ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hayatüs Sahabe >  Sahabelerin Cihad Esnasındaki Halleri ve Yaptıkları İbadetler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sahabelerin Cihad Esnasındaki Halleri ve Yaptıkları İbadetler  (Okunma Sayısı 761 defa)
07 Eylül 2010, 06:21:07
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 07 Eylül 2010, 06:21:07 »FİTNEYİ KÖKÜNDEN KAZIMAK İÇİN SÜRATLE Allah YOLUNDA SAVAŞA ÇlKMAK

Müreysi Savaşı’nın Hikayesi


- Biz bir gazada bulunuyorduk. Muhacirlerden bir kişi bir ensarinin kıçına vurdu. Ensari

“Ey Ensarlar!” diye bağırdı. Muhacir olan kişi de

“Ey muhacirler” diye bağırdı. Rasûlullah bu sözü işitti ve

“Yine cahiliye davasını yenilemek mi istiyor sunuz?” dedi. Onlar

“Ey Allah’ın Rasûlü! Muhacirlerden bir kişi ensardan bir kişinin kıçına vurdu” dediler. Hz. Peygamber

“Bu cahiliye davasını bırakınız. Bu murdar bir şeydir” diyerek olayın büyümesini engelledi. Bunu, Abdullah b. Ubey duydu ve

“Demek muhacirler böyle yaptı? Hele bir Medine’ye dönelim, andolsun, güçlü ve şerefli olan, hor ve zelil olanı oradan çıkaracaktır” dedi. Bu söz Hz. Peygamberin kulağına gelince Hz. Ömer

“Ey Allah’ın Rasûlü! Bırak da bu münafığın boynunu vurayım!” dedi. Hz. Peygamber

“Onun yakasını bırak. Halk, Muhammed arkadaşlarını öldürüyor demesinler” dedi. O sırada ensar sayıca muhacirlerden fazlaydı. Sonra muhacirler ensardan daha fazla oldu.[1]

- Allah’ın Rasûlü, Mureysî seferine çıktı. Bu esnada Halid b.Velid’i göndererek Kafau’l-Müşellel’ dağı ile deniz arasında bulunan menat isimli putu yıktırdı. Bu savaşta birisi muhacirlerden, öbürü de ensarın anlaşmalısı olan Behziy kabilesinden iki kişi kavga ettiler. Muhacirlerden olan kişi El Behziy kabilesinden olan kişiye galip geldi. Mağlub olan kişi

“Ey ensar gurubu” diye imdad istedi. Ensardan bazı kimseler onun yardımına koştular. Ve muhacir olan da

“ey muhacirler gurubu” diye muhacirlerden imdad istedi. Muhacirlerden bazı kimseler de ona yardım ettiler. Hatta bunların yardımına koşan ensarlı ve muhacirlerin arasında biraz da kavga oldu. Sonra aralarına girildi. Her münafık veya kalbinde biraz hastalık olan herkes hemen Abdullah b. Ubey b. Selül’e geldiler. Onun yanına gidenler İbn Selül’e

“Bir zamanlar senden bir şeyler umulurdu. Şimdiyse sen ne zarar verebilir, ne de yarar sağlayabilirsin. Görüyorsun ki, şu geniş gömlekliler bize karşı nasıl da birbirlerini tutuyorlar” dediler. Münafıklar her hicret edene “geniş gömlekli” derlerdi. Allah düşmanı Abdullah b. Übey

“Allah’a yemin ederim ki “Eğer biz Medine’ye dönersek kesirlikle en aziz olan, en zelil olanı Medine’den çıkartacaktır” dedi. Münafıklardan olan Malik b. Dahşen de

“Ben size, Rasulûllahın yanındakilere nafaka vermeyiniz ki dağılsınlar! demedim mi?” dedi. Bu sözler Hz. Ömer’in kulağına gidince, Rasûlullah’a

“Ey Allah’ın Rasûlü! Bu halkı fitneye sokan kişi için bana izin ver de onun boynunu vurayım!” dedi. Hz. Peygamber, Hz. Ömer’e

“Eğer sana onu öldür dersem onu öldürecek misin? deyince Hz. Ömer

“Evet, Allah’a yemin ederim ki, onu öldürme izni verirsen onun boynunu vururum” dedi. Hz. Peygamber Hz. Ömer’e oturmasını söyledi. Bu esnada Benî Eşhel’in kahramanı ve ensardan olan Useyd b. Hudeyr Rasûlullah’a geldi ve

“Ey Allah’ın Rasûlü! Şu kişi hakkında bana izin ver de İnsanları fitneye düşüren bu adamın boynunu vurayım” dedi. Hz. Peygamber

“Eğer emredersem onu öldürecek misin?” diye sorunca, Useyd

“Evet, Allah’a yemin ederim eğer bana emredersen onu kılıcımla kulak memelerinin altından vurup öldürürüm” dedi. Hz. Peygamber ona da oturmasını söyledi ve orduya hareket emrini verip günün en şiddetli sıcağında yola çıktı. Peygamber o gün o gece devam etti. Ertesi gün de güneş kızışıncaya kadar devam etti, sonra konakladı. Sonra halkı tekrar sıcakta yola çıkardı ve Kafau’l-Müşellel denilen dağın arkasında üç gün böylece sabahlara kadar yürüyüşe devam etti. Hz. Peygamber Medine’ye vardığında, Hz. Ömer’i huzuruna davet ederek

“Ey Ömer! Eğer onun öldürülmesini emretseydim sen gerçekten onu öldürür müydün?” dedi. Hz. Ömer buna

“Evet” dedi. Hz. Peygamber:

- Allah’a yemin ederim ki, eğer sen o gün, o kişiyi öldürseydin, bugün onu öldürmeyi emredersem onu derhal öldürecek kimseleri öfkelendirmiş olurdun. Ve halk da “Muhammed arkadaşlarına musallat olmuş, onları yavaş yavaş öldürüyor” diyecekti. Allah Teâlâ o zaman şu ayetleri indirdi:

“Onlar o kimselerdir ki Rasûlullahın yanındakilere bir şey infak etmeyiniz ki dağılsınlar, diyorlardı. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar “eğer Medine’ye bir dönersek andolsun bizden en güçlü ve şerefli olan, en zayıfı mutlaka oradan çıkaracaktır” diyorlar. Halbuki güç ve kuvvet Allah’ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bilmezler” (Munafikûn: 63/7-8)[2]--------------------------------------------------------------------------------

[1] İbn Kesir Tefsiri, IV/370 (Buhari’den).

[2] İbn Kesir Tefsiri, IV/372, İbn İshak’ın rivayetinde şu ilave vardır: Sonra Hz. Peygamber orduyu o gün akşama kadar yürüttü. Yürüyüşe sabaha kadar da devam ettirdi. Ertesi gün güneş onlara eziyet vermeye başlayınca konakladı. Asker o kadar yorulmuştu ki, ayakları yere değer değmez uykuya daldılar. Hz. Peygamber bunları önceki günün olayını unutturmak için yaptı.

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/462-463


Allah YOLUNDA KIRK GÜNÜ TAMAMLAMAYAN KİMSENİN KINANMASI


Bir kişi Hz. Ömer’e geldi. Hz. Ömer,

“Sen neredeydin?” diye sordu. O da,

“Ben hudutta nöbet bekliyordum” dedi. Hz. Ömer,

“Ne kadar bekledin?” diye sorunca kişi,

“Otuz gün” dedi. Hz. Ömer,

“Niçin, kırk günü tamamlamadın” dedi.[1]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Bidaye, IV/157. Kenzü’l-Ummal, II/288 (Abdurrezzak’tan)

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/464ASKERİN SEFERDE YÜZYİRMİ GÜNDEN FAZLA BEKLETİLMEMESİ

Bu Hususta Bir Kadınla Hz. Ömer’in Kıssası


- Bir gün Hz. Ömer dolaşırken, bir kadının,

“Bu gece uzadı. Kendisiyle oynaşmak için bir sevgili bulamayışım beni uykusuz bıraktı. Eğer Allah’ın âzâbından korkmasaydım. Bu yatağın kenarları sarsılacaktı” anlamında bir şiir okuduğunu duydu ve kadına,

“Derdin nedir?” diye sordu. Kadın,

“Kocamı bir kaç aydan beri gurbete gönderdin. Onu özledim” dedi. Hz. Ömer,

“Yoksa bir kötülüğe mi niyetlendin’?” dedi. Kadın,

“Allah’a sığınırım” dedi. Hz. Ömer,

“O halde nefsine hakim ol. Hemen ben postayı gönderiyorum” dedi. Böylece kadının kocasına haber gönderdi. Sonra kızı ve müminlerin annesi Hz. Hafsa’nın yanına vardı ve

“Ey Hafsa! Benim için çok mühim olan bir şey soracağım senden. Beni bu sıkıntıdan kurtar! Kadın kaç ayda kocasına iştiyak duyar?” dedi. Hz. Hafsa, utanarak başını eğdi. Hz. Ömer,

“Kızım utanma. Dinde utanma olmaz” deyince, Hafsa eliyle üç veya dört ay diye işaret etti. Bunun üzerine Hz. Ömer,

“Askerler dört aydan fazla hudutlarda bekletilmesin” diye komutanlara yazdı.[1]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Kenzü’l-Ummal, VIII/308 (Abdurrezzak’tan).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/464


SAHABENİN Allah YOLUNDA TOZLANMAYI DAHA SEVİMLİ BULMALARI

Hz. Peygamber’in Allah Yolunda Tozdan Korunmayı Doğru Bulmayışı


- Bir gün Hz. Peygamber Kureyş’ten bir gencin yolun dışında yürüdüğünü görerek,

“Bu zat, falan adam değil midir?” diye sordu. Ona,

“Evet, odur” dediler. Hz. Peygamber,

“Onu bana çağırınız” dedi. O Resûlullah’a geldi. Resülullah,

“Niçin yoldan uzakta yürüyorsun?” dedi. O genç cevap olarak,

“Tozdan hoşlanmıyorum!” dedi. Hz. Peygamber, “Sakın yoldan uzaklaşma. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, bu toz cennetin kokularındandır” dedi.[1]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Heysemi, V/287 (Tabarani’den).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/465


Cabir b. Abdullah’ın Bu Husustaki Kıssası


- Biz Malik b.Abdullah el-Hasamî’nin kumandan olduğu bir fırka içindeydik. Rum diyarında ilerliyorduk. Cabir b. Abdullah katırından inerek onu çekmeye başladı. Malik ona,

“Ey Eba Abdullah! Bin, Allah Teâlâ sana binek vermiştir” dedi. Cabir,

“Ben hayvanıma istirahat veriyorum. Hem de Hz. Peygamber’den, “Kim ki iki ayağı Allah yolunda tozlanırsa, Allah ona ateşi haram kılar!” dediğini duydum, dedi. Fakat biraz ilerleyince Malik b. Abdullah bir daha,

“Ey Eba Abdullah! Bin, Allah sana binek vermiştir” dedi. Bu sefer Cabir Malik’in maksadını anlayarak onun gibi yüksek sesle aynı cevabı tekrarladı. Bunun üzerine herkes bineklerinden indi. O gün ordunun en fazla yaya yürüdüğü bir gün oldu.[1]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Terğib, II/396 (İbn Hibban’ın Sahih’inden).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/465SAHABENİN CİHAD ESNASINDA BİRBİRLERİNE HİZMET ETMESİ

C...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.032


View Profile
Re: Sahabelerin Cihad Esnasındaki Halleri ve Yaptıkları İbadetler
« Posted on: 25 Nisan 2019, 19:41:39 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sahabelerin Cihad Esnasındaki Halleri ve Yaptıkları İbadetler rüya tabiri, Sahabelerin Cihad Esnasındaki Halleri ve Yaptıkları İbadetler mekke canlı, Sahabelerin Cihad Esnasındaki Halleri ve Yaptıkları İbadetler kabe canlı yayın, Sahabelerin Cihad Esnasındaki Halleri ve Yaptıkları İbadetler Üç boyutlu kuran oku Sahabelerin Cihad Esnasındaki Halleri ve Yaptıkları İbadetler kuran ı kerim, Sahabelerin Cihad Esnasındaki Halleri ve Yaptıkları İbadetler peygamber kıssaları, Sahabelerin Cihad Esnasındaki Halleri ve Yaptıkları İbadetler ilitam ders soruları, Sahabelerin Cihad Esnasındaki Halleri ve Yaptıkları İbadetlerönlisans arapça,
Logged
07 Ocak 2019, 16:56:30
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.205Site
« Yanıtla #1 : 07 Ocak 2019, 16:56:30 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri doğruların yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
07 Ocak 2019, 18:10:39
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.349


« Yanıtla #2 : 07 Ocak 2019, 18:10:39 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &