ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hz.Süleyman > Kuran da Hz. Süleyman
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kuran da Hz. Süleyman  (Okunma Sayısı 8691 defa)
06 Mayıs 2011, 13:20:10
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 06 Mayıs 2011, 13:20:10 »A- KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN

 
1- Hz. Süleyman Kıssasının Önemi


Kur'an, insanlara hidayet rehberi olarak gönderilen pey­gamberlerden bir kısmının hayatlarını çeşitli tablolar halinde su­nuyor. Onlarla ilgili anlatılanlar onların bütün hayatı olmadığı gibi, biyografi türünden şeyler de değildir.

Peygamberlerin daveti hayatın varoluş amacıdır. Kur’an’ın gayesi ile onların hedefi arasında fark yoktur. Onların daveti ne idiyse Kur'an'ın daveti de onadır.

Kur'an peygamberler arasında ayrım yapmamaktadır. Çünkü hepsi de Allah (c.c.) tarafından seçilmiş ve ilahî daveti in­sanlara ulaştırmak üzere görevlendirilmiş kullardı. Hepsi de in­sanlara aynı şeyi tebliğ ettiler. Yaşayış, takva, kulluk, nimetlere şükür, Allah yolunda gayret, sıkıntılara uğrama, zorluklarla mü­cadele, zaman zaman denemeye tabi olma açısında ortak yönle­ri vardır. Hepsi de insan olmanın ötesinde üstün sıfatlara sahip­tiler. Onlar bu sıfatlarla hem davalarının hak olduğunu gösterdi­ler, hem de davet ettikleri ilahî hidayette insanlar için en mü­kemmel ve canlı örnek oldular. Onların hayatı aynı zamanda ya­ratılış gayesinin fiilen gerçekleşmiş halidir.

Onları izleyenler; 'işte Allah (c.c.) insanı, bu güzel amacı gerçekleştirmek, insan olarak bu güzellikleri sergilemek üzere yarattı' der. Onların seçiliş amaçlarından biri de budur, insanlar önlerinde peygamberler gibi üstün örnekler bularak görevlerini bilirler. Onları takip ederek doğruya ulaşırlar.

Kur'an, onların kıssalarının anlatılmasını şöyle açıklıyor:

"Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. (Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendilerinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin 'çeşitli biçimlerde açıklaması' ve iman edecek bir topluluk için bir hi­dâyet ve rahmettir." [3]

Temiz akıl sahipleri enbiyanın (peygamberlerin) Kur'an'da anlatılan kıssalardan ibretler alır. Bu kıssaların Kur'an'da boşu boşuna anlatılmadığını düşünür. Bir insan tara­fından uydurulmayan, Allah'ın sözü olan Kur'an, Hz. Muhammed (s.a.v.)den önce yaşamış; ama çevrelerindeki insanları aynı şeye davet etmiş, benzer sıkıntılarla karşılaşmış, benzer düşman­larla mücadele etmiş temiz insanlardan bahsediyor. Onların des­tansı hayatlarından sahneler getiriyor gözler önüne.

Kur'an, insanları somut hedeflere, yaratılış gayesine ve fıt­rata çağırıyor. Peygamber kıssaları bunun gerçekleşmiş şeklidir.

Bu kıssalar, Kur'an'ın hedefinin hayali, onun davetinin boş bir çağrı olmadığını gösterir. Çünkü onların yaptıkları ile Kur'an'ın daveti temelde birdir. Bu da, insanları kullara ve eşya­ya kulluktan kurtarıp alemlerin Rabbi Allah'a kulluğa davettir.

Kur'an, davasına enbiya ile delil getiriyor. Hz. Muhammed'i (s.a.v.) ve O'nun en zor şartlardaki tebliğ faaliyetlerini pey­gamber kıssaları ile destekliyor. Onların hayatlarında görülen bütün farklı sahneleri anlatıyor. Onların Allah'a bağlılıklarını Allah yolundaki sebatlarını, sabırlarını, tahammüllerini, azimle­rini, dayanıklı oluşlarını sıralıyor. Düşmanlarından örnekler ve­riyor. Düşmanlarının inatçılığını, hilelerini, ilahî davete karşı tu­tumlarını, azgınlık ve kibirlerini anlatıyor.

Onları başta Hz. Muhammed olmak üzere, mü'minlere örnek getiriyor. Bir taraftan da Îslâmın daveti karşısında direnen inatçı müşriklere; önceden yaşamış, kendilerini güçlü zanneden azgın müşrikleri örnek gösterip onları uyarıyor. Hakkın her ze­min ve şartta galip geldiğini, Allah'ın peygamberiyle mücadele etmenin anlamsız olduğunu bildiriyor.

Böylece Peygamber ve O'na inanan mü'minler, Kur'an'ın bu haberiyle teselli oluyorlar, seviriyorlar ve destek buluyorlar. Çektikleri sıkıntıların, acıların ve mahrumiyetlerin önemsiz ol­duğunu anlıyorlar. Kıssalarda anlatılan güzel insanlarla ve onla­rın davalarıyla beraber olmanın sevincini yaşıyorlar. Üzerinde bulundukları yolun doğru olduğundan bir kez daha emin olu­yorlar. Kendilerini ortadan kaldırmak veya üzerinde bulunduk­ları yoldan döndürmek isteyen müşriklere karşı biraz daha cesa­retli, biraz daha güçlü olmanın moralini yakalıyorlar.

Mü'minler peygamberlerin hayatında Allah'a teslim olma­nın, bağlılığın ve aşkın, O'nun uğrunda çaba harcamanın ve fe­dakârlığın nasıl olacağını görürler. Bütün bir ömrü yaratılış ga­yesine uygun olarak geçirmenin canlı örneğini yakalarlar. Kişili­ğini vahyin ölçüleriyle kuran, kendisine verilenlerden razı olan tipleri görürler. Allah'ın huzurunda kulun takınabileceği en üs­tün edep örneğini onlarda bulurlar.

Doğruluğun, dürüstlüğün, samimiyetin, temizliğin, şük­rün, takvanın, sabrın, teslimiyetin, tevazünün, vakarın, cömert­liğin, azmin, iyi ahlâkın en güzel sembolü onlardı.

Bütün peygamberlerde en üstün ahlâk ve kişilik örnekleri vardır. Ancak bazı peygamberlerin kimi özellikleri, diğerlerine göre biraz daha fazla öne çıkmaktadır.

Söz gelişi, bütün peygamberler Allah (c.c.) yolunda, davet­lerini yaparken karşılaştıkları zorluklara karşı sabırlı idiler. Ama Eyyûb'un (a.s.) uğradığı amansız hastalığa karşı sabretmesi biraz daha fazla dikkat çekmektedir. Kur'an, Hz. Eyyûb'un bu tavrın­dan övgüyle söz etmektedir.

Bütün peygamberler cömerttir. Ancak Kur'an, Hz. İbra­him'in cömertliğini biraz daha ön plana çıkartıp övmektedir.

Bütün peygamberler günahsız olmalarına rağmen sürekli Allah'a sığınırlar, O'na tevbe ederlerdi. Ama Kur'an Hz. Adem'in Cennetteki hatasından dolayı yaptığı tevbeyi övmekte ve tevbe-sinin kabul edildiğini bildirmektedir.

Allah'ın bütün peygamberleri adil idiler. Verdikleri karar­lar isabetli, adalet ölçülerine uygundu. Bütün Peygamberler ilim sahibi idi. Hepsi de Allah'tan vahy yoluyla insanların sahip ola­madığı ilmi almışlardı. Ancak Kur'an Hz. Davud ile oğlu Hz. Sü­leyman'ın ilimlerini ve hükmetmedeki adaletli kararlarını öv­mektedir.

Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) ise peygamberlere ait özelliklerin pek çoğuna sahipti.

Allah'ın seçkin kulları nebiler ve onların ibret verici ör­nek hayatları.... Kur'an, onları anıyor ve mü'minlerin de anma­larını, daha doğrusu onların her halinden ibret almalarını emre­diyor. Çünkü onlarda insanlık için en güzel numuneler vardır.

İşte onlardan bir örnek:

Hz. Süleyman. (Allah'ın saiat ve selâmı üzerine olsun.

Nebiler kafilesinin eşsiz bir mensubu.

Peygamberler zincirinin benzersiz bir halkası.

İlim, adalet, mal, hüküm ve idarecilik yönünden ibretli bir örnek. Kur’an’ın övgüyle söz ettiği güzel bir kul:

Hz. Süley­man.

Peygamberler içerisinde seçkin bir yeri olan, mal ve salta­natla denenen, şükreden bir kul.

Dünyada sahip olunan varlığın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini gösteren mükemmel bir in­san.

Emanetin değerini bilen ve gereğini hakkıyla yerine getiren bir bilinç.

Kendisine emanet edilen dünyalıklarla ve çok güçlü hü­kümdarlık ile şımarmayan, istikbara (kibirlenmeye) yeltenmeyen, Rabbine hakkıyla teslim olan bir anlayış. İdareciliğin, hü­küm vermenin, adaleti yerine getirmenin metodunu ortaya ko­yan adil bir yönetici. Allah (c.c.) adına hükmetmenin, her şeyi O'nun rızası uğruna yapmanın, mal ve mülk ile O'nun hoşnut­luğunu kazanmanın üstün yolcusu.

Elindeki mal ve saltanatla kibirlenip, Rabbinin emirlerine karşı gelenlerin, ya da haksız yere tuğyan edip Rablık taslayanların aksine; hiç kimsenin ulaşamayacağı saltanata ve nimetlere ulaşmasına rağmen, Rabbine gereği gibi boyun eğen, O'nun Rabliği karşısında tevazu gösteren ve elinden geldiği kadar şükretmeye çalışan Hz. Süleyman.

Kendisine kuşların dilini bile anlama kabiliyeti, emrine hiç bir gözün görmediği ordular, rüzgâr, şeytanlar ve cinler ve­rildiği halde asla gurura kapılmayan; mülk ve saltanatıyla azan, tuğyan eden, Rabbine kafa tutmaya kalkan firavun ve nemrutla­rın aksine, nimetin kimden geldiğini bilen bir kul: Hz. Süley­man...

O büyük peygamber insanlara hem yönetim ve hükümde­ki adaleti, hem nimetlere şükretmeyi, hem de Rabbe nasıl kul­luk yapılacağını öğreten bir insandır.

Kur'an, daha çok O'nun bu özelliklerinden bahseder, O'nun davetinden, nasıl peygamberlik yaptığından fazla söz et­mez. Belli ki O peygamberlik görevini diğer nebiler gibi mükem­mel bir şekilde yapmıştır.

Hz. Süleyman kıssasında, insana emanet olarak verilen mülk ve saltanatın durumu ile, mü'min bir insanın bu emanet­ler karşısındaki olgun tavrı ibretli tablolarla insanlığın önüne konulmaktadır.

Kur'an ayrıca bu örnekle Hz. Süleyman hakkında düşü­nülen bütün yanlış görüşleri reddetmektedir. Başta yahudiler ol­mak üzere bir çok insan grubu O'nun hakkında olumsuz görüş taşımaktadırlar. Hatta O'na sihirbaz demekteler", mülk ve salta­natını sihir yoluyla elde ettiğini düşünmektedirler.

Kimileri de ona kral (sultan) demektedirler. Halbuki o, bütün zenginliğine, hükmünün genişliğine ve yönetim yetkisine rağmen bilinen anlamda bir kral değildi. Biz, bu çalışmamız bo­yunca ona asla sultan veya kral demeyeceğiz, onu hep bir pey­gamber olarak tanıtmaya çalışacağız.

Hz. Süleyman kıssası özellikle zenginler ve yöneticiler için ve bu imkanları kullanarak şımaranlar için derin uyarılar içermektedir.

Önce Hz. Süleyman'dan bahseden Kur'an ayetlerini nüzul sırasına göre verip, sonra da onu ve özelliklerini Kur'an ışığında sıralamaya ve onun örnek hayatından dersler ve ibretler çıkar­maya çaba göstereceğiz.

Bütün peygamber kıssalarında olduğu gibi Hz. Süleyman kıssası önce mü'minler için sonra da bütün insanlar için bir ib­ret levhas...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kuran da Hz. Süleyman
« Posted on: 18 Ekim 2019, 11:36:22 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kuran da Hz. Süleyman rüya tabiri,Kuran da Hz. Süleyman mekke canlı, Kuran da Hz. Süleyman kabe canlı yayın, Kuran da Hz. Süleyman Üç boyutlu kuran oku Kuran da Hz. Süleyman kuran ı kerim, Kuran da Hz. Süleyman peygamber kıssaları,Kuran da Hz. Süleyman ilitam ders soruları, Kuran da Hz. Süleymanönlisans arapça,
Logged
20 Haziran 2013, 22:41:14
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.459


« Yanıtla #1 : 20 Haziran 2013, 22:41:14 »

Emanete sahip çıkamayanlar;Dünyalık malla kendini kayıp edenler;Kendini diğer insanlar dan üstün görüp kibirlenenler;Haksızlık yapıp eşitliği bozanlar;Siz bir Hz.Süleyman değilsiniz.Onun gibi kur an da dile gelmediniz.Onun gibi emrinize melekler ,cinler,hayvanlar verilmedi.Her yaptığınız da Hz. Süleyman'ı düşünün Allah'a nasıl kulluk ettiğini düşünün ve bu günah dan kendinizi alı koyun...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Ocak 2015, 18:14:40
Bahrişan 8

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 308


« Yanıtla #2 : 15 Ocak 2015, 18:14:40 »

kuran islam dininin kitabıdır hadis ile yorumlanır
Allah razı olsun paylaşımdan
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &