ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Güncel Haberler & Tarihden Başlıklar ๑۩۞۩๑ > ilimdunyasi.com Haberleri > Kur'an-ı Kerim'i yazmak için buluşmaya devam ediyorlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kur'an-ı Kerim'i yazmak için buluşmaya devam ediyorlar  (Okunma Sayısı 122 defa)
12 Temmuz 2016, 22:11:50
Sefil
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 28.807


« : 12 Temmuz 2016, 22:11:50 »Kur'an-ı Kerim'i yazmak için buluşmaya devam ediyorlarDoç. Dr. Fatih Özkafa ile Dubai Milletlerarası Mushaf Kitabeti Projesi üzerine hasbihal

Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Bakanlığı son sekiz yıldır İslam coğrafyasından hattatları Dubai’de mushaf kitabeti için bir araya getiriyor.

Ramazan aylarında gerçekleştirilen hattatlar buluşmasında muhtelif ülkelerden Dubai’ye davet edilen sanatkârlar birer cüz yazarak Mushaf-ı Şerif’i tamamlamış oluyorlar.

Hattatlar, Kur’an-ı Kerim’in inzal olmaya başladığı ‘Bin aydan daha hayırlı’ Kadir gecesine kadar aynı ebat, renk ve hususiyetleri haiz aharlı kâğıtlara siyah is mürekkebiyle standart kamış kalem kalınlıklarıyla eş zamanlı olarak cüzleri yazıyor.

Türkiye, Cezayir, Tunus, Irak, İran, Suudi Arabistan, B.A.E., Mısır, Suriye, Katar, Kuveyt, Ürdün, Filistin, Malezya, Bangladeş gibi ülkelerden davet edilen hattatlar Mushaf-ı Şerif’i en güzel bir şekilde yazabilmek için gayret sarf ediyor.

Son 5 yıldır mezkur gayretin içinde yer alan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Sanatları ve Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özkafa, Dubai Milletlerarası Mushaf Kitabeti Projesi’ni şu cümlelerle değerlendiriyor:

“Kur’an-ı Kerim’in, gerek daha iyi anlaşılmasına gerekse daha güzel bir şekilde sanata aksettirilmesine yönelik her türlü gayret, köklü bir medeniyet telâkkisine işaret eder. Bu asil geleneğin yeniden inşa ve ihya edilmesine katkıda bulunacak bu gibi faaliyetlerin önemi asla küçümsenmemelidir. Çünkü hat sanatı, Kur’an-ı Kerim’in en güzel şekilde yazılması esası üzerinde gelişmiştir ve Türk-İslâm medeniyetinde yazma Mushaf geleneği yüzyıllardır devam etmiştir. Bir hattatın sanattaki nihaî gayesi ise Kur’an-ı Kerim’i olgun ve estetik bir tavırla yazabilmektir. Bu projeye dahil olan her hattat sadece bir cüz yazmış olsa da, böyle bir şereften hissedar olmak bizim için iftihar vesilesidir.’’

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Sanatları ve Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özkafa ile Dubai Milletlerarası Mushaf Kitabeti Projesi üzerine hasbihal ettik.

İbrahim Ethem Gören: Fatih Hocam, son yıllarda mütemadiyen Mushaf Kitabeti Projesi’ne katılarak nesih ve sülüs hat nevileriyle cüzler yazıyorsunuz. Öncelikle bir hattat için mushaf kitabetine hizmet etmek hangi manaları ifade etmektedir?

Doç. Dr. Fatih Özkafa: Öncelikle bu projeye göstermiş olduğunuz ilgi ve teveccüh sebebiyle teşekkür ederim.

Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Bakanlığı tarafından 8 yıl önce Dubai’de başlatılan Milletlerarası Mushaf Kitabeti Buluşmalarına ilk olarak 2011 (1432) yılının Ramazan ayında davet edilmiştim. Bu yıl ise beşinci kez iştirak etmiş bulunuyorum. Dolayısıyla bugüne kadar Kur’an-ı Kerim’in beş cüzünü yani 100 sayfasını yazmakla müşerref olduğum için şükrediyor; tamamını yazmaya muvaffak olmak için de dua ediyorum.

MUSHAF KİTABETİ ÇOK FARKLI MANEVİYATI İHTİVA EDER

Her ne kadar bu projeye dahil olmadan önce yıllardır hat sanatıyla iştigal etmekte idiysem de Mushaf kitabetinin çok farklı bir maneviyat ihtiva ettiğini bu işle bizzat meşgul olmaya başlayınca fark ettim. Hattatlık vasfını haiz olmanın esas itibarıyla Mushaf yazmaktan geçtiğini ve bu deryada yüzmeden hat sanatının tam manasıyla idrak edilemeyeceğini anladım. Daha evvel binlerce kez yazılmış, milyonlarca adet basılmış olsa da her hattatın yine bu tecrübeden geçmesi gerektiğine kani oldum.

Yine o zamana kadar hat sanatıyla ilgili muhtelif konularda akademik çalışmalar içinde yer almış olsam da bilfiil Mushaf kitabetiyle meşgul olmaya başlayınca bu konuyla ilgili araştırmalara da özel olarak yoğunlaşma ihtiyacı hissettim.

Dubai Milletlerarası Mushaf Kitabeti Buluşması’nın amaçları hakkında neler söylemek istersiniz?

Günümüzde baskı teknolojisinin gelişmesi, yaygınlaşması ve el yazması Mushaf talebinin azalması sonucunda hattatlar da ağırlıklı olarak levha olabilecek eserlere yönelik çalışmaya yöneldiler. Bununla birlikte Mushaf yazmanın çok zahmetli ve uzun zaman alıcı olması, ekonomik faktörler vs. sebepler de Mushaf yazan hattatların sayısını oldukça azalttı.

NESİH HATTININ VE MUSHAF HATTATLIĞININ GELİŞMESİ HEDEFLENMİŞTİR

Bu proje ile bilhassa nesih hattının ve Mushaf hattatlığının teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Bunlara ilâveten, asırlar önce terk edilmiş ve yerlerini sülüs, nesih gibi hat çeşitlerine bırakmış olan muhakkak ve reyhani gibi yazı çeşitlerinin de yeniden ele alınması ve geliştirilmesi arzu edilmiştir.

Projeye ülkemizden kimler, hangi hattatlar katkıda bulunuyor?

Bugüne kadar bizimle birlikte projeye davet edilen Türk hattatlar arasında, Mümtaz Seçkin Durdu, Nurullah Özdem, Ahmet Koçak, Aydın Kızılyar, Mithat Topaç, İbrahim Halil İslâm, Ayten Tiryaki, Elif İlter, Nalân Kutsal, Hakan Arslan ve Osman Çiçek yer aldı. Daha önceki yıllarda Davut Bektaş, Ferhat Kurlu ile hatırlayamadığım birkaç hattat daha projede yer almıştı.

Dünyanın farklı kıtalarından, İslam coğrafyasının muhtelif ülkelerinden gelen hattatlarla birlikte hemen her yıl Mushaf cüzleri yazıyorsunuz. Bu süreçte kamış kalemi eline alan hattatlar nasıl bir halet-i ruhiye içerisinde oluyor?

Her şeyden önce bu faaliyetin çok bereketli, feyizli olduğunu söylemeliyim. Tabİi bundan herkes niyeti ve kapasitesi miktarınca nasiplenir. Bazıları Kur’an-ı Kerim’i bir kişinin tekrar tekrar yazmasının çok da manidar ve gerekli bir iş olmadığına inanabilir. Onun okunması ve bilhassa onunla amel edilmesi yazmaktan daha önemli addedilebilir. Bu kanaate bir itirazımız olamaz; fakat aynı zamanda İslâm medeniyetinin bir bütün olduğuna da inanırız ve bu büyük medeniyeti cüzlerinden tecrit edecek olursak bir müddet sonra medeniyet olma vasfını yitireceğini de söylemek durumundayız.

Nitekim tarih boyunca İslâm dini sadece belli başlı yönleriyle yaşatılmaya çalışılmamış; bütün vecheleriyle, incelikleriyle hayatiyetini sürdürdüğü için ve her bir unsuruna, sanatına ayrı ayrı önem atfedildiği için bu kadar müessir bir medeniyet olabilmiştir. Orijinal bir Mushaf yazmak, onu tezhip ve teclit etmek, yeni bir güzelliği yakalamak ve nihayet Kur’an-ı Kerim’i böyle bir sanat eseri halinde temaşa ederek okumak tarifi imkânsız bir telezzüz zenginliğidir.

Kamış kalemlerin ortak zikri nasıl bir tesanüt oluşturuyor?

Her ne kadar kalem kalınlığı, yazı çeşidi aynı olsa da hattatlar arasındaki cüz’î üslûp farklılıkları, hattatların birbirlerinin yazısından tavır kapmalarına hizmet ediyor. Bu nüanslar da sadece hattatlar tarafından fark edilebilecek kadar zarif detaylardır. Onun haricinde, hattat olmayıp da bütün cüzleri bir arada inceleyen bir kimse bu Mushafların tek bir hattat tarafından yazıldığını zannedebilir. Gelişmiş yazıların herkes tarafından benimsenmiş estetik kaideleri sayesinde bütün İslâm coğrafyasında böyle bir estetik tesanüdün olması oldukça ilginçtir.

Mushaflar nasıl değerlendiriliyor? Basılıyor mu? Onlarca mahir hattatın kamış kaleminin ezkârına dijital ortamda ulaşma imkanı var mı?

Bugüne kadar bu Mushafların henüz baskısı yapılmadı. Tabii basılması için tezhip de yapılması gerekiyor. İleride belki bu konuya yönelik bir proje yapılabilir. Ancak şahsen kendi yazdığım cüzlerin taramasını yaparak sınırlı sayıda münferiden baskılar yaptırdım. Dijital olarak da sosyal paylaşım sayfalarımızda peyderpey yayınlıyoruz. Diğer hattatlardan bazıları da bu paylaşımları zaman zaman yapıyorlar.

"Kuran-ı Kerim Mekke'de nâzil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı” tesbiti hat sanatına ilgi duyanlarca malum... Türklerin hat sanatındaki rüçhaniyetleri devam ediyor mu?

Rüçhaniyet büyük ölçüde kayboldu diyebiliriz. Milletlerarası faaliyetlerin, yarışmaların, neşriyatın son 30 yılda bilhassa 15-20 yılda çoğalmasıyla hat sanatı bütün İslâm coğrafyasında oldukça gelişti. Türkiye’de son zamanlarda celî sülüse rağbet daha fazla olduğu için diğer yazı çeşitleriyle meşgul olan hattat sayısı daha az olduğundan Türkiye’de celî sülüs rüçhaniyetini muhafaza ederken bizde nispeten ihmal edilen yazı çeşitlerinde diğer ülkelerin temayüz ettiğini fark ediyoruz. Bu durumda, nesih, sülüs, divani, ta’lik, muhakkak, reyhani gibi yazı çeşitlerine yoğunlaşan hattat sayısının artmasına ciddi anlamda ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.

Hat sanatı hocası olarak bu keyfiyeti nasıl telif ediyorsunuz?

Öğrencilerime, ilgilerine ve kabiliyetlerine göre farklı yazı çeşitlerini meşk ettirmeye çalışıyorum. Kendim de gücüm yettiğince farklı yazı çeşitlerinde eser vermeye azmediyorum. Her bir yazı çeşidini ayrı bir sanat dalı gibi görüyorum ve herbirinden farklı bir haz alıyorum. Bunun kazandırdığı bir diğer avantaj da yerine göre farklı tasarımlara imkân sağlamasıdır. Bize gelen muhtelif taleplerin tasarımı esnasında ve özgün olarak isimlendirilen tasarımlarında farklı yazı çeşitlerini meşk etmiş olmanın çok büyük katkısı olduğuna şahidim.

MUSHAF YAZAN HATTATLARIN SAYISI MALESEF BİR ELİN PARMAKLARINI GEÇMİYOR

Türkiye’deki mushaf kitabeti çalışmaları yeterli mi?

Türkiye’de günümüz hattatları arasında Mushaf yazmış olan hattat sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor maalesef. Osmanlı gibi velût bir ortamdan sonra böyle bir sonuç elbette üzücüdür.

Böylesi bir organizasyonun ülkemizde de gerçekleştirilmesi mevcut kitabet ortamına ne türden katkılar sağlar?

Bu gibi organizasyonların ülkemizde de yapılması için gücüm nispetinde bazı teşebbüslerde bulundum. Önemli bilimsel toplantılarda konuyla ilgilenebilecek üst seviyedeki ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kur'an-ı Kerim'i yazmak için buluşmaya devam ediyorlar
« Posted on: 23 Ağustos 2019, 23:29:01 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kur'an-ı Kerim'i yazmak için buluşmaya devam ediyorlar rüya tabiri,Kur'an-ı Kerim'i yazmak için buluşmaya devam ediyorlar mekke canlı, Kur'an-ı Kerim'i yazmak için buluşmaya devam ediyorlar kabe canlı yayın, Kur'an-ı Kerim'i yazmak için buluşmaya devam ediyorlar Üç boyutlu kuran oku Kur'an-ı Kerim'i yazmak için buluşmaya devam ediyorlar kuran ı kerim, Kur'an-ı Kerim'i yazmak için buluşmaya devam ediyorlar peygamber kıssaları,Kur'an-ı Kerim'i yazmak için buluşmaya devam ediyorlar ilitam ders soruları, Kur'an-ı Kerim'i yazmak için buluşmaya devam ediyorlarönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &