ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Aöf İlahiyat Programı > İlahiyat 2.sınıf > Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (soru-cevap şeklinde)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (soru-cevap şeklinde)  (Okunma Sayısı 25176 defa)
16 Eylül 2009, 19:15:48
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.703Site
« : 16 Eylül 2009, 19:15:48 »Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (soru-cevap şeklinde) ünite ünite ayrılmıştır

1. Belirli bir kültür düzeyine erişmiş toplumların ortaya çıkardıkları kuruma ne ad verilir?
Yanıt: Devlet

1.Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma çağının getirdiği en önemli gelişmedir?
Yanıt: Yurttaşların devlet gücü üzerinde haklarının olması

1. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı ile birlikte devletle ilgili olarak ortaya çıkan düşüncelerden biri değildir?
Yanıt: Kölelere ayrıcalıklı statü verilmesinin temel yasa olarak kabul edilmesi gerekliliği

1. Devletin üstün gücünü gösteren en önemli nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Hukuk kuralları

1.Türk Devrimini diğer devrimlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ulusal Kurtuluş Savaşı ve devrim sürecinin birlikte yürütülmesi

2.1876'da ilan edilen anayasa gereğince oluşturulan Osmanlı parlamentosunun danışma kurulu olmaktan öteye gidememesinin en önemli nedeni nedir?
Yanıt: Parlamentoya yasama yetkisi verilmemişti ve yürütmeyi denetleme işi de padişahındı

2. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki toprakları hangi anlaşma sonucunda kaybetmiştir?
Yanıt: Uşi Antlaşması

2. Türk tarihinde siyasal özgürlükler uğruna ilk mücadele aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?
Yanıt: Genç Osmanlılar

2. Osmanlı ıslahat hareketlerinin çok uzun sürmesine rağmen toplumu kurtarıcı somut hiçbir sonuç vermemesini temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Islahat hareketlerini yürütenlerin ileri bir toplum modelinin hangi esaslara dayandığını kavrayamaması

2.17 nci Yüzyılda Avrupa’nın ortak düşmanları Osmanlıya karşı birleşmesinde etkili olay hangisidir?
Yanıt: 1648 Vestefalya antlaşması ile mezhep savaşının bitmesi

3.Osmanlı Devletinde Türkçülük akımı ilk kez hangi alanda başlamıştır?
Yanıt: Dil

3. Aşağıdakilerden hangisi, İtalya'nın Birinci Dünya Savaşı başladığında taraf değiştirerek İtilaf Devletleri yanına geçmesinin doğurduğu sonuçlardan biridir?
Yanıt: Avusturya-Macaristan ordularının Kuzey İtalya'ya yayılması dolayısıyla cephelerin genişlemesi

3. İtilaf Devletleri’nin 1915 yılında Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Boğazların ele geçirilmesi

3.Aşağıdaki şahıslardan hangisi İttihat ve Terakki’nin Türkçülük ideolojisinin önde gelen bir düşünürüdür?
Yanıt: Ziya Gökalp

3.Doğu cephesinin kapanmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Rusya’da ihtilal çıkması

3.Aşağıdakilerden hangisi, Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı öncesi izlediği siyasal politikalardan biri değildir?
Yanıt: Osmanlı Devleti’nin zayıflığından yararlanarak, onu parçalamak isteyen İngiltere, Fransa, İtalya’ya engel olmak

3.Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinden biri değildir?
Yanıt: Amerika’nın politik ağırlığının devletlerce kabul edilmesi

4. İtilaf Devletlerinin I.Dünya Savaşı sıralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla Irak’ın büyük bir bölümü ile Ürdün’e yerleşmesini planladıkları devlet hangisidir?
Yanıt: İngiltere

4.Doğu Karadeniz bölgesinde bağımsız bir Rum devleti kurmak için mücadele veren örgüt hangisidir?
Yanıt: Pontus

4. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi başka devletlerin egemenliği altında yaşayan uluslara kendi bağımsızlıklarını sağlama olanağı veren ilkeleri ortaya koymuştur?
Yanıt: Wilson

4. I.Dünya savaşının tüm katılımcı devletler açısından en önemli genel sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Amerika dahil savaşa katılan tüm ülkelerde büyük bir ekonomik bunalımın başlaması

4.Mondros ateşkesini ateşkes kavramından çıkaran aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Yenenlerin istedikleri toprakları işgal etmesi

4.Osmanlı İmparatorluğunu Rusya, Almanya, Avusturya-Macaristan arasında kağıt üzerinde paylaştıran ilk antlaşma hangisidir?
Yanıt: Üç İmparator Antlaşması

5.Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ulusal bilincin doğması ve başlatılan kurtuluş hareketinin ulusa mal edilmesi konusunda kesin karara varılan yer hangisidir?
Yanıt: Amasya

5.İslam İhtilali komitesi özellikle hangisine karşılıklı mücadeleye girmiştir?
Yanıt: Rumlara

5. Mustafa Kemal Paşanın 9.Ordu Müfettişliğine atanmasıyla istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Doğu Karadeniz’de asayişin sağlanması ve İngiliz tehdidinden kurtulmak

6.Manda ve himayenin kesin olarak reddedildiği kongre hangisidir?
Yanıt: Sivas Kongresi

6.Erzurum kongresi öncesi kenti örgütlenmeye iten neden aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ermeni tehlikesinin yaklaşması

6. Mondros ateşkes anlaşmasının hemen ardından toplanan ve Osmanlı devletinin uluslar kurumuna alınması yurtdışına kurullar gönderilerek Türklerin uğradığı haksızlıkların anlatılması gibi amaçlar çerçevesinde birleşen ancak başarısız olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Milli kongre

6. Sivas Kongresi sonrasında toplanan kongrelerin hangisinde, yurttaki direnişin bir bütün olduğu ve Doğu ile Batı Anadolu'nun aynı amaç altında birleşmesi gerektiği görüşü ileri sürülmüştür?
Yanıt: Muğla Kongresi

6.Hangi olaydan sonra Damat Ferit hükümetinin düşürülerek yurtsever yeni bir yeni hükümetin iş başına geçirilmesi kararlaştırılmıştır?
Yanıt: Sivas kongresi

7. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin barış için ileri sürdüğü koşullardan (Misak-ı Milli Kararlarından) biri değildir?
Yanıt: Osmanlı devletindeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsız Arap devletlerinin kurulabileceği

7.Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın ulusal kurtuluş savaşının merkezi seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?
Yanıt: Meclis-i Mebusan üyelerinin Ankara’nın ulusal kurtuluşun hareketinin merkezi olması yönünde oy vermeleri

7. Osmanlı Meclis-i Mebusanının hiçbir zaman doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayışını yansıtamamış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Meclisin yetkilerini kısmak ve genişletmek hakkının kesin olarak padişahta olması

7.İstanbul Hükümetinin Heyet-i Temsiliye yi kendisine denk siyasal organ olarak gördüğü olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Salih Paşa’nın Amasya görüşmesine gönderilmesi

7.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin özelliklerinden değildir?
Yanıt: 1921 anayasasından bahsedilmemiştir

8.TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin üzerinde görüş birliğine vardıkları tek ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Yurdun kurtarılması

8.Aşağıdakilerden hangisi Birinci dönem TBMM özelliklerinden biri değildir?
Yanıt: Başbakanın milletvekilleri arasından oy çokluğu ile seçilmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi I.Dönem TBMM’nin özelliğini yansıtmaz?
Yanıt: Kadınların meclise girmiş olması

8. 23 Nisan 1920’de toplanan 1.TBMM’yi Osmanlı parlamentosundan ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ayan ve Mebusan meclisleri yerine tek meclisten oluşması

8.Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal Paşanın izlediği politikalardan biri değildir?
Yanıt: Zafere ulaşınca yapılacak devrimlerin grupların oluşması

9. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Ordu'nun kurulma aşamasında karşılaşılan para sıkıntısını gidermek amacıyla TBMM Hükümeti tarafından başvurulan yollardan biri değildir?
Yanıt: İngilizlerden parasal destek sağlanması

9.Düzenli ordu ilk başarılı sonucu hangi cephede almıştır?
Yanıt: Doğuda Ermenilere

9. Yunanlıların İstanbul’u işgal edememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: İstanbul’un anlaşma devletlerince işgal edilmiş olması

9.Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşı sırasında TBMM’nin özelliklerinden değildir?
Yanıt: Mustafa Kemal Paşaya bağlı olmamaları

10. Aşağıdakilerden hangisi, 23 Şubat 1921 tarihinde toplanan Londra Konferansı'ndan sonra ortaya çıkan durumlardan biridir?
Yanıt: TBMM Hükümeti'nin varlığının kabul edilmesi

10. Yunanlıların İnönü ye kadar ilerlemesi ve kanlı çarpışmaların meydana gelmesini hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Çerkez Ehem’in Kütahya da ayaklanması

10. Aşağıdakilerden hangisi Çerkez Ethem ile ilgili yanlış bir ifadedir?
Yanıt: Yunanlılar tarafından isyanla kışkırtılması

11. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması kapsamında değildir?
Yanıt: Türkiye'ye Boğazlar üzerinde savunma ve denetim hakkının tanınması

11. Lozan Antlaşması ile İmroz, Bozcaada ve Tavşan Adası dışındaki Ege adalarının geri alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ege adalarının Misak-ı Millide olmaması

11.TBMM Hükümetinin kurtuluş savaşı süresince doğrudan ya da dolaylı olarak savaşmadığı ulus aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Amerika

11. Lozan Antlaşması ile İmroz, Bozcaada ve Tavşan Adası dışındaki Ege adalarının geri alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ege adalarının Misak-ı Millide olmaması

11. TBMM’nin saltanatı kaldırırken saltanatın geçersizliğine başlangıç olarak aldığı olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Anlaşma devletlerinin 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal etmesi

11.Lozan’da Yunanistan’dan savaş tazminatı karşılığında neresi alındı?
Yanıt: Karaağaç

12.Türk-Irak sınırı hangisinde kesin biçimini almıştır?
Yanıt: Uluslar Kurumunda[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 16 Eylül 2009, 19:19:43 Gönderen: selsebil »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.320


View Profile
Re: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (soru-cevap şeklinde)
« Posted on: 24 Mayıs 2018, 03:33:22 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (soru-cevap şeklinde) rüya tabiri,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (soru-cevap şeklinde) mekke canlı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (soru-cevap şeklinde) kabe canlı yayın, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (soru-cevap şeklinde) Üç boyutlu kuran oku Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (soru-cevap şeklinde) kuran ı kerim, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (soru-cevap şeklinde) peygamber kıssaları,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (soru-cevap şeklinde) ilitam ders soruları, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (soru-cevap şeklinde)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &