSALESİNİ İÇİNE ALAN MECMUA KİM TARAFINDAN NEREDE BULUNDU?
C)Ritter tarafından İstanbul’da bulundu.

10)İLK ARAP TARİHÇİLERİ TARAFINDAN KİNDΒYE “ARAPLARIN FİLOZOFU” DENMESİNİN SEBEBİ NEDİR?
C)Felsefenin İslam kültürünün bir parçası olarak kabul edilmeye başlaması Kindî sayesinde olmuştur.

11) KİNDΒYİ KİM HANGİ SEBEPTEN DOLAYI TABİAT BİLİMCİLERİ SINIFINA KABUL ETMİŞTİR?
C)İbn Nedim-Felsefeyi bütün ilimleri kucaklayan kapsamlı bir araştırma haline getirdi.İlimdeki şöhreti dolayısıyla.

12) KİNDΒNİN İLK FESEFE RİSALESİNİN SONUNDA ALLAH HANGİ TABİR İLE VASIFLANDIRILIR?
C)Felsefenin hedefi olan “hakikat” tabiri ile

13) FELSEFE KAÇ KISMA AYRILIR?
C)2 kısma ayrılır. Fizik, matematik, metafizik’ten oluşan teorik alan, araştırmalar ile ahlak, iktisat ve siyasetin yer aldığı pratik alan.

14) İBN NUBÂTE’YE GÖRE FELSEFİ İLİMLER KAÇ TÜRLÜDÜR?
C)3 türlüdür. Öğretimde mahiyeti bakımından vasıta durumundaki matematik, mahiyet olarak en sonda bulunan fizik, mahiyeti itibariyle en yüksek olan ilahiyattır.

15)MATEMATİK NE ZAMAN ARAPLAR ARASINDA ”İLK ARAŞTIRMA” OLARAK BİLİNME BAŞLADI?
C)Matematiğin önceliği Aristo’ya dayanır, fakat bu üç bilimin fizikle başlayan nihai sıralaması daha sonraki Meşşailerden gelir. Büyük bir ihtimalle Kindî Almagest’in
başlangıcında ilimlerin tasnifini yapan Ptolemy’i(Batlamyus) takip etmektedir.O zamandan itibaren matematik Araplar arasında”ilk araştırma” olarak bilinmeye başlandı.

16) İLK FELSEFEYE AİT ARAŞTIRMADA TAKİP EDİLEN METOT NEDİR?
C)İspat mantığı

17)HANGİ SEBEPTEN DOLAYI FARABİ “İKİNCİ ÖĞRETMEN” OLARAK ADLANDIRILDI?
C)İslam felsefesine düşünmenin yöntemi olarak mantığı sokmasından dolayı

18) FELSEFE VE DİN ARASINDAKİ FARK NEDİR?
C)Felsefe akla dayanır- din ise vahye.Mantık felsefenin önemidir-Allah’ın Rasulüne bildirdiği üzere Kur’an’da bahsedilen gerçeklere inanç demek olan iman ise dinin yoludur.

19) FELSEFE İLE DİN ARASINDAKİ UYUM OLDUĞUNU GÖSTEREN DELİLLER NELERDİR?
C) 1.İlahiyat felsefenin bir bölümüdür.
2.Peygamber’in vahyi ile felsefi hakikat birbirleri ile uyum içindedir.
3.İlahiyatla meşgul olmak mantıki bir yükümlülüktür.

20) .KİNDΒYE GÖRE İLAHİYAT FELSEFEDEN DAHA YÜKSEK BİR MEVKİ İŞGAL EDER.
Doğru / Yanlış (c:Yanlış)

21) EL-SÜCUD EL-FELEK EL-‘ULA NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
C)İlk feleğin secdesi.

22) “YILDIZLAR VE AĞAÇLAR SECDE EDERLER” AYETİNDE GEÇEN SECDE KELİMESİ HANGİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR? YILDIZLARIN İBADETİNE UYGUN DÜŞEN ANLAM
HANGİSİDİR?
C)1-İbadette yere kapanmak 2-İtaat 3-Eksiklikten kemale geçmek 4-İsteyerek bir şahsın emrine uymak. Yıldızların ibadetine uygun düşen anlam ”İsteyerek bir şahsın emrine
uymak”

23) İLK FELEĞİN HAREKETİNE NE AD VERİLİR?
C)Allah’a itaat etmesi anlamında ibadet(secde) adı verilir.

24) İSLAM KÜLTÜRÜNDE DİN VE FELSEFEYİ UZLAŞTIRAN İLK FİLOZOF KİMDİR?
C)Kindî

25) TANRI HAKKINDA YETERLİ VE SAĞLAM BİR BİLGİ EDİNMEK FELSEFENİN NİHAİ HEDEFİDİR.
Doğru / Yanlış (c:Doğru)

26) “ALLAH, HAMDLERİN EN BÜYÜĞÜ O’NADIR, EZELÎ OLMAKLA BU HAREKETİN SEBEBİ VE FAİLİDİR. O GÖRÜLMEZ VE HAREKET ETMEZ, FAKAT GERÇEKTE KENDİSİ
HAREKET ETMEKSİZİN HAREKETE SEBEP OLUR. BU, ONU DÜZGÜN KELİMELERLE ANLAYANLAR İÇİN VERİLMİŞ BİR TARİFTİR: O, ÖYLESİNE BASİTTİR Kİ, DAHA BASİT OLAN
BİR ŞEYE BÖLÜNEMEZ; O PARÇALANAMAZ, ÇÜNKÜ O BİLEŞİK DEĞİLDİR VE BİLEŞİK OLMA O’NA YÜKLENEMEZ, ANCAK ŞÜPHESİZ O GÖRÜLEBİLİR CİSİMLERİNİN
HAREKETİNİN SEBEBİ OLDUĞUNDAN GÖRÜLEBİLİR CİSİMLERDEN AYRILIR.”
KİNDΒYA AİT BU SÖZ KİNDΒNİN HANGİ RİSALESİNDE GEÇMEKTEDİR?
C) el- Sına’at el- Uzma

27) BASİTLİK, BÖLÜNEMEZLİK, GÖRÜLEMEZLİK VE HAREKETİN SEBEBİ OLMA KİMİN İFADE ETTİĞİ İLAHİ VASIFLARDANDIR?
C) Theon

28) ALLAH’IN SIFATLARININ TE’VİL’İ KONUSUNDA SELEFİYE VE MUTEZİLE ARASINDAKİ FARK NEDİR?
C)Selefiyeye mensup olanlar(ibn Hanbel) Allah’ın sıfatlarının te’vil edilmesini reddettiler. Selefiler Kur’an’ın lafzî manasının dışına çıkmama ve başka bir te’vile gitmeme
tavrını benimsedi.
Mutezîli alimler ise Allah’ın sıfatlarını aklî yolla tevile gittiler. Onların anlayışına göre aslî sıfatlar üçtür:İlim, kudret, irade.

29) GAZALİ’NİN FİLOZOFLAR, TIPKI MUTEZİLENİN YAPTIĞI GİBİ, İLK İLKEYE İLİM, KUDRET VE İRADE İZAFE ETMENİN İMKANSIZLIĞINDA TAM BİR FİKİR İÇİNDEDİRLER SÖZÜ
GAZALİ’NİN HANGİ ESERİNDE GEÇMEKTEDİR?
C) Tehafut el-Felasife

30) KİNDΒNİN SIFATLARI İNKÂR ETME HUSUSUNDA KONUYA YAKLAŞIMI NEDİR?
C)İlk önce onun ilgilendiği ne Allah’ın zatı ne de sıfatlarıdır, kategorilerin Allah’ın zatına yüklenebilirliğidir.
İkinci olarak ne cinsi ne de faslı olmayan Allah hariç her şey cins ve fasılları gösterilerek tanımlanabilir ve
böylece bilinir hale gelir.Kindî araştırmasında mantıkçıların yolunu takip eder.

31) KİNDΒNİN ALLAH’IN VARLIĞI İLE İLGİLİ DELİLİ NEYE DAYANIR?
C) İlliyet(nedensellik)inancına dayanır

32) ARİSTO’NUN SAYDIĞI NEDENLER NELERDİR?
C) Maddi, Suri (formel), fail (etken), gaye nedenler olarak dörttür.

33) ARİSTOTALES SİSTEMİNDE ALEMİN HAREKETİ NASILDIR?
C)Âlem mekânda sonlu fakat zamanda sonsuzdur. Çünkü âlemin hareketi hareket etmeyen hareket ettirici(muharrik) ile birlikte kadimdir.

31) İBN SİNA VE İBN RÜŞD’ÜN KÜFÜRLE İTHAM EDİLMESİNİN SEBEBİ NEDİR?
C)Aristocu olmalarından dolayı. Onlar âlemin kadim olduğunu öne sürdüler.

32) HER MADDİ CİSİMDE BULUNAN BEŞ CEVHER NELERDİR?
C)Madde, suret, mekan, hareket, zaman

33) SAYILAR İKİ TÜRLÜDÜR: BÖLÜNEBİLİR VE SÜREKLİ SAYILAR.ZAMAN BÖLÜNEBİLİR TÜRDEN DEĞİL SÜREKLİ OLANDIR.O halde
C)Geçmişten geleceğe doğru devam eden farazi anlar olarak tarif edilebilir. O anlardan oluşan sürekliliktir

34) Sonluluk ve sonsuzluk kavramlarının ispatı nedir?
C)Nitelik benzerlik ve farklılık istidadı; nicelik ise eşitlik ve eşitsizliktir.Eşitlik,büyüklük ve küçüklük fikri sonluluk ve sonsuzluk kavramlarının ispatının temelidir.

35) Kindî’nin “Alemin cisminin sonluluğu üzerine” adlı eserinde sonlulukla ilgili deliller nelerdir?
* Aynı cinsten uzunluğa eğer bunlardan biri diğerinden daha büyük değilse eşit denir.
* Eğer benzer cinsten bir uzunluk bu cinsten olan iki uzunluktan birine eklenirse bunların eşitliği bozulur.
* Eğer biri diğerinden daha küçük ise aynı cinsten iki uzunluk sonsuz olamaz çünkü küçük olan büyük olanı ya da onun bir parçasını ölçer.
* Aynı cinsten her biri sonlu olan iki uzunluğun toplamı da sonludur.

36) Kindî’nin nefis ve akıl anlayışındaki izlediği yol nedir? C)Nefs anlayışında Plotonus’tan ilham almış ve akıl nazariyesinde de Aristotales modelini takip etmiştir.”Nefs
Üzerine” adlı eserinde Aristo, Platon ve diğer filozofların görüşlerini özetler.

37) NEFSİN MELEKELERİ NELERDİR?
C)Düşünme, şehvet(arzu), gazap

38) DE INTELLECTU ADIYLA LATİNCEYE ÇEVRİLEN RİSALENİN AMACI NEDİR?
C)Aklın değişik manalarını açıklamak ve bilginin nasıl elde edileceğini göstermek.

39) ARİSTOTALES’İN DE ANİMA’DA BAHSETTİĞİ KUVVE VE FİİL HALİNDEKİ AKIL NEDİR?
C)Kuvve halindeki akıl düşünülür şeyleri akıl eder, fiil halindeki akıl ise akledilir şeyleri üretir.

40) AKLIN BİLGİ EDİNMESİ VE BİLGİ SAHİBİ OLMASI YANİ KUVVEDEN FİİLE GEÇMESİ DİYE TARİF EDİLEN AKIL HANGİ AKILDIR?
C)Meleke halindeki akıl.

41) KİNDΒNİN “AKIL ÜZERİNE RİSALE”SİNİN BAŞLANGIÇ SATIRLARINDA GEÇEN “İKİNCİ” DEN KASTEDİLEN NEDİR?
C)Sırf kazanılmış bilgi ile amelî olarak ya da uygulamayla bilginin bilfiil hale dönüştürülmesi faal olmanın ikinci derecesidir.

42) EL-SİHAH’I TELİF EDEN MEŞHUR DİLBİLİMCİ KİMDİR?
C)el-Cevherî

43) FARABΒNİN MANTIK TAHSİL ETTİĞİ BAĞDAT’IN MEŞHUR VE ÖNDE GELEN MANTIKÇISI KİMDİR_
C)Ebu Bişr Matta ibn Yunus

44) FARABΒYE “İKİNCİ ÜSTAD” DENMESİNİN SEBEBİ NEDİR?
C)Farabî’nin mantık alanında edindiği mümtaz mevkiî dolayısıyla.

45) FARABİ’NİN ESERLERİ KAǒA AYRILIR?
C)Biri mantıkla ilgili olanlar ve öteki diğer alanlara dair olanlar olmak üzere ikiye ayrılır

46) FARABİ’NİN ÜSLUBU NASILDIR?
C)Öz ve kat...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ünite 7 Ders Özetleri
« Posted on: 05 Nisan 2020, 16:20:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ünite 7 Ders Özetleri rüya tabiri,Ünite 7 Ders Özetleri mekke canlı, Ünite 7 Ders Özetleri kabe canlı yayın, Ünite 7 Ders Özetleri Üç boyutlu kuran oku Ünite 7 Ders Özetleri kuran ı kerim, Ünite 7 Ders Özetleri peygamber kıssaları,Ünite 7 Ders Özetleri ilitam ders soruları, Ünite 7 Ders Özetleriönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &