ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Biyoğrafi Dünyası > Hanım Sahabeler > Ummu Hakim Bintu'l-Hâris İbn Hişam (R.Anhâ)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ummu Hakim Bintu'l-Hâris İbn Hişam (R.Anhâ)  (Okunma Sayısı 2140 defa)
11 Mart 2009, 23:23:29
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 11 Mart 2009, 23:23:29 »«Hârıs İbn Hîşam'ın Kızı Ummu Hakîm (R. Anhâ)»

Kureyş  reislerinden Haris b.  Hişâm  el-Mahzumî'nin kızı Ummu Hakîm'dir ki sahâbî hanımlarının önde gelenlerindendir.

Kendi amcazadesi olan îkrime b. Ebî Cehil ile evli olup, Mekke'­nin fethi günü müsiüman olmuş ve kocası İkrime için de Rasûlüllah1 tan emân almıştı...

Hz.  Muhammed'in  bu  ümmetin  peygamberi  olduğu  ve tek olan Allah'a davet ettiğinin Meke'de duyulmasından itibaren Ummu Ha-kîm'in babası el-Hâris İbn Hişam'la amcası Ebu'l-Hakem İbn Hişam sert bir tavır takınıp Hz, Muhammed'e ve ashabına işkence ettiler.

Babası Bedir'deki şirk savaşına komutanlık etmiş Muhammed'î yenmedikçe Mekke'ye dönmemeye Lât ve Uzza adına yemin etmişti. Bedir'de konaklamışlar, develer boğazlanmış, şaraplar içilmiş, cariye­lere çalgılar çaldırılmış ve orada üç gün kalmışlardı...

Ebû Cehl'in komutanı olduğu bu savaşta, oğlu İkrime, güvenip da­yandığı pazusu ve onunla hücum ettiği  kolu idi.

Fakat Lât ile Uzza, Ebû Cehl'in çağrısını işitmediklerinden ona ce­vap verememişler ve yaptığı savaşta ona yardım edememişlerdi, çün­kü onlar acizdiler. Bedir'de, Ebû Cehl yere yuvarlanıp düştüğünde, oğ­lu   İkrime  bunu gözleriyle görmüştü.  Müslümanların mızrakları onun kanını  içerlerken, dudakları patlamış halde attığı son feryadı da ku­laklarıyla duymuştu.

Ikrime, Kureyş'in efendisinin cesedini Bedir'de bıraktıktan sonra Mekke'ye dönmüştü.

Aldıkları yenilgi sebebiyle Ebû Cehi'in cesedini Mekke'ye defnet­mek için götürmekten aciz kalınca onu müslümaniara bırakıp gitmişti. Yetmişe varan müşrik ölüsüyîe birlikte o da kuyuya atılıp üzeri kum­larla örtülmüştü.

O, günden itibaren ıkrime nın Islama ksrşı tutumu değişti.

Başlangıçta, babasının şerefi için İslâm'a düşmandı. Şimdi ise, ondan öç almak istiyordu.

İşte bu sebeple,'Ikrime ile babaları Bedir'de öldürülenler, ölüleri­nin intikamını almak isteyen Kureyş'lilerin kalplerinde intikam alevle­rini tutuşturuyorlardı.

Kureyş Bedir'in intikamını isteyince Safvan İbn Umeyye şöyle der:

— Kadınlarınızı da savaşa götürün. Bunu yapacakların ilki benim. Günkü onlar sizi savaş meydanında korur ve size Bedir'de verdiğimiz ölüleri hatırlatırlar. Kısa süre önce bir savaş geçirdik. Biz ölüler ver­dik, onların intikamını alacağız, öcümüzü almadan veya ölmeden ev­lerimize dönmek istemiyoruz.

Ikrime İbn Amr İbn Hişam da :

—- Dâvetine ilk olarak ben icabet ediyorum, dedi.

Ikrime, hanımı Ummu Hakim Bintu'l-Haris İbn Hişam'ı çıkardı. Kureyş'de askerlerin Öc alma duygularını uyandırması ve kaçmamaları için hevdecler.içinde kadınları savaşa götürdü.

İki taraf Uhud dağının yanında karşılaştı. Savaşın Kureyş'in yenil­gisiyle sonuçlandığını görünce Ummu Hakîm'in içini  korku doldurdu.

Ummu Kakım, Hind  Bint Utbe,  el-Hannas  Bint Malik ve  Berze  Bint Mes'ud es-Sekafî deflerle erkekleri savaşa teşvik etmeye başladılar.

Fakat erkekler geri döndüler ve sancaktarlar tek tek öldürüldükten sonra Kureyş'in sancağı yere düştü. Kadınlar erkeklerin hiçbir şeye dönüp bakmadan geri döndüklerini görünce defleri atıp elbiselerini kaldırarak bacakları açık bir halde dağa yöneldiler. Müslümanlar on­ları silâhtan geçirerek takip etmeye başladılar. Bir taraftan öldürerek, bir taraftan da esir ederek Kureyş'in ordugâhına girdiler.

Uhud'da Hz. Peygamber'în tenbîhinî tutmayan okçuların yerlerini terketmeleri üzerine daha sonra Kureyş'in atlıları dağa çıkıp müslü-manları ok yağmuruna tuttular.. Bu da müslümanların yenilgisi oldu.

İki müşrik süvari Hz. Muhammed ve ashabının başına tam bir be­lâ olup, müşriklerin büyük zaferini gerçekleştirmişlerdi..

Kureyş ve Arap kabîleleri Muhammed ve ashabının kökünü kazı­mak için savaşa çıktılar. Fakat kabileler Medine'nin etrafına kazılan geniş ve derin hendeği görünce şaşırıp kaldılar.. Kureyş'ten bazıları :

—  Muhammed dokunulmaz bir adamdır?

—  Ordugâhımızın üzerine soğuk gecelerde şiddetle esen, ateşle­rimizi söndüren ve kazanlarımızı deviren soğuk rüzgâr niçin esti? de­meye başladılar.

Hendek harbinde müşrikler günlerce Medine'yi kuşattılar. ikrT-me'nin sabrı tükendi. Kuşatmanın uzamasına canı sıkıldı. Hendeğin dar bir yerini görüp atını oraya sürdü ve geçti. Daha sonra, Amr İbn Abdi Vudd el-Amirî'nin aralarında bulunduğu birkaç kişi daha onun pe­şinden hendeği geçti. Amr İbn Vudd canından olmuş, İkrime ise ancak kaçmakla kurtulmuştu...

Muhammed'le (S.A.V) Kureyş Hudaybiye anlaşmasını yapınca ba­zı Kureyşli efendiler :

—  Muhammed bize karşı zafer kazandı, dediler. Bir gün İkrime üzüntülü olarak geldi. Ummu Hakîm:

—  Neyin var? Amca oğlu! dedi. İkrime İbn Ebi'l-Hakem :

- Ebû  Süleyman'la   (Halid b. Velid'le)  karşılaştım.  Bana: Ebı  Âmr! içinde bulunduğumuz durum hakkında ne diyorsun? Biz aslında azı dişleri gibiydik. Fakat Arap ve Arap olmayanların başına Muham-med geldi. Eğer biz ona gidip tabi olsaydık, Muhamrned'in şerefi bizim için de olurdu, dedi.

Ummu Hakîm Bintu'l-Haris :

—  Halid İbnu'l-Velîd'e ne dedin? diye sordu. Ikrime İbn Ebi'l-Hakem :

- Halid'e : Benden başka hiç kimse kalmasa, ona yine de uy­mam, dedim.

Birkaç gün geçti, Mekke'de Amr İbnu'l-As, Halid İbnu'l-Velîd ve Osman İbn Talha'nın Medine'ye gidip müsiüman oldukları yayıldı. Mek­ke halkı dehşet ve hayretlerinden ayılmadan Önce Cemil İbn Mahamer Hicr'de durup şöyle dedi:

—  Abdullah İbn Ebî Umeyye, Ebû Sufyan İbnu'I-Haris ve oğlu Ca'-fer Muhammede bey'at etmek için Medine'ye gittiler.

Ebû Sufyan İbn Harb beraberinde Hakim İbn Hazam'la Mekke'nin Fethi Günü Mekke'ye geldi ve Ebû Sufyan mescidde şöyle haykırdı:

—  Ey Kureyş topluluğu! Bu Muhammed size reddetmeye gücünü­zün yetmediği güçle gelmiştir.

Ikrime İbn Ebi'l-Hakem, Safvan İbn Umeyye ve Süheyl İbn Amr Mekke'nin efendisinin sözünü duyunca kalktı, Ummu'i-Kura'yi (Mek­ke'yi) ve Harem'i savunmak için değil de boyunlarını kurtarmak mak­sadıyla Handeme'de (Mekke'de bir dağ) toplandılar. Muhammed (S.A.y) de oniarın kanlarını (öldürülmelerini) helâl kıldı.

Bekro oğullarının kardeşi Himas İbn Kays İbn Halid silâhını ve ok­larını hazırlamaya başladı.. Hanımı ona :

—  Bu gördüklerimi niçin hazırlıyorsun? dedi. Himas İbn Kays :

—Muhammed ve ashabı için, diye cevap verdi. Hanımı:

—  Vallahi, hiçbir şeyin Muhammed'le ashabının karşısında durbileceğini zannetmiyorum, dedi. Himas İbn Kays öfkeli olarak :

— Esir ettiğimiz kimselerden birini sana hizmetçi yapacağım,

Hanımı sırtını dönerek şöyle dedi

—  Vallahi, sanki senin saklanacak bir yer arayarak döndüğünü görüyor gibiyim. Eğef sen Muhammed'in atlılarını görseydin..

Halid İbnu'l-Velîd ve müslümanlar, Mekke'nin Fethinde sancağı Mekke'ye diktikleri zaman, Safvan İbn Umeyye, Ikrime İbn Ebi'lHakem, Süheyl İbn Amr'la onlara uyan Kureyşlileri İslâm'a davet ettiler. Ikrime yanındakilere şöyle dedi:

—  Çocuklara ok atın.

Halid İbnu'l-Velîd'le beraberindekiler, mümkün olduğu kadar, sa­vaştan uzak durdular. Ama Süheyl.İbn Amr, Safvan İbn Umeyye, İkri-me İbn Amr İbn Hişam'la yanındakiler kılıçlarını sıyırıp müslümanlarm üzerine yürüdüler. Halid İbnu'l-Velîd onlarla savaşmaktan başka çare bulamadf. Onları mescidin kapısındaki Hazvere'ye varıncaya kadar ko­valadı. Bir grup dağa çıktı. Müslümanlar da onları takip etti. Safvan İbn Umeyye Cidde'ye kaçtı. Ikrime İbn Ebi'l-Hakem Yemen'e gitti. Hi­mas İbn Kays İbn Halid de evine kaçtı. Hanımının yüzündeki korkuyu görünce :

—  Kapımı üzerime kapat, dedi.

Hanımı onun, daha önce söylediği sözleri hatırlayıp:

—  Hani söylediklerin? Söz verdiğin hizmetçi nerde? dedi.

Himas İbn Kays :

—  Handeme gününde bulunsaydın, çünkü Safvan'la Ikrime kaçtı­lar, dedi.

Hz. Muhammed (S..V) Mekke'ye girdi. Kabe'nin etrafındaki ve üs­tündeki putları (360 tane) kırdı. Mekke halkını da affedip onlara :

—  Gidin, siz tulakâsıntz (serbestsiniz) dedi.

Erkekler bey'at ettiğinde Ummu Hakîm Bintu'l-Haris İbn Hişam'la müsiüman olan bazı kadınlar geldiler ve :

- Ya Rasûlellah! Biz de sana bey'at edeceğiz, dediler.

Peygamber (S.A.V) :

—  Ben kadınlarla musafaha yapmam fel sıkışmam], ancak benim bin kadına söylediğim bîr tek kadına söylediğim gibidir, buyurdu.

Rasûlüilah [S.A.V) aralarında Rasûlüllah'tan [S.A.V) korktuğu için yöaü peçeii olan Hind Bint Utbe'nin de bulunduğu kadınlarla bey'at için ayağa kalktı ve şöyle dedi :

—  Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak ve hırsızlık yapmamak üze­re bana bey'at edin.

Hind Bint Utbe îbn Rabîa :

—  Vallahi, Ebû Sufyan'ın malından biraz alıyordum. Bunun helâl olup olmadığını bilmiyordum? dedi.

Orada bulunan Ebû Sufyan İbn Harb :[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ummu Hakim Bintu'l-Hâris İbn Hişam (R.Anhâ)
« Posted on: 21 Temmuz 2019, 06:01:22 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ummu Hakim Bintu'l-Hâris İbn Hişam (R.Anhâ) rüya tabiri,Ummu Hakim Bintu'l-Hâris İbn Hişam (R.Anhâ) mekke canlı, Ummu Hakim Bintu'l-Hâris İbn Hişam (R.Anhâ) kabe canlı yayın, Ummu Hakim Bintu'l-Hâris İbn Hişam (R.Anhâ) Üç boyutlu kuran oku Ummu Hakim Bintu'l-Hâris İbn Hişam (R.Anhâ) kuran ı kerim, Ummu Hakim Bintu'l-Hâris İbn Hişam (R.Anhâ) peygamber kıssaları,Ummu Hakim Bintu'l-Hâris İbn Hişam (R.Anhâ) ilitam ders soruları, Ummu Hakim Bintu'l-Hâris İbn Hişam (R.Anhâ)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &