Koyunların zekatı

(1/1)

Safiye Gül:
Koyunların Zekâtı:
 

Nisap Miktarı: Kırk koyundan daha azına zekât vacip de­ğildir. rianefî mezhebine göre, 201 Koyundan 399 koyuna kadar üç koyun verilir. 400 koyun olduğunda dört ko­yun zekat verilir. Sonrasında her yüz koyun için bir koyun verilir. 400'den sonraki, yüzün altındaki koyun sayısına ilave zekat düşmez. Zekat olarak verilecek koyunun bir yaşını doldurmuş olması şarttır. (Çev.)

 
Hayvanların Ortaklık Malı Olması Durumunda:
 

Hayvanların ortaklık malı olması durumunda, tek kişinin malıymış gibi değerlendirilir. Çünkü Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); «zekât [artar veya eksilir] endişesiyle, ayrı du­rumdakiler bir araya toplanmaz; toplu durumdakiler de ayrıl­maz» buyurmuştur. [353]

Ortaklık mallarının, tek şahıs malı gibi değerlendirilmesi için gereken şartlar;

1. Her iki ortağa da, zekâtın farz olması.

2. Karışmış durumdaki malların nisap miktarında olması.

3. Üzerinden bir yıl geçmiş olması. Aksi halde, her ortak kendi mülkiyet tarihinden bir yıl geçmiş olmasını dikkate alarak zekât verir.

4.Yayılma, sulama, ahır, mandıra, damızlama ve çoban ko­nularında, birinin malı, diğerinden ayırt edilir halde olmaması.

 
Ortakların Zekât Vermemek Veya Miktarını Düşür­mek İçin Hile Yapmaları Caiz Değildir:
 

Şirket ortakları vermeleri gereken zekât miktarını düşürmek veya yükümlülükten kurtulmak için, hisseleri sahiplerine devret­meleri caiz değildir. Aynı şekilde, şirket ortaklarının, zekât mükel­lefiyetinden kurtulmak için ortaklıktan ayrılmaları da caiz değil­dir. «Zekât [artar veya eksilir] endişesiyle, ayrı durumdakiler bir araya toplanmaz; toplu durumdakiler de ayrılmaz» hadisi bunu açıkça ifade etmektedir.


[353] Buhâri, 1382.

Navigasyon

[0] Mesajlar

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc