ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Eserleri > İhya-u Ulumiddin 1-2 > Gayret
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Gayret  (Okunma Sayısı 721 defa)
01 Şubat 2010, 16:29:13
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 01 Şubat 2010, 16:29:13 »Gayret (Kıskançlık)

Gayret ve kıskançlıkta mutedil hareket etmektir. Şöyle ki; koca, felâketlerinden korkulan işlerin başlangıcında gafil olmamakla beraber kötü zan, inat ve gizliyi araştırmakta da aşırı gitmemelidir.

Hz. Peygamber kadınların gizli taraflarını araştırmayı yasaklamıştır.107

Hadîsin başka bir rivayetinde ´kadınları meşakkat ve eziyete sokacak hareketleri yasaklamıştır´ şeklinde gelmiştir. Hz. Peygamber (s.a) Tebûk´tan dönerken Medine´ye girmeden önce ashâba şöyle demiştir:
Sakın geceleyin gidip hanımlarınızın kapılarını çalmayınız.108

Böyle demesine rağmen iki kişi Hz. Peygamber´in emrine muhalefet ederek ondan önce Medine´ye girdiler. Onların her ikisi de evinde nâhoş hadiselerle karşılaştılar.109

Kadın, kaburga kemiği gibidir. Eğer onu düzeltmek istersen onu kırarsın. Bu bakımdan onu kendi hâline bırak. Eğriliğiyle beraber ondan lezzetlenmeye bak.110

Bu hadîs, kadının ahlâkının düzeltilmesi için çaba sarfederken ona karşı şefkatli davranmak hakkında vârid olmuştur.

Gayretin bir kısmı vardır ki, Allah Teâlâ ondan nefret eder. O da şek ve şüphe olmadığı halde kişinin, hanımından şüphe etmesidir.111

Çünkü böyle bir kıskançlık Kur´an´da bizim için yasaklanan kötü zan hükmüne girmektedir. Oysa zannın bir kısmı günahtır.

Hz. Ali (r.a) şöyle demiştir: ´Sakın aşırı derecede karını kıskanma. Zira böyle yaptığın takdirde kendini haklı çıkarmak için ona kötülük nisbet etmek ve çamur atmak mecburiyetinde kalırsın´.
Yerinde olan gayret ise, her müslümana lâzım bir haslettir ve dinen övülmüştür.

Muhakkak ki, Allah gayrete gelir. Mü´min de gayrete gelir. Allah´ın gayreti kişinin kendisine haram kılınan bir şeyi yapması demektir...112

Acaba sizler Sa´d´ın gayretinden hayret etmez misiniz? Allah´a yemin ederim, ben, Sa´d b. Ubâde´den daha gayretliyimdir. Allah da benden daha gayretlidir.113

Allah Teâlâ gayretinden ötürü fuhşiyâtın her çeşidini, gizlisini ve açığını yasaklamıştır. Oysa Allah´tan daha çok özrü seven hiç kimse yoktur. Zaten Allah´ın özrü kabul etmeyi sevdiğindendir ki, bu kadar uyarıcı ve müjdeleyici peygamberler gönderilmiştir ve yine Allah´tan daha fazla övülmeyi seven hiç kimse yoktur ve bu-nun içindir ki, Allah Teâlâ kullarına cenneti va´detmiştir. Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmaktadır:
Mi´rac ecesi cennette bir saray gördüm. O sarayın bahçesinde bir cariye vardı. ´Şu saray kimindir?´ diye sordum. Denildi ki: ´Bu saray Ömer´indir´. Ben o saraya bakmak istedim. Fakat ey Ömer! Senin kıskançlığını hatırlayarak (vazgeçtim).114

Rasûlullahın bu hadîsini işiten Ömer ağlayarak şöyle dedi: ´Sana karşı da mı kıskanırım ey Allah´ın Rasûlü?´
Hasan Basrî şöyle demiştir: ´Siz hanımlarınızın çarşı ve pazarlarda erkeklerle sıkışık bir şekilde gezmelerine müsamaha mı ediyorsunuz? Kıskanmayanı Allah berbat etsin?´

Hz. Peygamber aynı konuda şöyle buyurmaktadır:
Gayretin (kıskanmanın) bir kısmı vardır ki, Allah onu sever. Diğer bir kısmı vardır ki, Allah ondan nefret eder. Gurur ve kibrin de bir kısmı vardır ki, Allah onu sever ve bir kısmı vardır ki, Allah ondan nefret eder. Allah´ın sevdiği gayret ve kıskanmak ise emare ve şüphe bulunduğu halde olan kıskançlıktır. Allah´ın buğzettiği gayret ise ortada şüphe olmadığı halde yapılan kıskançlıktır. Allah´ın sevdiği kibir ve gurur ise, savaş esnasında düşmanla karşı karşıya gelindiğinde kişinin kendisine güvenerek böbürlenmesidir. Allah´ın buğzettiği kibir ise bâtılda olan kibirdir.115

Muhakkak ki ben çok kıskancım. Kıskançlıktan mahrum olan deyyustur.116
İnsanı kıskançlıktan kurtaran yol şudur: Kişi ne hanımının yanına başka erkekleri sokmalı, ne de hanımını çarşılara bırakmalıdır. Hz. Peygamber (s.a) kızı Fâtıma´ya şöyle sordu:

´Kadın için en hayırlı şey nedir?´ Fâtıma: ´Ne kadının erkeği, ne de erkeğin kadını görmesidir´ dedi. Bu cevap üzere Hz. Peygamber, kızı Fâtıma´yı kucaklayarak şu ayeti okudu: ´(Bunlar) birbirinden türeyen bir nesildir´. (Âli İmran/34)

Bu hareketiyle, Hz. Fâtıma´nın sözünü makbul bir söz olarak kabûl ettiğini ilân ediyordu. Rasûlullah´ın ashabı, hanımlar erkeklere bakmasınlar diye duvarlarındaki delik ve pencereleri tıkıyorlardı. Muaz (r.a) hanımının pencereden baktığını gördüğünde hanımını dövdü. Bir defasında da hanımının, yarısını yemiş olduğu bir elmayı hizmetçisine verdiğini gördü ve yine onu dövdü.

Hz. Ömer şöyle demiştir: ´Kadınları pek fazla giydirmeyiniz ki çadırlarından ayrılmasınlar´. Hz. Ömer, bu sözünü şu hikmete bi-naen söylemektedir: Kadınlar elbiseleri eski olduğu zaman çıkıp gezmeyi istemezler.
Yine Hz. Ömer şöyle demiştir: ´Hanımlarınızı Hayır ve Yok kelimelerine alıştırın´.

Hz. Peygamber (s.a) kadınlara câmiye gitmeleri için izin vermiştir. Fakat günümüzde en doğrusu ihtiyar hanımlar hariç, diğer kadınları mescide göndermemektir. Bizim bu fetvamız sahâbe-i kirâm zamanında bile doğru sayılmış bir fetvâdır. Nitekim Âişe vâlidemiz (r.a) diyor ki: ´Eğer Allah´ın Rasûlü, kendisinden sonra kadınların yaptıklarını bilseydi, onları evden çıkmaktan menederdi.117

İbn Ömer Hz. Peygamber´in ´Allah´ın câriyelerini (kızlarını) Allah´ın mescidlerinden menetmeyiniz´ şeklindeki sözünü nak-lettiği zaman kardeşlerinden biri ´Evet, Allah´a yemin ederim, biz onları Allah´ın camilerinden menedeceğiz´ diye karşılık verdi. Bunun üzerine İbn Ömer bu karşılığı veren kardeşine kızarak kendisini dövdü ve dedi ki: ´Ben "Hz. Peygamber ´Kadınları camiye gitmekten menetmeyiniz´ dedi" diyorum. Sen ise buna karşılık ´Evet onları menedeceğiz´ diyerek ısrar ediyorsun´.

İbn Ömer´in kardeşi bu hadîse insanların bozulmuş olduğunu kesinlikle bildiğinden muhalefet etmişti. İbn Ömer´in ona karşı duyduğu kızgınlık ise, onun özür beyan etmeksizin doğrudan Rasûlullah´ın hadîsine muhalefet etmesinden ileri geliyor. Hz. Peygamber de kadınlara sadece bayram günlerinde mescidlere gitmeye izin vermiştir. Buna rağmen o günlerde dahi ancak kocalarının rızasıyla çıkabilirlerdi. Şu zamanımızda da iffetli ve namuslu kadının kocası kendisine izin verirse bayram namazlarına gitmesi mübahtır. Fakat en doğrusu ve en selâmetli hareket müslüman kadın için evinde oturmaktır. En uygun hareket müslüman kadının ancak mühim bir mesele için evinden çıkmasıdır. Zira sadece herhangi bir şeyi seyretmek için veya mühim olmayan işler için müslüman bir kadının evinden çıkması mürüvvetine halel getirir. Çoğu, zaman da fesâda yol açar. Bu nedenle müslüman bir kadının evinden çıktığı zaman gözünü yabancı erkeklerden sakındırması gerekir. Biz bu sözümüzle ´kadının yüzü erkek için avret olduğu gibi erkeğin de kadın için avrettir´ demiyoruz. Erkeğin yüzü kadın için, tüysüz bir gencin yüzünün bâliğ bir erkek için olduğu gibidir. Bu bakımdan sadece fitne sözkonusu ise, o va-kit bâliğ kişi tüysüzün yüzüne bakamaz. Eğer fitne sözkonusu değilse böyle "bir yasak yoktur. Zira asr-ı saâdetten bu yana erkeklerin yüzü çıplaktır. Kadınlar da peçeli olarak çıkmaktadırlar. Eğer erkeklerin yüzü kadınlar için avret olsaydı, muhakkak erkeklere de ´peçeli çıkınız´ ve kadınlara da ´ancak zaruret halinde evinizden çıkabilirsiniz´ diye emir verilirdi.

107) Taberânî, Evsat
108) Ahmed, (İbn Ömer´den hasen bir senedle); Taberânî, Kebîr, (İbn Abbas´tan). Müslim ve Buhârî´de ´Kişinin geceleyin ansızın evine gelmesi yasaklanmıştır´ hükmü vardır.
109) Bu hadiseyi Câbir şöyle rivayet etmektedir: Tebuk seferinden Medine´ye döndüğümüzde sabahı beklemeksizin evlerimize kavuşmak için acele ettik. Bunun üzerine Hz. Peygamber Yavaş olun ki geldiğimizin haberi Medine´ye gitsin de kadınlar temizlensinler´ buyurdu.
110) Müslim ve Buhârî, (Ebu Hüreyre´den)
111) Ebu Dâvud, Nesâî ve İbn Hibban, (Câbir den)
112) Müslim ve Buhârî
113) Müslim ye Buhârî. Muğire b. Şu´be şöyle anlatır: Sa´d b. Ubâde´nin ´Eğer hanımımla beraber birisini görürsem tedkik etmeksizin onu kılıçla paramparça ederim´ demesi üzerine Hz. Peygamber ´Siz Sa´d´ın gayretine hayret mi ediyorsunuz? İşte ben Sa´d´dan daha gayretliyim, Allah da benden
daha gayretlidir´ buyurdu. Bu olay, hanımına zinâ isnad edip sonra dört şâhid getiremeyen bir kimseye hadd vurulacağını beyan eden ayet nâzil olduğu zaman cereyan etmiştir. Bkz. İthaf"us-Saâde
114) Müslim ve Buhârî. Ancak onların rivayetinde ´mi´rac gecesi´ tabiri yoktur.
115) Ebu Dâvud, Nesâî ve İbn Hibban, (Câbir´den)
116) Ebu Ömer et-Tukanî
117) Müslim ve Buhârî

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Gayret
« Posted on: 16 Eylül 2019, 03:54:58 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Gayret rüya tabiri,Gayret mekke canlı, Gayret kabe canlı yayın, Gayret Üç boyutlu kuran oku Gayret kuran ı kerim, Gayret peygamber kıssaları,Gayret ilitam ders soruları, Gayret önlisans arapça,
Logged
01 Şubat 2010, 16:45:08
zahdem

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 2.060


Site
« Yanıtla #1 : 01 Şubat 2010, 16:45:08 »

maalesef günümüzde iletişim araçlarının çoğu zanna göre heber yapıyor.bu durum insanları adeta zanna göre hareket eden bir topplum  haline getiriyor
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &