ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Hanımlar İlmihali > Kaşları aldırmak haramdır
Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kaşları aldırmak haramdır  (Okunma Sayısı 6498 defa)
17 Kasım 2010, 12:27:37
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 17 Kasım 2010, 12:27:37 »Kaşları Aldırmak Haramdır:
 

Arapça'da tüy aldırmak anlamındaki 'nemesa' kelimesiy­le ifade edilen şeyin, genel anlamıyla yüzdeki tüyleri gidermek olduğu söylenmiştir. Bunun yalnızca kaş aldırmak ve inceltmek anlamında olduğu da söylenmiştir. İkinci tanımlama, Âişe valide­mizden nakledilmiştir. Hiç kuşkusuz o, bu konuyu başkalarından çok daha iyi bilir.

Kaş aldırmak ve inceltmek haramdır. Bunu, kadının koca­sı için veya başka nedenlerle yapıyor olması arasınad bir fark yoktur. Çünkü Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); 'yüz [tüylerini] alana da, aldırana da lanet etmiştir.[289] Bu türden dav­ranışlar, Yüce Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek anlamında oiup, yapan için de, yaptıran için de haramdır.

Allah'ın ve Resulünün lanetlemiş olmasına rağmen, maa­lesef bu türden şeylerin yapıldığını ve Müslüman hanımlar ara­sında yaygın olduğunu görmekteyiz. Tesettürlü hanımların dahi yaptırdığına tanık olmaktayız. Öyle ki, bunu yapmayanlar eleşti­rilmekte ve aşağılanmaktadır! İnnâ lillâhi ve İnnâ ileyhi râciûn.

Yüzünde bıyık veya sakal tüyleri çıkan kadınlar bun­ları aldırabilirler: Tabi olmayan şekilde, bazen hanımlarda bıyık ve sakal tüyleri çıkmakta ve çirkin bir görüntü oluşturmak­tadır. Bu durumda, bu tüyler alınmalıdır. Çünkü bu asli yaratılışa dönmektir, yaratılışı değiştirmek değildir.

Dişlerin Ziyneti: İslam dini, diş bakımını teşvik etmiş, mis­vak kullanmayı müstehap kılmıştır. Ebû Hureyre (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Rasuluîîah (sallallâhu aleyhi ve sellem); «Eğer Müminlere meşakkat olmasaydı, yatsı namazını geciktirmeleri­ni ve her namaz esnasında misvak kullanmalarını emrederdim» buyurmuştur.[290]

Dişlerin arasını açtırmak caiz değildir: Genç görün­mek ve dişlerinin güzelliğini göstermek için, diş aralarının açtı­rılması caiz değildir. Tedavi amacının dışında, Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek haramdır. Bu nedenle Peygamberimiz (sallallâ­hu aleyhi ve sellem); 'güzellik için diş törpülettirenîere ve Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere lanet etmiştir.[291]

Bunlar sadece tedavi amacıyla yapıldığında caiz olurlar. Aynı şekilde düşmesinden endişe edilen dişlerin altın kaplama yapılması, diş taktırılması caizdir. Zaruret olması nedeniyle bun­lar mubahtır. -Allah en doğrusunu bilendir-.

Koku Ziyneti: Koku sürünmek, hanımlar için mubah olan bir ziynettir. Kadın, eşi için dilediği gibi koku sürebilir. Zeyneb binti Ebû Seleme anlatıyor; 'Ben babası Ebu Süfyân öldüğü za­man Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)'in hanımı Ummü

Habîbe'nin yanma girmiştim. Ümmü Habîbe, içerisinde sarı renk bulunan 'sufre' ile (karışık maddelerden yapılan sarı renkli) 'ha­lûk' (adında) bir koku ya da başka bir şey istedi. Ondan (önce) bir cariyeye/genç bir kıza sürdü. Sonra da (kendi) yanaklarına sürdü, ve; Vallahi, benim kokuya hiçbir ihtiyacım yok. Fakat Ra-sulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)'i minber üzerinde; «Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadına, kocasının ölümü üzerine dört ay gün yas tutmasından başka, hiçbir ölü için üç günden fazla yas tutmak helal değildir» buyurduğunu işittim' dedi.[292]

Kadınların, erkek kokusu kullanması - ve aksi- caiz­dir: Aişe validemizin, erkeklere özgü olan misk kokusundan kan izlerine sürdüğü hayız bölümünde geçmişti. Ebû Saîd (radiyallâ-hu anh)'m rivayet ettiği hadiste, 'kadınlara özgü kokulardan dahi olsa' Cuma günü erkeklerin koku sürmelerinin müstehap olduğu belirtilmiştir.[293]

Alkol içeren kokuların kullanılması:[294] Kolonya ve parfüm olarak tanımlanan kokuların birçoğu alkol içermektedir. Konu uzmanları bu alkollerde sarhoş edici özelliğin bulunduğu­nu söylemektedirler. Dolayısıyla bunları kokularda kullanmak iki nedenden dolayı caiz değildir;

1. Yüce Allah; 'Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz [295] buyurmuştur.

Yüce Allah, içkiyi yani, sarhoşluk veren her şeyi 'pislik' ola­rak isimlendirmiş ve sakınılmasın! emretmiştir. Buradaki sakın­ma, mutlak anlamda olup, hiçbir şeküde sarhoş edici maddelerin kullanılmamasını gerektirmektedir. Bu nedenle Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) içkilerin dökülmesini emretmiştir.[296] Şayet bunlarda bir fayda bulunsaydı, leş derilerinden istifade edilebileceğini açıkladığı gibi, kuşkusuz onu da açıklardı.

Alkol ve içerdiği diğer maddelere rağmen bahsedilen koku­lan kullanmak, kokusundan haz duymak ve onu beğenmek insaf sahibi hiçbir insan için mümkün olmaz.

2. Dört mezhep âlimlerine ve diğer birçok âlimlere göre içki 'necistir/pisliktir'. Bu nedenle, alkollü kokuların elbisede veya vü­cutta bulunması durumunda namaz haramdır; kılınması halinde de batıldır.

içerdiği alkol miktarının az olması durumunda, bazı âlime bu türden kokuların kullanılmasını caiz görmüşlerdir. Azlık ölçüsünü ise, o konunun uzmanları belirler. İhtiyatlı olan bu türden kokulan kullanmayıp, alkolsüz kokulan tercih etmektir. Allah en doğrusunu bilir.

Kadın, kocasına koku sürebilir: Aişe (radiyallâhu anhâ) anlatıyor; 'Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)'e en güzel ko­kular sürerdim. Hatta onun başında ve sakalında koku parlaym-caya kadar sürerdim.[297]

 
Hatırlatma:
 

Hanımlardan farklı olarak, erkeklerin kokuyu yüzlerine sür­medikleri hadisten anlaşılmaktadır. Hanımların kokuyu yüzlerine sürmeleri, kokulanmakla birlikte yüzlerini parlatmak ve süslen­mek amacını taşımaktadır. Kadınlara benzemek yasaklandığı için, erkeklerin kokuyu yüzlerine sürmeleri meşru değildir.

Evinden dışarıya çıkan hanımların, üzerlerindeki ko­kuyu gidermeleri vaciptir: Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); «Koku sürünüp, kokusunu hissetmeleri için bir top­luluğun yanından geçen kadın, zâniye/zinâ etmiş olur [298] bu­yurmuştur. Abdullah'ın hanımı Zeyneb (radiyallâhu anhum) an­latıyor; 'Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve seiiem) bize, «mescide geldiğiniz zaman, hiç biriniz koku sürünmesin» buyurmuştur.[299] Allah rahmet eylesin, Albânî der ki; 'hanımların koku sürüp mes­cide gelmeleri haram ise, kokulu olarak çarşı, cadde ve sokaklara çıkmalarının hükmü nasıl olur? Hiç kuşkusuz, bunun haramlığı ve günahı çok daha büyüktür. Heysemî 'ez-Zevâcir' isimli kita­bında şunu nakleder; 'bir kadının kokulanıp süslenerek evinden dışarı çıkması, buna kocası izin vermiş olsa dahi kebâirdendir/ büyük günahlardandır.[300] Bu nedenle kadınların evlerinden dışarı çıkmaları durumunda, üzerlerindeki kokuyu gidermeleri vaciptir. Kokulu yeri, yıkayarak veya farklı şekillerde gidermeleri gerekir. Mana itibariyle sahih, senet itibariyle zayıf olan bir rivayette; 'Mescide gitmek için koku süren bir kadın, cünüplükten dolayı gusül abdesti alıncaya kadar Allah onun namazım kabul etmez' denilmiştir.[301]

 
Hatırlatma:
 

Bazı hanımlar kendileri koku sürmeyip, küçük çocuklarına koku sürerek dışarı çikmaktalar. Bu caiz değildir. Çünkü bunun yasaklanma nedeni, kokusuyla erkeklerin bakışlarını üzerine çek-memesidir. Dolayısıyla bu harekette yasaklanma gerekçesi orta­dan kalkmış olmamakta ve haram hükmü devam etmektedir. Buna dikkat edilmelidir. -Allah en doğrusunu bilendir.

Üç halde, koku sürmek hiçbir şekilde caiz değildir:

1. Ihramlı İken: Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sel-Iem); '[Ihramlı iken] zaferan ile vers kokulu elbiseleri giymeyi­niz [302] buyurmuştur. Ihramlı iken kokunun yasaklanmasmdaki hikmet, cinse! duygulan tahrik etmesidir.

2. Yas Tutarken: Cenazeler konusunda, vefat nedeniyle yas tutan hanımların koku sürünmelerinin nehyedildiği belirtil­mişti.

3. Kadınlar Evden Çıkarken: Kendi eşleri için dahi olsa, evinden dışarı çıkan hanımların koku sürünmeleri caiz değildir.

Sürme Ziyneti: Kadının, eşi İçin süslenmek amacıyla veya göz ağrısını tedavi için sürme çekmesi müstehaptır. Çünkü Pey­gamberimiz (sallalîâhu aleyhi ve seltem); "Beyaz elbise giyiniz. Çünkü beyaz elbise, elbiselerinizin en hayırhsıdır: Ölülerinizi de beyaz kumaşlarla kefenleyiniz. Sürmelerinizin en hayırlısı ismid (denilen sürme taşı)dır. O gözün nurunu artırır, kirpikleri kuvvetlendirir [303] buyurmuştur.

Daha önce de belirtildiği gibi, hanımların yas dönemlerinde sürme çekmeleri caiz değildir.

Altın veya Gümüş sürmedanlıklari kullanmak caiz değildir [304] İsraf, kibir ve fakirleri incitmek gibi nedenlerden dolayı altın ve gümüş kapların kullanılmasının caiz olmadığını, kaplar bölümünde belirtmiştik.

Boya ve Renklendirİci Kullanmak: Ne hanımlar için, ne de erkekler için ağaran saç ve tüyleri koparmak caiz değildir. Çünkü Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); 'Beyaz kılları yolmayınız; İslam'la saçı sakalı ağarmış bir Müslüman için o kıl, kıyamet günü bir nur olur.[305]

Ağaran kılları sarıya veya kırmızıya boyamak meşrudur. Ebû Hureyre (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Peygamber (sallallâhu aley­hi ve sellem} «Yahudiler ve Hıristiyanlar (saç ve sakallarını) bo-yamazlar. Siz onlara muhalefet ediniz» buyurmuştur.[306] Ağaran kılları değiştirmede en faziletli olan kına ve çivit otudur. Ebû Zer (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Peygamber (sallallâhu aleyhi ve selem) «ağaran kılları değiştirmenin en güzeli, kına ve çivit otudur» buyurdu.[307]

Kına herkes tarafından bilinir. Çivit otu ise, boya yapımında kullanılan bir tür bitkidir. Ağaran kılları siyaha boyamak meşru değildir.[308] Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke­'nin fethi gününde, Ebû Kuhâfe'yi saçı sakalı ağarmış beyaz bir tavşan gibi görünce; «bunu bir...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kaşları aldırmak haramdır
« Posted on: 08 Aralık 2019, 12:06:00 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kaşları aldırmak haramdır rüya tabiri,Kaşları aldırmak haramdır mekke canlı, Kaşları aldırmak haramdır kabe canlı yayın, Kaşları aldırmak haramdır Üç boyutlu kuran oku Kaşları aldırmak haramdır kuran ı kerim, Kaşları aldırmak haramdır peygamber kıssaları,Kaşları aldırmak haramdır ilitam ders soruları, Kaşları aldırmak haramdırönlisans arapça,
Logged
10 Haziran 2013, 09:52:04
Kayin

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 380


« Yanıtla #1 : 10 Haziran 2013, 09:52:04 »

özellikle tesettürlü kardeşlerimizde yaygın hale gelmeye başladı,,,nefse hoş oldukça dikkat çekici...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

12 Ağustos 2013, 02:28:20
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.699


« Yanıtla #2 : 12 Ağustos 2013, 02:28:20 »

Artık kadınlar koku sürüp dışarı çıkmaz oldu.kaşlarını aldırmak normalleşti.Makyaj yapmak,saç boyatmak hepsini kendi nefislerini hoşnut tutmak için yapar oldular.Allah bizleri bu günah kardan korusun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Ağustos 2013, 05:50:33
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« Yanıtla #3 : 12 Ağustos 2013, 05:50:33 »

Evet kardesim şimdi bunları yapmayanlar ayıplanir oldu.çok üzücü bir durum. RAbbim bizi afetinden korusun Allah muhafaza insan çağa ayak uydurayım derken cehenneme sürükleniyor.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Ağustos 2013, 16:40:59
Sefil
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 28.807


« Yanıtla #4 : 12 Ağustos 2013, 16:40:59 »

Allah müslüman bacılarımızın gönlüne iman nurunu gönüllerine öyle bir yerleştirsinki bu günahlardan kendilerini muhafaza
etsinler .İnşaallah ümmeti muhammed gerçek istikamette resulullahın sünnetine bağlı olarak yaşarlar .Allah razı olsun .
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &