ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hz.Süleyman > Hz. Sûleyman kıssası ve israiliyyat
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Sûleyman kıssası ve israiliyyat  (Okunma Sayısı 2310 defa)
06 Mayıs 2011, 12:58:54
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 06 Mayıs 2011, 12:58:54 »B- HZ. SÜLEYMAN KISSASI VE İSRAİLIYYAT


Peygamberlerle ilgili sağlam bilgiler ya Kur'an'da, ya da sahih hadislerde yer almaktadır. Bazı tarihî bilgiler de Kur'an'ın haberlerini desteklemektedir. Bu tarihî bilgiler, Kur'an'da anlatı­lan olayın gerçek olduğunun şahitleridir.

Örneğin, insanın varlığı, yapısı ve yeryüzü hayatı; Hz. Adem'le ilgili olarak anlatılanları doğrular. Şu anda Mekke'de bulunan Kabe, Hz. ibrahim'le ilgili anlatılanların doğruluğunu gösterir. Çünkü Kur'an'ın ifadesine göre, Kabe, Allah'ın emriyle Hz. ibrahim ve Hz. İsmail tarafından yapılmıştır. Kabe üzerinde yapılan incelemeler ve Kabe'nin tarihi de bu bilgileri doğrula­maktadır.

Kudüs şehri, onda bulunan Mescid-i Aksa, yahudilerin ağlama duvarı, Kudüs'ün ve etrafının Kur'an tarafından bereket­li kılınması, [31] yahudilerin, hırıstiyanlarm ve müslümanların bu­rasını kutsal saymaları; Hz. Süleyman'ın burada yaşadığının, O'nunla ilgili olarak anlatılan Kur'an kıssasının doğru olduğu­nun canlı tanıklarıdır.

Kur'an, bilindiği gibi peygamberlerle ve onlann kavimle­ri ilgili olarak kısa bilgi verir, olayları değişik bir metodla kısa olarak anlatır, işin detayına girmez. Olayları bir roman ve hikâ­ye üslubuyla değil, kendi mucizevî üslûbuna bağlı olarak anlatır ve asıl amacını olay örgüsü içerisinde insanlara ulaştırır.

Bu bağlamda Hz. Süleyman ile ilgili olarak anlatılanlar da çok geniş değildir. Kur'an, O'nun hayatını bir biyoğrafi olarak değil, bir peygamberin hayatından ibret sahneleri halinde anla­tır. Zaman ve tarih verme ihtiyacını duymaz. Olayların ayrıntısı­nı değil, Kur'an'ın genel amacına uygun olarak, Allah'ın yüce kudretinin insan ve evren hayatında nasıl yansıdığını göstermek, şükür ve takva anlayışının bir peygamberin hayatında canlanışı­nı göstermek üzere bir kısmım anlatır.

Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili olarak sahih hadislerde de faz­la bir bilgi yoktur. Bu konuda insanların ulaşabildiği tarihî ka­lıntılar ise olayların detayını değil, Hz. Süleyman ile ilgili genel bilgilere ulaşmaya yaramaktadır.

Şüphesiz bizden binlerce yıl önce yaşamış insanlar hak­kında, çok sağlam bilgileri ancak kesin doğruluk ifade eden kay­naklardan öğrenebiliriz. Bu kaynaklar da ancak tahrif edilmeyen Allah'ın son kitabı Kur'an ile, Hz. Muhammed'in bize kadar sağ­lam (sahih) bir yolla ulaşan sözleridir.

Hz. Davud ve Hz. Süleyman ile ilgili olarak tahrif edilmiş Tevrat ve İncil'de yer alan bilgilerin bir kısmı doğru olmakla bir­likte, pek çoğu peygamberler hakkında düşülemeyecek, pey­gamberlik kurumuna yakışmayan bir çok şeyi içermektedir. On­ların verdiği bu gibi haberleri peygamberler hakkında kabul et­mek İslâm'ın vahy ve peygamber inancı ile bağdaşmaz.

Gerçek böyle olmasına rağmen İslâm âleminde yazılan pek çok tefsir ve tarih kitaplarında ve insanların kafalarında; bu kaynaklara dayanan, ya da insan hayalinin uydurduğu yığınla bilgi yer almaktadır.

Kur'an ve sahih hadislerin diğer peygamberlerde olduğu gibi Hz. Süleyman hakkında anlattıkları çok sınırlı olmasına rağ­men; bu kitaplar ve insanların hayal güçleri onunla ilgili sayfalar dolusu olaylar anlatıyorlar. Kitaplara alınan bilgiler çoğu zaman tenkit süzgecin geçirilmemiş, anlatılanların Kur'an'a ve akla uyup uymadığına dikkat edilmemiştir. Bazı yazarlar, bu konuda ne duymuşlarsa olduğu gibi eserlerine almışlar, sayfalarını bir sürü malumatla doldurmuşlardır.

Tefsir ve tarih kitaplarında Hz. Süleymanla ilgili anlatılanlar, normal yorum, veya ibret dersleri olmaktan çıkmış; insanla­rın meraklarım gidermek üzere anlatılan halk hikâyelerine dön­müştür. Bu verilen bilgiler Hz. Süleyman'ı bir peygamber olarak değil de âdeta bir masal kahramanı haline getirmiştir. Hz. Süley­man'ın Kur'an'da anlatılan örnek kişiliği gitmiş; onun yerine cin­ler ve devler dünyasında tılsımlarla, olağanüstü güçlerle donan­mış, garip bir saltanat sahibi gelmiştir. O'nun, hakka davet eden. müjdeci ve korkutucu sıfatı gitmiş, yerine dünyalık saltanatlarla meşgul olan güçlü bir masal kahramanı gelmiştir.

Şüphesiz bütün bunlar Hz. Süleyman ve diğer peygam­berler hakkındaki doğruları yansıtmaz. Üstelik başta Tevrat ol­mak üzere, bazı kaynaklarda yer alan bilgilerin bir kısmı pey­gamberler hakkında yanlış kanaatlerin oluşmasına kapı açmak­tadır.

Kur'an'da Hz. Süleyman'la (a.s.) ilgili bir kıssanın yer alma­sı hem O'nun hakkında sağlam bilgi vermek, hem bu yanlış bil­gileri düzeltmek, hem de O'nu kendisine yapılan iftiralardan ak­lamak amacına yöneliktir.

Hz. Süleyman ve diğer peygamber hakkında İslâm kay­naklarında yer alan bir yığın malumat 'israiliyat' sayılmıştır.

Yeri gelmişken 'israiliyat' kelimesini kısaca açıklamakta fayda var.

Israilayyat', 'israil' kelimesinin çoğuludur. Anlamı, israili kaynaklardan aktarılan haberler demektir.

israil', Hz. Yakub'un (a.s.) bir başka ismi veya lakabıdır. [32] Kur'an-ı Kerim, yahudileri bazen Ben-i İsrail (İsrailoğulları) şek­linde anmaktadır. [33]

İsrailiyyat, her ne kadar yahudi kaynaklarından aktarılan haberleri ifade ediyorsa da bir tefsir terimi olarak; yahudi, hırıstiyan, ve diğer din mensuplarından İslâm kültürüne girmiş bü­tün haberlere ve bilgilere denilmektedir.

İslama yabancı olan, İslâmi kaynaklarda yer almayan, bir kısmı bazı kimseler tarafından yalnızca İslâmı bulandırmak, İslâmî düşünceyi bozmak amacıyla müslümanlar arasına sokul­muş bütün haberleri, hurafe cinsinden bilgileri bu kavrama da­hil etmek mümkündür. [34]

İslâmî kültüre yahudi kaynaklı daha fazla haber girdiği için, bu gibi haberlerin hepsine 'israiliyyat' denmesi daha meş­hur olmuştur.

Müslümanlar, Hz. Muhammed'den (s.a.v.) sonra diğer din ve kültür mensuplarıyla ilişkiye girmişlerdir. Bazen onları etkile­mişler, bazen de onlardan çeşitli şekillerde etkilenmişlerdir. Bu ilişkiyle beraber onlara ait haberleri ve rivayetleri de kitaplarına almışlar, ders ve sohbet meclislerinde anlatmışlardır. Böylece İs­lâm dışı kaynaklardan aktarılan rivayetler zamanla yayılmış, bu tür rivayetleri doğru sanan insanlar çoğalmıştır. Hatta

kimileri de Kur'an'ın kapalı âyetlerini bu gibi rivayetlerin yardımıyla an­lamaya çalışmışlardır.

Ancak bu yabancı kaynaklardan aktarılan haberler her za­man sıradan, zararsız, yani masum rivayetler değildi. Pek çoğu akla, mantığa sığmadığı gibi, İslâmın inanç yapısına da uymu­yorlardı. Bir kısmı uydurma masal idi, bir kısmı da peygamber­ler hakkında yanlış bilgiler içeriyordu.

Bütün bunları sağlam, faydalı ve geçmişin karanlık sayfa­larını açıklayıcı bilgiler saymak mümkün değildir. Bunların pek çoğu tarihî bilgiler olmaktan çok, masal, roman veya destan özelliği taşırlar.

Kabul edilebilme ve doğru olma açısından üç türlü isra­iliyyat bulunmaktadır. [35]
[31] İsra: 17/17.

[32]Meryem: 19/58.Şemseddin Sami, Kamus-i Türkî, İst. 1316 baskısından ofset, s: 108

[33]Bakara: 2/47. 211.  Maide: 5/12. 32., Araf: 7/134. 138.  İsra: 17/17. 102, 104.  Şüra: 42/26. v.d.

[34] Doç. A. Aydemir, Tefsirde İsrailiyyat, İst, 1992, s: 29

[35] Hüseyin K. Ece, Hz. Süleyman, H. Ece Yayınları: 35-39.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hz. Sûleyman kıssası ve israiliyyat
« Posted on: 17 Ekim 2019, 18:20:50 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Sûleyman kıssası ve israiliyyat rüya tabiri,Hz. Sûleyman kıssası ve israiliyyat mekke canlı, Hz. Sûleyman kıssası ve israiliyyat kabe canlı yayın, Hz. Sûleyman kıssası ve israiliyyat Üç boyutlu kuran oku Hz. Sûleyman kıssası ve israiliyyat kuran ı kerim, Hz. Sûleyman kıssası ve israiliyyat peygamber kıssaları,Hz. Sûleyman kıssası ve israiliyyat ilitam ders soruları, Hz. Sûleyman kıssası ve israiliyyat önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &