> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Hüccetullahil Baliğa > Tuvalet âdabı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Tuvalet âdabı  (Okunma Sayısı 3157 defa)
02 Şubat 2011, 20:56:17
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 02 Şubat 2011, 20:56:17 »TUVALET ÂDABI


Tuvalet âdabıyla ilgili getirilen esaslar şunlardır:


1. Kıbleye saygı: Rasûlullah’ın (s.a.), “Tuvalete gittiği­nizde, kıbleye dönerek ya da oraya arkanızı dönerek ihtiyacınızı görmeyin.” [1019] hadisi bu manayı ortaya koymaktadır.

Bunda bir başka hikmet daha vardır. O da şudur: Kalbin, tazîm için’Allah’a yönelmesi açık olmayan gizli bir iştir. Bu du­rumda mutlaka onun yerine açık bir şeyin (mazinne) ikâmesi ge­rekmektedir. Eski şeriatlar, Allah’a tazimi dışa vuran davranışı, Allah için inşa edilmiş, ve O’nun nişaneleri halini almış olan mabedlere girmek şeklinde belirlemişti. Bizim şeriatımız ise, bunu kıbleye yönelmek ve o halde tekbir getirmek şeklinde belirledi. Madem ki Allah Teâlâ, ayakta olarak kıbleye yönelmeyi, kalbin Al­lah’a tazîm için yönelmesine ve zihnin O’nun zikrine odaklaşması­na alâmet kılmıştır ve buna sebep de, bu halin Allah’ı hatırlatıyor olmasıdır, işte Rasûlullah (s.a.) bu hükümden hareketle, kıbleye yönelişin sadece O’nu tazime yönelik bir davranış olması gerektiği sonucunu çıkarmış, bunun da namazla asla bağdaşmayacak bir davranış esnasında aynı hali göstermeme şeklinde gerçekleşebile­ceğini öngörmüştür.

Onun hacetini giderirken kıbleye karşı önünü ve arkasını döndüğü de görülmüştür. Bu durumda telif yoluna gidilir ve haramlık hükmü açık arazide iken, mübahlık hükmü de kapalı alanlarda hacet gidermeye ait olur.

Yasak hükmünü, haramlık değil de mekruhluk şeklinde de­ğerlendirmek suretiyle telif de mümkündür ki bu ikincisi daha açık olmaktadır.

2. İstinca:
Taharetlenme:

Tuvalet âdabından ikincisi taharetlenme manasının hakika­ten gerçekleşmiş olmasıdır. Bu meyanda üç taştan daha azıyla ta­haretlenmek yani üç defadan daha az silinmek yasaklanmıştır. Çünkü bu işlem, çoğu kez mahalli temizlemez. Bu meyanda olmak üzere ayrıca taharetlenme esnasında hem taş [1020] hem de suyun bir­likte kullanılması müstehap görülmüştür.

3. İnsanlara zarar verecek davranışlardan kaçınmak
:

Tuvalet âdabından bir diğeri insanlara zarar ve eziyet vere­cek davranışlardan kaçınmaktır. İnsanların yollarına, gölgelendik­leri yerlere, bir araya gelip konuştukları yerlere, durgun suya pis­lemek gibi. Kemikle taharetlenmek de böyledir; çünkü kemik cin­lerin azığı olmaktadır. İnsanların yararlandığı herhangi bir şeyle taharetlenmek de böyledir. Ben Rasûlullah’ın (s.a.), “Lanet eden iki şeyden kaçının.” [1021] hadisini, insanların lanetini mucip olacak, onlara zarar ve eza verecek şeylerden ya da bizatihi zararlı olan davranışlardan kaçının şeklinde anlıyorum. İkinciye deliklere işe­meyi örnek verebiliriz. Çünkü orası, yılan ya da başka bir haşerat yuvası olabilir; çıkar ve eza verebilir.

4. Güzel âdetlere uymak:

Bir diğeri insanlar arasında güzel görülen cari âdetlere uy­maktır. Sağ eliyle taharetlenmeme, cinsel organı sağ elle tutma­ma, (deve vb. hayvan) kığılarıyla istincâda bulunmama, taharetle­nirken teke riayet etme.., bu tür örneklerdendir.

5. Örtünmeye riayet etmek:

Beşincisi, mümkün mertebe gözden ırak olmaya çalışmaktır. Kişi, herhangi bir ses duyulmaması ya da koku gelmemesi ya da avret yerinin görülmemesi için uzaklaşmalıdır. Yere kıçını iyice yaklaştırmadan üzerini açmamalıdır. Ağaç, çalı gibi behemehal bir siper bulmaya çalışmalıdır. Hiçbir şey bulamadıysa bir kum yığını­nı siper edinmeli, arkasını ona vermelidir. Çünkü şeytan insan tu­valet ihtiyacını giderirken hazır bulunur ve onu rahatsız etmek ve sıkıntıya sokmak için elinden geleni yapar. Zira şeytan kötü dü­şünce ve işler için yaratılmıştır.

6. Üzerine pislik bulaşmaması için çaba göstermek:

Altıncı âdabı, kişinin bedenine ve elbisesine pislik bulaşma­ması için sakınmasıdır. Rasûlullah’ın (s.a.), “Sizden biri işemek is­tediği zaman, sidiği için yumuşak bir yer seçsin.” [1022] Hadisi bu ma­nayı ifade etmektedir.                                                                       

7. Vesveselerden uzak durmak:


Bir diğeri vesveselerden uzak kalmaya çalışmaktır. Rasûlullah’ın (s.a.), “Sizden biri, asla yıkandığı yere işemesin; çünkü ves­vesenin tümü ondandır.” [1023]; “Ayakta işeme!” [1024] hadisleri bu mana­dadır.

Bence ayakta işemenin mekruh görülmesi şundandır:

i. Her şeyden önce ayakta işendiğinde etrafa ve bu kişinin üzerine sidik sıçrar.

ii Bu, vakar ve insanlarca güzel görülen davranışlarla bağ­daşmaz.

iii. Üstelik, avret yerinin açılmasına de sebebiyet verir.

8. Şeytanlardan Allah’a sığınmak:

Bu konuda Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz helalar şeytanların hazır bulundukları yerlerdir. Sizden biri helaya gittiğinde ‘Eüzü billahi mine’l-hubusi ve’l-habâis’ desin. [1025] Heladan çıktığında da ‘Gufrânek’ desin.” [1026]

Helaya girerken, “Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubus ve’l-habâis” demek müstehaptır. Çünkü helalar, şeytanların hazır bulundukları yerlerdir. Zira onlar, pislikleri severler. Çıkarken ise, “Gufrânek” [1027] der. Çünkü tuvalet anı, Allah’ın zikrinin terkedildiği ve şeytanlarla bir arada olunduğu bir vakittir.

9. İstibrâ:


Dokuzuncu tuvalet âdabı sidikten iyice arınmak, istibrâda bulunmaktır. Hadiste şöyle gelmiştir:

“Onlardan biri, sidikten istibrâ etmezdi.” [1028]

Burada şunu söyleyebilirim: İstibrâ hadise göre vaciptir. İstibrâdan maksat, işedikten sonra erkeklik organında sidik kal­madığı zannı hasıl oluncaya kadar bir süre beklemek, öksürmek gibi yollarla zorlayarak sidikten iyice arınmaya çalışmaktır.

Yine (devamını da dikkate aldığımızda) bu hadis, necasete bulaşmanın, koğuculuk gibi insanlar arasını bozmaya yönelik ha­reketlerde bulunmanın kabir azabını gerektirdiğine delâlet etmektedir. Yaş dalın ikiye bölünmesi ve onların başuçlanna dikilmesi­nin sırrı ise, mukayyed şefaat [1029] olmasıdır; çünkü kâfir oldukları için mutlak şefaate [1030] hakları yoktu. [1031]

 

Fıtrat Özellikleri Ve İlgili Konular: On Özellik Fıtrattandır:
 

Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

“On şey vardır ki bunlar fıtrattandır: Bıyıkları kesmek, saka­lı uzatmak, misvak kullanmak, buruna su çekmek, tırnak kesmek, parmak aralarını yıkamak, koltuk altını yolmak, etek tıraşı yap­mak ve suyla taharetlenmek.” Râvî şöyle diyor:

“Onuncuyu unut­tum, sanıyorum o mazmaza (ağzı su ile çalkalama) idi.” [1032]

Bu temizlik şekilleri, Hz. İbrahim’den (s.a.) naklolunagelmiş, hanif ümmetlerde uygulanagelmiş, insanların ta kalplerinde yer etmiş, inançlarının derinliklerine işlemiş; ölümleri, hayatları hep bu temizlik şekilleri üzere geçmiş, nesilden nesile bu böyle süre­gelmiştir. Bu yüzden bunlar, “fıtrat” diye isimlendirilmiştir. Bun­lar hanif İslâm ümmetinin nişaneleri (alâmet-i farika) olmaktadır. Her milleti, diğerlerinden ayıracak nişaneler olur ve o millet o ni­şanelerle sorgulanır. Böyleceı hem taat hem de isyan hallerinin gün gibi apaçık olması sağlanır. Her şey ümmete mahsus nişane olarak belirlenmez. Bir şeyin nişane olabilmesi için çokça vuku bu­lur olması, vukuunun tekrarlanması, açık olması, aklı başındaki insanların büyük bir kabulle karşılayacakları pek çok fayda içer­mesi gerekir.

Bu konuda bir kaç söz söylemek gerekirse deriz ki: İnsan be­deninde biten bazı kıllar, insanın gönlünün sıkılmasında hades et­kisi yapar. Saçın sakalın darmadağınık olması da aynı şekildedir. Bu konuda insan, kurdeşen, uyuz ve benzeri cilt hastalıklarının kalbe nasıl sıkıntı ve hüzün verdikleri, zindeliği giderdikleri hakkında doktorların söylediklerine bakarsa, konuyu daha iyi kavra­yacaktır.

 

Sakal Ve Bıyık:
 

Sakal, büyük ile küçüğü ayıran bir alamettir; erkekliğin ziy­netidir ve o insanın görünüm itibariyle kemalini sağlayan bir un­surdur. Bu itibarla sakalın mutlaka bırakılması gerekir. Sakalın kesilmesi mecusî âdetidir. Bu, Allah’ın hilkatini değiştirme, efen­di, olgun, büyük insanların, ayak takımı yerine düşmesi anlamı da içerir.

Bıyık, uzatılması halinde yemeğin ve içeceğin içine batar, kir­lerin toplanmasına sebep olur. Bıyıkların uzatılması da mecusi âdetlerindendir. Bu konuda Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurur:

“Müşriklere muhalefet edin; bıyıklarınızı kesin, sakalı bıra­kın!” [1033]

 

Mazmaza, İstinşak Ve Misvak Kullanma:

 

Ağızın su ile çalkalanması, buruna su alınıp sümkürülmesi ve misvak kullanılması halinde burun ve boğaz, sümük ve benzeri şeylerden temizlenir, ağız kokusu giderilir.

[1019] Müslim, Taharet, 59.

[1020] Günümüzde tuvalet kağıdının kullanılması gibi. (Ç)

[1021] Yani insanların yollarına ve gölgelendikleri yerlere pislemekten.

[1022] Ebû Dâvûd, Taharet, 2.

Eskiden yaşlıların bastonları ucunda sivri bir demir olur, arazide ihtiyaç gidermeleri gerektiğinde, bastonun ucundaki o demirle toprağı yumuşatır ve işlerini öyle görürlerdi. (Ç)

[1023] Ebû Dâvûd, Taharet, 15; İbn Mâce, Taharet, 12.

[1024] Tirmizî, Taharet, 8; İbn Mâce, Taharet, 14. Rasûlullah (s.a.) bunu Hz. Ömer'e söylemiştir.

[1025] Ebû Dâvûd, Taharet, 3; İbn Mâce, Taharet, 9.

[1026] Türkçesi: “Allahım! Dişi ve erkek şeytanların şe...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Tuvalet âdabı
« Posted on: 30 Kasım 2021, 15:29:36 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Tuvalet âdabı rüya tabiri,Tuvalet âdabı mekke canlı, Tuvalet âdabı kabe canlı yayın, Tuvalet âdabı Üç boyutlu kuran oku Tuvalet âdabı kuran ı kerim, Tuvalet âdabı peygamber kıssaları,Tuvalet âdabı ilitam ders soruları, Tuvalet âdabıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &