Hayız ve lohusalıktan sonra gusül

(1/1)

Safiye Gül:
Hayız ve Lohusalıktan Sonra Gusül Abdesti:
 

Hayız ve loğusalık nedeniyle gusül abdesti almak, cünüp­lükten dolayı gusül abdesti almak gibidir. Ancak fazlalık olarak şunlar yapılır;

1. Su ile birlikte sabun vb. temizlik maddeleri kullanmak. Nitekim 'hayızı biten kadının guslü hakkında' soran Esma (radi-yallâhu anhâj'ya, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur; 'su ve sidr [216] alırsınız ve temizlenirsiniz.. [217]

2. Hayız nedeniyle gusül abdesti alan kadının saç örgüsünü açması müstehaptır. Böylelikle suyun saç diplerine ulaştığı konu­sunda emin olur. Âişe (radiyallahu anhâ) anlatıyor; Peygamber (sallallâhu aleyhi ve seîlem) ona hayızdan dolayı- 'saçını çöz ve yıkan' buyurdu.[218]

3. Gusül abdestini tamamladıktan sonra hayız kanının bu­laştığı yerlere bir kumaş parçasıyla misk veya koku sürmesi ve kan kokusunu gidermesi müstehaptır.

Aişe (radiyallahu anhâ) anlatıyor; 'Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)'e bir kadın hayızdan dolayı nasıl gusül abdesti alacağını sordu. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) 'ona na­sıl yıkanması gerektiğini anlattı ve 'misk kokusuna bandırılmış bir yün veya pamuk parçası al ve onunla temizleri buyurdu. Kadın; 'nasıl temizleneyim?' dedi. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sel­lem) 'onunla temizleri buyurdu. Kadın; 'nasıl?' dedi. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) 'Subhanallah! Temizlen iştel' buyur­du. Bunun üzerine ben onu kendime doğru çektim ve 'kokulu bir parçayı kan izinin bulunduğu yere sürmesini' söyledim. [219]

Eşinin veya bir yakınının vefatı nedeniyle matem dönemin­de yas tutuyor olsa da, hanımların hayız kanından temizlenirken koku kullanmalarına ruhsat verilmiştir. -İnşaallah yeri geldiğinde bu konu daha geniş izah edilecektir.

 
Hatırlatmalar:
 

1. Cinsel ilişki sonucu cünüp olan hanım, gusletmeden önce hayız olur ise, ayrıca cünüplükten dolayı gusül abdesti alması ge­rekmez. Hayızı tamamlandıktan sonra cünüplük ve hayızdan do­layı, her ikisi için de niyet ederek, bir gusül abdesti alır.[220] Ancak isterse, cinsel organını yıkamayla yetinebileceği gibi, müstehap olduğu için gusül abdesti de alabilir. Ya da, hayızdan temizlendiği zaman gusleder.

Hanefî mezhebine göre, bir kadın ihtilam olduktan sonra veya eşiyle ilişkide bulunduktan sonra gusül abdes­ti almadan önce âdet görmesi durumunda, gusül abdes­ti alıp-almamakta serbesttir. Ancak gusül abdesti alması daha evlâdır. [221]

2. Gusül abdestini gerektiren iki durum bir arada olduğu zaman, her ikisine de niyet ederek tek gusül abdesti alınması ye­terlidir. Alimlerin çoğunluğunun görüşü budur. [222]

3. Cünüplükten dolayı gusül abdesti alan kadın, abdest al­madan önce gusül abdesti almış ise, gusül abdesti normal abdest yerine de geçer. Gusül abdesti aldıktan sonra tekrar abdest al­ması gerekmez. Çünkü cünüplükten arınmak, küçük hadesten/ abdestsizlikten de arınmaktır. Âişe (radiyaîlahu anhâ) anlatıyor; 'Rasulullah (saiiallâhu aleyhi ve seüem) gusül abdesti alır ve iki rekat namaz kılardı. Gusü! abdestinden sonra abdest aldığını gör­medim.[223]

4. Cünüplükten dolayı gusül abdesti almayı geciktirmekte kadınlar için bir sakınca yoktur. Gusül abdestini bir an önce al­mak için acele etmek, hiç kuşkusuz birinci derecede namaz için olur. Nitekim Âişe validemizin bildirdiğine göre, Peygamber (sal-lallâhu aieyhi ve sellem) bazen gusül abdesti almadan uyuduğu oluyormuş. [224]

5. Cünüp iken, tüyleri gidermek, saçı ve tırnakları kısaltmak, çarşıya çıkmak vb. şeyler hanımlara da, erkeklere de mubahtır, hiçbir sakıncası yoktur.

Hanefî mezhebinde, cünüp kimsenin etek traşı ol­ması veya tırnak kesmesi mekruhtur. [225]

6. Hanımların eşleriyle birlikte banyo yapmaları -âlimlerin icmâsıyla caizdir, birbirlerinin avret mahalline bakmaları caizdir. Mekruh değildir. Aişe (radiyaîlahu anhâ) anlatıyor; 'ben ve Pey­gamber (salhiîâhu aleyhi ve sellem) bir kapta yıkanırdık. O ben­den önce davranırdı, ben de; 'bana bırak, bana bırak' derdim'. [226]

7. Kadın olsun, erkek olsun bir başkasından artan gusül ab­desti suyunu kullanması caizdir. Çünkü İbni Abbâs radiyaîlahu anh, 'Rasuluiîah (sallallâhu aleyhi ve sellem), Meymûne'den ar­tan su ile gusül abdesti alıyordu' demiştir. [227]

8. Mümin kadının, eşi dışında hiç kimsenin yanında tama­men çıplak yıkanması caiz değildir. Ancak yalnız olarak veya eşinin yanında yıkandığı zaman tamamen çıplak olmasında bir sakınca yoktur. Mûsâ ve Eyyûb aleyhisselam'm tamamen çıplak olarak yıkandığı sabittir. Tabi bu hiç kimsenin bulunmadığı yerde olmuştur.

9. Gusül abdesti alırken, henüz tamamlamadan normal ab­desti bozan bir durum olduğunda, gusül abdestini iade etmesi gerekmez, kaldığı yerden tamamlar. Bu durumda yapması ge­reken sadece namaz abdesti almasıdır. Alimlerin çoğunluğunun görüşü budur. Çünkü namaz abdestinin bozulması, gusül abdes-tine mâni değildir. Abdestli olması guslü etkilemeyeceği gibi, ol­mayışı da etkilemez.

10. Namaz abdesti alındığı takdirde, cünüp olarak uyumak caizdir. Ömer bin Hattâb (radiyaîlahu anh), gece cünüp olma hakkında, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)'e sordu. Pey­gamber 'Abdest, organını yıka sonra uyu' buyurdu. [228][216] Suyun temizleyicilik özelliğini artıran bir ağaç parçası. (Çev.)

[217] Buhârî, 314; Müslim, 332.

[218] İbni Mâce, 641; Sahih senetle rivayet edilmiştir. Buhârî, 317 ve Müslim, 1211'deki hadisler de bu hadisi teyit eder mahiyettedir -'şâhid'dir.

[219] Buhârî, 314; Müslim, 332.

[220] Bazı âlimler, 'hayzının bitmesini beklemeden, cünüplük nedeniyle gusül abdesti alması gerekir. Hayızı tamamlandıktan sonra da 'hayızdan dolayı gusül abdesti alır' demişlerdir. Atâ, ei-Hasen, en-Nehâî gibi âlimler bu görüştedir. Bazı âlimler de, 'cünüplükten dolayı sadece cinsel organını yıkaması yeterlidir' demişlerdir. Sonuçta her iki görüşün de delili yok­tur. Doğrusu yukarıda zikrettiğimiz görüştür. Bu görüş, 'e/-Mugnî'de de (1/210) belirtildiği gibi, İmam Ahmed bin Hanbel'İn mezhebidir.

[221] E!-Mebsût, 1/70

[222] İbni Kudâme.'ef-Muğnî', 1/221.

[223] Ebû Dâvûd, 250; Ahmed bin Hanbel, 119; Rivayet 'sahih ligayrihi'dir.

[224] Câmiu Ahkâmi'n-Nisâ, 1/124.

[225] Fetevâi Hindiye, 5/357-358. (Çev).

[226] Buhârî, 299; Müslim, 321; vdğ.

[227] Buhârî, 295; Müslim, 323; vdğ.

[228] Buhârî, 290; Müslim, 306.

Ceren:
Esselamu aleykum.Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim.Hayızlı olmak adet kanın kesilmesine kadar devam eden suredir.Lohusalık da doğumdan sonraki halin suresidir.Bu süredeki kanın kesilmesinde sonra temizlenip,ibadet etmek için gusül abdest alınması gerekir.Rabbim bu durumlara dikkat eden ve ona göre gusül alan kullardan olalım inşAllah...

Damla:
#Esselamu aleykum..Paylaşım için teşekkürler..Rabbim razı olsun..#

Rüveyha:
Ve aleykumusselam..Hanımlar olarak bu konuları hakkıyla bilmemiz gerekiyor.Mevlam ilmimizi artırsın İnşaAllah

Navigasyon

[0] Mesajlar

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc