ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Biyoğrafi Dünyası > Hanım Sahabeler > Lubâbd Bintu'l-Hâris (R.Anhâ)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Lubâbd Bintu'l-Hâris (R.Anhâ)  (Okunma Sayısı 1359 defa)
10 Mart 2009, 20:35:29
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 10 Mart 2009, 20:35:29 »Ummu'l-Fazl Künyeli Hâris'in Kızı Lubâbe (R. Anhâ)

 

«(Ummu'I-Fadl) künyeli Lubâbe, Allah ve Hasuiu-nün azılı düşmanı Ebû Leheb'in başını yarıp ölmesine sebep olan hanımefendidir...»

Lubâbe bintu'l-Hâris, çok çocuk doğuranlardandı. Ei-Abbas'la olan evliliğinden benzerini hiçbir kadının doğurmadığı altı çocuk doğurmuş­tur. Bunlar: El-Fazl (ki Lubâbe «Ummu'I-FazU kocası Hz, Abbas da «Ebu'l-Fazl» diye onun adıyla künye almışlardır), Abdullah, Ubeydul-lah, Ma'bed, Abdurrahman ve Kusem'dir,

Bilât İbn Rabah akşam ezanını okudu. Rasûlüilah (S.A.V), hasta ol­duğu için başı sanlı olarak dışarı çıktı. (Hz. Abbas'ın zevcesi) Lubâba de arRa saflara koştu ve kadınların arasına durdu.. Peygamber (S.A.V) akşam namazını kıldı ve Murselat'ı okudu.

Namaz kılınınca büyük Lubâbe Bintu'l-Haris (Urnınu'1-Fazl) evine döndü .ve hatıralar zihninden geçmeye başladı...

Kendini, kocası el-Abbas İbn Abdilmuttalib'in kervanıyla Yemen'-den döndüğü günde ve Mekke'de buldu. Lubâbe Bintu'l-Haris :

—  Hoşgeldin, Ebu'l-Fazl! (el-Abbas İbn Abdilmuttaiib) dedi.

Ebu'l-Fazl duyulmayan birtakım kelimeler mırıldandı ve dalgın bir halde oturdu. Büyük Lubâbe Bintu'l-Haris tekrar sordu:

—  Neyin var, Ebu'ljFazl?

—  Ebu Hanzala'yla ben-Necran'da pazarda dolaşırken Mekke'de birisi geldi. Ebû Sufyan İbn Harb'e oğlu Hanzala'dan bir mektup getir­di.  Ebû Sufyan  mektubu okuyunca yüzünün rengi değişti. Ondaki  bu değişikliği görünce :

—  Mekke tacirlerinin efendisi! Hanzala'nın mektubunda ne var­dı? dedim. Ebû Sufyan :

—  Muhammed Mekke'de Abtah'da kalkıp: Ben Allah'ın elçisiyim. Allah'a davet ediyorum, demiş.. Bu haber, Yemenlilerin toplandığı yer­lerde yayıldı. Yahudi  alimlerinden birisi  bize gelip : Bu söylenenleri söyleyen o kişinin amcasının aranızda olduğunu duydum, dedi. Ben de:

—  Evet, benim, dedim. Yüzüme dikkatle bakarak :

—  Yeğenin bir anormalliği var mı? diye sordu. Ben de :

—  Hayır, o.yalan söylemez ve  hainlik etmez. Kureyş arasında onun, el-Emîn'den başka adı yoktur, dedim. Âlim

—  Ö, eliyle yazı yazmış mıdır? dedi. Ben:

—  Evet demek istedim.. Ama arkadaşım ve sağdıcım Ebû Sufyan İbn Harb'in beni yalanlamasından ve ona doğruyu söylemesinden çeki­nerek: O yazı yazmaz, dedim. Yahudi yerinden zıplayıp üzerindeki ri-dasım attı, yüksek sesle: Yahudiler boğazlandılar. Yahudiler öldürüldü­ler diye bağırdılar. Evimize döndüğümüzde Ebû Sufyan :

—  Ebu'l-Fazl!  yahudiler yeğeninden korkuyorlar, dedi..  Yesrib'e [Medine'ye) uğradığımızda Evs kabilesinin adamları: Ehl-i Kitabin zik­rettiği peygamber ortaya çıktı, dediler. Ebû Sufyan:

—  Nerede? diye sordu. Mekke'de diye cevap verdiler.. Sbû Suf­yan bana doğru baktı ve sustu.

Lubâbe Bintu'l-Haris :

—  Rasûlüllah'a (S.A.V) gökten vahiy geldi. Bunu hanımı Hadîce'-ye söyleyince, Hadîce amcasının oğlu Varaka İbn Nevfel'e gitti.. Pey­gamber (S.A.V) Kâ'be'yi tavaf ederken şöyle dedi: Yeğenim! Gördüğü­nü ve duyduğunu bana anlat. Rasûlüllah (S.A.V) anlattı. Bunun üzerine Varaka : Canım elinde olana yemin olsun sen, bu.ümmetin peygambe­risin. Hz. Musa'ya gelen Namus-u ekber [Cebrail) sana da gelmiştir, dedi.

El-Abbas :

—  Allah'ın elçisinden mi bahsediyorsun, Ummu'l-Fazl, dedi.

Büyük Lubâbe Bintu'l-Harîs :

—  Evet, hanımı Hadîce Bint'Huveylid ona iman ettikten sonra de ona iman ettim, dedi.

Et-Âbbas :

—Acele ettin, Ummu'l-Fazl! dedi.

Ummu'l-Fazl :

—  Acele etmedim, Ebu'l-Fazî! Aksine ben önce davranmak üstün­lüğüne sahibim. Ben Mekke'de Hz. Hadîce'den sonra müslüman olan ilk mutlu kadınım, dedi. Rasülüllah'a (S.A.V) Ali İbn Ebî Talib,Zeyd İbn Muhammed (îbn Harise) ve Abdullah İbn Kuhafe do tâbi oldular. Pey­gamber (S.A.V) Abdullah İbn Kuhafe'ye Ebû Bekr adını verdi.

El-Abbas yemek istedi. Yemeğini yeyince Ebû Sufyan İbn Harb'in  evine gitti.

Rasûlüllah (S.A.V) İslam'ın adı Mekke'de yayılıp halk ondan bah­seder hale gelinceye kadar ona davette bulundu. Allah Ta'âla «yakın akrabalarını uyar» ayetini indirince Peygamber [S.A.V) Safa tepesine çıkıp insanları, tek olan Allah'a ibadete davet etti. Kureyş, Rasûlüllah'-in (S.A.V) ilâhlarına çattığını ve onları kınadığını görünce ona karşı çıktı. Amcası Ebû Tâlib ona arka çıkıp korudu. Peygamber (S.A.V) de hiçbir şeyin geri durduramayacağı Allah'ın emrini açıklamak için Allah yolundaki çalışmasına devani etti.

Ebû Tâiib'in eşi Fâtıma Bint Esed'le Rasûiüilah'ın dadısı ümmu Eymen müslüman oldular.. Amcası Hamza İbn Abdilmuttalîb'le hanımı Selma Bintu'l-Haris [Ummu'l-Fazl'in kizkardeşi) de müslüman oldular. Ca'fer İbn Ebî Talib'le hanımı Esma Bint Umeys [Ummu'I-Fazİ'ın a bir kızkardeşi) müslüman olup Habeşistan'a hicret ettiler.

Kureyşliler İslâm'ın yayıldığını ve müslümanlarm Hamza İbn Ab-dilmuttalib ve Ömer İbnu'l-Hattab'ın müslüman olmasıyla güçlendikle­rini, Amr İbnu'l-As'la Abdullah İbn Ebî Umeyye'nin Habeşistan Kralı Necaşî'nin yanından, muhacirlerin kendilerinden kurtulmuş ve Habe­şistan'da güvenlik içinde oldukları haberiyle döndüklerini görünce içi" ne Haşim Oğullarından ve Abdulmuttaiib Oğullarından kız alıp verme­ye, onlara birşey satmamaya ve almamaya karar verdikleri bir sayfa yazmayı plânladılar. Haşim oğullan ve Abdulmuttaiib oğulları da Ebu Talib'le anlaşıp onun Şîb'inde (mahallesinde) toplandılar. Haşim oğul­larından Ebu Leheb İbn Abdilmuttalib Kureyş'e gitti.Hind Bint Utbe'yle karşılaşınca şöyle dedi ;

—  Lât ve Uzza'ya yaptığım yardımı nasıl buldun? Hind Bint Utbe :

—Bravo, çok iyi ettin, diye cevap verdi.

Kureyş Ebû Tâlib Şîb'i'nin etrafına içerdekilerin giriş çıkışlarına ve Rasûlüllah'i gönüllü olarak himayesine almak isteyenlerle ilgi kur­malarına engel omak için bir koruma çemberi kurdu. Haşim oğulları ve Abdülmuttalib oğulları iki veya üç sene bu halde Joldılar. Öyle ki Ku-reyşliler onlara gizlice birşey gelmemesine çalıştılar. Ummu'l-Fazl Şî'b'te pir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Rasûlüllah'tan çocuğa isim koymasını rica etti. Rasûlüllah da ona :

—  Abdullah, dedi.

Amcası el-Abbas bu isme karşı çıkmadı. Her ne kadar Ebû Tâlib gibi kavminin dinindeyse de duyguları yeğeni ve İslâm'la birlikteydi. Haşim oğullan ve Abdulmuttalib oğulları açlıklarını gidermek için ka­rınlarına taş bağladılar. Rasûlüllah (S.A.V) amcası Ebû Tâlib, jHaşim oğullarının ve Abduifnuttalib oğullarının yaşlılarım Kureyş'e gönderdi. Onlara, Allah'ın zâlim sayfalarına bir güveyi musallat ettiğini ve o gü­venin, bütün zulüm, haksızlık ve akrabalardan ilgiyi kesmekle ilgili cümleleri yediğini ve sadece Allah'ın adının geçtiği yeri yemediğini bildirdi. Ebû Talib'le Haşim oğulları ve Abdulmuttaîib oğullarının yaş­lıları gittiier.. Şöyle haykırarak sevinçlerini dile getirdiler:

—  Muhammed doğruymuş.. Sayfa parçalanmış..

Kuşatma altına alınanlar el-Mut'im İbn Adiyy, Zuheyr İbn Ebî Umeyye, Zem'a Îbnu'i-Esved, Ebu'l-Buhturî İbn Hîşam ve Hîşam İbn Amr'm himayeleri altında evlerine geri döndüler.

Ebû Tâlib öldü. Birkaç gün sonra da Hz. Hadîce öldü. Onların ölü­müyle Rasûlüllah'in sıkıntısı arttı. Kureyş Hz. Peygamber'e Ebû Tâ-lib'in sağlığında yapamadıkları eziyetleri yaptılar. Bazıları başına top­rak attı, bazıları da namaz kılarken üzerine koyun işkembesi fırlattılar.

Rasûlüllah (S.A.V) hac zamanlarında kendisini kabilelere arzetti. Fakat onlar Lât ve Uzzâ'yı boyunlarından çıkarıp atmayı kabul etmedi­ler. Amcası Ebû Leheb bir gölge gibi onu takip eder, kabilelere:

—  Ona inanmayın, çünkü o yalancıdır, derdi.

Bir  gün  el-Abbas  İbn Abdilmuttaüb, sevinçli  olarak  dönüp Um-mu'1-Fazl'a :

—  Hazrec (Evs ve Hazrec) mallarını ve şereflerini kaybetmek pa­hasına Muhammed'e bey'at ettiler, dediler.

Ensar'ın Rasûlüllah'a bey'at ettiğini Habeşistan'a göç edenlerden bazılarının Mekke'ye döndüğünü öğrenince Kureyş'in Rasûlüllah'la as­habına düşmanlığı arttı. Bunun üzerine Rasûlüllah (S.A.V) Yesrİb'e (Medine'ye) hicret izni verdi. Böylece onlar grup grup hicret ettiler. Daha sonra kendisi, Ebu Bekr, Amir İbn Fuheyre ve Abdullah İbn Uray-kıt onlara yetiştiler.

Hz, Ali, Rasûlüllah'a teslim edilen emanetleri sahiplerine geri ver­dikten sonra Yesrib'e hicret etti. El-Abbas, Lubâbe ve bazı müslüman-lar Mekke'de kaldılar.

Rasûlüllah (S.A.V) mescidini ve odalarını inşa edip Medine'ye yerleşince ve Allah Evs kabilesiyle Hazrec kabilesinin kalplerini bir­leştirince yıllardan beri aralarında sönmek bilmeyen düşmanlık ateşi sönünce. Peygamber (S.A.V) Kureyş'le ilgili haberler toplamak için seriyyeler çıkardı. Abdullah İbn Gahş kuru üzüm ve deri eşya taşıyan bir Kureyş kervanını yakaladı. Bu müslümanlann aldığı ilk ganimet idi ve Amr İbn el-Hadramî de öldürülmüştü.

Damdam İbn Amr el-Gıfarî, Mekke vadisinin ortasında, kulağını kesmiş ve yükünü değiştirmiş olduğu devesinin üzerinde ayağa kalkıp gömleği yırtık bir halde şunları haykırdı:

— ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Lubâbd Bintu'l-Hâris (R.Anhâ)
« Posted on: 21 Temmuz 2019, 07:47:47 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Lubâbd Bintu'l-Hâris (R.Anhâ) rüya tabiri,Lubâbd Bintu'l-Hâris (R.Anhâ) mekke canlı, Lubâbd Bintu'l-Hâris (R.Anhâ) kabe canlı yayın, Lubâbd Bintu'l-Hâris (R.Anhâ) Üç boyutlu kuran oku Lubâbd Bintu'l-Hâris (R.Anhâ) kuran ı kerim, Lubâbd Bintu'l-Hâris (R.Anhâ) peygamber kıssaları,Lubâbd Bintu'l-Hâris (R.Anhâ) ilitam ders soruları, Lubâbd Bintu'l-Hâris (R.Anhâ)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &