ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Biyoğrafi Dünyası > Hanım Sahabeler > Ummu Rüman Bint Âmir (R.Anhâ)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ummu Rüman Bint Âmir (R.Anhâ)  (Okunma Sayısı 1798 defa)
11 Mart 2009, 23:47:21
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 11 Mart 2009, 23:47:21 »<Âmir'in Kızı Ummu Rûman (R. Anhâ)>

 
«Her kimi, Cennet hurilerinden birine bakmak se-vindirîrse, o, Ummu Rûman'a baksın!»[1]

Ummu Rûman'm asıl ismi Zeneb idi. Ummu Rûman, Abdullah Ib-nu'l-Hârîs el-Esedî'nin nikâhı altındaydı. Abdullah ile olan evliliğinden el-Tufeyl'i doğurdu. Ummu Rûman kocası Abdullah ve oğlu Tufeyl ile birlikte Serat'tan Mekke'ye gelmiş ve Hz. Ebû Bekir'in müttefiki ol­muştu. Ummu Rûman, kocasının ölümünden sonra Hz, Ebû Bekir'le ev­lendi.

Ebû Bekr'le olan evliliğinden de Aişe ve Abdurrahman'ı doğurdu. Ummu Rûman İslam'a ilk girenlerdendi. O, Peygamber [S.A.V) ve as­habı el-Erkam İbn Ebi'l-Erkam el-Mahzumî'nin evine (Daru'l-İslam'a) girdiğinde müslüman olmuştur. Hz. Peygamber arkadaşı Ebû Bekr'in evine gelir ve Ummu Rûman'a şöyle tavsiye ederdi:

— Ummu Rûman! Aîşe'nin iyiliği için çalış ve onun yüzünden be­ni darıltma.

Rasûlüllah (S.A.V) bir gün Aîşe'yi kızgın olarak gördü. Sitemle Ummu Rûman'a şöyle dedi :

—  'Ummu Rûman! Sana Aîşe hakkında beni.kızdırmamanı söyle­medim mi?

Ummu Rûman Hz. Peygamber'in sözlerinin manasını hanımı Ha-dîce Bint Huveylid öldüğünde anladı. Osman İbn Maz'un'un hanımı Havle Bint Hakîm ona gelip şöyle dedi :

—  Ummu Rûman! Allah'ın sana hayır ve bereketten ne verdiğini biliyor musun?

Ummu Rûman :

—Ne verdi? diye sordu.

Havle Bint Hakîm :

—Rasûlüllah [S.A.V] beni Âîşe'ye dünürlük için gönderdi sırada yedi yaşındaydı).

Ummu Rûman :

—  Âîşe ona uygun olur mu? Onun kardeşinin kızıdır.. İster Ebû Bekr'i bekle, o biraz sonra gelecek, dedi.

Ebû Bekr gelince Havle Bint Hakîm ona durumu anlattı.

—  Aîşe ona uygun olur mu? O kardeşinin kızıdır, dedi.

Havle Bint Hakîm Rasûlüllah'a (S.A.V) tekrar gidip Ebû Bekr'in öi diklerini anlattı. Peygamber [S.A.V) :

. — 'Git ona şöyle de: Sen benim din kardeşimsin. Kızın bana in gundur (helâldir).

Rasûlüllah, Hz. Aîşe'yle yedi yaşındayken nikahlanmış, ancak i sene sonra Medine'de gerdeğe girmiştir. Böylece Ummu Rûman, H Peygamber'e kayınvalide olma şerefine nâii olmuştur.

Ummu Rûman, Aîşe, Esma ve Abdullah İJ:ı Ebî Bekr Rasûlüllah1 (S.A.V) ashabı Medine'ye hicret edip yerleştikten ve mescidiyle oda­larını inşa ettikten sonra hicret etmişlerdir.

Rasûlüliah [S.A.V) şöyle derdi :

—Hûrilîn'den (cennet ehlinden) olan   bir   kadına   bakmak  kimi memnun ederse o, Ummu Rûman'a baksın.

Hz. Âişe der ki :

«Resûlüllâh Aleyhisselâm, bir sefere çıkmak istediği zaman, zev­celeri arasında kur'a çekerdi. Onlardan hangisinin ismi çıkarsa, onun­la giderdi.

Benî Mustalık gazasına çıkarken de, ötedenberi olduğu gibi, zev­celeri arasında kur'a çekmiş, benim ismim çıkınca, Resûlüliâh ile bir­likte ben yola çıkmıştım.

Bu sefer Hicab âyetinin indirilmesinden sonra idi. Bunun için, ben, hevdecin içinde taşınır ve konak yerine hevdeç içinde indirilirdim.

Devem hareket etmeden önce, hevdecin içine girip oturur. Hev-deci deveye yükleyecek olanlar gelirler, onu alt tarafından tutup yukarı kaldırarak devenin üzerine yerleştirirler, iplerle bağlarlar, bundan son­ra devenin yularından tutarak yola devam ederlerdi.

Nihayet, Resûlüllâh Aleyhisselâm, bu gazasından boşalıp Medine'­ye yöneldi. Medine'ye yakın bir yerde konakladı. Orada gecenin bir kısmını geçirdi. Sonra, hareket edileceğini Mücahidlere bildirdi.

Harekete geçileceği sırada, ben, abdest bozmak için oradan uzak­laştım.

Boynumda, Yemen göz boncuğundan dizilmiş gerdanlık vardı.

Hacetimi kaza ettikten sonra, konak yerime geldim. Göksümü yok-layınca, gerdanlığımın koptuğunu, düştüğünü anladım. Hemen dönüp

Bu gerdanlığı, Hz. Âîşe'ye, gelin hediyesi olarak, annesi Ümmü Ruman takmıştı.

onu aradım, bulamadım.

Fakat, onu aramak, beni yoldan alıkoymuştu.

Yolda, bana hizmet edenler, gelmişler, hevdecimi yüklemişler, de mi hareket ettirmişlerdi. Onlar, beni hevdeç içinde sanmışlardı.

O zaman, kadınlar, hafif ve zaif idiler. Ağır vücutlu ve şişman de­ğillerdi. Et ve yağ onları kaplamazdı. Çünkü, onlar, ancak sabahları bi­raz şeyler yerlerdi.

Bunun için, hizmetçiler, hevdeci kaldırıp yüklerlerken, ağırlık de­recesinin farkına varamamışlardı. Zâten, ben küçük yaşta bir kadındım. Deveyi sürüp gitmişler.

Gerdanlığımı, ordu ayrılıp gittikten sonra buldum. Hemen ordugâ­ha geldîmse de, orada onlardan hiç kimseler yoktu. Hepsi çekilip git­mişlerdi. Ben de, oradan, evvelce bulunduğum yere geldim. Çarşafıma bürünüp yanımın üzerine uzandım.

Hevdeçte bulamayınca, aramak üzre yanıma gelirler sandım. O sırada, gözlerimi uyku bürüdü, uyumuş kalmışım...

Safvan b. Muattal üs Sülemî, ordunun arkasına kalır, halkın em­tiasını araştırır, bir şey kalmışsa, zayi olmamak için, ahp diğer konak yerine götürürdü.

Safvan, vallahi, askerin arkasından yürüyerek sabaha karşı bulun­duğum yere doğru, gelmiş, uyuyan bir insan karaltısı görünce, gelip başucuma dikilmiş ve beni görür görmez tanımış.

Çünki, bize Hicab âyeti inmeden önce, onun beni görmüşlüğü vardi.

Safvan, beni görünce, şaşırarak (İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn = biz, Allah'ın kullarıyız ve muhakkak O'na dönüp varıcılarız) dedi.

Hemen onun sesine uyandım ve çarşafımla yüzümü örtüp büründüm.

Vallahi, onunla ne bir kelime konuşmuşuzdur, ne de İstirca'dan (înnâ Lillâhi ve innâ ileyhi râciûn'dan) başka o'ndan bir kelime işitmi-simdir.

Bundan sonra, Safvan, devesini ıhdırdı. Beni, binsin diye ayağını devesinin ön ayağına bastı.

(Bin!) dedi ve kendisi, geri çekildi. Ben de, hemen kalkıp deveye bindim Kendisi de, devenin başını, yularını çekerek askere yetişmek için sür'atle ilerlemeğe başladı.

Sabaha kadar askerin arkasından yetişemedik. Nihayet, asker, ko­nak yerine inip yerleştiği sırada idi ki, Safvan'm, devemin yularım çe­kerek konak yerine getirdiği görüldü,»

Safvan b. Muattal, Hz. Âişe'yi deve üzerinde getirirken, baş mü­nafık Abdullah b. Übeyy'e —kabilesinden bir topluluk içinde bulundu­ğu sırada— rastlamışlardı.

Abdullah b. Übeyy «Kimdir bu?» diye sordu. «Âişe'dir!» dediler.

Abdullah b. Übeyy «Vailâhi, ne Âişe, o adamdan dolayı kurtulur, ne de, o adam, Âişe'den dolayı kurtulur!

Demek, Peygamberinizin ailesi, bir adamla gecelemiş, sabaha ka­dar kalmış, sonra da, adam, devesinin yularından tutup onunla yanını­za gelmiş!?» diyerek ilk önce yaygarayı koparmıştı.

Hz. Âişe der ki«İşte, iftiracılar, aleyhimde söyleyeceklerini söyle­mişler, ordugâh, çalkalanmış!

Vallahi, benim, bunların hiç birinden haberim yoktu. Aleyhimde iftira ederek helak olanlar, olmuş; iftiranın en büyüğüne ve çoğuna gi­rişen de, Abdullah b. Übeyy b. Selû! imiş!»

Hz. Âîşe, başına gelenleri anlatmağa devam ederek der ki :

«Sonra, Medine'ye geldik. Çok geçmeden ağır bir hastalığa tu­tuldum. Bir ay çektim. Meğer, bu sırada halk,.iftiracıların uydurdukları iftiralara dalmışlar, tefrikalara düşmüşler!   

Ben ise, bunlardan hiç bir şey sezememiş, anlayamamıştım.

Aleyhimdeki iftiralar, Resûlullâh Aleyhisselâma ve babamla anne­me kadar da, yetiştirilmiş. Fakat, onlar, bana bunlardan ne az, ne.de, çok hiç bahsetmiyorlardı.

Yalnız, evvelce hastalandığım zaman, Peygamber Aleyhisselâm-dan görmüş olduğum iutuf ve iltifatları bu hastalığım sırasında göre-meyişim ve kendisinin, yanıma girdikçe, selâm verip, adımı anmadan (Hastanız nasıldır?) diye sorarak dönüp gidişi, beni şüphelendiriyor ve üzüyordu.

Fakat, ortada dönen, dolaşan serlerden hiç haberim yoktu.

Aradan, yirmi bu kadar gece geçtikten sonra idi ki, hastalığımı latmış, nekahat devresine girmiştim.

Biz Arap kavmi, o zaman Arap olmayanların evleri yanında edin­dikleri şu helaları, kokusundan iğrendiğimiz için, evlerimizin yanında bulundurmaz, Medine'nin kırlarına çıkardık. Kadınlar, oraya her gece, ihtiyaçlarını gidermek için çıkarlardı.

O zaman, bizim halimiz, göçebe Arapların sahrada, hacetlerini gi­dermelerine benzemekte îdi.

Ben, yine bir gece, Mıstah'ın annesile, hacet giderme yerimiz olan Menâsi' tarafına çıkmıştım. Buraya, ancak, geceden geceye çıkardık. Bu da, evlerimizin yanında helâler edinmemizden önce idi.

Mıstah'ın anası Selmâ hatun ki, Ebû Rühm b. Muttalib b. Abd-i Menafin kızıdır. Anası ise, Sahr b. Âmir'in kızı olup Ebû Bekr'ei Sıd-dîk'ın halasıdır.

Selmâ hatunun oğlu Mıstah (Avf) Üsâse b. Abbâd b. Muttatib'in oğludur.

İşte, ben ve Mıstah'ın anası hacetimizi gidermek üzre Menâşı'a çıktığımız sırada, Mıstah'ın anası, çarşafına takılarak düşünce (Mıstah, yüzünün üzerine düşsün, kahrolsun!) diyerek oğluna beddua etti, ilen­di.

Ben : (Ey ana! Sen, ne dîye oğluna beddua ediyor, kötü söylüyor­sun?) dedim. Sustu, cevap vermedi.

İkinci kerre ayağı dolaşıp düştü. Yine (Mıstah, yüzünün üzerine düşsün, kahrolsun!) dedi.

«Ben: (Ey ana! Sen, ne diye oğluna beddua ediyor, kötü söylüyor­sun?) dedim. Yine susup cevap vermedi.

Üçüncü düşüşünde de, yine (Mıstah, yüzünün üzerine düşsün, kah­rolsun!) dedi.

Ben, yine; (Ey ana! Sen, oğluna ne diye beddua ediyor, kötü söy­lüyorsun?
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ummu Rüman Bint Âmir (R.Anhâ)
« Posted on: 21 Temmuz 2019, 08:29:17 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ummu Rüman Bint Âmir (R.Anhâ) rüya tabiri,Ummu Rüman Bint Âmir (R.Anhâ) mekke canlı, Ummu Rüman Bint Âmir (R.Anhâ) kabe canlı yayın, Ummu Rüman Bint Âmir (R.Anhâ) Üç boyutlu kuran oku Ummu Rüman Bint Âmir (R.Anhâ) kuran ı kerim, Ummu Rüman Bint Âmir (R.Anhâ) peygamber kıssaları,Ummu Rüman Bint Âmir (R.Anhâ) ilitam ders soruları, Ummu Rüman Bint Âmir (R.Anhâ)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &