ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hz.Süleyman >  Hz. Davud a.s. ın özellikleri
Sayfa: [1] 2 3 4   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Davud a.s. ın özellikleri  (Okunma Sayısı 15871 defa)
06 Mayıs 2011, 12:41:19
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 06 Mayıs 2011, 12:41:19 »3- Hz. Davud (a.s.)’ın Özellikleri


Allah, (c.c.), Davud (a.s.) ve onun ailesine bol bol nimet ve diğer kullara verilmeyen kimi üstünlükler ve lütûflar bağışladı­ğım haber verdikten sonra buyuruyor ki:

"...Bundan dolayı şükreder misiniz?" [56]

Bir başka âyette yine onlara verilen bir çok nimet sayıldık­tan sonra deniliyor ki:

"... (Artık) siz de (bunlara karşılık) salih amellerde bulu­nunuz. Gerçekten ben, sizin yapmakta olduklarınızı görenim (diye variyettik)." [57]

Hz. Davud (a.s.) bu emirlerin gereğini yerine getiren, Rab-bine bunca nimetten dolayı hakkıyla şükreden bir insandı. O, nimet vereni biliyordu. Kendisine bunca üstünlüğün, mülkün ve ilmin hangi kaynaktan ve niçin geldiğinin şuurunda idi.

Nimete nasıl şükredileceğini biliyordu. Çünkü Rabbinden hikmet ve ilim öğrenmişti. Bu ilim ve hikmet ona şükrü, hamdi ve tesbih'i öğretmişti. Kulluğu nasıl yerine getireceğinin, kulun Rabbi karşısındaki konumunun, insan olarak bulunduğu yerin farkında idi. Bu bilinçle nimetlere şükretti. Kendisine verilen peygamberlik görevini yerine getirdi, insanları, kendisine tabi olanları hidayete çağırdı, onlara Allah'ın ölçüleriyle hükmetti.

Rabbinin 'Ey Davud ailesi, şükredin, salih amel işleyin' emri onun rehberi idi. Emrin yüceliğini idrak edecek kadar imanlıydı, bilinçliydi ve Rabbinin emirleri karşısında boyun bü­kecek kadar, büyüklük taslamayacak kadar edepliydi.

Kur'an onun bu tavrını şöyle övüyor:

"Onların (inançsızların) söylemekte olduklarına karşı sab­ret ve bizim güç sahibi kulumuz Davud'u hatırla; çünkü o, (her tutum ve davranışında Allah'a) yönelip-dönen biri idi." [58]

Bu yöneliş içten ve samimi idi. Bilinçli ve iyi niyetli idi. Kimbilir belki de Allah (c.c.) onun bu ihlası sebebiyle dağların ve kuşların, gece gündüz, sabah akşam onunla birlikte tesbih etme­lerini ona bir hediye olarak bağışlamıştı. Onun Allah'ı tesbihi o kadar içten idi ki, ona bu tesbihinde kuşlar ve dağlar bile eşlik ediyorlardı.

Bu onun Allah (c.c.) katındaki derecesini gösterdiği gibi, ihlasla kulluk yapanların ulaşabileceği ödüllere bir örnektir. Al­lah'ın insanlara bağışı çoktur. Kul, Hz. Davud örneğinde olduğu gibi şükreder, Rabbini içtenlikle tesbih ederse hiç kimsenin ha­yal bile edemeyeceği karşılığa kavuşur.

Bunun somut göstergesi Davud (a.s.)a verilenlerdir.

Hz. Davud ilim sahibiydi. O bu ilimle Rabbini tanıyor, O'nun nimetlerini algılıyor, nasıl şükredeceğini öğreniyordu. Bu ilimle, Rabbinin âyetlerini idrak ediyor, bu âyetlerin ifade ettiği gerçeklere ulaşıyordu. O bu ilimle derin bir anlayışa, isabetli bir görüşe, doğru karar verme yeteneğine kavuşmuştu. Onunla hü­küm veriyor, onunla adaleti sağlıyor, onunla insanları hidayete davet ediyordu.

O, aynı zamanda hikmet sahibiydi. Her işini sağlam yapı­yor, salih amel işliyor, kulluğun en güzel örneklerini sergiliyordu.

Demir onun için yumuşatılmıştı, yani demir madeni em­rine verilmişti. O, demirden savaş elbiseleri yapıyor, bunları gi­yen mü'min askerleri ile Allah (c.c.) yolunda müslümanlara saldı­ranlara karşı cihad ediyordu.

Hz. Davud (a.s.) aynı zamanda güçlü, kuvvetli çok cesur bir kimseydi. Nitekim Tâlut'un ordusunda genç bir çoban iken, kendilerinden kat kat kalabalık düşman ordusunun komutanı Câlut'a karşı yiğitçe düelloya çıkmış ve onu öldürerek müslümanların zafer kazanmasına kapı açmıştı. Onun bu cesareti, akıllı hareketi, ilim ve hikmet sahibi oluşu, adaleti ve iyilik ah­lâkı israiloğullarına başkan olmasını sağlamıştı. [59]

Hz. Davud (a.s.) bunun yanında takva sahibi bir kimse idi. Sürekli tesbih eder, Rabbini zikreder, kulluktan geri kalmazdı. Rabbine karşı bir hata yaptım zannıyla hemen tevbe istiğfar eder, Rabbine yönelirdi. O, Rabbinin huzurunda saygıyla rukû'ya ve secdeye varırdı. Allah (c.c.) da onu salih bir insan olarak seçti. Onun Rabbi katında bir yakınlığı ve varılacak güzel bir yeri vardır."

Rivayete göre Hz. Davud'un çok güzel bir sesi vardı. O, Allah'ı tesbih etmeye ve Zebur'u okumaya başladığı zaman dağ­lar yankı ile ve kuşlar da sesleri ile onun tesbihine katılırlar, be­raberce Allah'ı zikrederlerdi. [60]

Hz. Davud'un bu yakıcı sesiyle tesbih ve zikredişi o dere­ceye yükselmişti ki; o tesbih yaptığı zaman kendi varlığı ile kâ­inat varlığı arasındaki engeller ortadan kalkıyordu. Hz. Da­vud'un hakikatiyle, dağların ve kuşların gerçeği, Rabbine olan il­gi ile birleşiyor, O'na ibadetle tamamlanıyordu. Bundan dolayı kuşlar başına toplanıyor, dağlarla birlikte zikirlerin en güzelini terennüm ediyorlardı.

Bunda şaşacak bir şey yoktur. Rabbimiz dilediğini yarat­maya güç yetirir. Sevdiği kullarına dilediği şeyi bağışlar. Yeryü­zündeki her şey bir tek ilâhî gerçeğe dayanır. Hepsi de mutlak bir gerçekte birleşir. O da her şeyi yoktan var eden Allah'ın Rabliğidir. Rabbi ile ilgisi ihlas ve tam teslimiyet noktasına ulaşan kullar için soyut hakiketler apaçık olur. Farklı şekillerdeki varlıkların farklı biçimleri ortadan kalkar ve hepsi de aynı amaç et­rafında tevhid (birlik) olurlar.

Güzel sesler için 'davudi ses' denmesi Hz. Davud'un sesi­nin güzel olmasındandır.

Hz. Davud (a.s.) büyük mülke ve hükümdarlığa sahip ol­masına rağmen elinin emeği ile geçinirdi. Rivayete göre demir­den yaptığı zırhları satar ve bununla rızkını kazanırdı. Bu ne­denle onun bir lakabı da 'zerrâd-zırh ustası' idi.

Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

"Davud'a okumak kolaylaştırılmıştı. Böylece hayvanın eğerlenmesini emreder, eğerlenmeden önce de (Zebur'u) okur­du. O, kendi elinin emeğiyle kazandığından başka bir şey ye­mezdi." [61]

Hz. Davud'un dikkat çeken bir özelliği de takvasına bağlı olarak senenin yarısını oruçla geçirmesidir. O bir gün iftar eder, bir gün oruç tutardı.

Bütün geceleri ibadetle, gündüzleri de oruçla geçireceğine söz veren Abdullah b. Amr'a (ra) Peygamberimiz söyle tavsiye buyurdu:

"...Buna güç yetiremezsin. Bazen ye bazen oruç tul, bazı geceler uyu, bazı geceler gece namazına kalk." Abdullah b. Amr: "Ben daha fazlasına güç yetirebilirim' deyince. Peygambe­rimiz (s.a.v.);

"Bir gün oruç tut, iki gün ye" dedi. Abdullah b. Amr (ra) "Ben bundan daha fazlasına güç yetirebilirim" dedi. Peygamberimiz (s.a.v.);

"Öyleyse bir gün oruç tut bir gün iftar et. Bu, Davud'un orucudur ve oruçların en orta yollu olanıdır" buyur­du. [62]

İşte Hz. Süleyman böyle bir babanın çocuğu, böyle bir şe­refli 'ehl'i beyt'in evladı idi.

Bu konuyu kapatmadan önce bir noktaya daha işaret et­mek istiyoruz. Üzülerek söyleyeyim ki israiliyyat kaynaklarında ve tabiki oradan etkilenen bir çok tefsir, peygamberler tarihi ve tarih kitaplarında Hz. Davud île ilgili bir çok uydurma haber bu­lunmaktadır. Bunların bir kısmı İslâmın akidesine ve peygamber­lik inancına sığmadığı gibi, Hz. Davud hakkında birer iftiradır.

Bu haberlerin bazıları muharref Tevrat kaynaklı olmasına rağmen pek çok müslüman yazar bunları eleştirmeden, Kur'an'a uyup uymadığını gözden geçirmeden kitaplarında yer vermişlerdir.[63]

Bu yanlış rivayetler belli ki İslâm'ın ilk dönemlerinden be­ri anlatılmaktadır. Nitekim rivayete göre Hz. Ali;

"Kim Hz. Davud'la ilgili bu kötü haberleri anlatırsa, ona iki celde- yüzaltmış sopa vuracağım" demiştir. [64]

Biz Hz. Davud'u ve diğer masum peygamberleri onlara ya­kışmayacak sıfatlardan tenzih ederiz. Bizim inancımızın gereği budur. Onlar hakkında Kur'an'ın verdiği sağlam haberler ve övücü sözler bizim için yeterlidir.[65][56] Enbiya: 21/80

[57] Sebe’: 34/ll

[58] Sâd: 38/17

[59] Sâd: 38/24-25

[60] Kurtubi, el-C. li-Ahkamul Kur'an, 15/105. Sa'lebi, K. Enbiya, Beyrut. Trh. S:279. İbni Kesir. Muh.Tefsir. Beyrut, Trh. 2/516

[61] Buhari, Tefsiru Beni İsrail /5, 6/107, Büyü/715, 3/74.

[62] M. B. Haccac, Sahih-i Müslim, Sıyam: 35 Hadis no: 1159, 2/812

[63] K. M. Tevrat, Samuel 2, Bab/11-12, İst. Tarh

[64] Sa'lebî, Mecâlis, s: 284, Kurtubî, el-C li.A. Kuran, 15/119

[65] Hüseyin K. Ece, Hz. Süleyman, H. Ece Yayınları: 47-51.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hz. Davud a.s. ın özellikleri
« Posted on: 23 Ekim 2019, 02:41:08 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Davud a.s. ın özellikleri rüya tabiri, Hz. Davud a.s. ın özellikleri mekke canlı, Hz. Davud a.s. ın özellikleri kabe canlı yayın, Hz. Davud a.s. ın özellikleri Üç boyutlu kuran oku Hz. Davud a.s. ın özellikleri kuran ı kerim, Hz. Davud a.s. ın özellikleri peygamber kıssaları, Hz. Davud a.s. ın özellikleri ilitam ders soruları, Hz. Davud a.s. ın özellikleriönlisans arapça,
Logged
15 Aralık 2014, 15:17:27
murat6c

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 8


« Yanıtla #1 : 15 Aralık 2014, 15:17:27 »

hz.davut bir gün calut diye bir adam gelmiş o adam herkese meydan okumuş haz DAVUT'TA ona meydan okumuş ve ona bir taşla indirmiş ama hz.Davut daha kucuk yaşlardaydı buda herzaman buyukler yenecek diye biş yok amlamına gelio
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Aralık 2014, 16:34:59
Melda
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.670


« Yanıtla #2 : 15 Aralık 2014, 16:34:59 »

bizlerde hz Davud(a.s) gini lütüfkar olmalıyız  Allah(cc)şükretmeliyiz inançsız kişilere ,zorluklara karşı sabretmeli Allah a yönelmeliyiz Kuran-ı Kerim de Sad:38/17(58) de  bunu kanıtlamıştır
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Aralık 2014, 23:02:47
kaan 7A

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 44« Yanıtla #3 : 15 Aralık 2014, 23:02:47 »

Allah, (c.c.), Davud (a.s.)'a "Bundan dolayı şükreder misiniz?"Kim Hz. Davud'la ilgili bu kötü haberleri anlatırsa, ona iki celde  yüzaltmış sopa vuracağım" demiştir.  Davud (a.s.) büyük mülke ve hükümdarlığa sahip olmasına rağmen elinin emeği ile geçinirdi. Rivayete göre demirden yaptığı zırhları satar ve bununla rızkını kazanırdı. Bu nedenle onun bir lakabı da 'zerrâd zırh ustası' idi.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

kaan
17 Aralık 2014, 23:04:23
Melda
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.670


« Yanıtla #4 : 17 Aralık 2014, 23:04:23 »

HZ Davud(a.s) ve birçok peygamber Alllah (c.c) şükrediyor kendilerine verilen nimetlere karşı kibirlenmiyorlar. peygamber efendimiz ibadet ederken Hatice validemiz gelip ona peygamber olduğu halde neden bu kadar çok ibadet ettiğini sorunca O Rabbime ibadet etmeyim mi? dedi bizde bizlere verilen nimetlere şükretmeliyiz
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2 3 4   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &