๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Hz.Süleyman => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 05 Mayıs 2011, 18:09:05Konu Başlığı: Adaleti
Gönderen: Sümeyye üzerinde 05 Mayıs 2011, 18:09:05
d- Adaleti
Kur'an, Hz. Süleyman'a ve babasına ilim ve hüküm (isa­betli karar verme yeteneği) bağışlandığını haber veriyor.

Kendilerine verilen ilim ve doğru karar verme yeteneğiy­le her iki yüce peygamberin de adaletli bir yönetim uyguladıkla­rını, karşılarına gelen davaları adalete uygun çözdüklerini ve herkesin hakkını verdiklerini söyleyebiliriz.

Allah (c.c.), Hz. Davud'u yeryüzünde halife tayin ettikten sonra insanlar arasında hak ile hükmetmesini ona emretmişti. Hz. Davud'un ve ona peygamberlik, ilim ve hükümde mirasçı olan oğlu Süleyman (a.s.)'ın bu emri hakkıyla yerine getirdikleri açıktır.

Kur'an, Mekkeli müşriklerden eziyet gören Hz. Muhammed (s.a.v.)'i teselli etmek ve onların eziyetlerine sabretmesini tav­siye etmek üzere Hz. Davud'u ve oğlu Hz. Süleyman'ı örnek ge­tirip onlan hatırlamasını öğütlüyor.

Eğer o iki peygamber yönetimde veya önlerine gelen da­valarda adaletten ayrılmış olsalardı, hükmetmede bir zayıflıkları olsaydı Kur'an onları Hz. Muhammed'e ve bütün insanlığa ör­nek olarak göstermezdi.

Hz. Süleyman'ın hükümdeki isabetli ve adaletli davranışı ile ilgili Kur'an'da bir örneğe işaret edilmekte, ancak ayrıntılı olarak anlatılmamaktadır. Bu örneği aşağıda ayrı bir başlıkta an­latacağız.[181]
[181] Hüseyin K. Ece, Hz. Süleyman, H. Ece Yayınları: 96.