ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > İlim Dünyası Arşiv Kategorisi > İlim Dünyası Arşiv Konuları > KPSS Eğitim Bilimleri Deneme-1
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: KPSS Eğitim Bilimleri Deneme-1  (Okunma Sayısı 11727 defa)
09 Nisan 2010, 13:24:10
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Nisan 2010, 13:24:10 »1.Program geliştirme bir anlamda programın hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme öğelerinde sürekli bir etkileşim ve gelişmeyi ifade eder.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu öğeleri buldurmaya yönelik sorular doğru bir sıralamayla yer verilmiştir?

A)Ne kadar‐Nasıl‐Niçin‐Ne
B)Niçin‐Ne‐Nasıl‐Ne kadar
C)Ne‐Nasıl‐Niçin‐Ne kadar
D)Nasıl‐Niçin‐Ne‐Ne kadar
E)Niçin‐Ne kadar‐Nasıl‐Ne

2. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin ekonomik işlevlerinden biridir?

A) Lider yetiştirmek
B) Millet bilincini meydana getirmek
C) Bilinçli seçmen yetiştirmek
D) Demokratik bireyler yetiştirmek
E) Nitelikli insan gücü yetiştirmek

3. Eğitimde yaşam konularının ele alınmasını, bireysel ayrılıklara önem verilmesini ve öğrencilere problem çözme gücünün kazandırılmasını savunan, temelinde pragmatik felsefenin görüşleri bulunan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varoluşçuluk
B) Esasicilik
C) İlerlemecilik
D) Yeniden kurmacılık
E) Daimicilik

4. Öğretme‐öğrenme sürecinde öğrencilere sağlanan öğrenme yaşantılarının bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen öğrenme yaşantılarının özellikleri arasında sayılamaz?

A) Öğrencinin gereksinimlerine cevap verme
B)Öğrencileri sahip oldukları düzeyin üstüne çıkarma
C) Öğrencinin değerleriyle bağlantılı olma
D) Toplumsal beklentilerden uzak olma
E) Kazanımlara ulaşmada yeterli olma

5. Eğitimin hedeflerini belirlemede ve bu hedeflerin ulaşılabilirliğini belirlemede aşağıdakilerden hangisinin temele alındığı söylenebilir?

A) Eğitim psikolojisi
B) Eğitim sosyolojisi
C) Eğitim felsefesi
D) Eğitim ekonomisi
E) Eğitim teknolojisi

6. Gerek okullar, gerekse dershane vb. eğitim kurumlarında sıklıkla tercih edilen öğrencinin düzeyi ile öğrenciden beklenen davranışlar arasındaki açığı belirlemek amacıyla yapılan
ihtiyaç belirleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokratik B) Farklar
C) Betimsel D) Analitik
E) Görüşme

7. İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımını temele alan, toplumsal konu ve sorunların her
dersin özünü oluşturmasının gerekliliğini savunan program tasarımı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Çekirdek B) Hümanistik
C) Disiplin D) Radikal
E) Süreç

8. Öğrenme yaşantıları, önceden gelip geçmiş yaşantılar aracıyla geçmişte adım adım meydana gelmiş gelişmelerin birikik sonuçları üzerine inşa edilmelidir. Bu vesileyle de bireyin yetişmesinin yaşantılar bakımından bir sürekliliğe ihtiyaç göstermesi ve öğrenmenin yavaş ve birikimli bir süreç olması gerekir.

Yukarıda açıklanan durum öğrenme yaşantılarının hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Tekrarlanırlık
B) Ekonomiklik
C) Hedefe görelik
D) Aşamalılık
E) Öğrenciye görelik

9. Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının işlevlerinden biri değildir?

A) Öğretme‐öğrenme sürecinin verimliliğini artırmak
B) Eğitim öğretim etkinliklerine yön vermek
C) Süreçte öğretmenin deneyimlerine ağırlık vermek
D) Öğretmenlere rehberlik etmek
E) Öğretme‐öğrenme sürecinde standartlaşmayı sağlamak.

10. Özellikle yükseköğretim programlarında öğrenciler ilk yıllarda kapsamlı dersler alır, zamanla bu derslerin kapsamında daralma olur ve konular daha ayrıntılı ele alınır. Programın sonunda kişi alan uzmanı olur.

Yukarıda sözü edilen program türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarmal B) Doğrusal
C) Modüler D) Çekirdek
E) Piramitsel

11. Aşağıdaki eğitim durumlarının temel özelliklerinden hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?

A) Ucuza mal edilebilir olmalıdır.
B) Seçilen yaşantılar birbiriyle tutarlı olmalıdır.
C) Bireyin diğer yaşantılarıyla çelişmemelidir.
D) Öğrencinin gereksinimlerini giderici olmalıdır.
E) Hedeflere hizmet edici bir nitelik taşımalıdır.

12. Programın öğelerine dönük bir değerlendirmede içerik değerlendirilirken aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtlanması uygun olur?

A) Kullanılan strateji ve yöntemler etkili mi?
B) Bilgiler öğrenme ilkelerine uygun olarak düzenlenmiş mi?
C) Öğrencilerin derse yönelik duyuşsal özellikleri olumlu mu?
D) Program, planlama ve uygulama süreci birbiriyle tutarlı mı?
E) Öğrenciler beklenenleri yerine getiriyorlar mı?

13. Öğretmen dersin başında öğrencileri öğrenilecek konu ile ilgili olarak bilgilendirmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme amaçlarından biri değildir?

A) Öğretme‐öğrenme sürecini etkili ve verimli kılma
B) Öğrencilerin ön bilgilerini kullanılabilecekleri duruma getirme
C) Öğrencilerin dikkati öğrenilecek konu üzerine toplama
D) Öğretim sürecinin üstün ve eksik yönlerini belirleme
E) Zamanın daha etkin kullanılmasını sağlama

14. Öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilerin birbiriyle etkileşimleri, iletişim becerilerinin gelişmesi ve sosyalleşmesi oldukça büyük bir önem taşır.

Aşağıdaki öğretim yollarından hangisinde yukarıda sözü edilen becerilerin gelişmesi beklenemez?

A) Programlı öğretim
B) Yapılandırmacılık
C) Tam öğrenme
D) Buluş yolu
E) Örnek olay

15. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi yapılandırmacı öğretim uygulamaları açısından uygun değildir?

A) Öğrencileri gerçek yaşam sorunlarına yöneltme
B) Öğrenci girişimciliğini destekleme
C) İkincil veri kaynaklarını kullanma
D) Öğrenciler arası etkileşimi artırma
E) İşbirlikli çalışmalara yer verme

16. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi Bloom’un tam öğrenme modelindeki özelliklerden biri değildir?

A) Eksiklik öğrenmelerin tamamlanması için tamamlayıcı etkinliklere yer verilir.
B) Her öğrenciye gereksinim duyduğu kadar zaman ve öğrenme fırsatı sağlanmalıdır.
C) Zaman ilerledikçe öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıkları azalma gösterir.
D) Öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıklarının nedeni doğuştan getirilen özelliklerdir.
E) Başarıyı belirleyen en yüksek özellik bilişsel giriş davranışlarıdır.

17. Aşağıda yöntem ve bu yöntemin geliştirdiği beceriler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Anlatma‐etkili konuşma becerisi
B) Yapılandırmacılık‐işbirlikli çalışma becerisi
C) Buluş yolu‐üst düzey düşünme becerisi
D) Drama‐sosyal yaşam becerileri
E) Tartışma‐düşünme becerisi

18. Bilgisayarlar günümüzde oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların eğitimdeki kullanım alanlarından biri değildir?

A) Öğrencinin başarısını değerlendirme amacıyla
B) Öğretmenin öğretme rolünün yerine geçme
C) İşlenen konuları yeteri kadar tekrar etme
D) Öğrenci performansını anında değerlendirme
E) Öğrenme için daha yüksek motivasyon sağlama

19. Öğrencilerin özellikle sosyal bilgiler dersinde soyut içerikli kavram, olgu, olay ve ilkelerin gerçek yaşam durumlarıyla ilişkilendirmeleri istendiğinde aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması en uygun olur?

A) Problem çözme
B) Benzetim
C) Tartışma
D) Gösteri
E) Örnek olay

20. Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin sınırlılıklarından biri değildir?

A) Öğrencinin performansını gösterme şansı yoktur.
B) Üst düzeydeki bilişsel öğrenmeleri gerçekleştirmek zordur.
C) İşiterek öğrenenler etkin olarak yararlanırlar.
D) Konunun derinlemesine incelenmesi zordur.
E) Ders organize edildiği biçimde yürütülür.

21. Yeni uygulanmaya başlanan ilköğretim programlarının alanda çalışan öğretmenlere tanıtılması ve programın nasıl uygulanacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Öğretmenler beş kişilik sınıf ortamında kısa sürelerle derslerin küçük bir bölümünü işler, hatalar gözden geçirilerek ders girişimi tekrarlanır ve böylelikle öğrenme sağlanmış olur.

Yukarıda açıklanan durum hangi öğretim etkinliğini vurgulamaktadır?

A) Programlı öğretim
B) Mikro öğretim
C) Ekiple öğretim
D) İşbirlikli öğrenme
E) Küme çalışması

22. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde benzetim tekniğini özelliği verilmiştir?

A) Hayal yoluyla öğrenmenin sağlanması
B) Eğlenceli bir ortamda öğrenmenin gerçekleşmesi
C) Bilimsel süreç becerilerinin işe koşulması
D) Gerçeğin yapay bir şekilde öğrenilmesi
E) Sistematik ve doğal olarak yapılması

23. Kaya öğretmen, fen bilgisi dersinde proje çalışması yapan öğrencisi Betül’ün ele aldığı konuyu analiz etmesinde ve olaylar arasındaki ilişkiyi kurmasında oldukça başarılı olduğunu gözlemlemiştir.

Yukarıda sözü edilen Betül’ün hangi zeka alanının daha baskın olduğu kanısına varılabilir?

A) Matematiksel
B) Sözel / dilbilimsel
C) Sosyal
D) Kinestetik
E) Doğa

24. Matematik dersinde dört işlem becerisini öğrenen bir öğrencinin, bu becerisini karşılaştığı farklı durumlara transfer etmede zorluk yaşadığı gözlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu öğrencinin durumun en iyi açıklamaktadır?

A) Konunun iyi not almak için öğrenilmesi
B) Sınıf içi etkinliklerin öğrenciyi destekleyici olmaması
C) Sınıfta kazanılan bilgilerin günlük yaşama aktarılamaması
D) Sınıf içinde tek bir yönteme bağlı kalınması
E) Sınıftaki etkinliklerin öğrenci düzeyinin üstünde olması

25. Beyin fırtınası tekniği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İleri sürülen fikirler mantık süzgecinden geçmez.
B) Hayal yoluyla öğrenmeyi sağlar.
C) Yaratıcı fikirlerin geliştirilmesine uygundur.
D) Sorunlara özgün çözümler üretmede etkilidir.
E) Fikirlerin niteliği sayısından öneml...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 13 Nisan 2010, 12:16:29 Gönderen: Rabia »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: KPSS Eğitim Bilimleri Deneme-1
« Posted on: 20 Haziran 2019, 14:13:55 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: KPSS Eğitim Bilimleri Deneme-1 rüya tabiri,KPSS Eğitim Bilimleri Deneme-1 mekke canlı, KPSS Eğitim Bilimleri Deneme-1 kabe canlı yayın, KPSS Eğitim Bilimleri Deneme-1 Üç boyutlu kuran oku KPSS Eğitim Bilimleri Deneme-1 kuran ı kerim, KPSS Eğitim Bilimleri Deneme-1 peygamber kıssaları,KPSS Eğitim Bilimleri Deneme-1 ilitam ders soruları, KPSS Eğitim Bilimleri Deneme-1önlisans arapça,
Logged
09 Nisan 2010, 13:28:34
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« Yanıtla #1 : 09 Nisan 2010, 13:28:34 »

51. Geleneksel psikanalitik kurama ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi hatalıdır?
A) Yön değiştirme savunma mekanizmasına bir örnek olarak “dedikodu yapma” verilebilir.
B) Davranışları yönlendiren güçler kişiliğin bilinç ötesi düzeyinde yer alır.
C) Savunma mekanizmaları, süperegonun yarattığı baskıdan korunmak amacıyla ego’nun kullandığı davranış örüntüleridir.
D) Cinsiyet farklılıklarının kavranması fallik dönemde gerçekleşir.
E) Davranışları yönlendiren güçler kişiliğin bilinç düzeyinde yer alır.

52. İnsan gelişimine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır?

A) Mantığa dayalı düşünme bilişsel gelişimin somut işlemler dönemi ile birlikte başlar.
B) Psiko‐motor gelişim bedensel gelişimden bağımsız oluşur.
C) Çocuklarda ahlak gelişiminin temelini bilişsel gelişim oluşturur.
D) Bireyin kişiliği, kalıtım ve çevre faktörlerinin ortak etkileriyle belirlenir.
E) Üst düzey ahlaki davranışlar soyut düşünmeyi gerektirir.

53. Piaget’nin kuramında, “Görünümlerindeki, yeniden düzenlemelere rağmen bir nesnenin
sayı ya da miktarının değişmeyeceğini bilme yeteneği” olarak tanımladığı durumun karşılığı olan bilişsel gelişim kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benmerkezcilik
B) Birleştirmeci düşünme
C) Canlandırmacılık
D) Korunum ilkesi
E) Yapaycılık

54. Okulun bahçesinde top oynarken kazara sınıflardan birisinin camını kıran ve güvenlik görevlisi tarafından okul müdürüne götürülen ilköğretim 1. sınıf öğrencisi Gökhan, mutlaka cezalandırılacağını düşünmesine karşın, camı kazara kırdığı için müdür tarafından affedilmiştir. Mutlaka cezalandırılacağını düşünen Gökhan ve onu cezalandırmak yerine affeden okul müdürü, Piaget’nin ahlaki gelişim evrelerinden hangisinde bulunmaktadırlar? Gökhan Okul müdürü

A) Özerk dönem Dışa bağımlı dönem
B) Ahlak öncesi Özerk dönem
C) Ahlaki görecelik Ahlaki gerçekçilik
D) Geleneksel düzey Ahlaki görecelik
E) Dışabağımlı dönem Özerk dönem

55. Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, Toprak Ana romanının bir yerinde “İyilik, yola düşen ve yoldan toplanan bir şey değildir. Tesadüfen ele geçen bir şey de değildir. İnsan iyiliği ancak başka bir insandan öğrenir.” der. Yazar bu düşüncesi ile bireyin ahlaki gelişim sürecinde aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisinin önemine vurguda bulunmaktadır?

A) Gözlem yoluyla öğrenme
B) Tepkisel koşullama
C) Kavrama yoluyla öğrenme
D) Bilişsel öğrenme
E) Deneme‐yanılma yoluyla öğrenme

56. Hamileliği dolayısıyla midesi bulanan bir anne adayı, sabahları bir yandan midesi bulanırken bir yandan da televizyondaki bir sabah programını izlemeye devam etmiştir. Anne, doğum yaptıktan sonra, ekranda ne zaman aynı programın sunucusunu görse, yine midesinin bulandığını hissetmektedir. Doğum sonrasında program sunucusunu gören annenin mide bulantısı, aşağıdaki öğelerden hangisinin işlevini yerine getirmektedir?

A) Koşulsuz uyarıcı
B) Koşullu tepki
C) Koşulsuz tepki
D) Koşullu uyarıcı
E) Nötr uyarıcı

57. Çok sık ve sürekli bir biçimde makyaj yapan Aslı’nın cildi çok genç yaşta bozulmuştur. Bunu gören Aslı, yaşamının sonraki dönemlerinde bir daha makyaj yapmamaya karar vermiştir. Koşullama yoluyla öğrenme ilkeleri temel alındığında, cildinin bozulması Aslı için aşağıdaki öğelerden hangisinin işlevini yerine getirmektedir?

A) Koşullu anlaşma
B) Olumsuz pekiştirme
C) İkincil tip ceza
D) Olumlu pekiştirme
E) Birincil tip ceza

58. Aşık Veysel, bir şiirinde sevgiliye “Güzelliğin on par etmez, bu bendeki aşk olmasa” diye seslenir. Koşullama yoluyla öğrenme ilkeleri temel alındığında, ozan için sevgili aşağıdaki olgulardan hangisini çağrıştırmaktadır?

A) Genelleme
B) Sönme
C) Kendiliğinden geri gelme
D) Olumsuz tat etkisi
E) Ayırt etme

59. Öğrenme için bilgiye ihtiyaç vardır. Öğrenme, önceki bilgilerle yeni bilgilerin birleştirilmesi sürecidir. Bunun için de “Ne kadar biliyorsak, o kadar öğreniriz.” denilebilir. Yukarıda açıklaması yapılan öğrenme ile ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amnezi
B) Olumsuz kateksis
C) Garcia etkisi
D) Öğrenmede geçiş
E) Ket vurma

60. “Yatağımı, odamı, evimi, yaşadığım mahalleyi, şehri, ülkeyi ve tüm dünyayı sevmiyorum.” diyen bir kişinin bu durumu, koşullama yoluyla öğrenme ilkeleri temel alındığında, aşağıdaki süreçlerden hangisine uygun bir örnektir?

A) Özümseme
B) Bellek izi
C) Garcia etkisi
D) En az çaba ilkesi
E) Amnezi

61. Birinci Dünya Savaşı sonrasında; Osmanlı’nın bu savaştan mağlup çıkmasını fırsat bilen emperyalist güçler, Türkleri tümüyle Anadolu coğrafyasından uzaklaştırmak için harekete geçmiştir. Mustafa Kemal’in önderliğinde Batı’ya meydan okuyan Türk milleti ise, uzun ve çetin bir mücadeleden sonra hem onları topraklarından kovmuş, hem de diğer uluslar için yeni bağımsızlık mücadelelerinin fitilini ateşlemiştir. Türklerin bağımsızlık savaşını kazandıklarını gören diğer mazlum milletlerin de bağımsızlık için harekete geçmeleri durumu en iyi aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisiyle açıklanabilir?

A) Edimsel koşullama
B) Tepkisel koşullama
C) Kavrama yoluyla öğrenme
D) Bilişsel öğrenme
E) Dolaylı öğrenme

62. İki çocuk annesi genç bir bayan olan Zeynep Hanım, evlendiği ilk günden itibaren kendisine kötü davranan ve sürekli bir biçimde şiddet uygulayan eşinden ayrılmaya karar vermiş ve iki çocuğunu da yanına alarak baba ocağına dönmüştür. Koşullama yoluyla öğrenme ilkeleri temel alındığında annenin bu kararı, kendisi ve çocukları için aşağıdaki öğelerden hangisinin işlevini yerine getirmektedir?

A) Olumsuz pekiştirme
B) Davranışı pekiştirmeme
C) Etkinlikle pekiştirme
D) Fiksasyon
E) İkincil tip ceza

63. Bir sınıf öğretmeni, ilköğretim birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerine düzenli ödev yapma alışkanlığı kazandırmak istemektedir. Öğretmen, bu amacına ulaşabilmek için verdiği ödevleri yapan öğrencileri çikolata vererek ödüllendirmekte,yapmayanlara ise teneffüste dışarı çıkmalarına izin vermeyerek yaptırım uygulamaktadır. Öğretmenin öğrencilerine düzenli ödev yapma alışkanlığı kazandırmak için kullandığı iki davranışı kontrol ve değiştirme tekniği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Olumlu pekiştirme‐İkincil tip ceza
B) Olumlu pekiştirme‐Birincil tip ceza
C) Etkinlikle pekiştirme‐İkincil tip ceza
D) Olumsuz pekiştirme‐ Ara verme
E) Ara verme‐İkincil tip ceza

64. Bir anne yaramazlık yapan çocuğuna uslu durması için çikolata vermiş ve sonraki günlerde çocuğun yaramazlık davranışı azalmak bir yana artmıştır. Annenin vermiş olduğu çikolata, çocuk için aşağıdaki öğelerden hangisinin işlevini yerine getirmektedir?

A) Olumsuz pekiştirme
B) Ceza
C) Olumlu pekiştirme
D) Premack ilkesi
E) Koşullu anlaşma

65. “İki koşullu uyarandan birisinin diğerini etkisizleştirmesidir.” ifadesinin karşılığı olan kavram tepkisel koşullama sürecinde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitişiklik
B) Gölgeleme
C) Habercilik
D) Sönme
E) Üst düzey koşullama

66. Ödevlerini zamanında bitirdiği için annesi tarafından ödüllendirilen Fadime, kendisinden böyle bir şey istenmediği halde sonraki günlerde de ödevlerini düzenli bir biçimde yapmaya devam etmiştir. Fadime’nin bu davranışı aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine uygun bir örnektir?
A) Kavrama yoluyla öğrenme
B) Gizil (örtük) öğrenme
C) Sosyal öğrenme
D) Tepkisel koşullama
E) Edimsel koşullama

67. Özlem, yeni aldığı ve eskisinden çok farklı olan hesap makinesini tuşlarıyla oynayarak kullanmayı öğrenmiştir. Özlem’in yeni aldığı hesap makinasını kullanmayı bu yolla öğrenmesi aşağıdaki problem çözme yöntemlerinden hangisine uygun bir örnektir?

A) Kendiliğinden geri gelme
B) Gizil (örtük) öğrenme
C) Kavrama yoluyla öğrenme
D) Deneme‐yanılma yoluyla öğrenme
E) Biçimlendirme

68. Bir babaanne, ders çalışmayı sevmeyen ve televizyon izlemek isteyen torunu Yavuz’a; sınavının olduğu bir gün “Bir saat ders çalıştığında,  bir saat televizyon izleyebilirsin.” demiştir. Babaannenin, bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi için uygun bir örnek olabilir?

A) Olumsuz pekiştirme
B) Ceza
C) Premack ilkesi
D) Olumlu pekiştirme
E) Davranışı pekiştirmeme

69. Ablası ağladığında, annesinin onun isteklerini yerine getirdiğini gören Tolga’da bir süre sonra annesinden bir şey isteyeceği zaman ağlamaya başlamıştır. Annenin bu davranışı, gözlem yoluyla öğrenme sürecinde Tolga için aşağıdaki öğelerden hangisinin işlevini yerine getirmektedir?

A) Dolaylı pekiştirme
B) Dolaylı duygu
C) Dolaylı ceza
D) Olumlu pekiştirme
E) Olumsuz pekiştirme

70. İnsanın bazı davranışları belli bir uyarıcıya bağlı olarak ve bazıları da belli bir uyarıcıya bağlı olmaksızın ortaya çıkmaktadır. İnsanın belli bir uyarıcıya bağlı olarak ortaya davranışlarının karşılığı olan öğrenme ile ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edimsel davranış
B) Tepkisel davranış
C) Gizil davranış
D) Bilişsel davranış
E) Sosyal davranış

71. Öğrenme, “Bilginin algılanması, işlenmesi, kodlanması ve gerektiğinde geri getirilerek kullanılmasıdır.” görüşünü benimseyen öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tepkisel koşullama
B) Edimsel koşullama
C) Bitişiklik kuramı
D) Beklenti kuramı
E) Bilgiyi işleme kuramı

72. Aşağıdaki hangisi bilişsel öğrenme kuramının temel sayıltılarından birisi değildir?

A) Öğrenme, insana özgü bir süreçtir.
B) Öğrenme için öğrencinin e...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 13 Nisan 2010, 12:16:42 Gönderen: Rabia »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
09 Nisan 2010, 13:58:12
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« Yanıtla #2 : 09 Nisan 2010, 13:58:12 »

1-B    2-E    3-C     4 -D    5-A    6- B     7-A     8-D    9- C     10- E
                      

11-E   12-B    13-D       14 -A    15-C     16-D    17-A    18-B  19-E   20- C
                                      

21-B     22-D      23- A    24-C    25-E    26-E      27-C     28-  D    29-D    30-A
                                                

31-C     32-B     33-B    34-A    35-E    36- B   37- D    38-C     39-D    40- E
                                                  

41-A      42 -D    43-A    44-D    45-C    46-A    47- E     48-A     49-C    50-D
                                                

51-E     52-B    53-D    54-E    55-A     56-B    57-C    58-E    59-D    60-C
                                                      

61-E     62-A     63-A    64-C    65-B     66-E     67-D     68-C    69-A    70-B
                                                  

71-E     72-D    73-A    74-B    75-C    76-E    77-D    78-D    79-C     80-A
                                                      

81-B     82-E     83-D    84-E    85-C    86-B    87-E    88-B    89-D    90-E
                                                    

91-E     92-D   93-A    94-D    95- D    96-A    97-D    98-A    99-B    100- E
                                                      

101-B   102-B   103-E   104-C   105-A     106-D     107-B   108-C   109-E   110-D
                                                              

111-A     112-A   113-C    114-B    115-A   116-E   117-D   118-E   119-C  120-D
                                                                

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 13 Nisan 2010, 12:16:57 Gönderen: Rabia »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
14 Nisan 2010, 11:30:09
beyazmelek

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 166


« Yanıtla #3 : 14 Nisan 2010, 11:30:09 »

hay maaşAllah ne kadar güzel bir hizmet olmuş Allah razı olsun vakit harcayıp buralara eklemeniz çok güzel bizlere ulaştırmanız takdire şayan Allah emeklerinizi zayi etmesin .
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
14 Nisan 2010, 11:46:24
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« Yanıtla #4 : 14 Nisan 2010, 11:46:24 »

Allah hepimizden razı olsun kardeşim.
Duana içten amin diyorum.Sevgi ve dua ile...

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &