๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Hz.Süleyman => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 05 Mayıs 2011, 18:00:24Konu Başlığı: Diğer Peygamberler de denenmişti
Gönderen: Sümeyye üzerinde 05 Mayıs 2011, 18:00:24
b- Diğer Peygamberler De Denenmişti.


Bu geniş deneme dünyasında her kul kendi görevi ve gü­cü kadar denenir. Verilen nimetten sorumlu olur. Emanetine bı­rakılan hangi ilâhî yük varsa onu taşımak zorundadır.

İnsanlar içerisinde en ağır yük ve ödev peygamberlere ve­rilmiştir. Allah'ın 'risalet' görevi onlarındır. İnsanları hidayete davet etmek, onları ıslah etmek, hak düşmanlarıyla mücadele bu­lunmak onların vazifesidir.

Bu bağlamda onlar en ağır denemelerden geçmişlerdir. Her birinin imtihanı taşıdığı yük gibi ağırdı. Zordu, meşakkat­liydi, insanın gücünün üzerinde idi.

Ama onlar, seçilmiş insan sıfatına yakışır şekilde, sabırla, tahammül ile denemenin gereğini yaptılar. Niçin imtihana uğra­dıklarının farkında olarak, Rablerine teslim olmanın hazzıyla Al­lah'ın emri ve fermanı karşısında boyun eğdiler. Hiç bir yılgınlık göstermediler geri adım atmadılar, yorulmadılar ve korkmadılar. imtihanın şekli ne olursa olsun, deneme ne kadar zor olursa ol­sun; nedenini sormadılar. Bunun nereden geldiğini idrak ettiler.

Sonunda hepsi de kazandılar ve insanlığın imamları (ön­derleri) seçildiler.

Kur'an, peygamberlerin hangi denemelerden geçtiklerin­den örnekler veriyor.

Hz. Âdem, çenette yasak bir ağaçtan yememe ve şeytanın amansız düşmalığıyla denendi.

Hz. İbrahim (a.s.) ateşe atılmakla, oğlunu Allah (c.c.) yolu­na kurban etmekle denendi. Kur'an bunu şöyle anlatıyor:

"Hani Rabbin, İbrahim'i bir takım kelimelerle denemeden geçirmişti. O da bunları tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim'e): 'Seni insanlara imam (önder) kılacağım demiş­ti. İbrahim: 'Ya soyumdan gelenler?' deyince (Allah): 'Zalimler benim ahdime erişmez' demişti."[227]

.Oğlu ismail'i kurban etmek için alnı üzerine yatırınca Al­lah (c.c.) ona şöyle vahyetti:

"Gerçekten sen rüyayı doğruladın. Hiç şüphesiz biz, in­sanda bulunan (güzel iş yapan) kimseleri böyle ödüllendiririz. Doğrusu bu, apaçık bir imtihandı." [228]

Hz. Musa (a.s.), önce Allah düşmanı Firavunun sarayında büyümekle, iki kavgalıyı ayırmak isterken birisir'n ansızın ölü­müyle, denemelerin en çetini olan zalim, gaddar, tanrılık davası güden, tuğyan etmiş firavun ve adamlarının zulmüyle, onlarla mücadele etmekle denendi. Daha sonra ise, yıllarca söz dinleme­yen şımarık israiloğullarıyla denendi.

Hz. Yahya canını ilâhî davet yoluna vermekle, Hz. İsa öl­dürülmek tehdidiyle, Hz. Eyyûb amansız hastalık ve zorluklar­la, Hz. Salih Semud kavminin azgınlıklarıyla, Hz. Davud mal ve saltanatla, Hz. Yakub evlat acısıyla, Hz. Yusuf kardeşlerinin ve saray kadınlarının ihanetiyle, Hz. Nuh inatçılığı asırlarca devam eden katı yürekli bir kavimle, diğer peygamberlerin her biri ken­di zamanında değişik şekillerde, farklı zorluklar ve imtihanlarla denendiler. [229][227] Bakara: 2/124.

[228] Saffat: 37/103-106.

[229] Hüseyin K. Ece, Hz. Süleyman, H. Ece Yayınları: 120-122.